Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

El Dret de la Cultura

No description
by

RUTH MATUTES

on 21 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of El Dret de la Cultura

CONCEPTUALS ANTECEDENTS CONCEPTUALS LLEIS-INSTITUCIONS-SOCIETAT Cultura = cultiu de la terra cultiu de l'esperit hàbits i capacitats
adquirides per l'home 1713-1726
Diccionario de Autoridades
Reial Acadèmia Espanyola de la Llengua 1718 Dictionnaire de
l'Academie Française + + 1871
Edward B.Taylor
Primitive Culture 1878
Dictionnaire Littré VII a.C, Grécia
Protecció per un any
de les receptes de cuina. 1474 Venécia
Llei general de patents. 1537 França
Ordenances de Moulins
Dipòsits legals 1709 Anglaterra
Estatut de la Reina Anna
(propietat intel·lectual) 1791 França
Reglament d'Espectacles L’ensemble des aspects intellectuels, moraux, matériels, des
systèmes de valeur, des styles de vie qui caractérisent une civilisation
http://www.culture52.fr/fichiers/constitution-et-droit-a-la-culture_1317980494.pdf Metafóricamente es el cuidado
y aplicación para que una cosa se perfeccione;como la enseñanza de un joven para que pueda lucir su entendimiento ...aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral,
el derecho, las costumbres, y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos
por el hombre. La situación de la cultura en las diversas sociedades de la especie
humana, en la medida en que puede ser investigada según principios generales, es un
objeto apto para el estudio de las leyes del pensamiento y la acción del hombre. 1680 França
Lluís XIV
Comédie Française 1777 França
Societé des Auteurs
et Compositeurs
Dramatiques 1764 Mèxic
Reial Ordre 20 d'octubre
sobre Drets intel·lectuals
i obres literàries 1883 Internacional
Conveni de París per la protecció
de la propietat industrial 1886 Internacional
Conveni de Berna
per la protecció de les obres
literàries i artístiques 1824 Mèxic
Constitució 1787 EEUU
Constitució 1742 Espanya
Reial Acadèmia de Belles Arts 1738 Espanya
Reial Acadèmia d'Història 1843 Espanya
Sociedad de autores
Dramáticos Españoles Il·lustració Revolució Industrial 1791 França
Constitució DRET DE LA CULTURA INTERNACIONAL 1948 UNESCO
Declaració Universal
dels Drets Humans
(dotada de valor jurídic
des de la entrada en vigor el
23 de març 1976 del
Pacte Internacional de
Drets Civils i Polítics
adoptat el 16 de desembre
de 1966) 1967 OMPI
Ús de la
Propietat Intelectual
24 tractats amb païssos i amb
UE OMC OAPI ONU 2005 UNESCO
Convenció sobre la
Protecció i la Promoció
de la Diversitat de les
Expressions Culturals 2003
Convenció per a la
salvaguarda del
Patrimoni Cultural
Inmaterial ... 1972
Convenció sobre la
Protecció del Patrimoni
Mundial
Cultural i Natural ... 1954
Convenció per a la
Protecció dels Béns
Culturals en cas de
Conflicte Armat UNESCO 1952 Convenció
Universal sobre
Dret d'Autor 2001
Convenció sobre la protecció del
Patrimoni Cultural Subaquàtic OEI 2006
Carta Cultural
Iberoamericana
(declaració política) COMUNITARI Supranacional 1957
Tractat de Roma (llavor de l' excepció cultural)
art. 36
Les disposicions .....
no seran obstacle per
les prohibicions o restriccions
a la importació, exportació o trànsit
justificades per raons de...protecció del
patrimoni artístic, històric o arqueològic nacional... 1992 Tractat de Maastricht
art. 3 p
...l'acció de la Comunitat implicarà...
una implicació a un ensenyament i
a una formació de qualitat , així com el
desenvolupament de les cultures dels
Estats membres
art. 128
1. La Comunidad contribuirá al florecimiento de las culturas de los Estados miembros, dentro del respeto de su diversidad nacional y regional, poniendo de relieve al mismo tiempo el patrimonio cultural común.

