Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ścieżka rozwoju zawodowego Doradcy podatkowego

No description
by

Mateusz Wojna

on 14 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ścieżka rozwoju zawodowego Doradcy podatkowego

Historia zawodu
Jakie są obowiązki doradcy podatkowego ?
-udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych 
-sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych
-reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi
-doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego i funduszy unijnych
-prowadzenie ksiąg podatkowych


Krótka charakterystyka zawodu
- doradca podatkowy musi posiadać wysokie kwalifikacje potwierdzone zdanym egzaminem państwowym
- każdy doradca obowiązkowo jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, która czuwa nad prawidłowym wykonywaniem zawodu,
- każdy doradca ma obowiązek ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, co gwarantuje znajomość aktualnie obowiązującego prawa podatkowego,
- czynności doradztwa podatkowego obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu OC
-jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej
oraz do postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Ścieżka rozwoju zawodowego
Doradcy podatkowego

Kim jest doradca podatkowy?
Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego powołany ustawą o doradztwie podatkowym z 5 lipca 1996r. Jest specjalistą zajmujący się pomocą w wypełnianiu zobowiązań podatkowych swoich klientów

Jakich umiejętności oczekują potencjalni pracodawcy ?
-wykształcenie wyższe
-minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe
-wpis na listę doradców podatkowych
-bardzo dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego
-ugruntowana wiedza z zakresu podatków i rachunkowości
-znajomość zagadnień prawa podatkowego, w szczególności zagadnień PIT, CIT i VAT
-znajomość Polskich i Międzynarodowych Standardów sprawozdawczości Finansowej
-znajomość zagadnień dotyczących kontrolingu finansowego, audytu, sporządzania dokumentacji podatkowej, sprawozdań finansowych
-zaawansowana umiejętność analizowania przepisów podatkowych;

Dlaczego warto zostać doradcą podatkowym ?
Doradca podatkowy z perspektywy klienta
Problemy podatnika
-skomplikowane, niejasne i różnie interpretowane prawo podatkowe
-brak świadomości zmian w prawie podatkowym
-niewykorzystanie należnych podatnikowi uprawnień
-nieświadome niedopełnienie obowiązku złożenia odpowiedniej deklaracji bądź też zapłaty podatku

Jaki jest zysk klienta ?
-spokój i bezpieczeństwo
-czas i pieniądze
-partner w biznesie
-obrona praw podatnika

Droga do zawodu
Wymagania formalne
-pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
-nieskazitelny charakter i postępowanie dające pewność prawidłowego wykonywania zawodu
- wykształcenie wyższe
-dwuletnia praktyka zawodowa
-zdany egzamin na doradcę podatkowego
-ślubowanie i wpisanie na listę Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Egzamin
Egzamin jest przeprowadzany przez Państwową Komisję Egzaminacyjna, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele Ministra Finansów, sędziowie Naczelnego Sadu Administracyjnego i wojewódzkich sadów administracyjnych oraz pracownicy naukowi

Wpis na listę KIDP
Wpis na listę doradców podatkowych następuje po pozytywnym zaliczeniu egzaminu, odbyciu praktyki i uroczystym złożeniu ślubowania. Z dniem dokonania wpisu na listę osoba wpisana nabywa prawo wykonywania zawodu doradcy podatkowego oraz używania tytułu „doradca podatkowy”.
Full transcript