Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Språkhistoria

No description
by

Sofia Andersson

on 17 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Språkhistoria

EXEMPEL:
”Nu” + ”jag” + ”hungrig

Enklare uttryck (mer läten än ett språk)
Homo Sapiens
[Sapiens]
Levde som nomader
Ett mer avancerat talspråk
Detta medförde också att språket utvecklades från ”läten” till ”ord”.
Orden sattes sedan ihop till meningar.
SKRIFTSPRÅKET
Skriftspråkets historia började med:
Grottmålningar (ca 35 000 år sedan)
Målning från Lascaux-grottan, ca 18 000 år gammal.

Runt 3000 f.Kr utvecklades hieroglyferna av egypterna.
Alfabetet

Det första alfabetet med vokaler och konsonanter.
Bokstäver = ljud.
Möjligt att konstruera och uttrycka på oändligt många sätt


Och så kom vårt alfabet,
eller?
Latinska alfabetet
(som vårt alfabet bygger på!) var en ändring av det grekiska och kom runt 750 f.Kr.

Latinska alfabetet spred sig via romarriket och kristendomen som blev allt mer ”accepterad” runt om. I princip hela Västeuropa använder det idag.

Tänk t.ex. på matematik där bokstäverna:
M= 1000, C=100, X= 10, V= 5
SAMHÖRIGHET
Hur hänger det ihop då?
Svenska tillhör den germanska språkstammen.
Andra språk som tillhör samma stam (t.ex. norska, isländska och engelska) har liknande ord.

Svenska Moder
Tyska Mutter
Engelska Mother
Norska Moder
SPRÅKHISTORIA
200
800
1225
1526
1900
2015
URGERMANSKA
URNORDISKA

RUNSVENSKA
FORNSVENSKA

ÄLDRE NYSVENSKA
NUSVENSKA
Det svenska språkets historia går alltså från indoeuropeiska – urgermanska – nordgermanska (urnordiska) – svenska.
Germanerna
var den folkgrupp som dominerade Västeuropa vid tiden för romarrikets fall på
400-talet e.kr
.
Germanfolkets gemensamma språk – urgermanskan – känner vi dåligt till.

Urgermanska
pratas i samtliga av nordens länder.
En ”svensk” pratade alltså samma språk som en dansk eller islänning!

Vi pratade ett och samma språk fram till ca
800-talet e.kr
.


16 tecken istället för 24. Samma tecken för flera ljud= svårt att tyda.
Det nya systemet går att dela upp i två olika typer:

Normalrunorna
– är det vi oftast ser
på t.ex. resta stenar och andra ”kända monument”

Kortkvistrunor
– var något som man använde när meddelandet var mer brådskande.
SPÅKETS
UTVECKLING
Synkope
= obetonade vokaler faller bort
fiskaR > fiskr > fisk
horna > horn
gastiR > gastR > gäst
(i och R föll bort)
A blev Ä (jmf lasian – læsa)
O blev Ö (jmf domian – døma)
U blev Y (jmf knutian – knyta)
Diftonger

En diftong är när två vokaler är efter varandra:

Stein > Sten
Auga > Öga
Eyra > Öra

Dagens gotländska och pitemålet innehåller fortfarande diftonger!


Kristendom (latinska afabetet)
Lagtexter skrivs:

Magnus Erikssons landslag, 1300-tal.
Eriksson oroade sig över tyskans inflytande
och stiftade en regel om att endast hälften av alla rådmän fick vara tyskar.

Äldre västgötalagen, 1225.
Vår äldsta text på svenska med latinska bokstäver.
Hansan, 1400-tal leder till nya låneord. Exempel:

borgmästare
stad
köpmän
snickare
fru
skräddare
fogde
mynt
betala
straff
skomakare

Tyskans prefix: be-, an- (ex: betala, anfalla)
Tyskans suffix: -het, -bar (ex: trohet, uppenbar)

Tyskan ligger språkligt sett nära vårt språk = enkelt att ”anpassa” och översätta från. 
1500-talet: Sverige starkt

Frigörelse från Hansan
Reformationen (1520-talet)
Gustav Vasa tar över makten

Vasa översätter Nya testamentet
från latin till svenska

år 1526, den sk. Gustav Vasas bibel trycks 1541
.

