Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Méhek viselkedésbiológiája

Tájékozódás, Testápolás, tápl szerz.táplálkozás, építés, védekezés, tájolás, rajzás, ivadékgondozás kommunikáció tanulás
by

Csuja László Geddekas

on 17 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Méhek viselkedésbiológiája

MÉHEK VISELKEDÉSBIOLÓGIÁJA
szerkesztette:
Csuja László Geddekas
GÖDÖLLŐ
2012 Harlow: "Az élö állat viselkedik -
ez a legfőbb ismertetőjegye" Az állatok viselkedésformája fajra jellemző Tinbergen négy kérdése mechanizmus: "hogyan" csinálja az állat az adott tevékenységet;
funkció: "miért" viselkedik úgy az állat;
ontogenezis: hogyan változik az adott viselkedés az állat egyedfejlődése során,
evolúció: hogyan változott a vizsgált viselkedés az adott állatfaj törzsfejlődése során. Méhek etogramja, akciókatalógusa Tájékozódás
Testápolás
Anyagcserével kapcsolatos viselkedés
támadás és védekezés
építés
területszerzés
szaporodással kapcsolatos viselkedés
társas viselkedés
rendellenes viselkedés Ha társas viselkedés akkor erre gondolunk? Vagy???? a méhek zárt társulásban élnek A méhcsalád szuperorganizmus egyede önmagában életképtelen munkamegosztás tartja fenn a méhcsaládot Az egyedfejlődés szabályozása, feromonok és hormonok tartják fenn a munkamegosztást. A méhcsaládban a szülők és utódok együtt élnek és együtt végzik a fennmaradás érdekében a tevékenységüket.
fészeképítés
ivadékgondozás
élelemgyűjtés és tárolás
hő és páraszabályozás
fajfentartás ERRE???? A munkamegosztás elsődleges szintje nemi alapon történik,
Kasztoknak nevezzük:
anya, termékeny nőstény
dolgozó, terméketlen nőstény
here Példa Az anya hogyan választja ki a petézési felületet?
Hogyan választja ki a sejtet? Hogyan érzékeli, milyen petét rakjon? Hogyan rakja a petét? Példa Miért öli meg a frissen kikelt anya
a versenytársakat?
Miért termel az anya egyedi illatanyagot?
Miért az a fészek rendje, ami?

Ilyen és ehhez hasonló kérdések megválaszolása
ad a gyakorlati méhész számára
legkézzelfoghatóbb segítséget. Példa Dolgozó feladatának változása élete során
Az anya petézésési intenzitása élete során
Az anya évszakos petézési ciklusa
A dolgozók élettartamának titka Hogyan működik
a méheknél a GPS?
Miért naplény a méhecske? Tájolás és a
méhlegelő helyének
megadása.
Információ átadás
rezgő tánccal Saját test ápolása
Társ ápolása felkérésre
Lépsetek takarítása
Fiasítás gondozás
és takarítás
építés és takarítás
Táplálék készítés
és takarítás Méz-virágpor készítése,
Táplálék kérése-átadása,
Fiasítás táplálása.
Anya táplálása
Tisztuló repülés
Táplálékgyűjtő magatartás és anyagcsere
Munkamegosztás és anyagcsere
Feromonok és anyagcsere
viasztermelés és anyagcsere
Évszak és Időjárás és anyagcsere
Hőszabályozás télen nyáron Munkamegosztás
Riasztó és támadó feromon
Szelektálható tulajdonság
Bejárat védelme
őrméhek viselkedése
Saját szag, idegen szag
Megvesztegetés lehetséges?
Darázs elleni védelem Építő korosztály
Építés időszaka
Építés helye
Építőfűrt
és működése Évszakos ritmusa
Heresejtek bepetézése
Anyabölcsők húzása és bepetézése
Öreg anyás első raj, Utórajok
Heregyűlés, Párzás
Álanya
Anyaferomon,
anyaváltás Az egyed életképtelen
Az Apis mellifera fajnak a legkisebb életképes egysége
a család
A méhcsalád, méhlény, szuperorgsanizmus
A méhcsaládon belül nemek és életkorok szerinti munkamegosztás van.
Anya, munkásméhek és herék szerepe Anya csak egy van!!!! Miért?
Az anya a nászrepülés során több herével párzik, ezért az utódok féltestvérek, tehát így is nagy genetikai változatosság van a méhcsaládon belül.
A termékeny anya egyedi illatot, feromonokat bocsát ki, ami egyrészt fékezi a többi nőnemű egyedeiben a petefészek növekedését, másrészt a család összes tagjának egyedi illatot kölcsönöz,
Az anya legalább 34 féle feromont bocsát, ki, pl. van ami gyűjtésre és etetésre ösztönzi a dolgozókat.
