Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Historie

No description
by

Bjørnar Ness

on 20 August 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Historie

Mål for perioden

•Gjøre rede for begrepene kolonisering, menneskerettigheter, milits, slavehandel, borgerkrig uavhengighetserklæringen.

•Eleven skal kunne gjøre rede for utviklinga fra kolonikrigen til at USA får sin første president.

•Kjenne til sentrale personer som George Washington, Benjamin Franklin og Thomas Jefferson.
Mål for perioden
•Gjøre rede for begrepene kolonisering, menneskerettigheter, milits, slavehandel, borgerkrig uavhengighetserklæringen.
•Eleven skal kunne gjøre rede for utviklinga fra kolonikrigen til at USA får sin første president.
•Kjenne til sentrale personer som George Washington, Benjamin Franklin og Thomas Jefferson.
Alle mennesker født like
Amerikanske kontinentet

Vi antar at den amerikanske kontinenten ble befolket fra øst, dvs Asia for 30-40 000 år siden da kontinentene hang sammen.

Amerika som vi kjenner det ble oppdaget av Cristoffer Colombus i 1492 da han lette tetter sjøveien til India. Derfor kalte han da de innfødte for indianere. Han ankom De vestindiske øyer.

Leiv Erikson og vikigene hadde vært i amerika nesten 500 år tidligere, men hadde ikke kolonisert områder. Det vil si at de bare hadde vært på besøk for så å dra igjen (dette var lenge ansett som en myte, men har blitt bevist av arkeologiske utgravinger av Helge Ingstad på New Foundland).
Koloni

Tilhører en stat, men ligger utenfor staten selv. England, Nederland, Spania og Portugal er eksempler på store kolonistater.

Kolonist

En nybygger i en koloni.
Konsekvenser av koloniseringa.

Kolonistene erobret landområder som indianerne allerde brukte og forvaltet som leveområder. Dette førte igjen til konflikter mellom hvite og indianere, som igjen førte til krig som indiarne tapte mot en overlegen krigsherre.

De hvite hadde med seg sykdommer som blant annet kopper som indianerne ikke var imune mot. Dette førte igjen til massedød.

Europerne utnyttet ressursene til egen vinning både gjennom plyndring, skatter og overbeskatning av naturressurser.
Mayflower

Det første skipet med immigranter fra England (9.11.1620). De slo seg ned i et område kalt New England

Dette var stort sett puritanere (streng relegiøs kristen sekt) som ikke fikk utøve sin relegion i hjemlandet.

De første immigrantene var ofte personer som søkte frihet fra undertrykkelse fra myndighetene.

Etter hvert som ryktene om enorme landområder og godt liv spredte seg ble immigrasjonene mer økonomisk motiverte.

Ca halve norges befolkning emmigrerte fra Norge i løpet av 1800 med utsikter for et bedre liv. Norge var da et av de fattigste landene i Europa.
Kolonikrigen

Både Frankrike og Storbritania etablerte kolonier. Britene hadde kolonier på østkysten hadde franskmennene besatt områdene i nord og langs Ohio-elva hvor de drev med pelsdyrjakt og handel med indianerne.

Kolonikrigen mellom Frankrike og Storbritania varte fram til 1763. Denne krigen involverte indianerstammer på begge sider.

Disse indianerstammene var huronstammen og irokerserforbundet. Krigen førte til at huronstammen nesten ble utryddet.

Indianerstammene i Nord-Amerika ble etter hvert omtrent utryddet av grådige briter. Byer ble lagt i grus og kvinner og barn masakret. I mange områder er bare stedsnavnene igjen som et fjernt minne fra urbefolkninga. Selv de stammene som hjalp britene (
som vant
) med å kolonisere områdene gikk det dårlig med.
Slaver

De sørlige koloniene på østkysten hadde småbønder som tjente seg rike på tobakk. Dette utviklet seg til store plantasjer som etterhvert dyrket bomull.