Under denna tid finns en stor medvetenhet om att hålla svenska ”svenskt”. Man talar om språkrensning och språkvårdande redan på denna tid.
Språkvård
”Jag känner en Fru, som aldeles skiämmer bort (fördärvar) sin Dotter. (Dock, min Läsare, wi känna wäl mer än En). Stackars Flicka, det giör mig ondt om henne, ty hon är af Naturen så Täck, så Liuflig, så Snäll och så Hurtig (så duktig och så välartad). […]

Men Modren förstår sig intet på naturlig Skiönhet; Utan wanskapar henne med Smink och Franska Flugor, ja så främmande tilsatzer, Fläckar och Twång (onaturligheter) har jag sedt på den arma Flickan, at jag intet wet om de äro Graeska, Romerska eller Tyska.”
(Citerad ur Gösta Åberg, s 293)
Många stora författare från fornsvenskans dagar fram till nusvenskan (1900-talet) har aktivt arbetat för att använda svenska ord.
Franskan blev lite av ett
statusspråk
i Sverige under 1600-1800-talet. Framförallt berodde detta på att adeln.
Teaterord
: aktör/aktris, debut, loge, maskerad, replik, regissör, scen
Musik
: konsert, uvertyr
Konst
: byst, gravyr, mosaik, perspektiv
Litteratur
: ballad, dramatik, epik, idyll, roman, rytm
Arkitektur
: alkov, byrå, garderob, trottoar
Kläder och stil:
flanell, kalsonger, paraply, uniform, väst, frisyr, frisör, papiljott
Mat
: filé, färs, omelett, pralin, puré

Notera att de franska ord vi fått handlar mycket om ”underhållning” jämfört med tyskans ord.
Rättstavning?
Gustav III (1746-1792, kung 1771-1792) ville få ”ordning och fason” på svenska språket

Exempel från år 1525 var att ordet mig skrevs på sex olika sätt:
mig, migh, mik, mic, mich, mech.

Han grundade därför Svenska Akademin (1786) som skulle ge ut normerande böcker – dvs hur man skulle skriva – regler för stavning och grammatik.


dt > t-ljud (t eller tt),
f, fv och hv > v-ljud skulle bli v. 
Tidigare hade man skrivit:
Vi äro, De sprungo
men i talat språk sagt ”Vi är, De springer”
 
Nu försvann dessa pluraländelser på verben och man skrev och sa samma sak:
Vi är, De springer osv.

Tidningars telegrambyrå (TT) var bland de första som under 1900-talets början
slopade ändelserna. Fler tidningar följde efter. Sen kom också regeringen och
skolan att anpassa sig allt mer. Runt 1940-talet var debatten mer eller mindre ”över”.
Språkfamilj/Språkträd/Språkstam
Språkfamilj kallas en grupp språk som är genetiskt besläktade, det vill säga som har utvecklats ifrån ett äldre, gemensamt språkstadium. Ett sådant språk utgör språkfamiljens urspråk.

Språkfamilj/Språkträd/Språkstam

Språkfamilj
kallas en grupp språk som är genetiskt besläktade, det vill säga som har utvecklats ifrån ett äldre, gemensamt språkstadium. Ett sådant språk utgör språkfamiljens
urspråk
.
SPRÅKFAMILJ
Indoeuropeiska
Europeiska
Germanska språk Nordgermanska språk Svenska
Stora förändringar 500-800 e.kr
Norden avlägsnar sig från germanska språken och vi får
nordgermanskan
/
urnordiskan.
Urnordiskan talades i hela norden (utom Finland).
Det äldre runalfabetet (24 tecken)
Språket förändras hela tiden.
Varför tror ni att det gör det?


Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden.BETYGET E
Eleven kan
översiktligt redogöra
för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.

