Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kollektive vejledningsformer med fokus på

No description
by

Randi Skovhus

on 2 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kollektive vejledningsformer med fokus på

Disposition
Hvorfor interessant at beskæftige sig med gruppevejledning?
Definition af en gruppe og gruppevejledning
Potentialer
Deltagerpositioner
Gruppevejledning i samspil med den øvrige tilrettelæggelse af vejledning
Metodevalg
Sammensætning af grupper
Udfordringer ift. at arbejde med gruppevejledning
Centrale spørgsmål

Hvorfor er gruppevejledning interessant?
- af mange årsager - her i udvalg...


...Gruppevejledning skal anvendes i højere grad end i dag, da metoden giver de mange muligheder for både fleksibilitet og bedre grundlag for refleksion og valgparathed hos den enkelte.... (side 50)
Unge i dag
(CEFU)
Paradoks - Mange valgmuligheder men aldrig været mere bekymrede
Valgmuligheder der løbende ændrer sig - unge skal kunne håndtere stor uvished og mange valg
Mange oplever at stå alene med bekymringerne, at det er deres eget ansvar hvis de 'fejler'


Tendenser der kan bidrage til at individualisere samfundsmæssige problemstillinger
Fokus på 95% målsætningen - den enkelte oplever at være en fiasko hvis frafald eller hvis praktikplads ikke findes
Unge skal tage uddannelse for at sikre at Danmark klarer sig i den globale konkurrence

Vejledning i Danmark - og andre steder i Europa - har haft / har fokus på individuel vejledning


Alternative kollektive organiseringer kan give mulighed for at rejse kritik af og tilbyde alternativer til ovenstående tendenser

Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Liberal Alliance (2014).
Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser
24. februar 2014
Teoretisk grundlag: Kritisk psykologi
Tre nøglebegreber
Fællesskab
Læring sker gennem konkrete erfaringer - Deltagelse
Handlesammenhæng
En gruppe er ifølge Jane Westergaard
En gruppe består af enkeltpersoner, som har de samme behov, og som vil have gavn af at arbejde sammen med og lære af hinanden så de kan udvikle færdigheder, viden og holdninger.
(Westergaard 2012, side 15)

Gruppevejledning
Vejledningsaktiviteter som foregår i en organiseret gruppe, som er samlet med henblik på vejledning.
Kan være en af evt. flere aktiviteter der indgår i vejledningsindsatsen for målgruppen.

Potentialer i gruppevejledning

Vejleder
kan hjælpe flere personer med
individuelle og fælles mål på en anderledes måde.

For deltagerne er der mulighed for
Genkendelse af sig selv i de øvriges fortællinger - Oplevelse af normalitet
Blik for strukturelle forholds betydning
Individualisering af årsager til problemer kan imødegås
Få øje på, udvikle og planlægge nye handlemuligheder
Aktivering og ansvarliggørelse
Indbyrdes støtte og opmuntring
Øget refleksion
Oplevelse af fællesskab.
Gruppevejledning giver flere deltagelsesmuligheder

Flere og andre positioner gøres tilgængelige – der skabes flere deltagelsesmuligheder, og flere deltager i vejledningen.


Deltagerne bevæger vejledningen væk fra det private mod det almene, fra en organisering som individuelle samtaler mod mere kollektive organiseringsformer.

Eksempler på deltagelsesmuligheder i gruppevejledning
at lytte
at høre og se, hvad andre får svar på
at få ideer til spørgsmål, jeg selv kunne stille
at andre kan byde ind med konkrete løsninger eller problemstillinger i forhold til de spørgsmål, jeg stiller
at andre kan perspektivere min opfattelse af situationen med deres oplevelser
at referere til hinanden fra de spørgsmål og samtaler, som man har hørt
at drøfte tidligere spørgsmål og samtaler med andre, som også har hørt, hvad der er blevet sagt.

