Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Copy of Információs nap - KA2 stratégiai partnerség - Call2015

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Információs nap - KA2 stratégiai partnerség - Call2015

Erasmus+
ERASMUS+
Mi az az Erasmus+?
2014-ben induló, 7 évre szóló, egységes európai program az oktatás, képzés, ifjúság és sport területén
A programban résztvevő országok
EU 28 tagállam
3 EFTA ország
Törökország
Macedónia
„Partner országok”
(stratégiai partnerségek pályázattípusban csak speciális esetben, csak partnek)
Az ERASMUS+ program költségvetése
1736,4 millió EUR 2015-re
oktatás és képzés 88,5%
ifjúság 10%
KA2: STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK
Bevált gyakorlatok átvétele
Innovatív gyakorlatok fejlesztése, tesztelése, adaptálása
Formális, nemformális és informális tanulás során szerzett kompetenciák elismerése, európai keretrendszerekhez való illesztése
Regionális oktatási hatóság együttműködése
Hátránnyal, speciális igényekkel élő tanulók támogatása többek között a szegregáció és a diszkrimináció csökkentése érdekében
Az oktatási élet szereplőinek felkészítése a méltányosság, sokféleség és bevonás/inklúzió (inclusion) oktatási környezetben fellépő kihívásaira
Nemzetközi képzési, tanítási vagy tanulási tevékenységek
Projektekbe ágyazottan oktatási-képzési tevékenységek szervezése és lebonyolítása lehetséges
, ezek:

Felnőtt tanulók:
Vegyes mobilitás: 5 nap - 2 hónapos mobilitás virtuális mobilitással kombinálva;
Munkatársak:
Hosszú távú tanítási vagy képzési tevékenység (2-12 hónapig);
Rövid távú közös képzés munkatársak részére (5 naptól 2 hónapig)
Bármilyen típusú intézmény, szervezet (kivéve köznevelés egyes pályázattípusait)
A projekt témája dönti el, hogy mely oktatási szektorban pályázzanak, nem az intézmény típusa
Szektorok közötti együttműködések - speciális eset
2 vagy 3 év
Minimum 3 programország minimum 3 intézménye (kivéve ifjúság és köznevelés két pályázattípusát: csak iskolák valamint régiók együttműködése minimum 2 ország is lehet)
egy országból lehet több is résztvevő is
bővebb info: Formai követelmények
Nemzetközi konzorciumi pályázatok:
koordinátor
: a teljes projekt költségvetéséért felel, csak a koordinátor nyújt be pályázatot - a magyar konzorciumvezetők pályázatát értékeli hazai szakértő
partnerek:
pályázatot nem nyújtanak be, a koordinátorral szerződnek
Mihez ad
hozzájárulást
a program?

EGYSÉGKÖLTSÉG ALAPÚ TÁMOGATÁS
Projektmenedzsment (koordinátorok számára magasabb összeg)
Nemzetközi partnertalálkozók
Szellemi termékhez kapcsolódó szakmai munka
Szellemi termék eredményét terjesztő rendezvény (multiplikációs rendezvény)
Nemzetközi képzési, tanítási vagy tanulási tevékenységek megvalósítása

TÉNYLEGES KÖLTSÉG ALAPÚ TÁMOGATÁS
Rendkívüli költségek (alvállalkozói költségek és eszközbeszerzés)
Speciális igényhez kapcsolódó költségek
További információk
Horizontális célok
Tevékenységek
Ki pályázhat?
A projekt
Az intézmények szerepe
Pénzügyek
Új, egységes program, mely a korábbi programok eredményeire és tapasztalataira épül
Tevékenységek
#erasmusplus
hazai költségvetés 2015-re:
oktatás és képzés: 26 millió EUR
stratégiai partnerség: 6,4 EUR
(felnőtt tan/1; szakképzés/2;köznevelés/2,7; felsőokt/0,7)
ifjúság: 4,3 millió EUR
stratégiai partnerség: 8-900.000 EUR
A Tempus Közalapítvány:
06-1-237-1300, 06-1-237-1320 (infóvonal)
info@tpf.hu
www.tka.hu
www.erasmusplusz.hu
A pályázat
Menetrend
A program pályázati kategóriái
KA1: mobilitási projektek
KA2: stratégai partnerségek
KA3: szakpolitikai együttműködések

