Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

EĞİTİM KURUMLARINDA MESLEKİ REHBERLİK ETKİNLİKLERİ UYGULAMAS

No description
by

zehra sezer

on 14 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of EĞİTİM KURUMLARINDA MESLEKİ REHBERLİK ETKİNLİKLERİ UYGULAMAS

İLKOKULDA MESLEKİ REHBERLİK
6-10 yaş mesleki gelişim görevleri
EĞİTİM KURUMLARINDA MESLEKİ
REHBERLİK ETKİNLİKLERİ UYGULAMASI

Meslekleri Keşfetme:

a. Aile üyelerinin ve okulunda çalışan personelin yaptıkları işleri betimler.
b. Bilinen toplum hizmetlerinde çalışanların yaptıkları işleri tanımlar.
c. Çalışma dünyasının farkına varır.
d. Farklı meslekleri tanımak için kaynakları kullanır.
e. Değişen kadın ve erkek rollerini öğrenir.


ORTAOKULDA MESLEKİ REHBERLİK
Öğrencilere Kazandırılacak Yeterlilikler ve Hedef Davranışlar
LİSELERDE MESLEKİ REHBERLİK
Öğrenciler dört yıl için değil; aynı zamanda lise sonrası ve gelecekteki iş seçenekleri üzerinde etkisi olacak akademik rotalar seçerler." (Akos, 2004,s. 883).
Mesleki Rehberlik Nedir?
eğitim ve meslek alanlarında başarı için gerekli özellikler

eğitim ve meslek imkânları hakkında bilgi verme

meslek kararını etkileyen kişisel-sosyal faktörleri inceleme

bireyin sağlıklı karar verebilmesi için yapılan yardımlar
Anaokulundan başlayarak, eğitimin her aşamasında, öğrencinin içinde bulunduğu döneme özgü "mesleki gelişim görevlerini" başarması için yapılan hizmetlerdir.
- Öğrencilerin kendilerini ve çevrelerini doğru ve ayrıntılı bir şekilde tanımalarına imkân verecek hizmetler sunmak

- Öğrencilerin sağlıklı karar verme becerileri kazanmalarına yardımcı olacak fırsatları sunmak
OKULUN ÜSTLENMESİ GEREKEN ROLLER
Mesleki Rehberlik Hizmetlerinin Amacı
Meslekler ile ilgili bilgilere ulaşmada gerçekçi ve objektif biçimde yardımcı olmak

Bireyin yetenek ve becerilerini keşfetmelerinde yardımcı olmak ve kendisi veya toplum açısından değerlendirmelerine yardımcı olmak

Mesleğinin ve işinin değeri olduğunu anlamasına, çalışmaya karşı olumlu tutum içinde olmasına yardımcı olmak,

Çeşitli meslek, iş ve faaliyetler hakkında kaynaklardan bilgi edinmelerini sağlamak

Bireyin mesleki olgunluk düzeyini arttırmak.

Kazandırılacak Yeterlilikler
ve Hedef Davranışlar

Kişisel Nitelikleri ile Çalışma ve İş Yaşamı Arasındaki ilişkileri Anlama :

a. İlgiler ve öncelikler
b. Meslek/İş'teki başarıda kişisel nitelikler
c. Verimli çalışma alışkanlıklarını kazanma ve kişisel sorumluluk almaBirlikte Çalışmayı (İş Birliğini) Öğrenme:

a. Birlikte olma ve iş birliği yapma
b. Materyalleri paylaşma
c. Grup çalışmasında esnek olma
d. Birlikte çalışmada farklı yollarKişisel Nitelikleri ile İş Yaşamı Arasındaki İlişkileri Kavrama Hedef Davranışlar:

a. Öğrenme alışkanlıklarını ve becerilerini aktarma
b. İlgileri, değerleri, yetenek ve becerileri ile mesleki alanlar arasında ilişki
c. Yaşam stilinin meslek seçimine etkisi
d. Cinsiyet alanındaki ön yargıların, ayrımcılığın kişinin seçimlerini, başarısını etkilemesi
e. Farklı yaşam biçimlerinin farkına varma

Karar Verme, Amaç Belirleme ve Yürütme:

a. Karar verme becerilerini kullanma
b. Değişimlerle başa çıkabilme ve öğrendiklerini aktarma
c. İhtiyaç, yetenek ve ilgilerine uygun ders/etkinlik seçme
d. Eğitimsel ve mesleki planlar geliştirme
e. Denemelik yaşam ve mesleki amaçlar oluşturma
akademik güdüler
benlik saygısı
okul yaşantıları ile kariyer fırsatları

