Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kultura jako góra lodowa

No description
by

Magdalena Kleszczewska

on 4 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kultura jako góra lodowa

Miejsca spotkań
Różnice kulturowe

Kultura....
...
czyli cywilizacja - jest to złożona całość, która obejmuje wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność, prawa, obyczaje oraz inne zdolność i nawyki nabyte przez ludzi jako członków społeczeństwa.
Edward Taylor

Zjawiska i procesy
występujące na styku kultur
Stereotypy i uprzedzenia
Final Destination
Kultura jako system
Kultura jako system wartości, norm i zachowań charakterystycznych dla poszczególnych grup i narodów.

Nie każdy podziela te wartości, czy zachowuje się zgodnie z normami, ale każdy je rozpoznaje jako charakterystyczne dla swojej grupy.
Kultura jako góra lodowa
strój
jedzenie

tradycje
zachowanie
sztuka
muzyka

architektura
UŚWIADOMIONA
WIDOCZNA
relacje
rodzina
rola kobiety
hierarchia

otoczenie / środowisko
normy społeczne
prawo
autorytet państwa
stosunek do natury
wartości i przekonania
postrzeganie czasu i przetrzeni
ideologie
religia
tabu
duchowość
NIEUŚWIADOMIONA
NIEWIDOCZNA
język
ZACHÓD
WSCHÓD
Ja
Styl życia
Opinia / poglądy
Punktualność
Kontakty / stosunki społeczne
Szef / Lider
Złość
Kolejka
Impreza
W restauracji
Ulica w niedzielę
Środki transportu
Prysznic
Nie widzimy rzeczy takimi, jakimi są, ale takimi, jakimi my jesteśmy.
Anaïs Nin
Humor a pogoda
Nowinki / nowe rzeczy
Radzenie sobie z problemem
Kutura jest trochę jak wrzucenie Alka-Seltzera do szklanki - nie widzisz go, ale w jakiś sposób coś robi.
Hans Magnus Enzensberger
Kultura jest nazwą dla ludzkich zainteresowań, myśli wzorów, książek, które ludzie czytają i mów, których słuchają, ich rozmów przy stole, plotek, sporów, poczucia historii i szkolenia naukowego, wartości, które cenią, jakości życia, którą podziwiają. Wszystkie społeczności mają kulturę. To klimat ich cywilzacji.
Walter Lippmann
KULTURA
SPOSOBY KOMUNIKACJI
WARTOŚCI
NORMY
ZACHOWANIA

Różnice międzykulturowe..
...to różnice w wartościach kierujących zachowaniem człowieka, w normach, jakim się podporządkowuje oraz w sposobach zachowania i komunikacji uznawanych przez daną grupę kulturową za słuszne.
Kontakt międzykulturowy
OSOBOWOŚĆ
KULTURA
SYTUACJA
W jakich obszarach
kultury i grupy się różnią?
Jak się komunikujemy?


Jak sobie radzimy z problemami?


Jak ważne są dla nas relacje?


Jak zarządzamy czasem?


Jak organizujemy naszą pracę?
Indywidualizm
ceniony jest indywidualizm w myśleniu i działaniu
Narody, grupy, kultury
Ameryka Północna

Australia

większość krajów europejskich - Francja, Niemcy, Szwecja, Austria, Holandia
Kolektywizm
Narody, grupy, kultury
kraje azjatyckie (konfucjańskie)

kraje afrykańskie

kraje bałkańskie

kraje muzułmańskie

Przykłady:
Armenia, Ukraina, Zambia, Senegal, Indie, Argentyna
ważniejsze jest dobro grupy niż własne sprawy
koncentracja na swoich sprawach i dążeniach

wolność w wyrażaniu własnych poglądów bez względu na opinie grupy

autonomia i konkurencja w działaniu: ważne są indywidualny cel, osiągnięcia i nagrody

ważna jest przestrzeń osobista i prywatność: w domu, w pracy, przestrzeni publicznej

każdy może decydować o swoim życiu
bardzo ważne są więzi rodzinne i grupowe, decyzje są podejmowane grupowo

dzieci uczone są lojalności i oddania dla społeczności

każdy ma zobowiązania wobec innych, wszystko powinno być robione z myślą o grupie

ugodowość, wzajemne wsparcie i harmonia

ważna jest przestrzeń wspólna


Kobiecość
ceniona jest kobiecość w myśleniu i działaniu
Narody, grupy, kultury
kraje skandynawskie