2. La acción de la Comunidad favorecerá la cooperación entre Estados miembros y, si fuere necesario, apoyará y completará la acción de éstos en los siguientes ámbitos:

- 1970 Informe Tindenmans
Informe presentat pel ministre
belga Leo Tindemans a la Comunitat
Europea que proposava reforçar
la cohesió interna i externa de la
Comunitat des de l'enfocament cultural. Estatal Programes
Ariadna
Rafael
Caleidoscopi
Cultura 2000
Cultura 2007
Media
Capital Europea de la Cultura Directiva 89/552/CEE
art. 6
Reserva d'un 10% de la quota
televisiva o dels pressupostos
per produccions europees
independents 2009 Consell de la UE
Reglament 116/2009
Parece necesario prever, en particular, medidas destinadas a garantizar el control uniforme de las exportaciones de bienes culturales en las fronteras exteriores de la Comunidad. Directiva 93/7/CEE
...establecer un sistema que permita a los Estados miembros obtener la restitución a su territorio de los bienes culturales que estén clasificados dentro del patrimonio nacional con arreglo a dicho artículo 36 y que hayan salido de su territorio en infracción de las disposiciones nacionales... TAYLOR, E.B.
Primitive Culture
citat a PRIETO,J.
El dret de la cultura
UOC-UdG-UIB la mejora del conocimiento y la difusión de la cultura y la historia de los pueblos europeos;

- la conservación y protección del patrimonio cultural de importancia europea;

- los intercambios culturales no comerciales;

- la creación artística y literaria, incluido el sector audiovisual.

3. La Comunidad y los Estados miembros fomentarán la cooperación con los terceros países y con las organizaciones internacionales competentes en el ámbito de la cultura, especialmente con el Consejo de Europa.