Daha ileri düzeyde benlik bilgisi geliştirme

a. İlişki kurma becerileri
b. Kariyer planlama etkenlerini anlama


Karar Verme, Amaç Belirleme ve Uygulamaya Geçme:

a. Çalışmanın anlamı ve okulda öğrenilenler ile meslekteki başarı
b. Karar verme ve seçim yapma stratejileri
c. Gerçekçi eylem planı geliştirme
Boş Zamanlarını Nasıl Değerlendireceğini Öğrenme:

a.Boş zaman etkinliklerini betimler.
b. Çok fazla televizyon izlemenin olumsuz etkisinin farkına varır.
c. Boş zaman etkinliklerini çeşitlendirme.
Toplumsal Gelişmenin İş Yaşamını Nasıl Etkilediğini Anlama:

a. Toplumun ihtiyaçları ve işlevlerinin çalışma dünyasına etkisi
b. Hukuk düzenine ve yaptırımları
c. Yurttaşların sahip oldukları roller ve sorumluluklar
d. Toplumsal sorumluluklar
Meslekleri Keşfetme:

a. Eğitsel ve mesleki seçenekler
b. Mesleklerin avantajları, problemleri
c. İş olanakları ve gerekli şartlar
d. Dilekçe yazma, form doldurma uygulamaları
e. Beceri ve tutumlar
f. Kişisel özelliklerin ve çabaların önemi
Boş Zamanları Nasıl Değerlendireceğini Öğrenme

a. Serbest zaman etkinlikleri
b. Serbest zamanın önemini
Toplum Yaşamında Çalışmanın Önem ve Gereğini Kavrama

a. Kişilerarası iletişim becerileri
b. Olumlu yorum ve eleştiriler yapma
c. İş birliği ve paylaşma
d. İş kaynakları/olanakları
e. Bir iş/meslek edinmenin önemi
f. Toplum ve teknolojinin iş ve mesleklere etkisi


Eğitsel ve mesleki keşiflerle ilgilenme becerilerini geliştirme

a. Eğitsel başarı ve kariyer planlama
b. İş ve öğrenme için olumlu tutum
c. Kariyer bilgisi için beceriler
d. Çalışmayı etkileyen toplumsal gereksinimleri
Karar verme becerilerini güçlendirme

a. Yaşam rolleri arasındaki ilişkiler
b. Kadın/erkek rollerinde değişiklikler
c. Kariyer planlama becerileri

• Çocukluk döneminde oluşturduğum değer, tutum ve algılar meslek seçimimi etkiler.
Kişilik gelişimim bu yaşlarda hızlı ve bu gelişim mesleki gelişimimi de etkiliyor.
Mesleki gelişim görevlerimi sağlıklı şekilde başaramazsam lise döneminde "
mesleki olgunluğa
" ulaşamayabilirim.
Mesleki gelişim sürecim erken yaşlarda başlıyor.
İlköğretimde Mesleki Rehberliğin Önemi
ETKİNLİK 1: FARKINDALIK ETKİNLİĞİ
Hedef Davranışlar:
1. Kendi ilgilerine ilişkin farkındalığı artar.
2. İnsanların birbirinden farklı olduklarını kavrar.

Malzeme: Farkındalık Formu (sınıf mevcudu kadar çoğaltılacak).EK 1
FARKINDALIK FORMU

ÖĞRENCİ ADI: ...................................................... TARİH: ...........................

YERLER
FAVORİLER
1. Kendinizi rahat ve güvende hissettiğiniz yer:
2. Olanağınız olsa tatil yapacağınız yer:
3. Olanağınız olsa taşınacağınız yer:
1. Şarkı:
2. Eşya:

3. Dış mekan aktiviteleri:


FARKINDALIK

Bu etkinlikte kendime ilişkin ……………………………………………….. öğrendim
.

ETKİNLİK 2: ÇOCUK BAYRAMI

Hedef Davranışlar:
1.Gelecekte yapmak istedikleri işler konusunda bilgi sahibi olur.
2. Hedefleri üzerinde daha ayrıntılı olarak düşünebilir.

Süreç:
1.Sınıfa şu yönergeyi verin:

"Bugün 23 Nisan, sizler istediğiniz bir meslek üyesini seçerek onun yerine geçeceksiniz. Seçtiğiniz meslek üyesinin gün boyu yaptığı işleri bize canlandıracaksınız, İstediğiniz mekan ve eşyayı kullanabilirsiniz, Siz seçtiğiniz meslek üyesinin yerinde olsaydınız neleri, nasıl yapardınız ?"

