Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Të drejtat e njeriut dhe llojet e tyre

No description
by

Arber Arifaj

on 27 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Të drejtat e njeriut dhe llojet e tyre

Brezi i tretë e ardhmja
Brezi i tretë mund të hyjë tek pjesët e ambientit dhe sigurimi i tij kjo lloj e drejte na tregon se ambienti është një shkak për jetë.Në këtë mënyrë sigurojmë jetën tonë.
Të drejtat e njeriut dhe llojet e tyre
Llojet e të drejtave
Personale
Civile dhe politike
Ekonomike, sociale
Të brezit të tretë
Personale
Këto të drejta kanë të bëjnë me mbrojtjen e njeriut nga ndërhyrjet e shtetit dhe ruajtjen e dinjitetit njerzor gjë e cila nuk ndodh shpesh në shtetin tonë.Pra në rast se shkelet kjo lloj e drejte nënkuptohet se po na mohhet e drejta për jetë e kushte elementare si kto.
E drejta civile, politike
Kjo lloj e drejte mundëson të jesh pjestarë në jetën politike e drejta e shprehjes së mendimit e shtypit i përkasin kësaj të drejte.
Ekonomia dhe socializimi të drejta
Kjo e drejtë krijon kushtet për punë mbrojtje sociale,zhvillim,shkollim të drejta që janë domosdoshme.
Të njihemi me të drejtat
Gjithmonë te nejrëzit ka patur barazi askush nuk ka pasur të drejt më pak apo më shumë.Por për njerëzit të jesh mbi të tjerët është kënaqësi.Por ka pasur edhe ide për liri p.sh Karta e Madhe e Lirive (Karta Manga Libertatum,1215) theksonte se askush nuk mund të burgosej,të dëbohej ose t'i merrej pasuria, vetëm me vendimin ligjor.Ligji mbi të drejtat (Bill of Rights,1776) kufizonte pushtetin i cili sundon pa ligj dhe u jepte të drejtë qytetarëve të ankohen e të bejnë peticione.Deklarata mbi të drejtat e njeriut dhe të qytetarit theksonnte se njerëzit lindin dhe jetojnë me të me të drejta të barabarta, por kjo nuk është shumë e përpikt sepse dëshira e njerëz për pushtet është e madhe.
Full transcript