Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

3.4 Pagsulat

No description
by

Ellah Sarroca

on 8 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 3.4 Pagsulat

Pagsulat
3.4.2.
Pagsulat
Ang Pagsusulat ay kabuuan ng pangangailangan at kaligayahan. -Keller
Proseso ng Pagsulat
Ang proseso ng pagsulat ay mahahati
sa iba't ibang yugto. Sa ibang aklat,
tatlong yugto lamang ang
tinutukoy. Para sa
layunin ng pagtalakay na ito,
hahatiin natin ito sa apat:
prewriting, writing, revising at editing.

20.oo PHP
Martes, Marso 11, 2014
Nilikha ni: Sarroca
Prewriting
Hindi kailan man maitatanggi
ang kahalaghan ng papel na
ginagampanan ng pagsulat
sa lipunang ating ginagalawan.
Ang inuudyok ng Damdamin
at ng nag-uumalpas nating
kaisipan ay hindi
lahat ng pagkakataon
maipapahayag sa paraang
pagsalita.
3.4 Pagsulat
Pagsulat
Wika nina William Strunk at E.B White, ano
mang nasyon ay makapagpapatunay na pasulat ang bumubuhay at humuhubog sa kaganapan ng pagiging tao.

Winika ni Kellogg,
ang pag-iisip at pagsusulat ay hindi matatano kung walang kalidad ng pagsulat ay hindi matatamo kung walang kalidad ng pag-iisip.
Ito ay pisikal na aktibiti sapagkat gumagamit dito ang kamay sa sa pagsulat sa papel, sa pagpindot ng mga keys ng tayprayter o ng
keyboard
ng kompyuter. Ginagamit din sa pagsulat ang mata upang imonitor ang anyo ng
writing output
kahit ito'y
handwritten
lamang o
print-out
na. Mental na aktibiti ito sapagkat ito ay ehersisyo ng pasasatitik ng ideya.
Mga Yugto ng Proseso ng Pagsulat
Ang Pagbalik-balik na Mumbent ng
Proseso ng Pagsulat
Ang Unang Burador

Matapos maorganisa ang mga ideya at datos at madedelop ang balangkas, handa ka na sa ikalawang-yugto ang pagsulat ng unang burador. Sa puntong ito, ang iyong dokumento na maaaring mong irebisa nang paulit-ulit depemde kung gaano kinakailangan.
Lahat ng pagpaplanong aktibiti,
pangangalap ng impormasyon,
pag-iisip ng ideya, pagtukoy sa
estrahiya ng pagsulat at
pag-oorganisa ng materyales
bago sumulat ng burador
ay nakapaloob sa yugtong ito.
Revising
Ang rebisyon ay proseso ng pagbasang muli sa burador nang makailang ulit para sa layuning mapagpabuti at paghuhubog ng dokumento.
Editing
Ang pagwawasto ng mga posibleng pagkakamali sa pagpili ng mga salita, ispeling, gramar, gramar at pagbabantas ay nakapaloob sa yugtong ito- and editing, ang pinakahuling yugto sa proseso ng pagsulat bago maiprodyus ang pinal na dokumento.
Bakit Tayo Sumusulat?

Mula sa ating pagsulat... mula sa sinusulat ng iba, tayo'y natututo. Nagagawa nating sumabay sa takbo ng mundong ito. Nabibigyan tayo ng pagkakataong mapunan ng puwang sa ating pagkatao upang makadama ng kaligayahan.

3.4.3.
Editing
Ang pagwawasto ng mga posibleng pagkakamali sa pagpili ng mga salita, ispeling, gramar, gramar at pagbabantas ay nakapaloob sa yugtong ito- and editing, ang pinakahuling yugto sa proseso ng pagsulat bago maiprodyus ang pinal na dokumento.
Pagsulat o pagtatala ng mga bagay na
nakita, narinig, nabasa o naranasan.
Sa layuning ito, ginagawa ang pagsulat
bunga ng paniniwalang
ito'y mapapakinabangan.
Ilan pa sa mga halimbawa nito ang
pagsulat ng dyornal,
plano ng bahay, mapa at iba pa.

Layunin ng Gawaing Pagsulat 3.4.4.