Plantasjene trengte arbeidskraft. Den var begrenset i det nye landet. Slavene var i tillegg en billig arbeidskraft....

Tallene er usikre, men minst 9,5 millioner slaver ble hentet fra Afrika.....
Trekanthandelen:

Europeiske varer ble byttet til slaver i Afrika.

Slavene ble solgt i Amerika.

Bomull, sukker og tobakk ble fraktet til Europa
Danmark-Norge sin rolle?

Danmark Norge med slaveskipet Fredensborg fraktet 85.000 slaver i trekanthandel

1. desember 1768 forliste Fredensborg utenfor Troms .
Immigrant; en person som har innvandret

Emmigrant; en person som har utvandret
Mot uavhengighet

Krefter jobbet for å samle de 13 britiske koloniene til en union.

Etter uavhengighetskrigen brøt ut i 1775, gikk det bare vel ett år før uavhengighetserklæringen ble undertegnet 4. juli 1776.

1777 opprettes USA (Amerikas forente stater).

1781, krigen over.

1787, grunnloven vedtatt

1789, Georg Washington blir USA sin første president.
Stars and tripes

Rødt, hvitt og blått (trikoloren)

13 striper (en for hver av de 13 første koloninen i unioen.

50 stjerner (en for hver av dagens stater)
Hvorfor startet uavhengighetskrigen??

Storbritania hadde skatter, toller og avgifter på alle importvarer (te).

Skattetrykket irritert både innbyggerne og de andre landene (Nederland, Spania og Frankrike).

Lokale politikere begynte tidlig å jobbe for en egen fri og selvstendig union.
Georg Washingtorn 1722-1799

Valgt til president i 1789-1797

USA sin første president, satt to perioder (8 år), var så populær at mange ville ha han til å sitte lengre.

Engelsk opphav, plantasjeeier og militær leder for britene i kampen mot franskmennene.

Ofte omtalt som "landsfaderen" i amerikans historie.
Benjamin Franklin (1706-1790)

Amerikansk journalist, forfatter, filantrop, vitenskapsmann, oppfinner og diplomat, blant mye annet.

Han var også en av lederne av den amerikanske revolusjon.

Han huskes også for sine eksperimenter med elektrisitet.

Han innså at lyn var utladninger, og foreslo å plassere en mann på en harpiksplate på toppen av et tårn for å teste om skyene var elektriske. Dette førte senere til minst en dødsulykke. Franklin selv laget verdens første lynavleder.

Var aldri president....
Thomas Jefferson (1743-1826)

USA sin tredje president (1801-1809) og andre visepresident (1797-1801) og en amerikansk statsmann.

Han var ambassadør i Frankrike, politisk filosof, revolusjonær, landbruker, gartner, landeier, arkitekt, arkeolog, slaveeier (han forsøkte i hele sin embetstid å oppheve eller redusere slaveriet), forfatter, oppfinner og grunnlegger av University of Virginia.

Jefferson var en av de viktigste personene bak Amerikas forente staters uavhengighetserklæring.

Mange mennesker regner Jefferson som den mest brilliante mannen som noen gang har vært president.

USA, South Dakota , Mount Rushmore stone carvings of US Presidents, George Washington, Thomas Jefferson, Teddy Roosevelt and Abraham Lincoln
Sentrale personer!
Grunnlov

det sett av bestemmelser som konstituerer et lands politiske system

og regulerer særlig viktige sider ved dets funksjonsmåte.

Disse bestemmelser kalles også forfatning eller konstitusjon.

Altså ikke hva som er lov/ikke lov, skatter og andre lover og avgifter.
Kongen blir halshogd!
Napoleon
Født på Korsika 1769.
Militærutdanning fra 15 årsalderen.
Løytnant da han var 16 år.
Venn med Robespierre.
Rykket raskt opp i gradene.
Gjorde lynkarriere allerde som 18 åring da han
jaget britene bort fra Toulon som var en viktig havneby.

