Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Att skriva en utredande text

No description
by

Ida Nilsson

on 26 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Att skriva en utredande text

Du måste tänka i olika "nivåer"
Att skriva en utredande text
Hemligheten bakom hur din svensklärare bedömer din text
När är en text "lagom"?
Väl avvägd disposition

Inledning

Här sätter du stämningen för resten av texten. Sätt in läsaren i ämnet. Är det en utredande text avslutar du stycket med en frågeställning, eftersom du måste ha någonting att utreda.

Innehåll

En utredning bygger alltid på fakta. Minst en källa i varje stycke, med korrekt referatannonsering. Se till att innehållet är relevant för att besvara frågeställningen som du ställde i inledningen. Korrekt styckeindelning - inga felaktiga radbrytningar!

Avslut
Här sammanfattar du, drar slutsatser och besvarar frågan som du ställde i inledningen. Avslutningen kommer gärna i ett eget stycke, men får inte bara vara två rader lång. Fyll ut så att texten inte slutar för tvärt!
Håll dig till det skriftspråkliga!
Språket: formellt!
Sätt dig in i ämnet "språkförhållanden i Norden"
Källorna
När du läst alla texter:


försök hitta samband mellan texterna. Vilka texter handlar om samma ämne? Finns det flera olika åsikter i samma ämne? Vad tycker du själv?
Vad är skillnaden?
Syfte: argumentera eller utreda?
Inledning
Läs en text i taget
(gärna tillsammans)
Innehåll
Avslut
Argumenterande
Utredande
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för
språkriktighet.

Språket är
varierat
och innehåller goda formuleringar.
Språket är
klart
och
varierat
samt innehåller goda formuleringar.
Språket är
träffsäkert
,
klart
och
varierat
och innehåller goda formuleringar.
Men det kan även finnas problem med att spela tv-spel t ex att man blir asociala eller lite beroende och orkar inte gå ut och röra på sig vilket inte är ett problem för mig för jag tränar hela tiden men gör man inte det kan det ledda till fetma, dålig sömn för man spelar så länge på kvällarna vilket leder till stress men inget av dem sakerna är ett problem för mig men det skulle kunna bli ett problem om man slutar spela basket och fortsätter med att bara spela tv-spel.
Vad skulle svenskläraren säga?
Kolla upp ord eller annat du inte förstår
Sammanfatta texten med egna ord - vad var viktigt?
Vem är författare? Vilka andra personer finns i texten? Vem säger vad?
Det var just det med att ägarna fick stora summor pengar och arbetarna väldigt lite som Marx inte tyckte var rättvist och han ville inte se ett samhälle som pågick på detta sätt. Därför började han tänka mycket på vad han kunde göra för att försöka jämna ut det. Självklart kan inte han själv få ett helt samhälle att ändra åsikter om hur det ska styras. Det han då gjorde för att få ut sina tankar och åsikter var att tillsammans med Friedrich Engels skriva "Det kommunistiska manifestet". Med hjälp av Danne Nordling som är lärare’s text på hemsidan danne-nordling.se vet jag att det i detta i stort sätt står hur de ville att samhället skulle se ut. Han kallade industrimänniskorna för kapitalister och de arbetade blev till arbetsklassen.
Vad skulle svenskläraren säga?
Oberoende av att liberalismen saknar en utopi förekommer väldigt starka åsikter om hur ekonomin i samhället ska vara utformad då liberalismen menar att individens frihet inte kan upprätthållas utan en äganderätt och fri ekonomisk marknad. I läroboken Perspektiv på historien 1b (Gleerups 2011) skriver H. Nyström, L. Nyström och Ö. Nyström att den främsta personen bakom liberalismen ekonomiska idéer var den skotske nationalekonomen Adam Smith. I sin bok Nationens välstånd, publicerad år 1776, kritiserar Adam Smith olika former av regleringar inom ekonomin så som exempelvis tullar och monopol. Smith menade att exempelvis tullar skulle hindra individer från att erhålla fullständigt förfogande över resultatet av sitt arbete.
Vad skulle svenskläraren säga?
Full transcript