Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Present (2/2) - Visie- en beleidsontwikkeling Onderwijs & ICT, technologie en media

8 juni 2017
by

Onderwijs Maak Je Samen

on 27 June 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Present (2/2) - Visie- en beleidsontwikkeling Onderwijs & ICT, technologie en media

Onderwijs & ICT, technologie, media
Visieontwikkeling
Programma & doelen 5-7-2018
Leraarcompetenties
mediawijsheid


Kader van
Mediawijzer.net
Trends in technologie
21e eeuws leren
SLO:
'Curriculumadvies funderend onderwijs vaardigheden voor de 21e eeuw (oktober 2014)

Zelfregulering
ICT geletterdheid
Primair onderwijs 2020
Bestuursakkoord
Een doorbraak in het benutten van digitalisering
Talentontwikkeling voor elk kind
Een brede vorming voor alle leerlingen
Een toekomstgericht onderwijsaanbod
Versterken van de didactische vaardigheden van leraren
Een betere verbinding tussen school en omgeving
Doorgaande leerlijn po-vo
"To get anywhere……you have to do something" (Fullan)
Welkom
Externe analyse
Interne analyse
Prioriteren
Visiebouwstenen
Vervolgafspraken

Lijn 1.
Talentontwikkeling door
uitdagend onderwijs
Lijn 2.
Een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering
Lijn 3.
Professionele scholen
Lijn 4.
Doorgaande ontwikkellijnen
Informatie
als het vijfde element
Stap 1: signaleren van......
Wat nemen we waar? Wat kunnen we verwachten? Wat gaat er toe doen? Waarmee hebben en krijgen we te dealen?
Werkwijze
A. Maatschappij om ons heen, nu en in de nabije toekomst
Welke trends en ontwikkelingen in de maatschappij neem je waar die mogelijk relevant zijn voor de visie en beleidsdoelstellingen Onderwijs & ICT?

B. Onderwijs en leren
Welke trends en ontwikkelingen in leren en onderwijs neem je waar die mogelijk relevant zijn voor de visie en beleidsdoelstellingen Onderwijs & ICT?

C. ICT en technologie
Welke trends en ontwikkelingen in ICT & technologieneem je waar die mogelijk relevant zijn voor de visie en beleidsdoelstellingen Onderwijs & ICT?
Uitbreiden & prioriteiten
- school, stichting (of beide)
- prioriteit (1=hoog, 4 =laag)
Stratosphere
'Leren wordt de maatstaf in plaats van lesgeven'
Sugata Mitra
Zelflerende en zelfregulerende leerling
Vier in Balans: denk- en werkkader
Vier in Balans
Interne analyse ICT
twee schijnbaar tegenstrijdige aanpakken met elkaar te verenigen
hoe technologie tot zichtbare innovaties in het onderwijs kan leiden.
Wat is het belang en de gewenste positie van technologie & ICT binnen het onderwijs van VCBO Kollumerland en haar scholen? Hoe leren met een doordachte inzet van ICT er uit?

Wat is de toekomstige positie en rol van de ICT-coördinator, E-coach of ICT-ambassadeur? Hoe ziet de ontwikkeling daar naar toe eruit?

Wat is de rol rol en positie van de leerkracht (basisvaardigheden, attitude, professionalisering)?

Wat is het belang en gewenste mate van netwerkvorming (professionele leergemeenschap) voor wat betreft Onderwijs & ICT: op het niveau van de scholengroep, de school, de regio?

Samenwerking binnen VCBO Kollumerland: wat
organiseren en voeren we samen uit, en wat apart?

Vragen
Visie: waar gaan we voor?
Doelgericht uitwisselen
Afstemmen
Inzetten van middelen en strategieën
Inzicht in ICT-mogelijkheden
Redeneren
Informatievergaring en verwerking
Signaleren
Vragen stellen
Reflecteren
Perspectief innemen
Houding
Creatief denken
Technieken
Durven en doen
ICT-(basis)vaardigheden
Computational Thinking
Mediawijsheid
Informatievaardigheden

Probleemherkenning
Oplossingsstrategieën
Strategiekennis
Denkvermogen
Besluitvorming

