Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Příroda budoucí

No description
by

401865 Elena V.

on 29 June 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Příroda budoucí

6. Gif daného artefaktu

Tvorba gifů je v současné době neuvěřitelně populární, zejména ve světe internetu a ve světě sociálních sítí. Gify se nejčastěji vytvářejí z krátkých sekvencí populárních filmů a seriálů, případně z internetových koláží nebo dalších pop-kulturních fenoménů. Bude proto velice zajímavé použít mainstreamový prostředek masového média jako je internet pro dokumentaci osobního postoje a výtvoru žáků.
Žáci si svůj artefakt nainstalují v přírodě, čímž opět dojde ke srovnání reality s fikcí a za pomoci fotografie vytvoří krátkou stop-motion animační stopu, která se následně zmnoží, uzavře do smyčky a ze které se vytvoří gif. Část přírody poznamenaná časem, vytržená z konceptu a zasazená do naprosto ordinérního prostředí a poté zároveň do naprosto odtrženého prostředí virtuality, kam ji budou žáci moci také zasadit.


5. Výroba reálného artefaktu
V této části projektu se přechází k prostorové tvorbě. Z vlastního deníku si žák vybere jednu věc (nebo jejich kombinaci), kterou bude mít za úkol vytvořit z libovolného materiálu, podmínkou je, aby byl artefakt prostorový, uchopitelný. Velikosti se meze nekladou.
Z něčeho, co se doposud jevilo jako něco nereálného a neuvěřitelně vzdáleného vytvoří žák něco reálného, uchopitelný předmět, který bude jakoby „vytržen“ ze své vlastní reality a nainstalován v realitě současné. To žáky nutí přemýšlet v několika rovinách, vybírají si stežejní linii nebo tvar, vybírají přorstředky, které korespondují s jejich představami a názory a následně to vše převídějí do prostorového objektu.
Samotný artefakt pak nese vlastní výpovědní hodnotu o žákovu postoji k problematice a tématu projektu, je jeho vlastní a osobitým vyjádřením pohledu na přírodu a budoucnost.
4. Založení a vytvoření deníku
Práce s knihou, textem a kresbou. Z nasbíraných materiálů a záznamů budou žáci vytvářet deník. Tento deník by měl odrážet dva stavy.
Ten první logicky odráží současnou skutečnost a skládá se z žákem vybraných věcí a záznamů. Ty by měly odrážet žákovo vnímaní přírody a ukazovat, jaké tvary, barvy, textury ho zaujali. Kromě jiného také ukazuje k jakému médiu se žák rozhodl inklinovat. Někteří zvolí kresbu, jiní třeba podrobné popisy a někteří třeba budou do deníku "sbírat" různé vzorky - podoba herbáře.
Druhá část pak bude žákovým vymezením se a zároveň navázáním se na část první. V druhé části by měl žák na základě jedné vybrané věci z deníku (či na základě jich kombinací) vytvořit záznamy přírody "budoucí". Nyní se v projektu vstupuje do roviny fikčního světa, kdy žáci věci ze současnosti přetváří ve věci, které se ještě nestaly a které prozatím neexistují. Jestli si zvolí stranu technizované přírody ovlivněné člověkem, nebo stranu přírody, která se posunula dále mimo činnosti člověka, je už ryze na nich.
3. vyučovací jednotka – práce v přírodě a s přírodninami
V další hodině se bude pracovat venku, v exteriéru, v parku, na blízké louce, zajímavé by bylo také jít do muzea, ale to nenabízí tolik možností a jedná se spíše o krajní možnost.
Žáci mají za úkol nasbírat materiál, ze kterého budou poté vycházet ve tvorbě svého fikčního světa. Dnešní děti si málokdy všímají přírody, tuto hodinu proto stráví jejím pozorováním. Na papíry si budou zakreslovat „deníkové záznamy“ – tvary listí, dřeva, snímat rastry, zakreslovat hmyz, pořizovat fotografické záběry, případně budou dělat vlastní popisy jednotlivých věcí, které si vyberou. Je důležité, aby se naučili vnímat krajinu a přírodu nejen jako celek, ale také jakou sobour jednotlivin, drobných detailů, aby se uměli koncentrovat na jednu drobnou věc, aby se naučili vyhledávat detaily, které je mohou zaujmout. Měly by si pod vedením učitele začít všímat linií, tvarů, barev a struktur, ze kterých by poté mohli vycházet při další práci a tvorbě.
Ke konci této hodiny by každý žák měl nasbírat dostatečné množství skic nebo jiných materiálů, které budou tvořit základ jeho "deníku" a ze kterých bude později moci vycházet.
Naušika z větrného údolí
Naušika z větrného údolí, režie a scénář: Hajao Mijazaki. Animovaný film z roku 1984 japonského režiséra Hajaa Mijazakiho, který má, podobně jako jeho následující filmy, silně ekologickou tematiku. Nejde však o prvoplánovou propagandu, ale předně o epický příběh zasazený do post-apokalyptického prostředí po globální katastrofě, ze které se lidstvo i příroda vzpamatovávají po svém...

