Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ulkoinen viestintä ja tieto- ja neuvontatyö verkossa

No description
by

Riina Haapakoski

on 21 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ulkoinen viestintä ja tieto- ja neuvontatyö verkossa

Sosiaalisen median kenttä muuttuu kokoajan ja on tärkeää, että toimijoiden viestinnästä vastaava henkilö etsii yhdistykselle sopivia viestintäkanavia ja pitää silmät auki uusien mahdollisuuksien varalta.

Toiminta kannattaa tehdä sosiaalista mediaa hyödyntäen näkyväksi ja samalla hyödyntää näitä medioita oman toiminnan markkinoinnissa.
Organisaatio voi olla somessa organisaation nimellä tai työntekijöiden tai esim. osastojen nimillä. On tärkeää myös laatia ohjeistukset somessa toimimiseen, mitä kukakin saa tehdä, julkaista, missä palveluissa, missä roolissa kukin toimii.. Ohjeiden tavoitteina on rohkaista sosiaalisen median käyttöön ja olla mielellään helposti ymmärrettävät ja riittävän lyhyet. - Ulkoinen tiedotus, julkista, kaikille suunnattu, vanhemmille, toimijoille, nuorille, kiinnostuneille

- Luo kuvaa organisaatiosta, ylläpitää imagoa, markkinoi palvelua. Luo mielikuvia ja odotuksia palvelusta ja sen laadusta

- yleistä tietoa, joka yleensä on melko "vakio" eli ei muutu jatkuvasti


- Yleensä passiivista, yksisuuntaista organisaatiosta asiakkaaseen kohdistuvaa tiedotusta, infoa (voi olla myös kommentointimahdollisuus, ja organisaatio voi ottaa huomioon kommentit, palautteet) Ominaisuuksia Ominaisuuksia Organisaation ulkoinen viestintä sosiaalisessa mediassa Organisaation verkossa tehtävä nuorten tieto- ja neuvontatyö – ominaisuuksia ja eroja
Nuorisotyön organisaation ulkoinen viestintä sosiaalisessa mediassa ja verkossa tehtävä nuorten tieto- ja neuvontatyö Nuorten tieto- ja neuvontatyötä määrittää useat lait ja säädökset kuten:

- Nuorisolaki (määritellään yhdeksi peruspalveluista)

- LaNuKe 2012-2015

- Muita suosituksia ja periaatteita, jotka määrittävät työn tekoa (esim. EU:n nuorisopoliittinen strategia, YK:n ihmisoikeuksen julistus, Lapsen oikeuksien julistus..)

- Toimijoiden yhteistyössä määrittämät verkkotyön eettiset periaatteet - Yksityistä, henkilökohtaista, yhdelle asiakkaalle tai tietylle sidosryhmälle suunnattua

- Vertaistuki ja vertaisvastaamisen mahdollisuus

- Palvelun tarve tulee asiakkaasta toimijaa kohti

- Toiminta on vastavuoroista

- Suunnattu nuorille, palvelun määrittämän kohderyhmän mukaan

- Toimintaa voi olla reaaliaikaisesti tai viiveellisesti Esimerkkeinä kysymys-vastauspalstat, chatit, tietosivut

- Pulmakulma (www.nuoret.info)
- Vantaan Jeesi (www.jeesi.info)
- Irc- gallerian erilaiset chatit kuten Nappi
(http://irc-galleria.net/community/3400301)
- Mannerheimin lastensuojeluliiton nuortennetti(http://www.mll.fi/nuortennetti/) Verkkoperustaisessa nuorten tieto- ja neuvontatyössä käytettävät välineet ja kanavat ovat viime vuosina monipuolistuneet. Toimijat, asiakaskunta ja toiminta kenttä kehittyy jatkuvasti.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön päämääränä on edistää nuorten kuulemista, osallistumista ja vaikuttamista heidän omien asioidensa hoitamisessa sekä yhteiskunnallisissa asioissa. Tavoitetta voidaan edistää lisäksi erilaisilla verkkodemokratiavälineillä, jotka toimivat verkossa. Yksi, jota myös opetus- ja kulttuuriministeriö tukee, on verkkodemokratiapalvelu Aloitekanava.fi.

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa esiintyvät kysymykset liittyvät usein laajalti nuorten koko elämäntilanteeseen. Nuorten kysymykset liittyvät tyypillisesti asumiseen, työllisyyteen, opiskeluun, ulkomailla työskentelyyn, kursseihin, vaihto-opiskelumahdollisuuksiin ja EU:n rahoitusmahdollisuuksiin, matkailuun, terveyteen, ihmissuhteisiin, harrastuksiin ja oikeuksiin. Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden tehtävänä on antaa nuorille tietoa, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä.