Feltételezhető olyan feromon is, ami a fajfenntartást szolgálja, tehát a rajbölcsők húzását, a kirepült raj összetartását segíti elő.
Az anya feladata még a fenti kettőn kívül a terméketlen him és termékeny peték lerakása. Dolgozó, terméketlen nőstény szerepe a család életében
ÉLETKOR SZERINTI MUNKAMEGOSZTÁS
1-3 napos takarít
3-5 napos korban idős álcák etetése virágporos mézes mirigyváladékkal.
5-12 napos korban a mirigyeik duzzadtak és a fiatal álcákat etetik pempővel
12-18 napos korban működik a viaszmirigye a legintenzivebben.
18-21 napos korban őrszolgálat a kijárónál.
21-naptól kezdik a méhlegelőt járni. Előbb virágport, aztán nektárt is gyűjtenek. Legöregebbek, vizet és propoliszt is gyűjtenek. Munkamegosztásra általánosan jellemző A munkamegosztás rugalmas, igazodik a méhcsalád létszámához, az egyes korosztályok létszámához és az aktuális igényekhez.
Az egyes munkafajtához más-más mirígyek aktivitása szükséges.
A látszólag pihenő méhek mirigyei aktívan működnek.
Hőszabályozásban, a feromonok és egyéb információk átadásában, egymás táplálásában, takarításában a dolgozók többsége mindig aktívan részt vesz. DOLGOZÓ ANYA CSAK EGY VAN HERE Részt vesznek a hőszabályozásban.
De legfontosabb feladatuk az örökítő anyag átadása.
Az ivaros szaporodás, az anya megtermékenyítése.
A faj genetikai változatosságának letéteményesei. Here Takarítás Első nap a saját sejtjét és környékét takarítja a dolgozó.
Fokozatosan terjed ki az egész lépre a tevékenysége.
4-5 napos korban kezdi kihordani a kaptárból a szemetet.
Egymás ápolása tisztogatása egész életre általános.
A dolgozók tisztogatják az anyát és a heréket is.
Tisztogatási tánccal hívják fel társuk figyelmét, hogy kéri.
Testápoló viselkedés a feromonok átadását is szolgálja.
Melső lábbal a csápot. A melső és középső lábbal a test első felét.
A hátsó pár lábbal a potroh tisztítása.
Mérgezés erős tisztogatást vált ki. Ivadékgondozás Dolgozók feladata. A garatmirigy és a rágótövi mirigy váladéka, valamint mézből és méhkenyérből állhat a táplálék. Néha a nyálmirigy váladékát is hozzáadják.
Az agyalapi mirigyek a 3. napos korukra fejlődik ki és 14 napos korig működik és termeli a pempőt.
Az álca élettartama alatt 100-200 alkalommal meglátogatják és minden 10. alkalommal etetik is.
Etetés mellett a dolgozók egyéb munkát, pl. takarítást hőtermelést is végeznek. Építés Vasztermelő méhek elkülönülten építőfürtöt alkotnak.
Ebből másodpercenként kiválik egy-egy méh, aki potrohmirigyéről leválasztja a viaszpikkelyt, rágőjával és nyálával puhítja, formálja és átadja azoknak, akik az építést végzik, majd visszatér a fűrtbe.
A sejtek építését a viasztermelő koron túli dolgozók végzik.
A belső munkák utolsója a virágpor és méz készítése. Ha ehhez nincs elég hely, akkor ezek a méhek intenzíven termelik a viaszt. Tájolás A méh a nap és a Föld állásszögét cm pontossággal érzékeli és ennek alapján tájékozódik a 3 dimenziós térben.
A Nap állásszöge a Földnek a Nap körüli keringése miatt naponta változik, ezért a GPS-t naponta kell ellenőrízni és korrigálni.
A tájolás naponta délelőtt 10 és délután 16 óra között.
Tájoláskor történik a széklet ürítése is.
A méhek tánca nap állásszöge szerint pontos, Megadja a legelő, víznyerő hely, raj esetén az új fészek helyét. Gyűjtés Gyűjtő életszakaszra a 10. és 30. nap között ál át.
A mirigyek visszafejlődnek. Testsúlya 80-100 mg. Alkalmazkodás a munkamegosztásban Évszakok szerint változik a népesség létszáma. Szükséglet szerint változik a munkamegosztásban betöltött szerepe, a lépen a helye a dolgozónak.
Életkor szerint változik, csökken a hőigény és nő a fényigény.
A pete kevéssé, de a lárvák jelenléte a fűtést, hőszabályozás, 35 C fok beállításának területét és igényét fokozza.
