Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

2016 YILI İNŞAAT SEKTÖRÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SUNUMU

No description
by

Akif Ayhan

on 11 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 2016 YILI İNŞAAT SEKTÖRÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SUNUMU

Yrd. Doç. Dr. Ersin GÜNGÖR
EĞİTİMİN AMACI
YAPI İŞLERİ
DİKKAT !!
İŞ GÜVENLİĞİNDE AMAÇ
İŞ KAZALARININ İŞ SAATLERİNE GÖRE DAĞILIMI
A Sınıfı
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

SABIRLI VE DİKKATLİ
DİNLEDİĞİNİZ
İÇİN
TEŞEKKÜR
EDERİM...

KAZALARIN SEBEPLERİ
4857 SAYILI İŞ KANUNU'NUN 77. MADDESİNE GÖRE ;
İŞÇİLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
İŞÇİLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ
SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ ÖRNEK LEVHALARI
1.TEMEL İLKE
2.TEMEL İLKE
3.TEMEL İLKE
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM
BARETİN BÖLÜMLERİ
YÜZ VE BAŞ KORUYUCULARI
* Kazaların, Olayların, Hasarsız Olayların, Hastalıkların ve Maddi Hasarların Azaltılması,
* Performans, Üretim ve Verimlilik Artışı,

* Her çalışma ortamında var olan risk etmenlerinin, üretim şekline göre kullanılan madde, ham madde ile üretilen mamul veya yarı mamul maddelere göre, işçilere, işyerine ve çevresine verebileceği zararların önlenmesidir.

* Mesleki risklerin önlenmesi, çalışanların sağlığının ve güvenliğinin korunması için risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılması ve çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesidir.

İŞ GÜVENLİĞİ KAZA OLDUKTAN SONRA DEĞİL,

KAZA OLASILIKLARINI ORTADAN KALDIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPAN,

BİR TEKNİK BİLİM DALIDIR.

İşverenler
, işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak,

İşçilerde
, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.

* İş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önlemlere uymak, Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesisi için işyerinde düzenlenecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılmak ve bu konuda bana verilen ve duyurulan talimat ve prosedürlere uymak,
* İşyerinde duyurulmuş olan Güvenlik ve Sağlık işaretlerine uygun olarak çalışmak,
* Kendi ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğinin olumsuz etkilenmemesi için azami dikkati göstermek ve görevlerini, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yapmak,
* İşyerinde mesai saatleri içerisinde işverenin bilgisi ve izni olmadan ayrılmamak,
* Makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçları doğru şekilde kullanmak,
* Zimmet ile verilen kişisel koruyucu donanımları doğru kullanmak ve kullanımdan sonra muhafaza edildiği yere geri koymak,
* İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalardaki güvenlik donanımlarını, duyuru, talimat ve uyarı levhalarını kurallara uygun olarak kullanmak ve bunları keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek,
* İşyerinde sağlık ve güvenlik için ciddi ve ani bir tehlike olduğu kanaatine vardığında, herhangi bir durumla karşılaştığında veya koruma tedbirlerinde bir aksaklık ve eksiklik gördüğünde, birim amirine, iş güvenliği uzmanına veya sağlık ve güvenlik işçi temsilcisine derhal haber vermek,
* Çalışmalarım esnasında çevresine zarar vermemek,
* İşveren tarafından güvenli çalışma ortam ve koşullarının sağlanması ve yaptıkları işlerde sağlık ve güvenlik yönünden risklerin önlenmesinde, işveren veya sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi ile mevzuat uygulamaları doğrultusunda işbirliği yapmak,