Práci s filmem považuji za velice důležitou složku projektu. Jednak slouží jako část motivační, druhak ale učí žáky, že film není jen prvoplánovou zábavou, učí je, že ve filmu můžeme hledat symboly a názory na okolní svět stejně jako v kterémkoliv jiném díle. Svým způsobem přibližuji film k umění a předpkládám ho žákům ne jako zábavu, ale jako plnohodnotné médium, které nese nějakou myšlenku či svědectví a které má zcela jitě svou vlastní, autentickou výpovědní hodnotu.
Příroda budoucí
Člověk technický, člověk přírodní. Příroda budoucí.
Téma přírody v jiném, než stávajícím stavu, ve stavu budoucím. Celkově se téma prolíná s ekologickou, kulturní a sociální výchovou a celý projekt je vystavený na vlastním fikčním světě, který se momentálně jeví velice vzdáleným, ale který se jednou může stát bližším, než se zdá...
Příroda je nejen neskutečně křehká, ale také neskutečně trvanlivá. Učarovala mnohým umělcům – v dobách romantismu se za ideál začala považovat příroda krásná, divoká a netknutá lidskou rukou. I přesto, že tento ideál nekultivované přírody přetrvává dodnes vesměs ve stejném stavu, totéž nemůžeme říci o přírodě. Ta postupně mizí, transformuje se pod hmotnými potřebami člověka a jeho každodenního života. Znečištění, ubývání živočišných a rostlinných druhů... A přesto všechno tu příroda stále je. Obklopuje nás a neustále překvapuje svou houževnatostí a vytrvalostí dostat se tam, odkud ji člověk vystrnadil. Drobné lístečky mezi kamennou dlažbou, stromy rostoucí z mostů a průrv v balkonech a omítkách starých domů. Na přírodu a její funkci poukazují už od sedmdesátých let land-artoví umělci. Ať už to jsou transcendentní cesty přírodou Jana Ambrůze nebo Magdaleny Jetelové, nebo hra a transformace přírodního objektu v přírodě v práci Ivana Kafky, Pavla Ryšky nebo Dagmar Šubrtové, nebo o hravou práci samorostu Františka Skály, vždy jde o jakousi hru člověka s přírodou. Jde o uzavřené partnerství, kdy jeden překračuje za hranici toho druhého a kdy si to ten druhý nechá líbit, protože to není v rozporu s ním samým.
Budoucí dobu zdůrazňuji pak z toho důvodu, že dnešní svět je plný hrozeb. Ať už jsou reálné či nikoliv, jsou tu a všichni je nějakým způsobem vnímáme, jsme nuceni je vnímat. A všechno nám zatím našeptává, že člověk se řítí do hluboké propasti, která ho oddělí a odcizí od přírody, neudělá-li něco a nezmění-li se. V projektu spojuji přírodní a tak trochu post-apokalyptické, společenské. Přírodu, která jistě překoná i ty nejhloupější kroky člověka, ať už v budoucnu budou jakékoliv a konání člověka, které jednou bude... Jaké jednou bude? A jaká jednou bude příroda?
Celkový úkol a výstup projektu:
1. a 2. vyučovací jednotka, úvod k projektu a motivace
V prvních hodinách svého projektu jsem se rozhodla využít jako nosné médium film. Konkrétně animovaný film, protože v dnešní době je to médium neprávem podceňované. Skrze něj nejen že lze na děti promlouvat jim bližším jazykem, ale také jim v něm jako pedagogové můžeme ukázat skryté věci, věci, které v nich nejsou napoprvé dětským divákem vůbec viděny, ale které tam přesto jsou.Při práci s filmem je důležité klást důraz na diskuzi. Film bude z nedostatku času v jedné vyučovací jednotce rozdělen na dvě části, první jednotka bude diskuzí uvozena.

Otázky k diskuzi: Jakým způsobem přistupujeme k přírodě dnes? (ekologie, ochranná opatření, rekreace, umění). Jaký mají postoj žáci? K čemu by jednou mohlo dojít a jak by se mohl změnit člověk a jeho postoje a jakým způsobem by se mohla změnit příroda? Jak bude do přírodnin zasahovat technika? V této fázilze žákům ukázat kromě jiného například díla Františka Skály nebo jiných výtvarníků, kteří vychází z přírodnin.

