Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A historia da lingua galega

No description
by

Ilda Vázquez

on 19 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A historia da lingua galega

A historia da lingua galega AS ORIXES O SÉCULO XX O latín O esplendor medieval IDADE MEDIA O galego desaparece da escrita. Só se conserva a lingua oral Os Séculos Escuros O galego volve á escrita O REXURDIMENTO O nacionalismo Dende o século XVI o galego entra nun período
de decadencia social e cultural. O seu uso vaise
limitando ao medio rural e ao ámbito familiar. A lingua formal, escrita, é a lingua castelá. Teremos que agardar ata o século XVIII para que os Ilustrados (entre eles o padre Sarmiento) volvan reivindicar o emprego do galego. Xermánico Substrato prerromano O superestrato Os romanos chegan a Galicia no ano 29 a.C. e con eles traen a súa lingua, o latín, da que deriva o noso idioma e as linguas romances (portugués, castelán, catalán, francés...). Pero antes dos romanos e despois deles, habitan en Galicia outros pobos que tamén deixaron pegada na nosa lingua. As linguas de substrato Substrato preindoeuropeo , o dos pobos que chegaron antes cós celtas, na Idade de Pedra. Deixaron palabras coma barranco, carballo, gándara, veiga... Árabe Substrato indoeuropeo, o que achegan os celtas. Palabras que co sufixo -ego (galego), topónimos (Barallobre, O Grove...) e léxico coma berce, laxa, penedo ou tona. Os suevos (411) e os visigodos (585) deixan a súa pegada na onomástica (Afonso, Elvira, Baltar, Gondomar, Amil, Samil, Allariz, Beariz, Rocamonde, Taramundi...) e no léxico (bosque, escuma, guerra...) Os árabes chegan no 711. Deles temos palabras coma alcume, alcalde, albanel ou xarope. Na Idade Media (dende finais do século XII ata o XV) o galego é a lingua de cultura por excelencia en toda a península, especialmente na Lírica Lírica relixiosa Cantigas de Santa María Compostas por Afonso X o Sabio Lírica profana Cantiagas de amor
Cantigas de amigo
Cantigas de escarnio e maldicir A primeira música en galego Na década de 1840 xorde o Provincialismo, corrente de pensamento galeguista que desde 1885 pasará a denominarse Rexionalismo. A poesía do Rexurdimento Rosalía de Castro publica Cantares gallegos en 1863. Rosalía, Curros e Pondal son os principais poetas do Rexurdimento. A revista Nós débese á iniciativa dun grupo de intelectuais que viñan puxando en prol do avance do nacionalismo galeguista a todos os niveis. O seu director é Vicente Risco e nela colaboran, entre outros, Castelao, Otero Pedrayo e Cuevillas. A Guerra Civil (1936 - 1939) A guerra interrompe todos os progresos logrados no eido do galeguismo político e cultural pola Xeración Nós. A posguerra A actividade cultura galega é inexistente ata 1950, ano en que se funda a Editorial Galaxia. A orixe de Cantares gallegos
Full transcript