Doelen stellen.
Doelgericht handelen
Zelfreflectie
Eigen competenties
Verantwoording
• Rollen herkennen
• Hulpbewust zijn
• Houding aannemen
• Respectvol gedrag
• Teamgericht handelen
• Afstemmen
• Communiceren
Constructief communiceren
(Her)kennen van gedragscodes
Emotieregulatie
Empatisch vermogen
Verantwoordelijkheid nemen
Sugata Mitra, zelfsturend leren
Michael Fullan - Stratosphere
Jef Staes - Van 2D naar 3D
Beroepsperspectief (Yong Zhao)
Mythes (Pedro de Bruyckere)
...........
Kaders (divergeren)
Inspiratie....
Advies 'Ons Onderwijs 2032 NL'
techniekgedreven
visiegedreven
Keuzes creëren
Keuzes maken
Coherence & Diep Leren
Primaire proces:
- ICT als doel
- Lesgeven met ICT
- Leren met ICT
- ICT en instructie en instructielessen
......

Secundaire proces:
- Communicatie: social media
- Toetsen & portfolio
- Zichtbare leervorderingen
....
Visieperspectieven

Vier in Balans
Piramide Daniel Kim
Strategisch beleid (incl. schoolplannen)
Bestuursakkoord PO
Onderwijs 2032.NL
Curriculumontwikkeling SLO: 21e eeuwse vaardigheden: ICT geletterdheid incl. programmeren (SLO)
Competentieset Mediawijzer.net
Maakonderwijs
Maakkunde
Maker Education
MakerEd
INTERNE ANALYSE
IJkpunten >23-5-20181.
Leren met een doordachte inzet van ICT
2.
Leeromgeving: de school
3. Leraar/leerkracht
4. (Digitaal) Leermateriaal
5.
Management & Bedrijfsvoering
6. Leiderschap: schoolleider & bestuurder
7. ICT-infrastructuur & ICT-ondersteuning
8. Professionalisering (ICT)

Tablets & digitaal leermateriaal
https://titanpad.com/ytKxOIJn8e
“ I have a dream” – Martin Luther King
Visie formuleren
Visie formuleren
Op zoek naar kernwoorden
Beelden zeggen
meer dan woorden...
Leerling
Leraar
....
'alle leerlingen en leraren moeten kunnen programmeren'
'Online informatiebronnen kunnen beoordelen is belangrijker dan online informatie kunnen vinden'
Leerlingen hebben geen boeken nodig...
zij vinden alles op internet
Missie
Present: met passie de toekomst in


Kernwaarden
LEF: wij durven onze professionals ruimte te geven
OPEN: wij vinden "anders" leuk, iedereen is welkom
SAMEN: wij benutten de kracht van samen
DYNAMISCH: wij blijven de beweging stimuleren
DIVERS: wij koesteren de eigenheid van onze scholen
VEILIG: wij staan voor een veilig leefklimaat en een veilige werkomgeving

Stichting
Present
. Een unieke stichting met een unieke historie, met unieke mensen die werken op unieke scholen. Maar ook een stichting waar er ongeveer 1000 vergelijkbare van in Nederland zijn die onderling grote overeenkomsten vertonen. We willen benadrukken dat de stichting in de komende jaren zich meer gaat profileren, juist samen en naast de in hoge mate zelfstandig functionerende scholen. We werken toe naar meer uniformiteit waar het kan en beter werkt om de zelfstandigheid van de scholen te bevorderen en toekomstbestendig te maken.
Passie
.
Onderwijs op een Present-school kan niet zonder passie, zonder betrokkenheid op kinderen, zonder een goede teamsfeer, zonder een positieve instelling, zonder een bewuste keus om met mensen om te gaan (kinderen, collega’s én ouders) en ook niet zonder een gevoel van trots. Al deze aspecten zijn van fundamenteel belang om te kunnen werken binnen onze stichting. Daarin leggen we de lat hoog: onze medewerkers hebben met passie voor het vak gekozen en we zorgen er met elkaar voor dat die passie als rode draad door de loopbaan van onze medewerkers heen blijft lopen.
Toekomst.
We ontwikkelen kinderen voor een toekomstige plek in passend vervolgonderwijs, we zijn in partnerschap met ouders bezig om een nieuwe generatie wereldburgers op te leiden, we voelen ons verantwoordelijk voor een toekomst waarin de kernwaarden van het openbaar onderwijs (iedereen mag er zijn, iedereen is welkom) voluit aan bod mogen komen én we willen graag een attitude bijbrengen voor een verantwoordelijke omgang met onze wereld die ons allemaal zal overleven. En daarom zijn we resultaat- en opbrengstgericht, want we willen bij onszelf en onze leerlingen “eruit halen wat erin zit”.
Full transcript