Köznevelés
Szakképzés
Felsőoktatás
Felnőtt tanulás
Ifjúság
+ Szektorközi együttműködések

Szektorok az Erasmus+ban
A pályázat formája:
pályázó szervezet regisztrációja (PIC kód)
kizárólag online pályázat
űrlap (PDF) + mellékletek
Kötelező mellékletek:
Aláírt és beszkennelt nyilatkozat;
Nemzeti konzorcium esetén mindkét fél (koordinátor és partner) által aláírt megbízólevelek (szakképzés és felnőttoktatás);
Ajánlott, a pályázat tartalmi értékét nagyban növelő mellékletek:
Projektmenedzsment-terv;
Résztvevők munkaprogramja;
Felkészítés ütemterve;
Az értékelés és a disszemináció terve
Szektorok közötti együttműködés, DE a fő szektort meg kell jelölni!
2014.05.26-06.10.
2014.06.10-06.15.
2014.09.01.
2014.07.04.
2014.05.19-23
.
2014.04.30.
Tartalmi értékelés
szakértők bevonásával
Konszolidáció
3. bírálat
pénzügyi módosítások
Kuratóriumi döntés
Projektek indulása
Pályázati beadási határidő
Formai értékelés
Köznevelés:
Balogh Tamás
Fintáné Hidy Réka
Szabó Csilla
Szakképzés:
Bethleni Zsuzsanna
Jakabné Baján Ilona
Felsőoktatás:
Hlavatý Ildikó
Felnőttoktatás:
Tóth Csenge
Várterész Flóra
PÉLDÁK
Köznevelési fókusz
Szakképzési fókusz
Önismeret-fejlesztési képzések vezetése trénerek, ifjúságsegítők, és a szociális szektorban csoportvezetőként dolgozók számára
Felnőtt tanulási fókusz
Felsőoktatási intézmények és középiskolák közös projektje, amely a tanárképzést érintő felsőoktatási tananyag kidolgozására irányul.
Felsőoktatási fókusz
Ifjúsági fókusz
alap és transzverzális készségek fejlesztése minden szektorban
új megközelítési módok fejlesztése az oktatási és képzési utak.... erősítése és a ...... érdekében
erősíteni a digitális bevonódást a tanulás, oktatás, képzés és ifjúságmunka különböző szintjein
hozzájárulni az Egységes Európai Készség és Képesítési térség fejlesztéséhez
olyan innovatív projektek támogatása, amelyek csökkentik a hátránnyal küzdők tanulási eredményeinek egyenlőtlenségét
Szektorspecifikus prioritások
KA2 Stratégiai partnerségek a 2015-ös pályázati felhívás alapján
Köznevelési szektor + célcsoport bemutatása
Szakképzési szektor + célcsoport bemutatása
Felsőoktatási szektor + célcsoport bemutatása
Felnőtt tanulási szektor + célcsoport bemutatása
Ifjúsági szektor + célcsoport bemutatása
Ifjúság:
06-1-237-67-65
Halász Dóra:
dora.halasz@ncsszi.hu
Horváth Ágnes
agnes.horvath@ncsszi.hu
Köznevelés
Szakképzés
Felsőoktatás
Felnőtt tanulás
Ifjúság
Köznevelés - iskolák, óvodák pályázatai:
koordinátor:
csak a koordinátor nyújt be pályázatot
partnerek:
pályázatot nem nyújtanak be
koordinátor és partnerek:
külön külön szerződnek a nemzeti irodájukkal
HATÁRIDŐ
Köznevelés, szakképzés, felnőtt tanulás, felsőoktatás:
2015. március 31.
Példa:
Statisztika 2014
Pályázattípusok
Stratégiai partnerségek:
köznevelési projektek
csak köznevelési intézmények által megvalósított projektek (iskolák, óvodák)
régiók együttműködése
köznevelési projektek
szakképzési projektek
felnőtt tanulási projektek
felsőoktatási projektek
ifjúsági projektek
szektorközi projektek (fókusz szektor!)
Partnerkeresés
iskolarendszerű felnőttoktatás keretében:
alapkészségek oktatása tankötelezettségi kor felett Pl: második esély iskolák
iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében
, de szigorúan általános készségek oktatása, nyelvi vagy egyéb képzés céljából. Pl: személyiségfejlesztő tréning, módszertani képzés, érzékenyítő képzés, nyelvi képzés felnőttkorban, vezetőképzés, orientációs jellegű tanfolyamok, klubtevékenységek, műhelyfoglalkozások stb.
nem tartozik ide a
felsőoktatási képzés és a szakképzés, illetve a munkakör betöltésére jogosító felnőttképzés (OKJ illetve FEOR rendszerbe illeszkedő képzések).

