Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Religion og samfunn

No description
by

Jannicke W

on 25 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Religion og samfunn

Religion i samfunnet Sosiologi og sosialantropologi Forholdet mellom
religion og samfunn Nyrelgiøsitet Hvilken funksjon har religion i vårt samfunn? Religioner har ofte: Skapelsesberetninger
Normer og regler
Eksistensielle forklaringer
Ritualer
Én eller flere guder. bilde: absurdgalleriet.no Jannicke Wille Religionssosiologi: Religionenes funksjon
i samfunnet. Funksjonalistisk perspektiv Konfliktperspektiv Hvilke funksjoner har religion i dagens samfunn?

Hvordan har samfunnet endret seg mtp individers fohold til religion de siste 100 årene? Samfunnet som en organisme: Hver del har sin funksjon.

Religionenes funksjon: intergrasjon.

Kollektiv bevissthet.

"Le Suicide" (1897). Émile Durkheim Religion bidrar til å opprettholde samfunnet ved å skape felles mening. Religion er viktig for samhold og for fellesskapet. Karl Marx Grunnleggeren av marxismen.

Opptatt av undertrykkelse
og sosiale forskjeller.

Religion som ideologi.

"Religion er opium for folket". Religion er et godt kamuflert maktmiddel.

Ser på hvordan religion brukes til å styrke de mektiges stilling i samfunnet. Ulike perspektiv: Religionens funksjoner Individets psykologiske behov Virkelighetsoppfatning
Mening
Tilhørighet
Identitet/selvforståelse Kultur og samfunn Samhold, integrasjon
Felles mening, verdier og sosiale arenaer
Makt Sekularisering Religion mister makt og innflytelse. Religion går fra å være dominerende, til å sidestilles med andre samfunnsinstitusjoner. Årsaker til
sekularisering: 1. Avmystifisering
2. Privatisering
3. Differensiering
4. Mangfold Normer og etikk Normer: Moralske handlings- regler Samfunnsutvikling og utvikling av normer Normkonflikt: Spenninger mellom religions normer og normene i det moderne samfunnet Religioner tilpasser seg? Hvilke behov tilfredstiller religion? Hvordan påvirkes vi
av religion i hverdagen? Hva skal vi med religion? Noen utfordringer: Flere religioner innenfor et samfunn.
Felles verdigrunnlag basert på ulike oppfatninger.
Full transcript