A pempőtermelést nemcsak az életkor, hanem a lárvák jelenléte és feromonja váltja ki. Éhező lárvák serkentik a gyűjtést. Érzékenyebbé teszik a dajkaméheket a bejövő méhek táncának figyelésére, gyűjtésre való átállást. A lép mint raktár és mint bölcső Sejtek viaszból épülnek. Sejtek mérete a funkciótól függ. Dolgozó lárva nevelése 4.6-5.3 mm közötti átmérő. Herelárva sejtje átlag 6.8 mm. Kötő és raktársejtek nem pontos méretűek és alakúak. A fiasításra használt sejt mélysége 12,5 mm. A méz tárolására szolgáló sejteket szívesen hízlalja 20-20 mm-re. A háziméh sajátossága, hogy nagy mennyiségű fölös táplálék gyűjtésére hajlamos. Mézhólyag, mint tároló A méhcsalád tagjainak mézhólyagjában a táplálék mennyisége azonos szintű egymás táplálása miatt. Ez a "szociális gyomor". A dajkálók és viasztermelők gyomortartalma átlagosan nagyobb a többi méhnél.
Rövid zavarás, gyors lehülés növeli a gyomortartalmat.
Fészek szélén tartózkodók gyomortartalma nagyobb, mint a fészek belsejében levőké. Mikor mit és miért tesznek a sejtekbe? A fiasítás a középső lépekben nevelődik. A virágport a fias sejtek között és a fészek két oldalán levő lépekbe helyezik. A mézet a fészek körül, lehetőleg hízlalva tárolják.
A sejt alakalmazása a helyétől és méretétől függ. A dolgozók a kikelt méh helyére szívesebben tesznek nektárt, mint a heresejtbe. Ez a fészek természetes fejlődését fentről lefelé irányítja. Ezzel biztosítja, hogy a lárvák mindig azonos méretű sejtben fejlődnek.
Anya peterakása független a lép életkorától.
A lépek takarítását az anya jelenléte nagyon erősen ösztönzi.
A takarítást az anya petézési üteme fokozza.
A fiasítás körüli üres sejtek száma fokozza a virágporgyűjtést. Évszakok magatartásszabályozó szerepe A tavaszi és nyári méhek élettartama a fiasításgondozásban való részvételük időtartamával arányosan csökken. Az anya petézési intenzitását az évszakos ritmuson (nyári napforduló előtt vagy után vagyunk) kívül a beérkező virágpor és nektár mennyisége szabályozza. Elsődleges a virágpor mennyisége.
A dolgozók fehérjehiány esetén a petéket, lárvákat felfalják, esetleg kidobálják. A családon belül a gyűjtők arányát a méhelgelő és a fiasítás mennyisége egyaránt befolyásolja. Rajzásgátló a leröpítés, amivel sok dajkaméhet kényszerítünk gyűjtő munkára való átállásra.
A nektárhozam kisebb ingadozása a fiasításra kevéssé hat, viszont a hírtelen hordástalanság drasztikusan csökkentheti. Nyár végén csökken a kirepülések száma, ez növeli az élettartamot. Késő őszi fiasítás csökkenti az áttelelés esélyét. A nyár végén kelő méhek testének fehérjetartlama magas. kevés fiasítást gondoztak, élettartamuk magas. Hőszabályozás 1. Legkevesebb 500 méh kell, hogy pároztató kaptárban hosszú időn át stabil hőszabályozást tudjon a háziméh fenntartani. A külső hőfoktól és fűrt hőveszteségétől függ, hogy hány méh esetén stabil a hőszabályozás.
A fiasításos felület optimális hőmérséklete 34-35 C fok. Efölött párologtatással és szellőztetéssel hűtik a lépeket. Tartósan 48 C fok már halálos. Rövid időre akár 70 C fokot is elvisel a méhcsalád és a fészket képes 35 C fokon tartani. Fentről lefelé keringetik a levegőt a léputcákban.
A szellőztetés a dajkák feladata (CO2 szintje indítja), de a fűtésben mindenki résztvesz. A párologtatáshoz szükséges vizet nem raktározzák, mindig a gyűjtők hozzák.
Fiasítás páratartalma 40 %. A párát a nektár párologtatásával állítják elő. Hőszabályozás 2. A magányos méh 10 C fok alaltt megdermed. és 2-3 nap alatt meghal.
Telelőfűrt 10 C fok külső hőmérséklet alatt alakul ki. A telelőfűrt hidegre összébb húzódik, ill. növeli a hőtermelést. 1 cm2 felületen 3,3 méh van a fűrt kérgében. A fürt kérge + 5 C fokon a legszorosabb. A kéregben levő méhek 20 percenként cserélődnek. 20 percenként kapcsol be a fürt közepén levő méhek torizmainak remegése (fűtése). A fűrt belső hőmérséklete 20-29 C fok között van.