ETKİNLİK 3: BİR MESLEK ELEMANI İLE GÖRÜŞME

Hedef Davranışlar:
1. Mesleklere ilişkin bilgi edinir.
2.Meslekleri tanımasının gereğini kavrar.
3.Görüşme yapma becerilerini geliştirir.

Malzeme: Görüşme Formu (EK 2) gerek duyulduğunda teyp, kamera, fotoğraf makinesi vb. ses ve görüntü kayıt araçları kullanılabilir.EK 2
GÖRÜŞME FORMU

1. Mesleğinizin adı nedir? ………………………………………………………………………………..

2.Bu mesleği yürütürken ne gibi işler yapıyorsunuz? ............................ .

3.Bu işleri yapmak için gerekli bilgi ve beceriler nelerdir ? .....................

4. Bu işin/mesleğin çalışma koşulları nasıldır ? ........................................ .

5. Size göre mesleğinizin/işinizin güçlükleri ve olumsuz yönleri nelerdir?

6. Peki olumlu yönleri nelerdir? ...................................................... ........

7.Bu mesleğe girmek için nasıl bir eğitim gereklidir? ............................. .

8.İşinizde/mesleğinizde ilköğretimde öğrendiğiniz bazı bilgi/becerileri kullanıyor musunuz?

9.Bu mesleğe gireceklere neler söylemek istersiniz?
············································································································
············································································································

Bu görüşmeyi yapanlar: 

ETKİNLİK 4: ŞİRİNLER

Hedef Davranışlar:
1. Öğretmen çocukların ilgilerini, yeteneklerini ve mesleki değerlerini tanımalarına yardımcı olur.

2. Öğrenciler kendi ilgi, yetenek ve isteklerini fark edebilir.

Süreç:
Öğretmen: "Şirinler çizgi filminin ülkemizde çekileceğini düşünün. Burası film seti. Siz hangi şirini oynamak istiyorsanız o şirinin rolünü canlandıracaksınız. İstediğiniz malzemeyi ve odanın istediğiniz bölümünü kullanabilirsiniz. Şimdi 5 dakika o rolü oynadığınızı hayal edin ve onu canlandır

ETKİNLİK 5: GELECEKTEKİ MESLEĞİM

Hedef Davranışlar :
1. Sevdikleri meslekler ile kendi özelliklerinin ilişkisini fark eder.
2. Mesleklerin özellik lerini fark eder.
3. Değişik meslek grupları hakkında bilgi edinebilir.

Malzeme: Bir kutu ve kağıtlarETKİNLİK 1: İLGİNÇ BİR GÜNLÜK

Amaç:
Bu etkinlik, öğrencileri kendi ilgilerini belirlemeleri ve ilgilerinin kendi kariyer kararlarını nasıl vereceğini düşünmeleri için cesaretlendirir.

Hedef:
Öğrencilerin kendi ilgilerini belirlemelerine ve ilgileri ile kariyer seçenekleri arasında bağlantı kurmalarına yardım etmek.

Materyaller: Not defteri veya günlük

Kapanış:
Lider, öğrencilerin kendi ilgilerini, kendi kariyer keşiflerinde nasıl bir kılavuz olarak kullanabileceklerini anlamalarına yardım edebilir. Örneğin, bir öğrenci hayvanlarla uğraşmaktan hoşlanıyorsa, grup beyin fırtınası yaparak bu öğrencinin hayvanlarla çalışma fırsatı sağlayabilecek ek etkinlikleri belirler. Grup ayrıca hayvanlarla çalışma fırsatı sağlayacak kariyer fırsatları ile ilgili beyin fırtınası yapar. Her bir öğrencinin hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları tartışılırken grup benzer bir beyin fırtınası yapabilir.

Değerlendirme / Ödev:
Bu etkinliğin sonunda öğrencilerin ilgilendikleri iki etkinlik ve ilgileri hakkında ilave kazanımlar sağlamak için yapabilecekleri iki iş tanımlamaları gerekir.

ETKİNLİK 2: YAŞAM PASTASI

Amaç:
Öğrencilerin şu onda zamanlarını nasıl geçirdiklerine ve gelecekte zamanlarını nasıl geçirmek istediklerine odaklanmak.

Hedef:
Değerler ve yaşam rolü katılımı ile ilgili benlik farkında lığı artar.

