Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Экологиялық мониторинг

No description
by

Assylkhanova Aigerim

on 4 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Экологиялық мониторинг

Экологиялық мониторинг – табиғи кұбылыстардың және антропогендік іс-әрекеттердің әсерінен коршаған орта жагдайының өзгеруін бақылау, бағалау, тексеру және болжау жүйелері. „Мониторинг" деген термин "монитор" - сақтандырушы, кадағалаушы деген латын сөзінен алынған. Бұл термин БҰҰ-ның қоршаған орта жөніндегі Стокгольм конференниясының алдында (1972 жыл, маусымда) "бакылау" ұғымын толықтыру ретінде пайда болды.
Биосфераның абиоталық кұрамының антропогендік өзгеруін және ocы озгерістерге биоталардың жауабын, сонымен қатар антропогендік әсердің арқасында кәзектеп экожүйелерде болатын өзгерістерді өлшеуге, бағалауға, болжауға экологиялық монито-рингтің информациялық жүйесі жасалды.


• ғаламдық (биосфералық) - халықаралық ынтымақтастық негізінде Жер биосферасындағы әлемдік құбылыстар мен процестерді зерттеу арқылы назарға устап, экстремалды қолайсыз жағдайлардың болуы туралы уақытылы ескерту жасап отыру;

• базалық (фондық) - жалпыбиосфералық, табиғи кұбылыстарды бақылау ;

• ұлттық - 6ip мемлекеттің шегінде арнайы кұрылған органдар арқылы жүргізетін мониторинг;


Мәліметтерді ортақтастыру сипаттамасына қарай мынадай
мониторинг жүйелерін кұрайды:


антропогендік әсер тигізетін көздерді бақылау;
антропогендік әсер факторларын бақылау;
антропогендік факторлардың әсерінен табиғи ортада жүретін процестерді және оның жағдайының өзгеруін бақылау;
табиғи ортаның физикалық жағлайын бағалау;
антропогендік факторлар әcepiнeн табиғи ортада болатын өзгерістерді болжау және болжамдалған табиғи ортаның

жағдайын бағалау.
Антропогенді әсерлердің экологиялық мониторингпен негізгі міндеттepi:
Экологиялық мониторинг
Орындаған: Асылханова Әйгерім, Ахметова Бибігүл, Әшірәлі Қайдар
Тур-17
Экологиялық мониторинг үш сатыдан тұрады: жағдайды бақылау, бағалау және болатын өзгерістерді болжау.

Мониторинг объектілеріне атмосфера, атмосфералық жауын-шашын, кұрғақ жердің беткі сулары, мұхит пен теңіздер, жер асты сулары, криосфера (климаттық жүйені кұрушылар) жатады.

Бақылау объектілері келесі түрлерге бөлінеді: атмосфералық, ауалық, гидросфералық (жиынтықты түрде гидрометеоролоиялық), топырақтық, климатгық мониторинг, сейсмикалық, ионосферлық, Күн, магнитометриялық, биологиялық, өсімдіктер, жануарлар, тұрғындар денсаулығының мониторингі жэне т. с.
Мониторинг жүйесін топтастыру
Мониторинг жүйесі факторларға, көздерге және әсер ауқымына байланысты да топтастырылады.
• аймақтық - халық, шаруашылығын карқынды игеру барысында ipi-ipi аудандардың көлемінде кұбылыстар мен процестерді зерттеу арқылы бақылау;

• жергілікті (локалды) - елді мекендерде, өнеркәсіп орталықтарында, кәсіпорындарда коршаған ортаның сапалық өзгеруіне бакылау жүргізу;

• импактылық - ерекше қауіпті зоналар мен жердегі аймақтық және жергілікті антропогендік әсерлердің мониторингі.
Әсер факторларының мониторингі - әр-турлі химиялық ластағыштардың (ингредиенттік мониторинг), түрлі-түрлі табиғи және физикалық факторлар әсерлерінің (электр магнитті сәулелену, күн радиациясы, шу, діріл) мониторингі.

Ластағыш көздердің мониторингі –нүктелі стационарлы көздер (зауыттардыцң мұржалары), жылжымалы (көлік), кеңістік (калалар, химиялық заттектер ендірілетін егістік жерлер) көздер.
Дүние жүзінің 140 елі қатысатын қоршаған орта мониторингінің ғаламдық жүйесі 1970ж. құрылған. Бұл жүйенің мақсаты:

·қоршаған ортаның, жай-күйінің халықаралық мониторингі бағалануын өткізуді үйлестіру және оған жәрдемдесу;

·мониторингтің жаңа станцияларын кұруда көмек көрсету;

·атмосфера мен климаттың жай-күйі, қоршаған орта
ластануы туралы мәліметтерді жинау және тарату.
2011 жылы іқ тамызда, Өскеменде Қазақстандағы бірден-бір экологиялық мониторинг орталығы ашылды.


Қондырғыны іске қоса отырып, жергілікті билік экологиялық жағдайға жедел әсер етуге мүмкіндік беретін қажетті кеңейтілген және тереңдей түскен картинаны алуға есеп жасап отыр. Бұл жүйе Skylink базасында салынуда, бұл жасалым «СоюзАтомПрибор» ЖШС-ның инновациялық жобасы болып табылады, ол адамға тәуелсіз өз алдына жұмыс істейді. Жабдық ауа, радиация, су қорларындағы судың деңгейі, метиобекет сияқты төрт позиция бойынша бақылау параметрлерін қамтамасыз етеді.


Бұл өнеркәсіптік Өскемендегі елеулі оқиға болды. Әлеуетті қауіпті нысандардың өндірістік-экологиялық мониторингісін жүргізетін аймақтық жүйе қоршаған ортаның жағдайына автоматты түрде бақылау жасаумен мен қатар техногендік сипаттағы төтенше жағдайларға да дереу үн қатуға мүмкіндік береді.
Full transcript