Fortsatte suksessen i Egypt hvor han tok kontroll over landet
og hindret England's adgang til India,
Frankrike er uten styring.

Alt ligger derfor til rette for at enkeltpersoner/
grupperinge kan ta makten.

Napoleon gjør statskupp som 30 åring i 1799.

Napoleon oppretter en ny form for republikk, Konsulatet.
Han får overveldende flertall i en folkeavstemning.

Han tar selv tittelen "førstekonsul".
Napoleon utnevner alle embetsmenn.

Oppretter et hemmelig politi for å slå ned evnt opprør

Innfører streng sensur:

"Fire fientlige aviser er mer fryktet en tusen bajonetter".
Gjennomførte det revolusjonen ikke greide
Lover som fungerte, først kalt Code Cicil.

senere kalt Code Napoleon.

Alle borgere fikk like rettigheter.

men ikke kvinnene.......

Fikk økonomien på fote, stanset inflasjonen.

Nye skatteregler slik at alle betalte skatt!

landets økonomi ble styrket.
Skolesystemet ble fornyet.

Guttene fikk matematikk og andre nyttige fag.

Jentene fikk lære det trengte for å stelle huset.

Offentlige ansettelser skulle utføres ut fra dyktighet!
Ikke fra arv!
Napoleonskrigene
Betegnese av eneklte som de første verdenskrigene.

Innbefattet omtrent hele Europa!

Besto av en rekke korte kamper, og førte til at alianser oppsto,
og sprakk, og skulle få følger for hvordan Europa kom til å se ut!
Finn ut mer om Napoeleon

- om krigene
- livet hans
- historier og myter om han
- finn ut om livet i Frankrike
og Norge på den tiden
- andre fakta om Napoleon.
Napoleonskrigene er betegnelsen på de konflikter som utspant seg fra 1800 til 1815 under napoleonstiden

Dette skjedde i kjølvannet av den franske revolusjon.
Tidsperioden ble fremfor alt preget av kampen mellom Napoleon Bonapartes Frankrike på den ene siden og Storbritannia, de tyske statene og Russland på den andre. Frankrike led det endelige nederlag ved slaget ved Waterloo i 1815.
2. desember 1804 lar Napoleon seg
krone som keiser.

Dette ble oppfattet som en provokasjon
særlig av britene.
Napoleons planer om å invadere England ble vanskelig etter at Østerrike og Russland inngikk en alianse med britene.

Napoleon tapte også et viktig sjøslag ved Trafalger i 1805 ledet
av britenes admiral Nelson

Napoleon tapte en stor del av sin flåte...
Men allerede høste 1805 snudde lykken seg for Napoleon,
og han tvinger Russland og Østerrike til retrett etter et slag
ved Austerlitz.

Napoleon tok deretter Preussen (dagens Tyskland) og Napoleon
var Europas store hersker.
Europa var kastet ut i en langvarig og blodig krig som endte med en enorm troppeforflyttelse
til Russland i 1812.

Etter 5 uker i Moskva må franskmennene gi opp å holde byen. Felttoget var misslykket og bare
mellom 10.000 og 40.000 av over 600.000 menn kom hjem igjen.

Napoleon gir seg ikke og sloss igjen mot Tyskland, med suksess. Preussen og Østerrike slår
seg sammen med Tyskland. I tillegg slåss de mot engelskmennene og spanjolene fra sør.

Nå er kampene kommet inn i Frankrike og Napoleon må innse at slaget er tapt.
Han ble først forvist til Elba utefor Italia, men gjorde et siste forsøki 1815 på å ta over makta igjen i Frankrike. Troppene som ble sendt for å pågripe Napoelen, ble med han-

Han tapte da det endelige slaget ved Waterloo i Belgia.

Han ble da forvist til St. Helena i Atlanterhavet.

