Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Westland - Decentralisatieavond 15 april

No description
by

C B

on 28 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Westland - Decentralisatieavond 15 april

Transitie sociaal domein

Veel geld, veel risico's
Veel cliënten
Verdubbeling van het aantal cliënten in 2015.
Veel verantwoordelijkheid
Essentiele dienstverlening.

Raakt de kwetsbaren.

We moeten het systeem met
grote snelheid veranderen.

Meedoen
Werken
Opgroeien
Er is veel overlap tussen de
doelgroepen. Dit biedt de
mogelijkheid voor een
integrale aanpak.
De opgave richting de samenleving
Als gemeente kunnen we niet naast iedereen staan: beroep op de kracht van burgers (van jong tot oud en van vitaal tot kwetsbaar), hun netwerk, vrijwilligers, maatschappelijke partners en Westlandse ondernemers.

Sterke sociale kracht van Westlandse samenleving: kans en bedreiging.

In dialoog blijven.
Jeugdwet
Landelijk
Jeugdwet is door de Tweede en Eerste Kamer
Westland
Integraal Jeugdbeleid vastgesteld
Partcipatiewet
Landelijk
Participatiebeleid vastgesteld
Participatiewet is door de Tweede Kamer
Westland
WMO 2015
Landelijk
Ligt voor bij de Tweede Kamer
Westland
WMO beleidskader vastgesteld
Decentralisaties vanuit het macroperspectief
Decentralisaties vanuit het klantperspectief - Dienstverleningsconcept i.o.
Katja van Laarhoven
Lucia van den Brande
De nieuwe wetten -
Samenhang, vraagstukken en stavaza

Katja van Laarhoven
15 april 2014 - Decentralisatieavond 2
Waarom decentraliseren?
Wat gaat er gebeuren?
De decentralisatie van de jeugdhulp, participatie en het onderbrengen de onderdelen begeleiding en persoonlijke verzorging vanuit de AWBZ bij de Wmo.
Het huidige systeem in het sociaal domein loopt vast: te duur, onoverzichtelijk en niet efficiënt.

Decentralisatie naar gemeenten, want:
Maatwerk
Samenhang
Dichterbij


Kosten:
Verwachting meer efficiency, Rijkt boekt voordeel in
We moeten het doen met het budget dat we krijgen
Geen mogelijkheid om inkomsten te verhogen

De Opgave
Investeren in eigen kracht en sterke basis
Samenhang
Kwalitatief goede dienstverlening tegen veel lagere kosten.
Is dit mogelijk?
Besparen door dalend beroep op specialistische (dure) zorg:
Topje van de piramide moet kleiner
Uitgangspunt eigen kracht/ zelfredzaamheid
Sterk aan de voorkant (vroegsignalering en preventie)
Integrale blik
Zware zorg waar moet, en lichte zorg waar kan

Besparen door innovatie:
Korter
Goedkoper
Minder
bijvoorbeeld
kanteling WMO
Stand van zaken landelijke ontwikkelingen
We lopen tegen de grenzen aan van de voorbereiding op de decentralisaties door onduidelijkheden vanuit de rijksoverheid.
Tegelijkertijd staan we onder grote tijdsdruk om in 2015 gesteld te staan.
bijvoorbeeld ICT
Belangrijkste vraagstukken
Een eerlijke verdeling van de schaarse middelen.
Regionale samenwerking.
Cultuurverandering.

Ondernemers aan zet voor een inclusieve arbeidsmarkt
waar voor iedereen een plek is.

De samenleving zo inrichten dat iedereen mee kan doen.
Gevolgen scheiding wonen en zorg.

Investeren in preventie.

Vervolg
Decentralisatieavond 4 - datum volgt
Thema's opgroeien en meedoen
Decentralisatieavond 5 - datum volgt
Informatiebijeenkomst regionale samenwerking - 13/14 mei
Thema werken
Informatie over het lopende proces van regionale samenwerking (zorginkoop en jeugdzorg), op 13 mei georganiseerd door de gemeente Zoetermeer en op 14 mei door de gemeente Delft.
AlgemeenWerken