Työn tavoitteena on nuorten itsenäistymisen ja vastuullisuuden tukeminen omatoimiseen selviytymiseen.

Ammattitaitoisten työntekijöiden välittämä luotettava, monipuolinen tieto auttaa nuoria tekemään omaa elämänhallintaa tukevia valintoja ja päätöksiä.
Nuoren omaa ongelmanratkaisukykyä ja elämänhallintaa tuetaan antamatta suoraan vastausta, vaan ohjaamalla ratkaisua kohti. "Nuorten aktiivinen osallistuminen ja vaikuttaminen palveluiden suunnitteluun ja toteutukseen on edellytys sille, että palvelut kohtaavat nuorten tarpeet" - Koordinaatti.fi Lähteinä:

www.koordinaatti.fi

http://harto.wordpress.com/2012/03/15/sosiaalinen-media-ulkoisen-viestinnan-ja-maineenhallinnan-apuna-esitys/

http://johtoajatus.blogspot.fi/2010_01_01_archive.html

Ohjeistuksentekeminen–tapausYLE http://blogit.yle.fi/aikaleima/ylen-some-ohjeiden-perusajatus-kannattaa-miettia-ennen-kuin-tekee

http://www.alli.fi/nuorisoalan+kehittaminen/nuorille+suunnatun+verkkotyon+foorumi/verkkotyon+eettiset+periaatteet/ Orgsanisaatioiden on nykyään mahdollista olla monella tavalla mukana sosiaalisen median kanavilla. Tiedotusvastaavan tms. on hallittava nykyaikaisen sosiaalisen median käyttö. Ulkoinen viestintä Nuorten tieto- ja neuvontatyö verkossa Huomattavimpia eroja toimintamuotojen välillä on..

Ulkoinen viestintä lähtee ulos päin organisaatiosta
useimmiten PASSIIVISTA tiedonkulkua
Yleisen tiedotuksen tuottaminen

Nuorten tieto- ja neuvontatyö tapahtuu nuorten tarpeesta
VUOROVAIKUTUKSELLISTA
Ongelmalähtöisyys Riina Haapakoski
Nuorisotyötä- ja toimintaa verkossa 2/2, verkko-opintojakso Humak 2013 - Ulkoinen viestintä mahdollistaa verkostoitumisen muiden toimijoiden kanssa (yhteistyöverkostot), verkostoituminen asiakkaiden kesken (asiakasverkostot)

- Organisaation avoimuus (-> luotettavuus) lisääntyy kun tieto saatavilla myös verkossa
- Ulkoinen viestintä elää eteenpäin myös somen keskusteluissa, joissa sitä jatkaa eteenpäin asiakkaat. Organisaation on hyvä seurata julkista keskustelua verkossa ja osallistua siihen. Tieto leviää nopeasti jakamalla moniin SoMen palveluihin, asiakkaat voivat toimia myös tiedonjakajina eteenpäin

- "Yhteisöllisen median ympäristöissä yksilöstä tulee organisaation kannalta aktiivinen, omaehtoisesti toimiva viestintäkanavansa." Jarno M.Koponen toteaa Johtoajatus blogissaan Reaaliaikaisesti toteutettu tieto- ja neuvontapalvelut ovat useimmiten asiakkaan ja työntekijän kahdenkeskiseen chat-keskusteluun pohjautuvia palveluita.

Viiveellinen tieto- ja neuvontapalvelu on esimerkiksi kysymys- vastauspalstat, joilla on ehdottomasti mainittava, missä ajassa kysymyksiin vastataan. Ulkoisessa tiedotustoiminnassa ja markkinoinnissa käytettäviä tärkeitä sosiaalisia medioita ovat esimeriksi:- Nettisivut- Facebook- Blogit- Twitter- Youtube- Linkedin- Flickr- Ning- Dropbox- Vimeo- Googlen palvelut(kalenterit, docs)- Noodle Tässä esimerkkinä oma työprofiilini:
http://www.facebook.com/pornaistennuorisotoimi.riinah "Tulevaisuuden teknologisia mahdollisuuksia on mahdotonta ennustaa, mutta todennäköistä on, että esimerkiksi verkko- ja mobiilipalveluiden suhteen avautuu monia uusia mahdollisuuksia." - Koordinaatti.fi
Full transcript