Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Rozwój regionalny i lokalny -

No description
by

Liliana Gałka

on 28 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rozwój regionalny i lokalny -

Rozwój regionalny i lokalny -
podstawowe definicje

Plan wystąpienia:
1. Rozwój - przegląd definicji
2. Przyczyny zainteresowania rozwojem regionalnym i lokalnym
3. Płaszczyny rozwoju regionalnego i lokalnego
4. Cele rozwoju regionalnego i lokalnego

Rozwój
Rozwój oznacza pewien proces przemian i przeobrażeń.
- dotyczy przechodzenia z jednego stanu do drugiego, który jest doskonalszy niż poprzedni (ciąg ukierunkowanych zmian);.
Rozwój lokalny jest rozumiany jako proces ukierunkowany na wzmocnienie potencjału społeczności miast i wsi, co z kolei promuje wzrost gospodarczy i społeczny tych miast i wsi oraz ich mieszkańców.
Przygotowały:
Urszula Cielec
Magdalena Cudziło
Liliana Gałka
Agnieszka Leśniak

Rozwój gospodarczy to długofalowy proces przemian dokonujących się w gospodarce.

Determinanty rozwoju
Rozwój regionalny to systematyczna poprawa konkurencyjności podmiotów gospodarczych i poziomu życia mieszkańców oraz wzrost potencjału gospodarczego regionów, przyczyniający się do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.
Przyczyny zainteresowania rozwojem regionalnym i lokalnym
Negatywne skutki rewolucji naukowo- technicznej.
Rozwój regionalny i lokalny przyczynia się do rozwoju społecznego.
Pozytywny wpływ cech lokalności na innowacje i rozwój ekonomiczny.
Korzystny wpływ rozwoju regionalnego i lokalnego na proces transformacji systemowej w Polsce.
Dysproporcje rozwojowe między regionami.
Płaszczyzny rozwoju
regionalnego i lokalnego
GOSPODARCZA
Przedsiębiorczość, reformy, postęp techniczny i innowacje, powoływanie nowych przedsiębiorstwi wsparcie już istniejących
SPOŁECZNA
KULTUROWA
Poprawy poziomu (zaspokajanie potrzeb) i warunków życia ludności (ochrona zdrowia, edukacja, rekreacja, sport, kultura itp.)
Zabezpieczenie materialnej i duchowej spuścizny
POLITYCZNA
Aktywność polityczna ludności, styl sprawowania władzy, stosunek społeczności do rządzących
EKOLOGICZNA
Dostosowanie tempa i kierunków rozwoju (głównie gospodarczego i procesów osiedlania) do właściwości środowiska naturalnego
PRZESTRZENNA
Kształtowanie układów lokalizacyjnych nie tylko „ w zgodzie z przyrodą”, ale warunkujących sprawne funkcjonowanie lokalnego kompleksu osadniczo-produkcyjnego
Cele rozwoju regionalnego
Główne cele rozwoju regionalnego można rozpatrywać w czterech podstawowych wymiarach
* zaspokojenie potrzeb mieszkańców,
* wykorzystanie zasobów własnych oraz kreowanie wzrostu gospodarczego i przedsiębiorczości,
* zapewnienie trwałości i zrównoważenia rozwoju oraz sprawności instytucjonalnej ,
* dbałość o należyte funkcjonowanie systemów regionalnych w ich zewnętrznych i wewnętrznych relacjach

Jeśli przyjąć, ze podstawowym celem rozwoju społeczno-gospodarczego jest zapewnienie ludziom możliwie najwyższego poziomu i jakości życia. To dotyczy on również skali lokalnej, nawiązując - podobnie jak na poziome regionalnym -do koncepcji zrównoważonego rozwoju i ładu zintegrowanego.
Dziękujemy za uwagę!
Bibliografia:

1. Bałtowski M., Regiony, euroregiony i rozwój regionalny
2. Dylewski M., Rozwój lokalny i regionalny
3. Bocian A., Rozwój regionalny a rozwój zrównoważony
4. Strzelecki Z., Gospodarka regionalna i lokalna
Full transcript