Holandia

Kanada
Męskość
Narody, grupy, kultury
kraje muzułmańskie

USA

Niemcy

kraje Ameryki Łacińskiej


ceniony jest męski sposób myślenia i postępowania
dobre relacje i współpraca

światy męski i kobiecy są do siebie podobne i uzupełniają się

praca i osiągnięcia materialne nie są najważniejsze

szacunek dla tego, co małe, słabe i potrzebujące wsparcia

silne podziały na role męskie i kobiece nie są potrzebne
wyzwania i konkurencja

światy męski i kobiecy są od siebie odległe (rozgraniczone)

osiągnięcia materialne są ważne

cenione jest to, co duże, silne i szybkie

istotne są silne podziały na role męskie i kobiece


Hierarchiczność
nierówna dystrybucja władzy
Narody, grupy, kultury
kraje arabskie

kraje śródziemnomorskie

kraje byłego Związku Radzieckiego

większość krajów azjatyckich

większość krajów afrykańskich
Równość
Narody, grupy, kultury
kraje skandynawskie

kraje gertmańskie

kraje Ameryki Północnej

Australia i Nowa Zelandia


ceniony jest męski sposób myślenia i postępowania
szacunek dla starszych, posłuszeństwo dzieci

zcentralizowane organizacje (w polityce, gospodarce..)

status zależy od pochodzenia społecznego, płci i wieku

istotne są wyznaczniki statusu, np. tytuły, język


wyzwania i konkurencja

światy męski i kobiecy są od siebie odległe (rozgraniczone)

osiągnięcia materialne są ważne

cenione jest to, co duże, silne i szybkie

istotne są silne podziały na role męskie i kobiece


Różnice kulturowe wg Richarda R. Gestelanda
EKSPRESYJNE
VS.
POWŚCIĄGLIWE
PROTRANSAKCYJNE
VS.
PROPRATNERSKIE
NIECEREMONIALNE
VS.
CEREMONIALNE
MONOCHRONICZNE
VS.
POLICHRONICZNE
Nieceremonialność
ceremoniały nie mają dużego znaczenia
Narody, grupy, kultury
USA, Kanada

Australia, Nowa Zelandia

Dania, Norwegia, Islandia
Ceremonialność
Narody, grupy, kultury
kraje arabskie

kraje latynoamerykańskie

kraje śródziemnomorskie

większość krajów europejskich i azjatyckich


postępowanie zgodne z panującymi zasadami
otwartość w komunikacji

swobodna rozmowa z ludźmi w każdym wieku

formalność i przestrzeganie zasad jest zbędnym utrudnieniem

przywiązanie do etykiety = wyniosłość i nieprzystępność
postępowanie zgodne z etykietą, przywiązanie do form

"TY-kanie" jest traktowane jako zbytnia poufałość, brak kultury, bezczelność

używanie oficjalnych tytułów w celu okazania szacunku (np. osobom o wysokiej pozycji społecznej)


Monochroniczność
czas jest priorytetem
Narody, grupy, kultury
USA i Kanada

Japonia

kraje nordyckie i germańskie
Polichroniczność
Narody, grupy, kultury
kraje arabskie

kraje latynoamerykańskie

większość krajów afrykańskich

kraje Azji Południowej i Południowo-Wchodniej

Przykłady:
Gruzja, Maroko, Zambia, Grecja


czas płynie powoli, a zadania wykonuje się spokojnie
przywiązanie do czasu, wszystko jest wykonywane "z zegarkiem w ręku"

"Czas to pieniądz!"

