Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nowa Polska

No description
by

Julia Michalczyk

on 26 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nowa Polska

Nowa Polska
PKWN i Rzad Tymczasowy
Granice starej i nowej Polski
Gospodarka
Polska pod strefą wpływów ZSRR
partyjno - państwowa
plan rozwoju gospodarki był podporządkowany komunistycznej ideologii
trzyletni Plan Odbudowy Gospodarki 1947-1949
sześcioletni Plan Rozwoju Gospodarczego i Budowy Podstaw Socjalizmu 1950-1955
pięcioletni Plan Rozwoju Gospodarki 1956-1960
industrializacja socjalistyczna
nadmierna biurokratyzacja, anarchizacja, korupcja
wysokie tempo wzrostu gospodarczego
Manifest PKWN
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
komuniści jako legalny organ władzy wykonawczej
reforma rolna bez odszkodowania
poszanowanie własności prywatnej
odzyskanie dóbr od Niemców
nielegalność rządu polskiego na emigracji
konstytucja kwietniowa nie ważna, kierowanie się ustawą zasadniczą z marca 1921
ustrój demokratyczny
sojusz z ZSRR
niemożliwy do wykoniania
Edward Osóbka - Morawski
Stalin zezwolił na przekształcenie PKWN w Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej 31 grudnia 1944
uznany oficjalnie tylko przez ZSRR, Jugosławię i Czechosłowację
Przesiedlenia ludnosci
przed '39 było 35mln, po II wojnie światowej 24mln
wysiedlono ok. 3mln Niemców z Ziem Odzyskanych, 500 tyś. UKraińców, 36 tyś. Białorusinów i kilkanaście tysięcy Litwinów
akcja "Wisła"
1946 Kielce
przesiedlenia Polaków z ZSRR
Wyobrazenia o Polsce po II wojnie swiatowej
nowy ład
lepsza gospodarka
wolność
odzyskanie ziem
zaistnienie na arenie międzynarodowej
Ziemie Odzyskane
Full transcript