Materyaller: Kağıt ve kalemler

Giriş:
Öğrenciler yaşamlarındaki sıradan bir haftayı düşünmeler için cesaretlendirilir ve zamanlarını nasıl geçirdikleri sorulur.
Öğrencilerle birlikte kendi ilgilerini ve değerlerini yansıtan etkinliklere harcanan zamanın önemine vurgu yapılır.

Kapanış:
Mümkün olduğunca kendi ilgilerinizi ve değerlerinizi yansıtan bir yaşam pastası’na sahip olmanın önemine vurgu yapın. Eğer öğrencilerin kendi ilgi ve değerlerini yansıtan bir pastaları yoksa onları kendi ilgi ve değerlerini yansıtacak şekilde "yaşam pastalarında” ne gibi değişiklikler yapabileceklerini düşünmeleri için cesaretlendirin.

Değerlendirme/Ödev:
Öğrencilerden bir yetişkin olarak yaşamlarını yansıtacak ikinci bir daire çizmelerini isteyin (35 yaş gibi belirli bir yaş seçin). Gelecekte zamanlarını nasıl geçirmek istiyorlarsa bu "yaşam pastasını buna göre dilimlere ayırmaları konusunda bilgi verin. İlgi ve değerlerinin bu dilimlerle nasıl bir ilişkisi olduğunu belirlemelerini isteyin. Gelecek için hazırlamış oldukları posta dilimlerinde yansıttıkları yaşam rollerini belirlemelerini isteyin. Son olarak öğrencilerin gelecekteki "yaşam pastalarının" gerçekleşme şansını artırmak için öğrencilerden şu an ve 35 yaşına geldikleri zaman arasında yapabilecekleri beş etkinliği belirlemelerini isteyin.
ETKİNLİK 3: ZAMAN KAPSÜLÜ

Amaç:
Öğrencilerin kendileri için değerli olan birey, nesne ve etkinlikleri ve neden değerli olduğunu keşfetmeleri.

Hedef:
Diğerleri hakkında bazı bilgiler edinmelerini öğrencilerin gelecek kuşaktaki insanlara kendilerini tanımaları için ne bırakmak isteyeceklerini keşfetmeleri. Ayrıca öğrencilerin değer verdikleri nesnelerin içinde yaşadıkları kültürden nasıl etkilendiklerini tartışmaları.

Materyaller:
Öğrencilerden kendileri hakkında bilgi veren ve gelecek kuşaklardaki ortaokul öğrencileri için hayali bir zaman kapsülüne koyarak arkalarında bırakabilecekleri değer verdikleri bir objeyi evden getirmeleri istenir.Kapanış:
Öğrenciler bizim değer verdiğimiz nesnelerin bizim için değerli olan değerleri yansıttığı gerçeği hakkında konuşabilirler. Aslında bu nesneler çeşitli nedenlerden dolayı bizim için önemli olan nesnelerin sembolik temsilcileridir (ör. Nesnelerin neyi temsil ettiği, bizim için önemli bir insanın bize o nesneyi vermiş olması). Seçilen nesnelerin biricikliği bize kendimi hakkında önemli bilgiler verir.

Değerlendirme/Ödev:
Öğrenciler şu cümleleri tamamlarlar: "Benim için önemli olan üç nesne, ." ve "Bu nesneler benim için önemli çünkü ."

ETKİNLİK 1: BEN KİMİM?

Amaç:
Öğrencilerin kendileri ve gruptaki diğer üyeler hakkında daha fazla bilgi öğrenmesine yardım etmek.

Hedef:
Öğrencilerin her birini benzersiz şekilde farklı kılan yönleri ve aynı zamanda grup üyeleriyle olan benzerlikleri ile ilgili anlayışları artar.

Materyaller: Toplu iğneler, her öğrenci için 4x6 ebadında kart.

Giriş:
Öğrencilere şunlar söylenir: "Kim olduğumuz hakkında bir sürü bilgi öğreneceğiz. Kendiniz anlamanız ve bugün kim olduğunuzu nelerin etkilediğini anlamanız önemlidir. Yapacağımızı bu etkinlik her birimizi benzersiz kılan noktaları yeniden düşünmenin ve diğerlerinden farklılıklarımızın farkına varmanın harika bir yolu."
Öğrenciler "ben kimin" kartını tamamladıktan sonra kartlarını gömleklerine veya bluzlarına takması söylenir. Ardından yeterince iyi tanımadıkları bir bireyi bulmalarını söylenir, tercihen farklı bir kültürden veya cinsiyetten eşleşecekleri birisini. Her çift birbiriyle kartta yazan verileri hakkında 1 O dakika boyunca konuşurlar.