4. La Comunidad tendrá en cuenta los aspectos culturales en su actuación en virtud de otras disposiciones del presente Tratado. 2001 Tractat de Niça
art.151.
4.
The Community shall take cultural aspects into account in its action under other provisions of
this Treaty, in particular in order to respect and to promote the diversity of its cultures. 1917 Mèxic
Constitució 1919 R.F. Alemanya
Constitució 1931 Espanya
Constitució
(és la 1ª que inclou els
temes culturals com
objecte dels drets fonamentals) Inici del
Constitucionalisme
Social i Estat de Benestar 1940 Cuba
Constitució 1947 Itàlia
Constitució 1948 R.F Alemanya
Constitució Inspira nombroses constitucions Constitucional Evolució progressiva
dels Drets i Valors
de la Cultura 1975 Grécia
Constitució 1976 Portugal
Constitució 1978 Espanya
Constitució 1988 Brasil
Constitució 1991 Colòmbia
Constitució 2008 Equador
Constitució L'organització de
l'Estat en Autonomies
és fruit del reconeixement i voluntat de defensa
del pluralisme cultural. Es proclamen els
drets de la llibertat de creació cultural
i la tutela de l'estat per promoure l'accés
a la cultura. Estat C.C.A.A.
Foment x x
Patrimoni x x
Museus x x
Arxius x x
Biblioteques x x
Comunicació
cultural entre x
C.C.A.A. Administració Cultural Estatal 2011 Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Reial Decret 1823/2011 Administració Cultural de les CCAA
Illes Balears (+ educació i universitats)
País Basc ( + mitjans de comunicació, joventut i esport, no en el nom, però si en les atribucions )
Castella la Manxa (educaió i esports)
Catalunya (+ mijans de comunicació)
Galícia (+ educació i universitats)
País Valencià (+ esport)
Marid ( + esport)
Canàries (+ esport, polítiques socials i vivenda)
Extremadura (+ educació)
Aragó (+ esport, educació i universitats)
Castella i Lleó (+ turisme)
La Rioja (+ educació i turisme)
Navarra (+ turisme i relacions institucionals)
Murcia (+joventut i esport)
Astúries (+ educació i esport) Conselleries exclusives de Cultura Direcció General de Belles Arts
i Béns Culturals (dir. Jesús Prieto) Direcció General del Llibre,
Arxius i Biblioteques Direcció General de Política
i Indústries Culturals Illes Balears: D.G. Cultura i Joventut
País Basc: D.G. de Patrimoni Cultural
D.G. de Promoció de la Cultura
Castella la Manxa: D.G. Cultura
Catalunya: D.G. de Patrimoni Cultural
D.G. de Promoció i Cooperació Cultural
Galícia: D.G de Patrimoni Cultural
País Valencià: D.G. de Patrimoni Cultural
Madrid: D.G. d'Arxius, Museus i Biblioteques
D.G. de Promoció Cultural
D.G. de Patrimoni Històric
Canàries: D.G. de Cooperació i Patrimoni Cultural
Extremadura: D.G. de Patrimoni Cultural
D.G de Promoció Cultural
Aragó: D.G. Cultura
D.G. de Patrimoni Cultural
Castella i Lleó: D.G. de Patrimoni Cultural
D.G. de Polítiques Culturals
La Rioja: D.G. Cultura
Navarra: D.G. Cultura
Múrcia: D.G. de Béns Culturals
D. G. de Indústries Culturals i de les Arts
Astúries: D.G de Política Lingüística
D.G. de Patrimoni Cultural Direccions Generals Secretaries d'Estat Secretaria d'Estat de Cultura Secretaria d'Estat d'Educació,
Formació Professional i Universitats Institut Nacional de les Arts
Esccèniques i de la Música Institut de la Cinematografia i
de les Arts Audiovisuals Llei 16/1985, de 26 de juny
de Patrimoni Històric Espanyol Lleis de Patrimoni Cultural Autonòmiques
Illes Balears Llei 12/1998, de 21 de desembre
Castella la Manxa Llei 4/1990, de 30 de maig
Extremadura Llei 2/1999, de 29 de març
Andalusia Llei 14/2007,de 26 de novembre
Madrid Llei 10/1998, de 9 de juliol
Canàries Llei 4/1999, de 15 de març
Aragó Llei 3/1999, de 10 de març
... Exemple:
Un BIC el declararia
el Ministeri si la competència no
està en mans dels Governs Autonòmics Titol VII del Patrimoni Documental i Bibliogràfic i dels Museus,Arxius i Biblioteques. Museu Nacional del Prado
Museu Arqueològic
Museu d'Amèrica
Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia
...
Arxiu Històric Nacional
Arxiu Històric de la Corona d'Aragó
...
Biblioteca Nacional Llei 55/2007 de 22 de desembre, de Cine Direccions Generals Navarra
Instituto Navarro de
las Artes Audiovisuales y la Cinematografía CINE I AUDIOVISUAL Reial Decret 7/1997 de 10 de gener Catalunya
Llei 1/1998 de 7 de gener
de Política Lingüística Catalunya
Institut Català
d'Indústries Culturals Llei 20/2000, de 29 de desembre Galícia
Consorci de
l'Audiovisual de Galícia Llei 6/1999, d'1 de setembre Fundació Pública Andalusia
Decret 52/2000 de 7 de febrer País Valencià
Institut Valencià de l’Audiovisual i de la Cinematografia ‘Ricardo Muñoz Suay’
Llei 5/1998, de 18 de juny Reial Decret 2491/1996, de 5 de desembre ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS Ballet Nacional d'Espanya
Companyia Nacional de Dansa
Orquestra i Cor nacionals
Companyia Nacional de Teatre Clàssic
Centre Dramàtic Nacional
Centre de Tecnologia de l'Espectacle
... Galícia
Institut Gallec de
les Arts Escèniques
i Musicals Llei 4/1989, de 21 d'abril País Valencià
Institut Valencià d'Arts
Escèniques, Cinematografia i Música Llei 9/1986, de 30 de desembre Ley 13/1999, de 15 diciembre 1999. Normas reguladoras de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía Ley 7/2007, de 9 febrero 2007. Normas reguladoras de Ordenación del Teatro y de la Danza en la Comunitat Valenciana PATRIMONI CULTURAL LLIBRE I LECTURA Llei 9/1975, de 12 de març
Llei 66/1997, de 30 de desenbre
Reial decret llei 6/2000
Llei 10/2007 de 22 de juny Ley 17/2006, de 27 de desembre, del llibre i de la lectura de Galícia Ley 5/1999, de 30 març 1999. Foment del Llibre i la Lectura de la Comunitat de Madrid Ley 3/2002, de 13 juny 2002. Llei del Llibre de la Comunitat Valenciana PROPIETAT INTEL·LECTUAL Llei 22/1987 de 11 de novembre
Reial Decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril Les lleis estatals
s'ha d'adaptar a les comunitàries Registre Central
i Oficines Provincials del Registre Central Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Ceuta
Navarra
Islas Baleares
Melilla
País Vasco Andalusia
Aragó
Catalunya
Madrid
Valéncia
Extremadura
Galícia
La Rioja
Asturies
Múrcia Registre Territorial Entitats de Gestió
Col·lectiva
(Autoritzades pel Ministeri) AGEDI
AIE
AISGE
CEDRO
DAMA
EGEDA
SGAE
VEGAP Altres disposicions estatals importants
que afecten la cultura

Treball
Estatut dels Treballadors
Llei 8/1980, de 10 de març
Reial decret 1435/1985, d'1 d'agost

Protecció Penal dels béns culturals
Constitució-Codi Penal

Règim Fiscal
Llei 49/2002, de 23 de desembre
(exempcions i deduccions de serveis del
3r sector i incentius al mecenatge)
Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març
(depreciació de fons fonogràfics, audiovisuals...
IVA
reduït o superreduït per llibres, diaris, espectacles, cine..

