Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

GMO i landbruket mm

No description
by

Helen Helbæk

on 21 August 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of GMO i landbruket mm

GMO i landbruket
Læringsmål
Gjør rede for nytten av tradisjonell avl
Tradisjonell avl
Vill type
avles på
toppskudd
avles på
sideskudd
avles på
blomster
avles på
blomster
avles på
stengel
Vill banan
Tradisjonell avl
Vill type
?
Kunne gi eksempler på genmodifiserte organismer i landbruket
Hvorfor genteknologi?
Sparer tid!!!
GMO i landbruket
To egenskaper dominerer
1. Resistens mot visse sprøytemidler
(Roundup, 80 %)
2. Produserer insektgift
GMO i landbruket
De vanligste GMO-ene
Soya
Mais
Bomull
Raps
Kunne drøfte konsekvensene i miljøet ved bruke av GMO
Konsekvenser for miljøet
Total mengde sprøytemiddel per arealenhet i
USA har økt etter innføring av GMO
Skulle gi mindre sprøyting, mindre pløying, mindre diesel, mindre arbeid
Pga mindre insektmiddel, mer ugrasmiddel, mer sprøytemiddel totalt, mer av giftige sprøytemiddel
Er det skadelig å spise GM-mat og -fôr?
Konsekvenser for oss
90 dager fôringsstudier på rotter
Ingen kontrollerte studier på mennesker
Vi vet ikke.......
Konsekvenser for miljøet
Mangfoldet av plantesorter trengs for å foredle fram nye sorter i framtida
Kjenne til hva som er tillatt i Norge
Obs Antibiotika resistens
GMO i Norge
Ingen GMO er godkjent for dyrking eller import
til mat og fôr i Norge
Annet bruk: 12 GMO-er godkjent, mest nellik (flere arter nellik, noe mais og raps)
Ulovlig GMO i 2 av 55 matprøver og 0 av 71 fôrprøver
Andre bruksområder
Toleranse for tørke
(vanskelig, styres av flere gener)
Marine omega-3-fettsyrer produksjon i planter
Virusangrep på tobakkplanter
Potyvirus
Glyfosat
studie på daphnia
Overlevelse etter 48 timer
Kjenne til omfanget av GMO bruk
Bruk av GMO i verden
I dag blir genmanipulerte planter dyrket på 1,25 millioner km
2
Bruk av GMO i verden
3 land står for 80 % av verdensproduksjonen
USA 50 %
Argentina 15 %
Brazil 15 %
Produksjon av fiskevakisen
Produksjon av bakterier som bryter med olje, plast mm
Produksjon av blåfarge
Enzymer i vaskemiddel
Produksjon av ulike hormoner
Full transcript