Tartışma:
Daha sonra büyük bir dairede çiftler bir arada dururlar. Her çift sırayla bir adım öne çıkar ve gruba birbirlerini tanıtırlar. Daha sonra bir öğrenciyle ilgili öğrendikleri ve neleri daha fazla öğrenmek istedikleri hakkında bilgiler paylaşırlar.

Kapanış:
Katılımcılara herkes herkesi tanıyana kadar kendi isim kartlarını oturumlarda da takmaları söylenir.

Değerlendirme/Ödev:
Öğrenciler, gruptaki bir birey hakkında daha fazla bilgi öğrenmeleri için bu etkinliği sürdürürler.
ETKİNLİK 2: ETİKETE GÖRE DAVRAN

Amaç:
Öğrencilerin sosyal etiketlemeler ve etiketlenme olasılığı olduğunu hissettiklerinde bazı çatışma çözme tekniklerini nasıl kullanabilecekleri hakkında düşünmeleri.

Hedef:
1. Öğrencilerin belirli bireylere sosyal damgalanmanın neye benzeyeceğini deneyimlemelerine izin verme
2. Akran grubu orasında etiketlenme gibi etiketlenmeyle nasıl başa çıkacaklarına karar vermelerinde öğrencilere yardım etmek.

Materyaller: Bir deste kağıt, bant ve bir keçeli kalem.

Tartışma:

1. Sırtlarında etiketleri olan öğrenciler, etiket taşımaları ile ilgili olarak ne hissettikleri hakkında konuşurlar.

2. Ardından etiketleri olmayan öğrenciler insanlara etiketlerine göre davrandıklarına nasıl hissettikleri hakkında konuşurlar.
Öğrencilere, bunun bizim toplumumuzda gerçekleşip gerçekleşmediğini sorun. İnsanların birbirlerine taktığı bazı etiketler nelerdir? Öğrenciler bu etiketlerin toplum tarafından etkilenen bireyler için ne kadar zarar verici olabileceğini düşünüyor mu? Öğrencilere etiketlenmeyle başa çıkmak için neler yapabileceklerini sorun. Çatışma çözme etkinliklerinde öğrendikleri bazı becerileri hatırlamalarını söyleyin. Yanıtlarını tahtaya yazın.

Kapanış:
Öğrencilerden bu etkinlikte kazandıkları bilgileri toplumdaki etiketlemelerin daha fazla farkına varılması için nasıl kullanabilecekleri ve toplum tarafından etiketlenen birisinin bu durumla başa çıkması için neler yapılabileceğini düşünmeleri istenir.

Değerlendirme/Ödev:
Öğrencilerden her gün karşılaştıkları (ör: televizyonda, müzikte, gazetelerde, aile ve arkadaşlar orasında) etiketlemeleri listelemeleri istenir.

ETKİNLİK 3: İŞ YAĞMURU

Amaç:
Bireyin iş seçerken kendisiyle ilgili ne gibi özelliklere ve hangi değerlere dikkat ettiğini fark etmesi

Malzeme:
İş yağmuru senaryosu (EK 3) , form (EK 4) ve kalem


EK 3
İŞ YAĞMURU SENARYOSU
Evinizde otururken birden cep telefonunuz çalmaya başladı. Açtığınızda karşıdaki kişinin size bir iş teklifinde bulunmak istediğini öğrendiniz. İş, bulunduğunuz bir şehirde küçük bir binada, topluma yararlı olabileceğiniz, gönüllü çalışmalar yapabileceğiniz, insanlarla bire bir iletişim içinde olmanızı gerektiren bir iş ve maaşı ise umut ettiğinizin biraz altında.

“Biraz düşüneyim.” deyip telefonu kapattığınızda telefonunuz tekrar çalmaya başlıyor. O da ne! İkinci bir iş teklifi. Bu iş ise büyük bir firmada yönetici olmanızı gerektiriyor. Oldukça iyi bir maaş teklif ediliyor ve sizden esnek çalışma saatlerine ayak uydurabilmeniz isteniyor. Kendinize ait bir ofisiniz ve bilgisayarınız olacak. Bütün işiniz ise belgeler ve bilgisayarlarla. İstemezseniz şirketteki insanlarla görüşmeniz için hiçbir neden yok
.
Kafanız karışmış bir şekilde telefonu bıraktığınızda üçüncü kez çalmaya başlıyor. Şanslı gününüzdesiniz galiba, bir iş teklifi daha! Bu işte bol bol seyahat etmeniz, yeni ülkeler görmeniz ve ülkelerdeki bitki ve hayvan çeşitlerini incelemeniz isteniyor. Bütün masraflar da şirketten! O ülkelerde geçinecek kadar para da veriyorlar.

