Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Pályaválasztási szülői értekezlet

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola - Szolnok
by

Papp László

on 20 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pályaválasztási szülői értekezlet

Pályaválasztási
szülői értekezlet

2016. október 20. - 17.00 óra
A tájékoztató témái
Néhány aktuális információ
A központi írásbeli felvételi eljárásról
Központi írásbeli vizsgák időpontja
Középfokú iskolák jegyzéke
Az írásbeli vizsgára való jelentkezés lapjának kitöltéséről
A vizsga értékelése, az eredmény megtekintése
A vizsga eredményének közzététele, további ügymenet
A felvételi eljárás lebonyolításának ütemezéséről
A felvételi eljárás fontosabb dátumai (összefoglalás)
Arany János Tehetséggondozó Programról
Sajátos Nevelési Igényű tanulókra vonatkozó szabályok/teendők
A szülők/diákok tájékoztatásának formáiról
"Egyéb” információk a tanév eseményéből
A felvételi kérelmekről
vagy kizárólag a tanulmányi eredmények alapján,
vagy középiskola esetén a tanulmányi eredmények és a központi írásbeli vizsga eredményei alapján,
vagy középiskola esetén a tanulmányi eredmények, továbbá a központi írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga eredményei alapján dönthet az intézmény.
A központi írásbeli felvételi vizsgákról
A központi írásbeli vizsgák időpontja:
január 21-én 10.00 órától
A pótló írásbeli vizsga időpontja:
január 26-án 14.00 órától
Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin
alapos ok miatt
nem tudtak részt venni.
Vizsgaismétlésre nincs mód
, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.
A 8. osztályosoknak egységes központi írásbeli vizsgája lesz.
A vizsga eredménye minimum 50%-ban adja az összpontszámot. Lehet matematika és/vagy magyar nyelv, illetve aránytalanul. Ezt minden esetben tartalmazza az intézmény felvételi tájékoztatója.
Mindkét tantárgyból jelentkezzenek vizsgára.
A vizsgát szervező középfokú iskolák jegyzéke:
november 15-ig
közzéteszik a
www.oktatas.hu
oldalon.
Október 20-ig
OM azonosító
Tanulmányi területek leírása + belső kódok (telephelyenként)
A felvételi kérelmek elbírálásának szabályait
Az SNI és BTMN jelentkezőkre vonatkozó elbírálási szabályokat
Ha szóbeli vizsga is lesz, akkor a követelményeit, időpontját, helyét.
+ egyéb szabályokat, tudnivalókat
A tanuló jelentkezése a központi felvételi vizsgára
Határidő: december 9.
Tanulói jelentkezési lap benyújtásával
Ez a jelentkezési lap NEM A KÖZÉPISKOLÁBA való jelentkezési lap!
A tanuló dönti el, hogy hol akarja megírni a vizsgát.
Teljesen mindegy, hogy oda akar -e menni továbbtanulni vagy sem
Egy helyre adható be, az eredményt nem befolyásolja, az a tényező, hogy melyik iskolában írta meg.
A vizsgára SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY vagy DIÁKIGAZOLVÁNY kell!
Rajzolni ceruzával, írni kék vagy fekete tollal kell.
Segédeszközök:
magyarhoz semmi
matekhoz: körző, vonalzó, szögmérő.
Számológép tilos!
Látássérült, SNI és BTMN tanulóknak fel kell venni a kapcsolatot az iskolával
Vizsga időigénye, tartalma, értékelése, megtekintése, észrevételezése
A vizsgatesztek főleg képességeket és készségeket mérnek, kevésbé lexikális tudást
A vizsga feladatlaponként 45 perc, 15 perces szünettel
Előző évek feladatsorai a
www.oktatas.hu
oldalon illetve a mi iskolánk weboldalán:
www.rakoczi-iskola.hu
A feladatlapokat egységesen értékelik minden középiskolában
A vizsga a vizsgázó és a szülő ill. az iskola képviselőjének jelenlétében megtekinthető egy megadott időben (igazgatói döntés alapján), mely az írást követő 8 napon belül 1 munkanap
A vizsgalapról másolat készíthető
Észrevétel tehető ha eltér a javítási útmutatótól, a megtekintést követő első munkanap végéig (16.00), írásban.
Az észrevételt az iskola elbírálja, mely után fenntartható az észrevétel, de ezt már a hivatal bírálja el.
Határidők betartása
FONTOS, mert jogvesztés lép fel.
Eredmények közzététele, a felvételi eljárás további menete
A vizsga eredményéről február 9-ig egy Értékelő Lapon értesíti a vizsgázót a vizsgáztató iskola (kérjük bemutatni)
Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.
A postára adás határideje: február 15.
A középiskola kérheti az Értékelő Lap másolatát. Az eredeti példány a tanulónál marad.
Az iskola ezután dönt és értesíti a vizsgázót a felvételről ill. az elutasításról
A középfokú beiskolázással kapcsolatos információk
az alábbi lehetőségeken érhetőek el:
www.oktatas.hu

www.rakoczi-iskola.hu
A felvételi eljárás menete
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Program
A programba történő jelentkezés esetén a felvételi kérelmek elbírálásakor a tehetségbeválogatáson szerzett minősítést, valamint a központi írásbeli vizsga eredményeit kell figyelembe venni mindkét tárgyból.
A programba való pályázás határideje:
december 9.
A felvételi megírásának helyszínéről tájékoztatják a pályázót
A központi írásbeli vizsgák időpontja:
január 21-én 10.00 órától
A pótló írásbeli vizsga időpontja: január 26-án 14.00 órától
Február 9-ig értesítik a programba benyújtott pályázatok eredményéről a pályázókat, iskoláikat és szüleiket

