Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sommerfugledalen - 1. sonet

No description
by

Stine Overgaard

on 17 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sommerfugledalen - 1. sonet

Sommerfugledalen - 1. sonet
Fortolkningshypotese
Temaer, semantiske felter og metaforkæder slås an. Rammen sættes for hele værket
I
De stiger op, planetens sommerfugle
som farvestøv fra jordens varme krop,
zinnober, okker, guld og forforgule,
en sværm af kemisk grundstof løftet op.

Er dette vingeflimmer kun en stime
af lyspartikler i et indbildt syn?
Er det min barndoms drømte sommertime
splintret som i tidsforskudte lyn?

Nej det er lysets engel, som kan male
sig selv som sort Apollo mnemosyne,
som ildfugl, poppelfugl og svalehale.

Jeg ser dem med min slørede fornuft
som lette fjer i varmedisens dyne
i Brajcinodalens middagshede luft
Apollo mnemosyne
Ildfugl
Poppelfugl
Svalehale
Første sonet i kransen:
De lyriske jeg introduceres
Sommerfugle som billede på døden
Ydre komposition
erindringen, sindet,
Rimmønster
:
AbAb
CdCd
EFE
GFG
2 kvartetter
2 terzetter
1. kvartet
Et konkret syn:
- Sommerfugle som letter fra den varme jord
- I forskellige gullige og rødlige nuancer. Det er efterårsfarver, hvilket evt. kan have en betydning
- virkelige eller "indbildt"?
De tanker og associationer synet skaber hos beskueren:
- som om "barndommens drømte sommertime" er blevet splintret i små dele (sommerfuglene som små stykker af en erindring)
1. terzet:
Nej det er lysets engel, som kan male
sig selv som sort Apollo mnemosyne,
som ildfugl, poppelfugl og svalehale.
Markeret overgang til noget mere generelt:
- "Nej" -> ikke kun et indbildt syn
- "Lysets engel" er døden selv
- I forklædning - malet "som sort Apollo mnemosyne, / som ildfugl, poppelfugl og svalehale"
2. kvartet
Er dette vingeflimmer kun en stime
af lyspartikler i et indbildt syn?
Er det min barndoms drømte sommertime
splintret som i tidsforskudte lyn?
De stiger op, planetens sommerfugle
som farvestøv fra jordens varme krop,
zinnober, okker, guld og forforgule,
en sværm af kemisk grundstof løftet op.
Sonetten handler om døden
2. terzet
Jeg ser dem med min slørede fornuft
som lette fjer i varmedisens dyne
i Brajcinodalens middagshede luft
Introduktion af det lyriske jeg, som befinder sig i Brajcinodalen i Makedonien, i middagsheden
Jegets fornuft er sløret, varmen er en "dyne" og sommerfuglene er som "lette fjer"
-> jeget er måske ved at døse hen?

Her har vi måske værkets fortælletid?
Semantiske felter:
Noget skjult/uklart/drømmeagtigt:

"sløret", "flimmer", "indbildt", "drømte", "dis"
Erindring:

"barndoms drømte sommertime", "mnemosyne"
Død:
"lysets engel", "sort"
Lethed/flygtighed overfor tyngde
- "farvestøv", "sværm", "vingeflimmer", "lyspartikler", "fjer"
- "planeten", "jordens varme krop", "varmedis", "middagshede"
Indre komposition
Gennemgå kvartetterne og terzetterne én for én og prøv at pege på en udvikling fra det konkrete til det abstrakte

nævn også hvis cosi-princippet ikke følges
Billedsprog
"Jordens varme krop"
"som lette fjer i varmedisens dyne"
"De stiger op"
Digtets ydre univers
Situation: Brajcinodalen, middagshede,

Jeget er som i en døs, mellem virkelighed og drøm

Synet af sommerfugle som letter virker som et indblidt syn og bliver en katalysator: får først jeget til at mindes barndommen og siden tænke på "lysets engel" - som kan kædes sammen med livet afslutning - døden.
Fortolkning
En ramme sættes: Sommerfuglen introduceres som en katalysator som sætter jegets tanker i gang og på den måde åbner for hele værket som udgør en tankerække i middagshede i Brajcinodalen - sommerfugledalen.

Sommerfuglen som et billede på erindringens glimt og på menneskets splintrede syn på livet.

Sommerfuglen bliver også et billede på døden, som har malet sig - forklædt sig - som en sommerfugl. Det tungeste forklædt som det letteste.

Alt i alt bliver sommerfuglen et billede på livets flygtighed, dødens ubønhørlighed
Jeres prezi skal indeholder:
1. Sonetten
2. Billeder og navne på alle nævnte sommerfugle - fortolk gerne på arternes udseende, farve mv. - passer det til deres placering i digtet?
3. Fortolkningshypotese
4. Ydre form
5. Indre form (gennemgang af alle strofer)
6. Stil:
- Semantiske felter
- Et par udvalgte eksempler på billedsprog (gennemgå)
7. Digtets ydre virkelighed og det lyriske jeg
8. Fortolkning - prøv gerne at knytte sonetten sammen med resten af værket.
"en sværm af kemisk grundstof løftet op"
Full transcript