Po druhé části filmu v druhé vyučovací jednotce by se diskuze konala po dokoukání filmu. Otázky k diskuzi: Co se stalo s přírodou, jak se změnila? Jakým způsobem lidé přistupovali k přírodě? Byli takoví všichni, u koho a kde se jejich názory rozcházely? Mohlo dojít k finálnímu řešení už dříve? Proč k němu nedošlo? Jaké prvky nové přírody se komu líbily? A jaké prvky se v přírodě líbí teď?
Konec druhého bloku by měl žáky navést na uvažování o dalším úkolu v projektu.

Zdroje informací a inspirace
Artlist. Artlist. [online]. 20.5.2015 [cit. 2015-05-20]. Dostupné z: http://www.artlist.cz/

Art & antiques. Praha: AmbitMedia, 2012. ISSN 1213-8398.

Ghibli Wiki. Ghibi Wiki. [online]. 20.5.2015 [cit. 2015-05-20]. Dostupné z: http://studioghibli.wikia.com/wiki/Studio_Ghibli_Wiki

Intermedialita. Cinepur. [online]. 3.6.2015 [cit. 2015-06-03]. Dostupné z: http://cinepur.cz/article.php?article=5

SKÁLA, František. František Skála. Vyd. 1. Řevnice: Arbor vitae, 2012, 226 s. ISBN 978-80-7467-004-6.

Vytvoření artefaktu, který se za instalace v přírodě pomocí sekvenční fotografie převede do podoby gifu, který bude reprezentovat postoj žáků k budoucnosti přírody. Tomu samotnému bude předcházet sledování filmu s výkladem a tvorba vlastního autentického deníku, který bude založený na vlastním pozorování žáka. Na základě skic, fotografií nebo popisů v deníku pak vznikne artefakt. Z něčeho ryze smyšleného žák vytvoří skutečnou a uchopitelnou věc.
Objekt může mít různé podoby, závisí jen na tom, jak žáci téma uchopí. Výstupy mohou být objekty z drátů, papíru, papírmaše nebo v některých případech i deník samotný.


Projekt má za úkol působit na vlastní prožívání žáka a na jeho rozvoj jak v oblasti tvrdých, tak v oblasti měkkých dovedností. Podporuje žáky v jejich osobitém vizuálním vyjádřování a učí je pracovat s různými médii, jako jsou film, papír, kresba, písmo a prostorová tvorba.
Žáci během projektu postupují samostatně a vždy na základě své vlastní předchozí práce, projekt je učí poznávat vztahy mezi jednotlivinami a učí je různým způsobům vyjadřování. Zároveň je učí přijímání a porozumění výtvarného vyjádření druhých.


DANNELLY, Helen. Conrad Wilde Gallery [online]. [cit. 20.5.2015]. Dostupný na WWW: http://www.conradwildegallery.com/dannelly-8aei.html
RIDER, Clark. Flickr [online]. [cit. 20.5.2015]. Dostupný na WWW: https://www.flickr.com/photos/95197460@N00/2563633558/
RIDER, Clark. Flickr [online]. [cit. 20.5.2015]. Dostupný na WWW: https://www.flickr.com/photos/95197460@N00/2563633558/
PINDELL, Deanna. Art Parks [online]. [cit. 20.5.2015]. Dostupný na WWW: http://www.artparks.co.uk/sculptors_sculptures.php?artistID=634&sculptor=deanna_pindell
Vlastní fotorachiv autorky
Vlastní fotorachiv autorky
Vlastní fotorachiv autorky
Vlastní fotorachiv autorky
STUDIO GHIBLI. Ghibli Wiki [online]. [cit. 20.5.2015]. Dostupný na WWW: http://studioghibli.wikia.com/wiki/Studio_Ghibli_Wiki
STUDIO GHIBLI. Ghibli Wiki [online]. [cit. 20.5.2015]. Dostupný na WWW: http://studioghibli.wikia.com/wiki/Studio_Ghibli_Wiki
STUDIO GHIBLI. Ghibli Wiki [online]. [cit. 20.5.2015]. Dostupný na WWW: http://studioghibli.wikia.com/wiki/Studio_Ghibli_Wiki
AUTOR NEZNÁMÝ. Pitašova stezka Úpice [online]. [cit. 20.5.2015]. Dostupný na WWW: http://pitasovastezka.jex.cz/menu/galerie/galerie-drevin/briza-belokora
AUTOR NEZNÁMÝ. RVP [online]. [cit. 20.5.2015]. Dostupný na WWW: http://wiki.rvp.cz/Sborovna/R%C5%AFzn%C3%A9/Tvo%C5%99iv%C3%A1_d%C3%ADlna/Tvo%C5%99iv%C3%A1_d%C3%ADlna_-_1._lekce
HLAVÁČKOVÁ, Simona. Město Valašské Meziříčí [online]. [cit. 20.5.2015]. Dostupný na WWW: http://www.valasskemezirici.cz/doc/38101/
Full transcript