* İşyerine sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmemek ve işyerinde alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanmamak,
* İşyerinde ziyaretçilerin izinsiz ve/veya refakatsiz olarak bulunmalarını engellemek,
* Sigara içilmesi yasaklanmış bölgelerde sigara içmemek,
* İşyerinde girilmesi yasaklanmış bölgelere izin verilmeden girmemek,
* Elektrik ile ilgili her türlü arızayı elektrikçilere bildirmek,
* Makine bakım, onarım vb. işlerde makine bakım ekibine bildirmek,
* Çalışan makineleri durdurmadan kesinlikle temizlik, bakım, onarım, yağlama vb. işler yapmamak,
* Çalıştığım yeri daima temiz, tertipli ve düzenli tutmak,
* İşyeri duyuru panolarında İş Sağlığı ve Güvenliği konularında yapılan her türlü duyuruyu okuyup, uymak,
* Acil durum ekiplerini ve telefonlarını öğrenmek, olası acil durumlarda acil durum planlarına uygun hareket etmek,
* Olası acil durumlarda Acil çıkış işaretlerine uyarak, en yakın acil toplanma yerine gitmek,
* Acil çıkış kapısı ve güzergahını kapatmamak,
* Yangın söndürme tüp ve hortumları ile elektrik panolarının önüne istifleme yapmamak,
* Görev Tanımları ve Amirleri tarafından verilen görev harici hiçbir işle izin almadan ilgilenmemek,
* Sağlık ile ilgili tüm sorunlarını işe başlamadan amirine veya işyeri hekimine bildirmek,
* İşyerinde duyurulmuş olan gürültülü ortamlarda kulak tıkacı/kulaklığını kullanmak,
* İşyerinde duyurulmuş tozlu ortamlarda maske kullanmak,
* Düşme tehlikesi olan ve korkuluksuz yerlerde çalışmamak,
* Makinelerin döner kısımlarına yaklaşmamak,
* Kimyasallarla çalışırken gerekli koruyucuyu kullanmak,
* İşletme içi trafik kurallarına dikkat etmek,




Yasak işareti:
Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz bırakacak bir davranışı yasaklayan işarettir.
Uyarı işareti:
Bir tehlikeye neden olabilecek veya zarar verecek durum hakkında uyarıda bulunan işarettir.
Emredici işaret:
Uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işarettir.
Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri :
  Acil çıkış yolları, ilkyardım veya kurtarma ile ilgili bilgi veren işaretlerdir.
Işıklı işaret :
Saydam veya yarı saydam malzemeden yapılmış, içeriden veya arkadan aydınlatılarak ışıklı bir yüzey görünümü verilmiş işaret düzeneğidir.
Sesli sinyal :
İnsan sesi yada yapay insan sesi kullanmaksızın, özel amaçla yapılmış bir düzeneğin çıkardığı ve yaydığı, belirli bir anlama gelen kodlanmış sestir.
Sözlü iletişim :
İnsan sesi veya yapay insan sesi ile iletilen, önceden anlamı belirlenmiş sözlü mesajdır.
El işareti :
Çalışanlar için tehlikeli olabilecek manevra yapan operatörü yönlendirmek için, ellerin ve/veya kolların, önceden anlamları belirlenmiş hareket ve pozisyonlarıdır.
Operatör :
İşareti izleyerek araç ve gereci kullanan kişidir.
İşaretçi :
İşareti veren kişidir.

YAKITI UZAKLAŞTIRMAK KESMEK AZALTMAK
OKSİJENİ VE OKSİJEN KAYNAĞINI UZAKLAŞTIRMAK
ISI KAYNAĞINI UZAKLAŞTIR
Tanım:


Kişisel koruyucu donanım:

Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği
etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan
tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun
olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

ifade eder.

Baret :

Yüksek bir yerden aşağıya düşen cismin başa isabet etmesi,
başın sert bir yere çarpması,
fırlayan bir cismin başa vurması,
hareket halindeki bir yükün veya taşınan bir malzemenin başa çarpması ve
yüksek bir yerden düşmede başın yere vurması
şeklindeki tehlikeleri ortadan kaldırmaya yönelik koruyuculardır.

BARET KULLANIMINDA UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR
DİĞER KORUYUCULAR
YAPI İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
ELEKTRİK VE EL ALETLERİNİN DOĞRU KULLANIMI
İSKELELERDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
* Baretinizi başınıza sıkıca oturacak şekilde ayarlayınız, bu suretle çarpmanın bir nokta veya bölgeye doğrudan doğruya isabet etmesi yerine yükün dağılımı ile etkisini azaltabilirsiniz. Aksi halde baret başınızdan düşüp fırlayabilir. Yüksek bir yerden düşmede çene bağının önemi inkar edilemez.

* Baret çatlamış veya deforme olmuş bulunursa muhakkak değiştirilmelidir.

* Baret kullanılmadığı iş süresi dışında temiz olarak muhafaza edilmeli, dış tesirlerden korunmalıdır.

* Çalışanların fiziksel özelliklerine göre gerekli KKD kullanmalıdır.
* Yapının devamı sırasında malzemeler gelişi güzel istiflenmemelidir.
* Yüksekliği tabandan itibaren 3 metreden daha fazla olan ve düşme veya kayma tehlikesi bulunan yerlerde çalışanlarla, güvenlik kemerleri verilmeli ve işçiler de verilen bu kemerleri kullanmalıdır
* Yapı alanı içindeki tehlikeli kısımlar, açıkça sınırlandırılmalı ve buralara görünür şekilde yazılmış uyarma levhaları konulmalıdır.

İSKELELERDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
İSKELELERDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
İSKELELERDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
İSKELELERDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
Yapı iskeleleri, ancak sorumlu ve yetkili teknik elemanın yönetimi altında, tecrübeli ustalara kurdurulmalı ve söktürülmelidir.

İskelelerin taşıyabilecekleri en çok ağırlık ve iskele bitimleri levhalar ile belirtilmeli.

Vinç veya benzeri makinelerin kullanılmasında, yüklenen malzemenin iskeleye takılarak iskelenin yıkılmasını veya herhangi bir kazaya neden olmasını önleyecek gerekli tedbirler alınmalıdır.
İskelelerde malzeme düşmesi ile oluşacak iş kazalarını önlemek için gerekli önlemler alınmalıdır.

İSKELELERDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
İSKELELERDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
İŞ MAKİNELERİNDE MEYDANA GELEN KAZALAR VE DİKKAT EDİLECEKLER
İSKELELER VE MERDİVENLER İÇİN BASİT KONTROL LİSTESİ
Kazı alanı ve geçitler de dahil olmak üzere güvenliği sağlamak için
seçilen ekipman amaca uygun mudur

İskelenin üzerine kurulduğu zemin yeteri kadar sağlam mıdır

Gerekli yerlerde korkuluklar mevcut mu ve uygun yükseklikte mi

Çalışma platformlarında zemin yeterince geniş ve sağlam mı

Platform zemini güvenli bir şekilde sabitlenmiş mi

İskele bağlantılarında gevşeme, sökülme, ayrılma var mı

Merdiven kullanmak gerekli ve güvenli mi

Merdiven iyi durumda, işin türü ve yüksekliği için uygun mu

Merdiven alt ve üsten sabitlenebiliyor mu

Destekleyici zemin sağlam ve düz mü

İŞ MAKİNELERİNDE MEYDANA GELEN KAZALAR VE DİKKAT EDİLECEKLER
KAZALARIN SEBEPLERİ
İŞ MAKİNELERİNDE MEYDANA GELEN KAZALAR VE DİKKAT EDİLECEKLER
VERİLMEMİŞ SADAKA
Sayın şefim, iş kazası tutanağına “planlama hatası” diye yazmıştım. Bunu yeterli görmeyerek ayrıntılı anlatmamı istemişsiniz. Şuanda hastanede yatmama neden olan olaylar aynen aşağıda anlattığım gibi olmuştur.

Bildiğiniz gibi ben bir duvar ustasıyım. İnşaatın altıncı katındaki işimi bitirdiğim zaman biraz tuğla artmıştı. Yaklaşık 250 kg olduğunu tahmin ettiğim bu tuğlaları aşağı indirmek gerekiyordu. Aşağı indim, bir varil buldum, ona salam bir ip bağladım. Altıncı kata çıktım. İpi bir çıkrıktan geçirip ucunu aşağıya salladım. Tekrar aşağıya indim ve ipi çekerek varili altıncı kata çıkardım. İpin ucunu sağlam bir yere bağlayıp tekrar yukarı çıktım. Bütün tuğlaları bir varile doldurdum, aşağı indim. Bağladığım ipin ucunu çözdüm. İpi çözmemle birlikte kendimi birden havalarda buldum. Nasıl bulmayayım? Ben yaklaşık 50 kiloyum. 250 kg.lık varil süratle aşağıya düşerken beni yukarı çekti. Heyecan ve şaşkınlıktan ipi bırakmayı akıl edemedim. Yolun yarısında varille çarpıştık. Sağ iki kaburgamın bu sırada kırıldığını sanıyorum. Tam yukarı çıkınca iki parmağım iplikle beraber çıkrığa sıkıştı. Parmaklarım bu sırada kırıldı. Bu esnada yere çarpan varilin dibi çıktı ve tuğlalar etrafa saçıldı. Varil hafifleyince bu sefer ben aşağı, varil yukarı çıkmaya başladı ve yolun yarısında yine varille çarpıştık. Sol bacağımın kaval kemiği bu sırada kırıldı. Can havliyle ipi bırakmayı akıl ettim. Yukarı başımı kaldırdığımda boş varilin süratle üzerime geldiğini gördüm. Kafa tasımında böyle çatladığını sanıyorum.

Bayılmışım gözümü hastanede açtım.
Full transcript