A. Pansariling Pagpapahayag
Kung sa unang layunin ang makikinabang ay ang mismong nagsusulat, dito ang makikinabang ay ang tao. Ginagawa ang pagsulat upang magpaabot ng mensahe sa mga kaparaanang nangangatwiran, nagpapayo, nagpapaliwanag, atbp. Ilan sa halimbawa nito ay memorandum, rebyu at riserts.
B. Impormasyonal na Pagsulat.

Kung sa unang layunin ang makikinabang ay ang mismong nagsulat at sa pangalawa'y ibang tao, dito ang makikinabang
ay ang sarili at ibang tao. Sa tulong ng imahinasyon at kapangyarihan ng rehistradong wika, nagagawa ng manunulat na ilarawan ang uri ng lipunan na kanyang
ginagalawan.
C. Malikhaing Pagsulat
3.4.2.
Proseso ng Pagsulat
Ang talata ay isang pangungusap o grupo ng mga pangungusap na inorganisa upang makadebelop ng isang ideya hinggil sa isang
paksa bilang bahagi ng isang komposisyon o upang magsilbing pinakakomposisyon mismo. Ang talagang binubuo ng isang pangungusap.
Pansinin ang mga kasunod na hal:

Ano ang synaesthesia?

Ang pag-aaral ng synaesthesia ay isang intriging at komplikadong larangan ng neuroscience o pag aaral ng utak.
Intriging at komplikado ang ano mang pag-aaral ng utak ng tao sapagkat sa utak nagpupunta ang lahat ng atng sensori, doon iniinterpret, iniimbak at tinutunugan, at kung saan sa ilalim ng mga kondisyong iyon, ang mga signa ay nagkokominggel.
Samantala, ang talatang binubuo
ng grupo ng mga pangungusap ay
isang komposisyon ng mga
pangungusap na pinagsama-sama
upang magkaroon ngn simula
katawan at wakas, katulad ng
kasunod na halimbawa.
Ang kahalagahan ng penomenon ng synaesthesia ay higit pa sa medisina. Ang mga pinakahuling pag-aaral ay nagpapatunay na mayroon iyong koneksyog genetic dahil wari bang ito ay nasa dugo ng mga pamilya. Para tuloy na nakahiga ng maluwag ang mga synaesthesis nang matuklasan ng mga dalubhasa na hindi sila ang
delusyonal o mga sugapa sa gamot na nagkakarooon na ng halusinasyon. Ipinapalagay nang sila'y mga aberasyon lamang ng kalikasan na mistulang tinurukan ng mga alambre sa kanilang utak.

Kaisahan
Ang kaisahan ay nangangahulugang pagkakaroon ng isang ideya sa loob ng talata. Upang makamit ito:
a)tukuyin ang ideyang nais mong idebelop; b)ipahayag ang ideyang ito sa isang pamaksang pangungusap na maaari pang idebelop ayon sa iyong layunin; at c)suportahan ang pamaksang pangungusap na makakadebelop sa ideya
Kohirens
Ang kohirens ay tumutukoy sa pagkakaugnay-ugnayany ng isang talataan. Sa lebel ng pangungusap, tumutukoy ito sa pagkakasundo ng paksa at panaguri; sa lebel ng talata, tumutukoy ito sa kohisibnes ng daloy ng mga pangungusap sa talataan.
Upang makamit ang kohirens, kailangang:
a) gumamit ng epektibong metodo ng
debelopment o paraan ng pagpapahayag;
b) organisahin ang mga pangungusap mula
simula hanggang sa wakas sa tulong ng
pektibong patern ng organisasyon; at
c) gumagamit ng mga epektibo na salitang transisyonal.
Empasis
Ang empasis naman ay tumutukoy sa pagbibigay ng angkop at sapat na diin sa bahagi ng komposisyong nangangailangan niyon. Makakamit ito sa pamamagitan ng
a) pagtukoy ng mga ideya o bahagi ng talataang dapat bigyan ng diin; epektibong pagpili ng metodo ng pagbibigay-diin
(sa pamamagitan ng posisyon o proporsyon) at c) epektibong paggamit sa napiling metodo ng pagbibigay-diin.
Full transcript