Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of BCOS Topic 2

Ang Banal na Plano ng Diyos
by

Reynaldo Aragon

on 22 June 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of BCOS Topic 2

ANG BANAL NA
PLANO NG DIYOS

Ikalawang Panayam
Bro. Rey Aragon Jr.
PASKA-CCD
Napakarami nating katanungan sa araw-araw tulad ng sino ba ang tao?
San nga ba nagmula ang buhay? Ano ba ang kahulugan ng buhay? Bakit may kamatayan?
At marami pang iba
Napakarami nating katanungan at hindi natin malaman kung ano ang kasagutan o kung may kasagutan nga ba
sa mga tanong na ito.
Mangangaral 12:13

“Sa kabila ng lahat ng ito,
isa lamang ang aking masasabi:

Ibigin mo ang Diyos,
at sundin ang Kanyang
mga utos
pagkat ito ang buong katungkulan ng tao”.
Mahalin ang trabaho at ang mga ka-trabaho.
Sa mga kahiwagaan ng buhay, walang tao na masasandigan dahil ang ating sariling pag-iisip ay may hangganan. Kaya naman dapat nating manampalataya sa Diyos upang maunawaan ang mga sagot sa mga katanungan natin.
Isaias
55:8
“Sapagkat ang Aking isipan ay di ninyo isipan ni ang Aking gawi ay di ninyo gawi, At kung paanong ang langit higit na mataas, mataas sa lupa, and gawi't isip ko'y di maaabot ng inyong akala"”
Marami tayong katanungan tungkol sa buhay natin, sapagkat ang buhay mismo ay pinagtatalunan pa hanggang ngayon kung saan, kanino at kailan nagmula.
Mahirap maunawaan kung tayo ay hindi nananampalataya.
“To a believer, no explanation is needed.
To a non-believer, no explanation is enough.”
“Intelligo ut credam credo ut intelligam”
“Lalangin natin ang tao. Atin s'yang gagawing kalarawan Natin”
Gen. 1:31
Kaya sa ating mga nananampalayata sa Diyos ay naniniwala tayo at nananalig na ang Diyos ang Siyang lumikha sa ating lahat katulad ng binabanggit sa aklat ng Genesis. (Gen. 1:26-31)
Nilikha ang tao matapos likhain ang lahat ng bagay.
Nilikha ang tao na kalarawan ng Diyos.
Nilikha ang tao na kinuha mula sa alabok, hinugis at hiningahan.
Anu-anong katangian ng Diyos ang nasa atin ?
Ang Diyos ay tagapagtaguyod ng BUHAY.
Ang Diyos ay Diyos ng PAG-IBIG.
Ang Diyos ay MAPANLIKHA.
Ang Diyos ay MALAYA.
Ang Diyos ay may PAGKAKAISA.
UTAK
(Kilalanin ang Diyos).
PUSO
(Umibig sa Diyos)
KAMAY at PAA
(maglingkod sa Diyos at sa Tao.
B. Ang Plano para sa tao.
UTAK
(Kilalanin ang Diyos).
Dapat tayong maging maalam sa ating pananampalataya at sa turo ng simbahan.
Dapat tayong magtiwala sa kapangyarihan, katapatan at pag-ibig ng Diyos sa atin.
PUSO
(Umibig sa Diyos)
Ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay !
KAMAY at PAA
(maglingkod sa Diyos
at sa Kapwa.
IBA’T-IBANG URI NG PAKIKIPAG-UGNAY NG TAO
A. Pakikipag-ugnay sa DIYOS
K. Pakikipag-ugnay sa
LIPUNAN at ESTRUKTURA
B. Pakikipag-ugnay sa KAPWA.
D. Pakikipag-ugnay sa mga BAGAY.
A. PAKIKIPAG-UGNAY SA DIYOS.
a. Nagsimula sa
PAG-IBIG.
b. Sinira ng KASALANAN.
k. Muling binuo ng PAGPAPATAWAD.
d. Binubuhay ng
GRASYA.
A. PAKIKIPAG-UGNAY SA KAPWA.
a. KAILANGAN ang KAPWA.
b. KAPANTAY ang KAPWA.
k. KAPATID ang KAPWA.
d. PANANAGUTAN ang KAPWA.
A. PAKIKIPAG-UGNAY SA LIPUNAN
AT MGA ESTRUKTURA.
a. Para sa bawat Tao:
Mabuo ang pagkatao.
b. Para sa lahat ng Tao:
Mabuo ang pamayanan.
Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang.
Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang.
[Sulat ni San Pablo sa mga taga Roma 14:8]
Gamitin ang mga BAGAY upang mapaglingkuran ang TAO.
Huwag gamitin ang mga Tao upang magkamit ng mga bagay.
Ad Majorem Dei Gloriam !
Maraming Salamat Po!
Pananampalataya
Ulo / Head
Puso / Heart
Kamay / Hands
Full transcript