spóźnienia są niedopuszczalne - mogą oznaczać brak szacunku

działanie sekwencyjne - "one thing at a time"


spóźnienie jest na porządku dziennym i jest akceptowalne

dopuszczalne jest przekraczanie terminów bez powodu

jednoczesne wykonywanie wielu zadań (np. kilka spotkań w tym samym czasie)

niesprecyzowane terminy spotkań (popołudnie, rano częściej niż konkretna godzina)Ekspresyjność
swoboda wyrażania siebie
Narody, grupy, kultury
kraje romańskie

kraje śródziemnomorskie

kraje latynoamerykańskie
Powściągliwość
Narody, grupy, kultury
kraje Azji Wchodniej i Południowo-Wschodniej

nordyckie i germańskie kraje europejskie
ostrożność w wyrażaniu swoich emocji
wzajemne przerywanie sobie wypowiedzi i wchodzenie w słowo jest akceptowalne

przyjmowanie pozycji jak najbliższej rozmówcy, brak dystansu, bycie "w zasięgu ręki"

głośne i wyraźny sposób komunikacji

mocna gestykulacja


czekanie na swoją kolej w dyskusji

duży dystans wobec rozmówcy

zbyt głośne mówienie, gestykulacja lub poklepywanie postrzegane jest jako niegrzeczne i denerwujące


Narody, grupy, kultury
USA, Kanada, Australia, Nowa Zelandia

kraje śwschodnioeuropejskie

kraje afrykańskie

kraje południowozajatyckie
Niski kontekst w komunikacji
komunikacja bezpośrednia
Narody, grupy, kultury
USA, Kanada

Australia, Nowa Zelandia

Dania, Norwegia, Islandia
Wysoki kontekst w komunikacji
Narody, grupy, kultury
kraje śródziemnomorskie i większość krajów europejskich

większość krajów azjatyckich

kraje arabskie

kraje latynoamerykańskie


komunikacja pośrednia
mówienie wprost, nawet w przypadku różnicy zdań

akcentowanie "ja"

ważniejsze jest to, co jest powiedziane, niż jak jest powiedziane

prosty sposób mówienia

ważne są fakty i statystyki

docenianie
komunikacji werbalnej


ważny jest kontekst spraw oraz harmonia z rozmówcą, różnice zdań nie są wyrażane wprost

brak akcentowania własnego "ja"

ważne jest, jak coś jest mówione

mówienie "między wierszami", używanie aluzji i ozdobników

ważna jest intuicja i przeczucie

poleganie na
komunikacji niewerbalnej


Różnice kuturowe wg
Geerta Hofstede
HIERARCHICZNOŚĆ
duży dystans dzielący władzę i społeczeństwo
vs.
słabo akcentowane różnice pozycji społecznych
KOLEKTYWIZM
- INDYWIDUALIZM
jednostka ważniejsza od grupy
vs.
grupa nadrzędna wobec jednostki

UNIKANIE NIEPEWNOŚCI
tolerancja niepewności w zakresie oczekiwań
vs.
nietolerancja wszelkich niejasności
KOBIECOŚĆ - MĘSKOŚĆ
wymiar dotyczący stosunków między kobietami i mężczyznami, zwłaszcza ze względu na przypisane im role społeczne
Zaciśnięta dłoń z kciukiem
uniesionym do góry
sukces, zwycięstwo nad przeciwnościami losu, miłe wydarzenie
(Polska, USA, Australia, RPA, Singapur)
"Jestem na tak!", "Jest dobrze!"
obraźliwy i wulgarny
(południowa Europa, Bliski Wschód),
w
Grecji
= "Goń się!", w
Iranie
= pogarda z konotacją seksualną
w
Niemczech
,
Austrii, Francji
czy
Wietnamie
gest prawie bez znaczenia, oznaczający co najwyżej liczbę "jeden"
Kółko z kciuka i palca wskazującego
OK!
(kraje anglojęzyczne, Polska, większość Europy)

coś bezwartościowego, "zero"
(Francja)

pieniądze

(Japonia)

