Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

YUNAN ve EGE UYGARLIĞI

Yunan ve Ege Uygarlığı MÖ 3500 MÖ 2000 MÖ 1200 Girit (MÖ 3500 - MÖ 1200) Mehmet Şerif AKAYDIN
by

Mehmet Şerif Akaydin

on 27 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of YUNAN ve EGE UYGARLIĞI

Yunan ve Ege Uygarlığı
MÖ 3500
MÖ 2000
MÖ 1200
Girit (MÖ 3500 - MÖ 1200)
İlk ege uygarlığı olan Girit, Girit Adası'nda kurulmuştur. En parlak dönemini MÖ 2400-1400 arasında yaşamıştır. En önemli yerleşim alanı Knossos'tur.
Balıkçılık, avcılık, tarım, ticaret, gemicilik ve deniz ulaşımı gelişmiştir. Ege'den Akdeniz'e uzanan deniz yolunun üzerinde olduğu için, Girit kültürü, çevre kültürlerle yalın ilişkide olmuştur.
Girit Uygarlığı'nın tüm dünyada yaygın olarak kullanılan bir adı olan Minos, mitolojik kralı Minos'tan esinlenilmiştir. Seramik yapımında gelişmişlerdir. Çömlek ve saraylar, Girit'de santın en önemli göstergesidir. Tanrıları yılan, kuş, gelincik vb. nesnelerden oluşmaktadır. Girit'de konuşulan dil hala çözülmemiştir. Bunun başlıca nedeni yeterince tablet olmamasıdır.
Miken (Aka)
(MÖ 2000 - MÖ 1200)
Mora Yarımadası'na ulaşan Akalar, MÖ 2000 yıllarında Miken şehrini kurmuşlardır. MÖ 1400 yıllarında Mora Yarımadası'nın tamamını ele geçirdikten sonra Çanakkale Boğazı'nı ele geçirmek için Truvalılarla savaşmışlardır.
Miken Ugarlığında çömlek yapımı, resim gibi sanatsal aktivitelerle uğraşılmıştır.
Lineer B olarak adlandırılan Miken Alfabesini kullanmışlardır.
Miken Uygarlığı'nın dini, Yunan tanrılarının ve mitolojisinin temelidir.
Eski Yunan (MÖ 1200 - MÖ 337)
Akaların egemenliğine son veren Dorlar, Yunanistan ve Ege adalarını ele geçirirmişlerdir. Şehir devletleri kurmuşlardır ve "polis" olarak adlandırmışlardır. Bu şehir devletlerinden başlıcası Atina, Sparta, Korint ve Tebai'dir. Perslerele Pers Savaşlarından galibiyetle ayrılan bu devletlerden Atina ve Sparta savaşa girmiştir. Bu Peloponnes Savaşları'ndan Sparta üstün çıkmıştır. Bu durum Büyük İskender'in Yunanistan'ı ele geçirmesine kadar sürmüştür.
Halk:
siyasi haklara sahip olanlar
siyasi haklara sahip olmayanlar
toprağa bağlı hiçbir hakkı olmayan köylüler
köleler olarak sınıflara ayrılmıştır. Sınıflar arası mücadele nedeniyle kanunlar yapılmıştır. Bunlardan ünlü Drakon Kanunları, yönetimi orta sınıfın lehine düzenler. Solon Kanunları köleliği ve doğuştan soyluluğu kaldırır. Kleistenes'in düzenlemeleri ise halk meclisi düzenli bir kurum haline gelir, sınıf frklılığı ortadan kalkar ve demokrasi anlayışı gelişir.
Fenike alfabesini alarak genişletmişlerdir.
Yunan Uygarlığı düşünüyleriyle tıp, geometri, felsefe, astronomi vb alanında gelişmiştir. Tiyatro, resim, seramik, heykelcilik ve mimari de gelişmiştir
Dört yılda bir olimpiyatlar düzenlemişlerdir.
Sokrates (Sokrat)
Sokrates ilk anlambilimcidir; anlamları belirlenmemiş kavramların ve terimlerin kullanılmasının sakıncalarına temas etmiştir. Her çeşit bilgide, kavramların ve terimlerin açık ve seçik bir biçimde tanımlamalarının yapılması gerektiğini savunmuş olması, dolaylı yoldan da olsa, bilimin ilerlemesine küçümsenemeyecek ölçüde katkıda bulunmuştur.
"Biz kimiz?" bu sorunun yanıtını verelim diyordu.
Platon (Eflatun)
Sokrates'in öğrencisidir ve onun çalışmalarını devam ettirmiştir. Bir kitap yazmanın yanı sıra dünyanın ilk üniversitesini de kurmuştur.
Aritoteles (Aristo)
Fizik, şiir, bioloji, hayvan bilimi, politika vb. hakkında kitaplar yazmıştır. Fen bilimleri hakkında buluşları vardır, Plato ile beraber çalışmıştır.
Hipokrat
Tıbbın babası olarak anılır. Doktorluk yapmıştır. Ona göre tıbbın ilk kuralı "önce zarar verme"dir. Günümüzde doktorlar Hipokrat yemini etmektedir.
Pisagor
Sayıların babası olarak bilinir. Filozof ve matematikçidir. En ünlü çalışması Pisagor Teorisi olaak bildimiz dik üçgende hipotenüs hesaplama teorisidir.
Demokritos