Llei 35/2006, de 28 de novembre (IRPF)
exempció o renda irregular per als premis literaris Altres disposicions autonòmiques importants
que afecten la cultura

Catalunya
Llei 7/2011, de 27 de juliol de mesures fiscals i financeres Ley 4/2008, de 23 maig. Creació de la
Agència Gallega de les Industries Culturals INDÚSTRIES CULTURALS lLEI 20/2000, de 29 de desembre.
Creació de l 'Institut Català de las Indústries Culturals Subdirecció General de Promoció de Indústries Culturals i de Fundacions i Mecenatge Reial Decret 2816/1982, de 27 d'agosto, per el que s'aprova el Reglament General de Policia
d' Espectacles Públics i Activitats Recreatives. POLICIA DELS ESPECTACLES LLEI 14/2010,de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Espectacles Públics,Activitates Recreatives
i Establiments Públics Llei 4/1995, de 10 de novembre d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives del País Basc Llei de la C.A. d'Aragó 11/2005, de 28 de desembre, reguladora dels espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics DRET DE LA CULTURA COMPETÈNCIES 1977 Ministeri de Cultura i Benestar Andalusia Conselleries mixtes de Cultura Bibliografia PRIETO,J. El dret de la cultura
UOC-UIB-UdG WWW http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/26/pdfs/BOE-A-2012-6929.pdf
http://www.lexureditorial.com/boe/0601/01246.htm
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd2816-1982.html
http://www.mcu.es/
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l49-2002.html
http://www.alicante.es/documentos/p_ciudadana/impuestos_assoc.pdf
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd1435-1985.html#
http://www.mcu.es/archivoswebmcu/LegislacionConvenio/legislacion/ley_fiscalcatalunya.pdf
http://www.mcu.es/archivoswebmcu/LegislacionConvenio/legislacion/lg_2008_245_ley_4_20080523.pdf
http://www.mcu.es/principal/areas.html
http://www.mcu.es/archivoswebmcu/LegislacionConvenio/legislacion/37640811_445_docsleg_lan_1999_436.dat.pdf
http://www.mcu.es/legislacionconvenio/searchLegislation.do?legislation.orderBy=1&layout=legislacionLibroListado&legislation.range.id=&legislation.dispositionNumber=&language=es&scopeSelectForm=&prev_layout=legislacionLibro&legislation.title=&publicationStateDiaryDateForm=&legislation.docContent=&legislation.area.id=LIBR&TOTAL=40&POS=15&MAX=15&action=Siguiente
http://www.xunta.es/entes-cceou
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/D5D95BDD-E669-4F19-AD88-9D4F1106319B/167967/FundacionInstitutoNavarraArtesAudiovisualesyCinema.pdf
http://www.inaac.es/index.asp
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/29/pdfs/A53686-53701.pd
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l16-1985.html
http://www.abc.es/20111223/espana/abci-secretarios-estado-rajoy-201112231141.html
http://www.mcu.es/archivos/MC/CDMH/index.html
http://www.mcu.es/cine/CE/InfGeneral/GestionMinisterio.html
http://www.mcu.es/organizacion/OrganosColegiados.html
http://www.mcu.es/organizacion/Asturias.html
http://www.asturias.es/portal/site/webasturias/menuitem.3d03ec9df06cd6fe2d57e704f2300030/?vgnextoid=f4ee779b140ed210VgnVCM1000002f030003RCRD&vgnextchannel=123d6a6227cdd210VgnVCM1000002f030003RCRD&i18n.http.lang=es
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=820&IDTIPO=140&RASTRO=c$m22660
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Cultura+y+Turismo/
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/bopv2/datos/2011/03/1101685a.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/22/pdfs/BOE-A-2011-19939.pdf
http://www.mcu.es/organizacion/docs/Organigrama_BOE-A-2012-1313.pdf
http://www1.educacion.gob.es/horizontales/ministerio/organigrama.html La missió del Dret de la Cultura
és vetllar per l'equilibri entre
l'interés general
i
l'interés particular La Cultura és un Dret Fonamental Si no estés regulada especialment,
correria el perill de ser tractada
només com un bé de consum El gestor cultural ha de conèixer
les lleis, específiques i generals, que
afectin al seu camp de treball. El coneixement de les normatives,
programes, tractats,... permetrà
calibrar el marc de possibilitats i
els límits que el dret li permet
a l'hora de desenvolupar les seves
activitats i projectes. Aquestes normatives són
cada cop més abundants i
provenen de diferents organismes
Full transcript