Der døde han som en bitter mann 5. mai 1821.
1814
Oppgangstid i Norge

Union siden 1380.
Utenrikshandel med jern til Danmark og trelast til England.
Måtte kjøpe korn fra Danmark.
Danmark-Norge hadde enerett på jern fra Norge og korn fra Danmark siden Norge ikke kunne produsere nok selv.
Handel bare i byene, ganske rike handelsmenn.
Tjenestefolk, husmenn og arbeidere som ikke hadde eiendom, utgjorde underklassen.
Adelen holdt til i Danmark, klasseskillet i Norge var dermed ikke så stort som i de fleste andre Europeiske land.
Alle embetsmenn var oppnevnt av den danske kongen.
Danmark-Norge nøytrale i Napoleonskrigene
kunne da drive handel med begge parter.
hadde med tiden bygt opp en stor handelsflåte
kunne blitt en faktor for Napoleon, britene angrep København og tok kontroll over den dansk-norske flåten, "flåteranet".
Danmark-Norge velger side, Napoleon.
Britene blokerte de norske havnene, noe som førte til hungersnød i Norge.
Førte til kaprervirksomhet fra norsk side.
Fra 1806-1814 satt over 3000 norske sjøfolk i britisk fangenskap.
1808 erklærer den dansk-norske kongen, Fredrik 6, krig mot Sverige.
uønsket krig av innbyggerne i landene.
førte til noen få trefninger langs grensen og i traktene rundt Halden.
uår førte til hungersnød i landet
Den danske prinsen Kritian August kampen mot svenskene.
var populær i Norge
ble i 1809 valgt til tronfølger i Sverige
svenskene ønske et felles union med Danmark-Norge, eventuelt stjele Norge fra Danmark.

Kong Fredrik 6. ser farene
inngar handelsavtale med britene i 1809
dermed kunne handelen gjennopptas, Norge kunne igjen handle korn fra Danmark.
Handelsavtalen ryker i 1812
ny blokade av norske havner
svenskene slåss mot Napoleon mot å få Norge som krigsbytte for innsatsen.
Kielfreden
Kristian Fredik

kommer til Norge
plan
blir valgt til Konge i Norge
Eidsvoll 1814

10. april til 17. mai
folkesuverenitetsprinsipppet
maktfordelingsprinsippet
stemmerett til alle med eiendom over 25 år.
Juni 1814 ny krig mot Sverige

Tyske og britiske diplomater krevde at Kielfreden ble oppfylt
Kristian Frdrik var valgt av folket.
Beleiret Halden og Fredriksten festning.
Mossekonvensjonen

Hemmelige forhandlinger mellom Sverige og Norge
Større innflytelse i en ny union
Måtte tilpasse grunnloven til den nye situasjonen
Ny svensk konge, Karl 13.
Kom til Krisiania 9. november 1814
Opplysningstiden var en samfunnskritisk åndsretning i Europa på 1700-tallet (fra 1688 til 1789) som uttrykte en tro på menneskets evner og fremmet renessansens humanistiske idealer i et samfunnsmessig perspektiv.
Opplysningstiden bryter med kirkens sitt syn på at jorda er i sentrum for universet og at verden er dualistisk (kampen mellom det gode og det onde).
Sentrale personer:
John Locke 1632-1704
-staten må være legitemert av folket

Voltaire 1694-1778
-samfunnskritiker

Rosseau 1712-1778
-folkesuverenitetsprinnsippet

Charles de Montesquieu
-maktforderlingsprinsippet
Ludvig den 16
-regjerte fra 1774-1792
-siste eneveldige kongen
-henrettet av folket
Marie Antoinette født 1755 i Wien som Østerrisk prinsesse.

Henrettet 16. oktober 1793 i Paris)

Forlovet som 12 åring og giftet via stedfortreder som 16 åring. Ekteskapet skulle forsterke og bedre forholdet mellom landene.

Full transcript