Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Западни Родопи

No description
by

Radina Marinova

on 17 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Западни Родопи

Phase 2
Климат и води
Растителност

Родопи ТВ
по-добрата телевизия

Географско положение и граници
Западните Родопи се разделят на
2
части:
Дъбрашко-Баташка
Переликско-Преспанска
Геоложки строеж и релеф
-оформя се съвременният релеф
Полезни изкопаеми
Западни Родопи
- планински
- преходен
- континентално-средиземноморски
Западни Родопи
канелени
кафяви горски
планинско-ливадни
алувиално-ливадни
Западни Родопи
-широколистни видове
-иглолистни видове
-храсти
-редки видове, типични за средиземноморската раст.
тис
силивряк
орхидея

Западни Родопи
предимно средноевропейски видове
Източни Родопи
Източните Родопи се разделят на
3
части:
Ардинска
Върбишко-Крумовишка
Гюмюрджинско-Мъгленишка
Източни Родопи
Геоложки строеж
на север - метаморфни скали
през палеогена
- в езерния басейн, разположен в Източнородопската синклинала, се отлагат седименти
появява се вулканизъм
- образуват се риолити, андезити и др. скали

Релеф
Западни Родопи
Източни Родопи
Животински свят
Източни Родопи
преходен
континентално-средиземноморски
Източни Родопи
яка(тютюн)
канелени горски
стетлокафяви
алувиално-ливадни
Източни Родопи

храстова и нискостъблена растителност
влаголюбива растителност
средиземноморска растителност
червена хвойна
зеленика
Източни Родопи
предимно средиземноморски видове
чакал
пепелянка
коприварче
Стопанска оценка
Западни Родопи
Западни Родопи
Почви
Обекти
рудодобив
цветна металургия
дърводобив
хидроенергетика
балнеолечение
гнайс
шисти
мрамор
риолит
андезит
Full transcript