Tipikusan felnőttoktatást nyújtó szervezetek a népfőiskolák, nyelvoktatási intézmények, közművelődési intézmények, felnőttek oktatásával foglalkozó civilszervezetek stb.
a szakmai alapképzés bármely formája szakiskolai, szakközépiskolai és technikusi szinten,
felsőoktatási szakképzés
a munkakör betöltésére jogosító felnőttképzések
a hasonló szakképesítést adó szakmai továbbképzés
felnőttképzés (nem felnőttoktatás),
és az iskolarendszeren kívüli, szakmai – munkaköri tevékenységekhez kapcsolódó képzés, továbbképzés
OKJ illetve FEOR rendszerbe illeszkedő képzések
munkahelyen, munkáltató által biztosított szakmai képzések, továbbképzések
A tanárok szakmai továbbképzése egy adott témában, amelynek tartalmát egy vagy több modul formájában beépítik a tanárképzés (BA, MA) programjába.
munkaalapú tanulás elemeinek alkalmazása , a képzés és a munkáltatók közötti együttműködés megerősítésével
a szakképzés munkaerő-piaci relevanciájának növelése
az ECVET és EQAVET nemzeti szintű megvalósítása
szakmai továbbképzések népszerűsítése
tanárok és oktatók készségeinek és kompetenciáinak fejlesztése