A fűrt télen együtt mozog a méz után. Ezért halhat éhen a fűrt egy része, ha az adott lépből az élelem elfogy. Feromonok Kémiai információhordozók, amelyek a méhcsalád tagjai szá,mára legfontosabb feladatvégrehajtási utasításokat hordozzák.
Oldékony, illékony, kis molekulasúlyú szerves molekulák.
Külső elválasztású mirigyek termelik. A legfontosabb feromonokat (34) az anya termeli. Legtöbbnek a hatását nem ismerjük.
Egy részének illatát az ember is érzi, így a Nazanov mirigy vagy az agresszió illatát.
Az anyán és a dolgozókon kívül a fiasítás is bocsát ki feromonokat, amivel a gondozást és a táplálás összetételét, intenzitását kérik.
A feromonok párolognak, de érintéssel is átadódnak. Érintéssel terjed a család egyedi szagát adó anyatermék, ami egyben a családot is összetartja.
A csápok kémiai információkat gyűjt és ad át.
A táplálék átadásakor is terjednek a feromonok. család védelme Fullánk. A 7. potrohszevényben van a méregmirigy, ami kiszakad a fullánkkal együtt. A méregzacskó felületén vannak a feromontermelő sejtek, amiből a kiszabadulnak a riasztó feromonok és a többi méhet is támadásra ingerlik. A méregzacskó saját izomzata a fullánkon keresztül az ellenfél testébe löveli az égető és bénító mérget. A méreg fehérjetartalmú és allergizáló. (Egyes emberek vészreakcióval reagálnak, ami akár halállal is végződhet.)
A méhek emlősök izzadságára agresszívek. De sajátos módon támadnak a fej sötét foltjaira, szem, orr, fül, száj, haj.
TÁMADÓ HAJLAM: Természetes, de szelektálással csökkenthető. (izopentilacetát mennyisége és a méh érzékenysége)
Őrző viselkedés: becsapható, de ezzel együtt hatékony Gyűjtő viselkedés A szükségletek és a méhlegelő alakítja. Anyahiány fékezi a gyűjtést.
PRPOLISZ: A fák rügyeinek felületét védő gyantás balzsamos anyag.
A propoliszgyűjtő a felhasználás helyére megy és ott egy társa veszi le a lábáról és teszi helyére a propoliszt.
VÍZ: Reggel a legintenzívebb a vízhordás. A fiasítás kiterjedésével nő a vízszükséglet. Párologtatáshoz is nagyon sok vizet használnak.
A vízlelőhelyet is tánccal jelzik. A szükséglet szerint csatlakoznak.
VÍRÁGPOR: A begyűjtött virágpor kisebbik hányadát a méhek nyersen fogyasztják, a többiből méhkenyeret készítenek tejsavas erjesztéssel.
A virágporgyűjtés a lárvák számával arányosan nő.
NEKTÁR: rangsorban a víz, propolis és virágpor után következik.
A nektár nagyobb cukorkoncentrációja kedveltebbé teszi a növényt. Méhek tánca Közeli méhlegelő esetén az illat és a körtánc. A nektár értékét a kínált nektárcsepp és körténc ismétlésének száma adja meg.
Riszáló tánccal jelzik a 100 m-nél távolabbi méhlegelőt. Megadja a lelőhely irányát és pontos távolságát. Az irányt a tánc tengelyének függőlegessel bezárt szöge adja meg. A nap iránya a függőleges, a szög a nap irányától való eltérést jelzi. A lelőhely távolságát az egyenes szakasz hosszával és a potroh rezgetésével adja meg. A rezgések száma nő a távolsággal arányosan. A távolságot energiaszükségletben adja meg.
A raj is ezt a jelrendszert használja a fészkelő hely megadására.
Virághűség, szagemlék. Méhlegelő kereső méhek. Kasztok elkülönülése Azonos nemű, de eltérő testi tulajdonságú egyedek külön kasztot képeznek: Anya és a dolgozó méhek.
A sejt alakja, elhelyezkedése szabályozza a táplálás módját.
A dolgozó lárvájának táplálása 125 mg mézet és 70-150 mg virágport igényel. Első és második nap csak pempőt kap, de ezt követően a garatmirigy váladékhoz kevert virágport és mézet kap.
Az anya nem kap virágport és mézet, hanem csak pempőt, vagyis a rágótövi és a garatmirigy váladékának 1:1 arányú keverékét.
Az anya álca mindig fölöslegben kap pempőt, a dolgozó és a here álcája épp csak a szükséglet mértékében.
Full transcript