Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Adók

No description
by

Varga Gréta

on 12 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Adók

Adók
Alapfogalmak
Adók csoportosítása
Az adó
Az állam által jogszabályban előírt, közvetlen ellenszolgáltatás nélküli fizetési kötelezettség. Az állami költsgévetés felé kötelezően teljesítendő, kényszer útján behajtható pénzbeli hozzájárulás.
Adórendszer
Az adott országban egy időben alkalmazott adónemek összessége. Az adózás rendjét a 2003. évi XCII. törvény szabályozza.
Az adóztatás funkcói
- elsődleges szerepe:
bevételt biztosít a helyi és központi közfeladatok ellátásához
- az adó újraelosztás (redisztribúció) egyik legfontosabb eszköze:
a gazdaság szereplúi között jövedelemátcsoportosítást tesz lehetővé
- a negatív externáliák (külső gazdasági hatások) internalizálását (belsővé tételét) teszi lehetővé

Az adóztatás alapelvei
1. Közteherviselés elve:
mindenki a jövedelméhez mérten járuljon hozzá a társadalmi közös fogyasztáshoz
2. Fizetőképesség elve:
a hozzájárulás mértéke igazodjon az adóalany vagyoni és jövedelmi helyzetéhez
3. Megbízhatóság elve:
a szabályok előre kiszámíthatóak legyenek
Adókötelezettség
Az adózók bejelentésre, nyilatkozattételre, adómegállípításra, adóbevallásra, adófizetésre, adóelőleg-fizetésre, bizonylatkiállításra és- megőrzésre, nyilvántartás vezetésére, adatszolgáltatásra, adólevonásra, adóbeszedésre kötelesek.
Ezek az adózók feladatai.
Adóalany
Az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akit ajogszabály az adó megfizetésére kötelez.
Adófizető
Aki az adót ténylegesen befizeti az adóhatóságnak. (Pl. az szja esetében a munkavállaló az adóalany, de a vállalat az adófizető: a vállalat levonja a munkavállaló bruttó béréből az szja-előleget és befizeti a központi költségvetésbe.)
Adóterhet viselő
Adó tárgya
Az a dolog, jog, tevékenység, amely adófizetési kötelezettséget von maga után. Az az ok, ami miatt az adófizetési kötelezettség keletkezik.
Adóalap
Az adótárgy mennyiségi meghatározása. Az a pénzben vagy más mértékegységben meghatározott adat, amely alapján az adót kiszámítják.
Adó mértéke
Azt fejezi ki, hogy az adóalap egysége után mennyit kell fizetni.
Adómentesség
Az általánosan előírt adóklezztés alóli kivétel, a teljes adókötelezettség alóli felmentés.
Akire az adóalany az adó tényleges terhét áthárítja. (Pl. az áfa esetében a végső fogyasztó az adóterhet viselő, de a vállalat az adóalany.
Az adó tárgya szerint
- jövedelmet terhelő adó: szja, társasági adó
- vagyont terhelő adó: egyének, társaságok vagyonára, vagyonmozgására kivetett adók
- fogyasztást terhelő adó: magát a fogyasztást adóztatják (áfa).
Adóteher-viselés alapján
- közvetlen (direkt, egyenes) adó:
az adóalany és az adóterhet viselő ugyanaz a személy vagy vállalkozás, pl. szja társasági adó
- közvetett (indirekt) adó:
az adóalany és az adóterhet viselő ugyanaz a személy vagy vállalkozás, pl. a termékhez vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó adók (áfa) esetény a vállalat az adóalany, hiszen ő fizetik be az áfát a költségvetésbe, de a fogyasztó az adóterhet viselő, mivel a vállalat beépíti az áfát az árakba, vagyis az adó terhét áthárítja a fogyasztóra.

Jogosultság szerint
- központi adók:
a központi költségvetésbe folynak be (pl. áfa, társasági adó, szja)
- helyi adók
: az önkormányzati költségvetésbe folynak be (pl. iparűzési adó, idegenforgalmi adó)
- vegyes adók
Adóalany szerint
- természetes személyek adói (pl. szja)
-gazdádó szervezetek adói (pl. társasági adó, áfa)
Adókulcs szerint
- lineáris:
azonos mértékű kulcsot vetít a jövedelemre, vagyontárgyra (pl. társasági adó, áfa, szja)
- progresszív:
az adókulcs az adóalap növekedésével nő (pl. korábban az szja)
- degresszív:
az adókulcs az adóalap növekedésével csökken.
Full transcript