BETYGET C
Eleven kan
utförligt redogöra
för några aspekter av det svenska språkets släktskaps-förhållanden och historiska utveckling.

BETYGET A
Eleven kan
utförligt och nyanserat redogöra
för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
Dessutom kan eleven dra relevanta generella slutsatser om språkförändring.


Under 800-talet delas urnordiska upp i flera språk, s.k.
språksplittring
sker i Norden och svenskan blir självständigt efter omkring år 800.
=madher (man)
r=vanligt r-ljud
u=u/o/y/ö
i=i/e
a=a/ä
k=k/g
t=t/d
th=thing
Hlewagastir - Lägäst
Horna - Horn
Konung - Kung
Penningar - Pengar
Brytning
= kort e blir två ljud
Ek - iak - iag - jag
herta-hjärta e=jä
Därför har vi tand-tänder, natt-nätter, fot-fötter


Språket börjar likna vårt
t.ex.
dräper, bonde, man
m.fl.
Rytmiskt språk med berättande karaktär
Alliteration
= bokstavsrim t.ex.
bättre börda man bär ej på vägen, än mycket mannavett.
Fornsvenska - typiska drag
Många böjningar av verb

Iak aer Vi aerum Pu aest
jag är vi är du är

I aerin han/hon aer Pe aeru
ni är han/hon är de är
Rikt på böjningsändelser
Spår finns kvar i dagens svenska:

Man ur huse, av ondo, i ljusan låga, i högan sky
Genitiv-s efter till:

till skogs, till sängs, till havs


1) Runsvenskan talades hela Norden och svenskan var bara en dialekt.
2) Läspljud
3) Diftonger
Konsekvent stavning
;
- ck istället för kk
- å,ä,ö fick sina moderna bokstavsformer
- the-ljudet som funnits tidigare blir numera t/th i början av ordet och dh inne i ord eller i slutet.
- Dubbelteckning av lång vokal och konsonant hat hatt

Uppkomst av nya ljud;
1. Sje-ljudet s-k-j-u-t-a skjuta
2. Hårt k-ljud blir mjukt k-y-r-k-a kyrka
3. Man slutade uttala konsonanter i ord som
(h)järna (d)jur (h)varför (l)juga
= såsmåningom - skäl/själ, kära/tjära, jord/gjord
VAD SKA JAG KUNNA?
CENTRALT INNEHÅLL
KUNSKAPSKRAV
DISKUTERA!
Homo erectus
GREKISKA ALFABETET
ca 1000 f.Kr
MÄNNISKAN
VIKINGATIDEN
200-800 e.Kr
Runalfabet hade
24 tecken
. Varje runa hade ett namn som började med det ljud som runan stod för. Exempel:
Ansur=gud, Jara=år osv.
Ca
200 besvarade
runskrifter från den urnordiska tiden.
Inristningar gjordes på
stenar, berghällar och amuletter
.
Även
trä
,
men få av dessa finns bevarade
. Ett argt meddelande finns dock kvar från en kvinna som säger att hennes man omgående ska komma hem ifrån ”krogen”.
Runorna ristades vertikalt
(uppifrån och ner) därför att det var lättast, följde träfibrernas riktning.

URNORDISK RUNSKRIFT
800-1225
SPRÅKSPLITTRING
Den yngre runraden, 16 tecken
Typiska drag:
Omljud
MEDELTID
1225-1526
FRÅN RUNOR TILL LATIN
SPRÅKET LIKNAR NUTIDENS
Gutenbergs boktryckarkonst
(1445)
TYSKA LÅNEORD
1732
STORMAKTSTIDEN
1526-1732
FRANSKA LÅNEORD

YNGRE
NYSVENSKA
1732-1900
STAVNINGSREFORMEN 1906
DEN SWÄNSKA ARGUS (1732)
Olof Dahlin föredrog svenskt talspråk i sin tidsskrift.
"Ha" istället för "hafwa"
"Bli" istället för "blifwa"
"Ta" istället för "taga"
Etc.
FRÅN RUNRISTARE TILL NÄTSURFARE
VÄRSTA SPRÅKET
Full transcript