"Yaratılmamış, yok olmayan, değişmeyen varlık, özdeksel atomdur. Öz, maddeyi temsil eder ve onunla her nesne yapılabilir." şeklinde özetlenebilecek bir görüşle, materyalist doğa biliminin ilk temellerini atmıştır.
"Atom veya bölünmeyen öz" teorisi ile ünlenmiştir.
Parmenides
Parmenides'e göre, evrende değişen hiçbir şey yoktur. Gerçeklik, yani Varlık, mutlak anlamda Bir'dir, kalıcıdır, süreklidir, yaratılmamıştır, yok edilemez; o ezeli ve ebedidir; onda hareket ve değişme yoktur.
Yunan matematikçi, fizikçi, astronom, filozof ve mühendis. Bir hamamda yıkanırken bulduğu iddia edilen suyun kaldırma kuvveti bilime en çok bilinen katkısıdır.
Arşimet
Yunan Tanrıları
Zeus-Gökyüzü ve Yağmur
Hera-Evlilik ve Kadın
Poseidon- Deniz
Hades-Yeraltı
Demeter-Tahıllar ve Toprak
Hermes-Tanrıların Habercisi ve Ticaret
Afrodit-Aşk ve Sevgi
Ares-Savaş
Athena-Bilgelik
Apollon-Sanat ve Kehanet
Artemis-Avcılık ve Kırsal Hayat
Hephaistos-Ateş ve Madencilik
Dionysos-Üzüm, Şarap ve Eğlence
Hestia-Aile
Bu tanrılar, çocukları ve kahramanlar hakkında olan Yunan Mitolojisi'ne verilebilecek en iyi örnek Homeros'un yazdığı İlyeda ve Odysseia'dır.
Medea
Prometheus ve Pandora
Midas
Niobe mitolojideki hikaylere örnek olarak verilebilir.
Erkekler tam vatandaş sayılıp her hakka sahip olabiliyordu. Önemli kararları erkekler alıyordu.
Kadınlar Sparta'da okuma yazma ve savaşta kendilerini koruma taktikleri öğreniyordu. Atina'daki kadınlara göre daha özgürlerdi. Atina'da ise ev işleri öğreniyorlardı.
Çoğu evde köleler vardı. Sadece en fakir evlerde kadınlar her işitek başlarına yapıyordu. Kadın köleler yemek ve temizlik yapıyor, eve su taşıyorlardı. Erkek köleler ise evdeki erkek çocuklara eğitim veriyor ve evi koruyordu.
Kızlar babaları kiminle evlendirmek isterse onunla evlenmek zorundaydı. Evlendikten sonra da kocaları ne isterse onu yapmak zorundalardı.
Günlük Hayat
Kıyafet ve Ayakkabı
Olimpiyatlar
İlk kez MÖ 776 yılında Olimpia Dağı'nda düzenlenmeye başlandı. Dört yıl aralıklarla düzenlemiyordu. Sadece yunanca konuşan, özgür, genç ve erkek sporcular katılabiliyordu. Daha sonra kadınlar da binicilikte yarışabildiler. Sporcunun oyun öncesi Zeus heykeli önünde en az 10 ay eğitim gördüğünü ve hile yapmayacağını söylemesi gerekiyordu.
Kaynakça
http://tr.wikipedia.org/wiki/Antik_Yunanistan#Yerle.C5.9Fme
http://tr.wikipedia.org/wiki/Girit_Uygarlığı#Dil_ve_yaz.C4.B1
http://en.wikipedia.org/wiki/Mycenaean_Greece#Art_and_craftwork
http://www.chiddingstone.kent.sch.uk/homework/greece/
http://www.kimkimdir.gen.tr/kimkimdir.php?id=2365
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hipokrat
http://tr.wikipedia.org/wiki/Pisagor
http://tr.wikipedia.org/wiki/Demokritos
http://tr.wikipedia.org/wiki/Parmenides
http://tr.wikipedia.org/wiki/Arşimet
M.E.B. 9. Sınıf Tarih Kitabı
Filozoflar
BİLGİ
Şehrin merkezinde tapınak, etrafında resmi binalar, pazar yeri olurdu.Tehlikeye karşı şehir surlarla çevriliydi. Şehrin içindeki verimsiz ve tarıma elverişssiz topraklar, nüfus artışı, ticaret vb. yüzünden Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de koloniler kurulmuştur. Bu koloniler Batı ile Ön Asya’nın arasındaki sosyal, siyasi, kültürel ilişkilerin gelişmesini sağlamıştır. Ege ve Yunan Uygarlığı, ileri seviyedeki Mısır, Mezopotamya ve Anadolu Uygarlıklarıyla etkileşimde bulunmuştur.
Heredot
Herodot tarihçi ve antik yazardır. Tarihin babası olarak anılır. Gezilerinde gördüğü yerleri ve insanları anlattığı, Herodot Tarihi olarak bilinen eseriyle tanınır. Eserinin esas konusu, Persler ve Yunanlar arasında yapılan Pers savaşları'dır.
Polisler
Atina Polisi
3 tane Arhon isimli memur vardır. Yanlarında ise Tesamot denilen yardımcılar. Areopag danıma meclisi, Ekklesia halk meclisi'dir.
Isparta Polisi
Gresia denilen ihtiyar meclisi, Apella denilen halk meclisi vardır.
Full transcript