Meedoen


Opgroeien
In het ideale Westlandse dorp kun je:
veilig en gezond leven
economische en sociaal participeren
persoonlijk ontwikkelen
veilig opgroeien
enzovoorts
Algemeen toegankelijke voorzieningen (kernnetwerk)
Hulp
Begeleiding
Behandeling
Eigen kracht en
het netwerk
Kernnetwerk
primaire taken van formele en informele voorzieningen
Verantwoordelijkheid
samenleving
Verantwoordelijkheid gemeente
Het huishouden met
1 regisseur en 1 plan
Kernnetwerk
Sociale kaart: naar elkaar verwijzen
Kernnetwerk
Samenlevingsopbouw:
wat gaat er goed en wat kan er beter in onze kern?
Werkers in het kernnetwerk signaleren.
Burgers stellen vragen aan werkers
vraag of signaal
doorverwijzen binnen het kernnetwerk
overleggen met de generalist
vragen of de generalist aanschuift
Burgers die hun vraag niet aan de professionals in het kernnetwerk stellen maar rechtstreeks aan het CJG of de gemeente.
eigen kracht versterken
quick scan op basis van
internet of telefoon
contact
verwijzen naar het kernnetwerk
informatie en advies geven
direct doorzetten naar hulp, begeleiding en behandeling
verwijzen naar generalist
medewerker
generalistisch
team
koude binnenkomst
warme binnenkomst
analyse en ondersteuning
inzet regie en zorg
Hoe zorgen we ervoor dat het met alle westlanders goed gaat?
Is er wat aan de hand?
Wat is er aan de hand?
Wat is er nodig
Wie ziet toe op de
organisatie en voortgang?
Wanneer sluiten we de zorg af?
Wat is het probleem?
Welk resultaat wil
gezin/client
bereiken?
Wat hebben we
nodig om dat resultaat
te bereiken?
Plan opstellen
componenten
tijd
geld
samenhang
Wie gaat dat doen?
wat doet u zelf
wat doet uw omgeving
wat doen de kernnetwerkpartners
wat doet de formele zorg
afname vragen
bij meervoudige problematiek
vraag verhelderen
aan de slag
indien nodig specialist raadplegen
parallel en cyclisch proces
Decentralisatieavond 3 - 22 april
Professor Robert Vermeiren - hoogleraar kinderpsychiatrie
Katja van laarhoven
Burgers weten waar zij informatie, advies, ondersteuning en zorg kunnen vinden;
Preventie vorm gegeven wordt om zorg zoveel mogelijk te voorkomen. Maar ook als iemand problemen heeft, dit snel bij de juiste mensen bekend is, opdat daar noodzakelijke actie op wordt ondernomen;
Door burgers, professionals en andere betrokkenen (vrijwilligers) wordt gekeken hoe de eigen kracht en het eigen netwerk een rol kunnen spelen;
Zorg waar nodig direct en van voldoende kwaliteit beschikbaar is;
Dit gebeurt in het kader van 1 huishouden, 1 plan, 1 regisseur.


Eigen kracht van burgers staat centraal
Een goede basis waarvan iedereen in Westland profiteert
Behouden en versterken van de sociale infrastructuur in de dorpen
Vroeg signaleren, preventie en een volledige diagnose
Ondersteuning door de gemeente: beperkt als het kan, intensief waar nodig
Sociaal rendement /het resultaat telt


Per 1 januari 2015 moet de
gemeente organiseren dat:
Visie dienstverleningsconcept
In de toekomst de helft van de gemeentebegroting (kortingen tot 25%).

beoordelen en verwijzen
Kaders wel vastgesteld maar niet onverkort uitvoerbaar binnen de nieuwe financiële realiteit en integrale afweging.


1. regionale inkoop
2. dienstverleningsaanpak
3. richtinggevende uitgangspunten beleid
4. voortgang programma 3D
De optelsom van de pilots:
Een helder klantproces waar de klant centraal staat, praten met i.p.v. over,
Optimaal benutten van de kracht van het lokale netwerk(en),
Een generalistische werkwijze binnen het sociaal domein,
Rollen, verantwoordelijkheden/bevoegdheden zijn eenduidig en belegd,
Een betaalbaar zorgsysteem naar de toekomst.

Dienstverlening uittesten in pilots
Pilot CJG, start september 2013

Pilot Generalisten, start februari 2014

Pilot Kernnetwerk, start juni 2014

Pilot Front Office, start maart 2014
Wie werkt er mee aan de pilots
De raad is de komende tijd aan
zet bij besluitvorming over:
Full transcript