Az Arany János Tehetséggondozó Program Tanulói pályázata
letölthető a
www.ajtp.hu
oldalról.
Egyéb fontos információ is ezen a honlapon található.
A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban
A felvételi követelményeket minden intézmény egyedileg határozza meg. Ezek az információk a felvételi tájékoztatóban lesznek megtalálhatóak
A
SZÜLŐ időben informálódjon a kívánt iskolában
, mert lehet, hogy felmentést is kaphat a felvételi vizsga alól
Ajánlatos jelentkezni a központi felvételire, mert megváltozhat a szándéka
Az eredmény ismeretében akár intézményenként is eldöntheti, hogy melyikben hogyan bírálják el. (SNI szab. szerint vagy vizsga szerint)
Ha megírja a vizsgát, akkor kérhet kedvezményeket a szakértői vélemény alapján és annak csatolásával (írásban!)
időhosszabbítás
megszokott segédeszközök használata
a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés
A diákok és a szülők tájékoztatásának
formái az elektronikus tájékoztató füzetben
és a weboldalunkon
www.rakoczi-iskola.hu
Menüpontok:
Továbbtanulás:
középiskolák honlapjának címe,
fontosabb tudnivalók stb.
Eseménynaptár:
a tanév eseményei, határidők
Letöltések:
felvételi lapok, dokumentumok stb.

FOLYAMATOSAN AKTUÁLIS INFORMÁCIÓKKAL!
Néhány
aktuális
„egyéb”
...
Köszönjük a figyelmet!
Felvételi előkészítőket szerveztünk:
- magyar
- matematika
- idegen nyelv

Felvételi gyakorló feladatlapok a honlapunkon!
Előzetes feladataink, programjaink:
Beszélgetés osztályfőnöki órákon
Pályaválasztási kiállítás:
"Dönts jól, jövőd a tét"
október 18-19.
(kedd-szerda)
12.00 órától
a Széchenyi Gimnáziumban
Középiskolai nyílt napok látogatásáról...
- tanulók részére
- szülők részére értekezlet
- Délelőtti időpontokban vannak, ezért
max. 3 helyre engedjük el Őket az
Önök beleegyezésével.
- Ellenőrzőbe/E-ellenőrzőbe kérjük beírni!
- Tanáriba ki lesznek függesztve táblázatban
- Szigorúan vesszük a hiányzást
Folyamatosan frissítve!
Jelentkezési és tanulói adatlapok kitöltése:
1 db jelentkezési lapot + 1 adatlapot tudunk adni (kérjük másolni) + weblapra feltesszük
December 18-ig kiadjuk a lapokat
Szülő kitölti
Osztályfőnök gépre viszi + a jegyeket beírja
Kérjük Önöket, hogy aláírni fáradjanak be!
Gyűjtsék az okleveleket, érmek másolatát (annyi példányt másoljanak, ahány iskolába beadják a lapot)
A jelentkezési lapon 1 iskolát, de több szakot ill. tanulmányi területet lehet megjelölni
Ahány iskola, annyi jelentkezési lap kell
Kódok pontos kitöltésére nagyon figyelni!!!
1 adatlap kitöltése kell (összesítő)
Erősorrendet/rangsort kell felállítani (1. legerősebb, 2. realitás, 3. ...)
Célszerű megvásárolni az Iránytűt
Tájékoztató füzet tartalma:
Jogszabályok, határidők
Felvételi eljárás rendje
A jelentkezés és fellebbezés módját
A JNSZ megyei középfokú intézmények
ez évben induló osztályait, kódjait,
felvételi szabályrendszerüket
A felvételi lapról
3 iskolatípus közül lehet választani:
Gimnázium
Szakközépiskola
Szakiskola
Jelentkezés:
központi jelentkezési lapon
aláírja szülő+gyerek
adatlap
hány iskolát jelölt
iskolák rangsora
OF-nek leadni
Szóbeli felvételi vizsgák
A középiskola kérheti,
hogy szóban is vizsgázzanak
(felvételi tájékoztatóban benne lesz)
Időpontja:
február 20. - március 9. között
Ideiglenes felvételi jegyzék
nyilvánosságra hozása:
március 10.
Kifüggesztve a középiskolákban
Jelige: ha nem szeretné, hogy más is lássa a pontszámát
Rangsorolva pontszám és tanulmányi terület szerint
Módosítás lehetősége
az általános iskolában
M - módosító tanulói adatlap
március 16-17.
Legyenek szívesek befáradni az iskolába
A beírt iskolák rangsora változtatható
A beírt iskola új tanulmányi területtel kiegészíthető
A beírt jelentkezések nem törölhetők
Új iskolát nem lehet beírni
Végleges felvételi jegyzék: április 19.
A Hivatal az adatlapok és az igazgatói döntések alapján állapítja meg, hogy az iskolák kinek a jelentkezését fogadták el.
Ha több helyre is elég a pont, akkor: rangsor
Az iskola kiértesíti a tanulót április 26-ig
Jogorvoslati eljárás indítható, melyet a Fenntartóhoz kell írásban eljuttatni.
Lezárul: június 1-ig
Június 19-ig a fel nem vett tanulóknál kezdeményezi az általános iskola a HÍD I. illetve HÍD II. programba való felvételét.
a középfokú iskolák a honlapjukon nyilvánosságra hozzák a felvételi eljárás rendjét, felvételi tájékoztatójukat:
Beiratkozás a középfokú iskolába: június 22-24.
(az iskola igazgatója határozza meg a pontos időpontot)
Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Óra, üdítő, csoki stb...
Full transcript