Victoria, czyli zwycięstwo
gest zwycięstwa i wolności
(Polska, USA, krąg kultury zachodniej)
liczba dwa
Otwarta dłoń
chęć porozumienia, przyjacielskie zamiary
(Europa)

gest uspokajający, wyrażający brak agresji

rozłożone palce = cyfra "pięć"

"nie"
(Liban)

obraźliwy gest i skuteczna obelga w
Grecji

Mowa ciała
Uśmiech
człowiek sukcesu
(USA)

maskowanie uczucia wstydu, zakłopotania, poczucia winy
(Indonezja, Wietnam)

akceptacja sytuacji trudnych, poważnych, nieprzyjemnych
(Japonia)
Komunikacja pozawerbalna
Źródło: http://www.rafalgarbarczyk.pl/gesty-znane-ale-nie-wszedzie-lubiane/
gest obraźliwy, porównywalny do pokazania środkowego palca
(Wielka Brytania i kraje byłego Imperium Brytyjskiego)
Źródło: http://www.rafalgarbarczyk.pl/gesty-znane-ale-nie-wszedzie-lubiane/
Źródło: http://www.rafalgarbarczyk.pl/gesty-znane-ale-nie-wszedzie-lubiane/
Źródło: http://www.rafalgarbarczyk.pl/gesty-znane-ale-nie-wszedzie-lubiane/
gest obraźliwy o znaczeniu seksualnym
(kraje śródziemnomorskie, Ameryka Łacińska, Rosja)

odwzorowanie odbytu
(Niemcy, Grecja, Turcja, Hiszpania
Kontekst w komunikacji
Źródło: http://www.travelbit.pl/zanim-wyruszysz-w-nieznany-swiat/
http://www.national-geographic.pl/traveler/artykuly/pokaz/mowa-gestow/
Stereotypizacja

generalizowanie wyobrażeń na temat grupy ludzi najczęściej przez pryzmat własnej kultury
Stereotyp

uogólnione przekonanie dotyczące grup ludzi, a zwłaszcza ich cech psychicznych i osobowości
(Matsumoto, Juang)
Stereotypy
uruchamiają się w naszym umyśle automatycznie.

Stanowią
uproszczony
, zgeneralizowany obraz grupy ludzi, której przypisujemy pewne cechy psychologiczne.

Mechanizm powstawania i funkcjonowania stereotypów sprawia, że są one niezwykle trudne do zmiany i bardzo łatwe do uruchomienia.

Kontakty międzykulturowe
są z pewnością bardzo narażone na działanie stereotypów, ale jednocześnie tworzą dobre warunki do ich przełamywania.

Same stereotypy nie są jeszcze niebezpieczne, jednak fakt, że zaraz po nich mogą się uruchomić w naszym umyśle
uprzedzenia
, a z nich
dyskryminacja
– nakazuje mieć stereotypy pod kontrolą.


Źródło: Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu, część 2. Różnice międzykulturowe
http://www.frse.org.pl/sites/frse.org.pl/files/publication/888/edukacja-miedzykulturowa-pajp-czesc-2-pdf-16004.pdf
Stereotypy
zawierają pewną WIEDZĘ, WYOBRAŻENIA na temat danej grupy

Uprzedzenia
= stereotypu+EMOCJE (pozytywne i negatywne)

Dyskryminacja
= uprzedzenie +DZIAŁANIE
Efekt: wykluczenie społeczne lub instytucjonalne
myśl
stereotyp
emocja
uprzedzenie
zachowanie
dyskryminacja
Plusy i minusy stereotypów
+
ułatwiają nasze funkcjonowanie, dając gotowe wzorce myślenia

porządkują nam świat

oszczędzają nam "wysiłku poznawczego"
_
ograniczają nasz rozwój

mogą być krzywdzące

kierując się nimi, możemy funkcjonować w nieprawdziwej rzeczywistości
Modyfikacja stereotypów
brak osądzania
empatia
ciągłe uczenie się

różnice wewnątrzgrupowe

ludzie to jednostki
członkowstwo
w grupach
świadomość
stereotypów
Plymouth
Full transcript