Felsőfokú oklevél megszerzésére irányuló képzések, amelyeket egyetemek, főiskolák nyújtanak
Képzési szintek: alapképzés, mesterképzés, egységes osztatlan képzés, doktori képzés
kurrikulumok igazítása a munkaerőpiac igényeihez
a mobilitás ösztönzésére irányuló tevékenységek
oktatás, kutatás, üzleti világ közötti együttműködést fejlesztő tevékenységek
tevékenységek, amelyek a felsőoktatásban végzettek számának növelését segítik elő
új oktatási formák (pl. távoktatás, moduláris oktatás) megvalósulásának támogatása
Bevált gyakorlatok
megosztása, tapasztalatok cseréje különböző szektorok (munka világa, közszféra, civil társadalom) között.
Innovatív gyakorlatok tesztelése, bevezetése:
módszerek, eszközök, tanulmányok, képzések, infokommunikációs eszközök használata, Nyitott Oktatási / Tanulási Segédanyagok alkalmazása etc.
A nemformális tanulás során elsajátított kompetenciák
elismertetése az uniós keretrendszer és eszközök (Youthpass, Europass) használatával.
Aktív állampolgárság
népszerűsítése és
új társadalmi vállalkozások
létrehozása.
Célcsoport:
a non-profit, a for-profit és a közszféra szereplői
Az ifjúsági munka minőségi fejlesztését célzó projektek.
Hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi bevonása és a munkavállaláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése.
Szektorközi összefogás- oktatási és gazdasági szektorokban is
Az ifjúsági munka és a nemformális tanulás elismertetése.
Aktív állampolgárság és társadalmi részvétel széles körű terjesztése a fiatalok körében.
Vállalkozói készségek fejlesztése és társadalmi vállalkozások létrehozása.
nemzeti irodák honlapjai
partnerkereső adatbázisok
www.etwinning.net; www.eurodesk.hu
beérkező partnerkeresések honlapon
partnerkereső szemináriumok
+
személyes kapcsolatok
Köznevelési intézmények + egyéb érintett szereplők
célcsoport: köznevelésben tanuló diákok, köznevelésben vagy köznevelésért dolgozó munkatársak
Alapkészségek
(olvasás, számolás)
fejlesztése
új módszerekkel - egyesület, főiskola, tanárkéző központ, középiskola...
tapasztalat: felnőtt tanulási szektorból
1500 feladatot tartalmazó feladatgyűjtemény
célcsoport: 14 évesnél idősebb tanulók
+ hozadék: korai iskolaelhagyás mérséklése
Korai iskolaelhagyás csökkentése
Hatékony stratégiák tervezése és megvalósítása az
alapkészségek
(olvasás, számolás, digitális) fejlesztése érdekében speciális felnőtt célcsoportok számára, a felnőtt tanulásban való részvétel ösztönzése
Információnyújtás a különböző
felnőtt tanulási szolgáltatásokhoz való hozzáférésről
, úgymint nonformális és informális tanulás elismerése, karrier és oktatási tanácsadás
Magas minőségű oktatási és képzési kínálat
fejlesztése és adaptálása felnőtt tanulók számára,
beleértve az innovatív tájékoztatási és hozzáférési lehetőségeket
Felnőtt oktatói kompetenciák
fejlesztése sokszínű tanulói csoporttal való munka és a jobb oktatási és tanítási eredmények elérése érdekében
új technológiák
alkalmazása terén
A felnőttoktatási
irányelvek hatékony beépülésének
értékelése nemzeti, regionális és helyi szinteken
fiatalok képességeinek/tudásának fejlesztését célzó projektek, elsősorban/különösképpen azoké, akiket a
korai iskolaelhagyás veszélye fenyeget
;
matematika, természettudományok és olvasás terén
alacsony alapkészségekkel
rendelkező diákok tudásának fejlesztését célzó projektek;
kisgyermekkori nevelés és gondozás minőségének fejlesztése
és a szélesebb körű hozzáférés biztosítása;
a
tanári szakma szakmai szempontból történő
felülvizsgálata és megerősítése/
fejlesztése
beérkezett pályázatok (szektorközi)
támogatott pályázatok (szektorközi)
köznevelés
szakképzés
felnőtt tanulás
felsőoktatás
ifjúság
17 (6)
4 (1)
35 (5)
8 (1)
37 (5)
4 (2)
15 (4)
2 (0)
17 (2)
1 (0)
Iskolák, óvodák stratégiai partnersége:
307/63
NCSSZI - Erasmus+ Ifjúsági programiroda:
info.eplusinfo@ncsszi.hu
www.eplusifjusag.hu
- fiatalok vállalkozókészségének előre mozdítása
- ezen transzverzális készségek oktatásban való megjelenése
- ICT módszerek fejlesztése, tanítása

Pályázattípusok:
Iskolák, óvodák stratégiai partnersége
Régiók közoktatási témájú stratégiai partnersége
Stratégiai partnerségek köznevelési témában
Praktikus információk
E+ Programme Guide:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
Pályázat benyújtása:
on-line űrlapon
Pályázás előfeltétele:
REGISZTRÁCIÓ
Full transcript