Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PORTFOLIO

No description
by

Nives Kajfeš

on 11 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PORTFOLIO

PORTFOLIO

kolegij: Prirodoslovlje

profesorica: dr. sc. Nada Vijtiuk

PRIRODA ŽIVOTA
Priroda
nežive tvari
-nemaju
karakteristike života
živa bića
- posjeduju stanicu i pokazuju znakove života
STANICA
Evolucija
otočje Galapagos ------> dugovječne kornjače
1859.
The Origin Of Species


varijacije
mehanizmi
krajnji
rezultat
Veliki prasak
-eksplozija samog svemira u kojoj su nastali prostor i vrijeme
-prije 18 mlrd godina
-99% vodik+dušik
-planeti, zvijezde, nebeska tijela
Zemlja
-stara oko 4,6 mlrd godina
-modrikast planet
-atmosfera, hidrosfera, biosfera

Zvijezde
- nebeska tijela koja se sastoji od velike količine plina (većinom vodika)
- isijavaju svjetlost i toplinu(termonuklearne rekcije)
Atmosfera
-plinoviti omotač Zemlje
-dušik, kisik, vodik...
-donji dio- zrak
Stanica nema vremena čekati nesvjesne mehanizme kao što su prirodna selekcija ili mutacija da joj dozvole da se razvija.
kategorizacija živih bića
organizacija
prilagodba
metabolizam
pokretanje
podražljivost
nespolno razmnožavanje
spolno razmnožavanje
razvitak
nasljeđe
Binarna nomenklatura
"otac taksonomije"
-prvi znanstvenik koji je ukazao na važnost godova stabla (klima)


-svaki organizam nosi dva imena - ime roda i ime vrste
-vrsta, rod, porodica, red, razred, koljeno, carstvo
Atomi
Prvi model atoma pripisuje se Demokritu!
John Dalton-
svaki se element
sastoji od jednakih
dijelova- od atoma!
najmanje
čestice
elementa
Sastoje se
od jezgre i elektronskog
omotača.

atomski broj-
broj protona
u jezgri
atomska masa-
zbroj protona
i neutona
pozitivan ili
negativan naboj
-
ION
-oko jezgre
kreću se po orbitalama
-nalaze se u
elektronskim razinama
Molekule
skup atoma
povezanih
kovalentnom
vezom

mogu se sastojati od atoma istog elemenata ili od atoma više različitih elemenata
-nepolarna veza
-vodikova veza
-ionska veza
VODA
tri agregatna stanja
specifična toplina
kohezija+adhezija
=kapilarnost
disocijacija vode
slaba kiselina i lužina

pH 7
DNA
-dvostruka ovojnica
-osnovna građevna
jedinica: nukleotid

N BAZA:
-purin (A i G)
-pirimidin (C i T)
DEOKSIRIBOZA
FOSFAT


-sposobnost replikacije
-genetičke upute
-osnova evolucije i genetike

GENOM: ukupna DNA organizma
GEN: nosi informaciju za određeni protein

UGLJIKOVI SPOJEVI
-ugljikohidrati
-lipidi
-proteini
-DNA, RNAUGLJIKOHIDRATI
-najčešći spojevi u živim bićima
- C+ H2OPROTEINI U ISHRANI
1. neesencijalne aminokiseline
2.esencijalne aminokiselineživotinjsko podrijetlobiljno podrijetlo
reaktant+reaktant=produkt
AKTIVNI PRIJENOS
1.troši se energija iz ATP-a
2. 3 Na iona izbacuje iz stanice, 2 K iona koja ubacuje u stanicu
3. održava razliku u koncentraciji Na i K s obje strane membrane
4. ponavljanje procesa
monosaharidi

oligosaharidi
polisaharidi
LIPIDI
masti, ulja, voskovi,
steroidi, fosfolipidi
Genetski
inženjering

namjerno mijenjanje biljnih
ili životinjskih gena
s ciljem promjene
bioloških životnih naredbi
1. izrezivanje gena iz DNA jedne jedinke
2. ubacivanje tog gena u DNA druge jedinke

znanstvenici organizme pretvaraju u
proizvođače bitnih prirodnih tvari
ovca Dolly- 1997. -Škotska-
prvi klon odraslog sisavca
Kloniranje
stvaranje organizma istih gena nekog drugog
organizma- nastaje potpuno ista živa kopija
dijamant, grafit, amorfni ugljik
dijamant je
najtvrđa
tvar na
svijetu
grafit je mekani crni ugljik
-građen je od ploha
s atomima koje klize
jedna po drugoj

amorfni ugljik jest crna čađa
koja nastaje izgaranjem
-gradi više od milijun spojeva
-ne reagira na sobnoj temperaturi

-svemir je sve što
možemo spoznati


-postoje mnogi
svemiri
koje nikada
nećemo upoznati
Jupiter
-kod starih Grka- Zeus
-najveći planet
-nema površinu- He+H

"Ako postoji izvanzemaljski
život onda
mora da je sagrađen od
ugljikovih spojeva."

Formalidehid(tvar živih bića)
- pronađen
u galaksiji NGC 253

-svemirskim sondama u duboki svemir poslane su
metalne ploče sa slikovnim porukama o životu na Zemlji


Bakterije bi mogle
rješavati zločine?

Svaka osoba ima svoju vlastitu kombinaciju bakterija na svojim rukama.
Kombinacija bakterija na rukama je jedinstvena – kao i otisak prsta.
„Otisak prsta može se razmazati, no bakterijski otisak puno je teže sakriti. Ako samo obrišete površinu, niste maknuli i bakterije“, kaže Noah Fierer, jedan od znanstvenika.
Fotosinteza
fiziološki proces koji se odvija u kloroplastima biljnih stanica
6CO2 + 12H2O →energija sunčeve svjetlosti→ C6H12O6 + 6O2 + 6H2O
oslobađa kisik neophodan za disanje
Genetika: znanost o nasljeđivanju
utvrđuje povezanost procesa i pojava na kojima se temelji prenošenje nasljednih svojstava
Gregor Mendel- otac genetike
Nives Kajfeš, S4, UFZG
Full transcript