Gruppevejledning i samspil med den øvrige tilrettelæggelse af vejledning - en model
Fra: Thomsen, Skovhus og Buhl (2013). At vejlede i fællesskaber og grupper. Schultz
Gruppesammensætning – mhp. interaktion og
samspil i gruppen ift. at nå vejlednings mål
Fælles tema
Homogenitet/heterogenitet og kendskab til hinanden
Frivillighed
Gruppestørrelse


Metodevalg
Når man har besluttet sig for at organisere sin vejledning som gruppevejledning, må man beslutte, hvordan man vil gribe den an
- vælge en metode der er relevant ift. den problematik der er fokus på og ift. det mål, man har med vejledningen.

Eksempler
Struktureret gruppevejledning – fx WATCH, FFAST
Narrativ tilgang – fx Fortælleværksted
Filosofisk tilgang – fx Undringsfællesskab
Systemisk gruppevejledning – fx Liv Gjems

Udfordringer ift. at lave gruppevejledning

Westergaard peger på centrale faktorer
Vi er oppe imod en kultur som foreskriver, at unge, der har det svært, skal vejledes alene
Traditionen for 1-1 vejledning ses også i vægtningen i litteraturen
Mange vejledere er ikke klædt på til at arbejde i og med gruppevejledning
(Westergaard 2013)


Mange vejledere oplever, at gruppevejledning ikke sparer tid - men bidrager værdifuldt
Litteratur
Buhl, Haase, Skovhus, West (2010). At bygge bro i vejledning - Perspektiver på relation, metode og samarbejdes betydning i vejledningssammenhænge. VIA Systime

Højholt (red.)(2005). Forældresamarbejde. Forskning i fællesskab. Dansk psykologisk forlag

Gjems, L. (2005). Veiledning i profesjonsgrupper. Gyldendal Akademisk

Krøjer og Hutters (2006). Metodehåndbog i fortælleværksteder. FFD

Mørck, Line Lerche (2009). Samarbejde omkring problemer og handlemuligheder. I Psykologiske perspektiver på intervention – i pædagogiske kontekster

Schraube (2010). Første-persons perspektivet i psykologisk teori og forskningspraksis. Nordiske Udkast. Nr. 1 & 2.

Schraube (2013). First-person perspective and sociomaterial decentring: Studying technology from the standpoint of the subject. Subjectivity. Vol. 6,1, 12-32

Thomsen (2009). Vejledning i fællesskaber. Schultz

Thomsen, Skovhus, Buhl (2013). At vejlede i fællesskaber og grupper. Schultz

Westergaard, Jane (2012). Effektiv gruppevejledning af unge. Schultz

Westergaard (2013). Group work: Plesuare or pain? An effective guidance activity or a poor substitute for one-to-one interactions with young people. International Journal for Educational and Vocational Guidance. Vol 13, no. 2.
Centrale spørgsmål
Hvad er potentialerne for gruppevejledning i vores organisationer?
Hvordan kan vejledningen udvikles?
Hvad er de faglige argumenter for at udvikle vejledningen på netop denne måde?
Hvilke kompetencer har vejlederne behov for at udvikle for at lave god gruppevejledning?
Kollektive vejledningsformer med fokus på
Gruppevejledning

V / Randi Boelskifte Skovhus
Lektor ved VIA UC
Ph.d. studerende ved IUP, AU
ras@viauc.dk


Projekter om gruppevejledning

"At vejlede i fællesskaber og grupper" (2013)
Rie Thomsen, Randi Skovhus, Rita Buhl


Om potentialer og udfordringer i gruppevejledning
i "At bygge bro i vejledning" (2010)
Eksempler
De unge kommer to og to
De unge kontakter vejlederen når denne er i fællesområder
De unge taler indbyrdes med hinanden om det vejlederen har sagt og temaet for vejledningen
Kollektive vejledningsformer med fokus på
Gruppevejledning

Spørgsmål og kommentarer

God arbejdslyst og tak for nu
Hvad kunne vi også have haft fokus på.......?
Etik og fortrolighed - hvordan arbejde med dette?
Hvordan med frivillighed?
Vejlederkompetencer, fx ift. tillid og tryghed, symmetriske relationer, gruppedynamik, udfordrende adfærd og konflikter...


Full transcript