Her şey bu kadar iyi gidemez derken telefonunuz dördüncü kez çalıyor. Haklısınız, her şey bu kadar iyi gidemez! Arayan ev sahibiniz. Size bugün içerisinde iş bulmanızı, yoksa evden atılacağınızı söylüyor. Şimdi ne yapacaksınız?

EK 4

İŞ YAĞMURU SENARYOSU FORMU

Bu üç teklif arasından hangi işi seçersiniz?
O işi hangi nedenlerle seçersiniz?
Bu işin sizin diğer hangi değerlerinizi karşılamasını istersiniz?
Bu etkinlikte neleri fark ettiniz?

Süreç:

1.Öğrencileri ilgi duydukları meslek alanlarına göre eşleştiriniz.
2.Bir meslek elemanı ile görüşme yapsalar ona neler sormak isteyeceklerini tartışınız.
3.Ortaya çıkan soruları tahtaya yazarak bir görüşme formu oluşturmaya çalışınız.
4.Oluşturulan formu (veya ekte verilen formu) kullanarak eşlerin birlikte bir meslek elemanı ile görüşme yapmaları için uygun bir süre veriniz.
5.Daha sonra görüşme sonuçlarını sınıfta paylaşmalarını sağlayınız.

Sonuçlandırma:
Yapılan görüşme materyalleri ile bir pano hazırlama veya meslek inceleme kataloğu hazırlama gibi etkinliklerle öğrencilerin ilgi duydukları meslekleri incelemelerine uygun düzenlemeler yapılabilir.
Sonuçlandırma:
1. Canlandırma sonrasında neler hissettikleri, filmde bu rolü oynamaktan nasıl bir doyum sağladıkları,

2.Seçtiği Şirinin rolü ve yaptığı işi seçmesine dair görüşleri, o işi yaparken kendini nasıl hissettiği,

3.Seçilen işi yapmak için ne tür yetenek ve becerilere ihtiyaç olduğu konusunda öğretmenin soruları ve tartışmaları ile değerlendirme yapılır.
Süreç :
1. Öğrencilere aynı büyüklükte 2 kağıt dağıtılır, gruptaki tüm öğrencilerin gelecekte sahip olmak istedikleri 2 meslek adını, her kağıda bir meslek adı olmak üzere yazmaları istenir.

2. Sonra yazılan bu kağıtlar katlanarak, hangi kağıdın kim tarafından yazıldığının bilinmeyeceği bir şekilde bir kutuda toplanır.

3. Öğretmen öğrencilerin çember olmalarını ister ve kutuyu ortaya koyar. Her öğrencinin çemberin içine gelerek bir kağıt çekmesi ve o meslek üyesinin yaptığı işi canlandırması istenir. Kağıtta yazılı olan meslek üyesinin yaptığı işin ne olduğu grupta tartışılarak bulunur.

Sonuçlandırma:
Öğrencilerin canlandırma ve etkinlikle ilgili duyguları alınarak değerlendirme yapılır. Canlandırmada zorlandıkları ve kolay canlandırdıkları meslekler ve neden zorlandıkları ve hoşlandıkları üzerinde durulur.
Süreç:
1. Öğrencilerle hoşlandıkları, ilgi duydukları şeyler hakkında konuşarak etkinliği başlatınız.
2.Farkındalık Formlarını( EK 1) dağıtarak doldurmaları için süre veriniz.
3.Üçlü gruplar olarak paylaşmalarını isteyiniz.

Sonuçlandırma:
1. Arkadaşları ile kendi ilgilerini karşılaştırdıklarında ne hissettiklerini paylaşmaya teşvik ediniz.
2.İnsanların birbirlerinden farklı olduklarına dikkat çekiniz.
3.Doldurdukları formu saklamalarını (kendini keşfetme dosyasına koymalarını) isteyiniz.
Süreç:

2.Öğrencilerin bunu düşünmeleri için bir süre zaman tanıyın.

3.Öğrencilere canlandırmaya başlamaları için fırsat verin.

4.Aşağıda yer alan sorulara benzer sorular sorarak grup etkileşimini başlatın.

Siz hangi meslek üyesinin yerine geçtiniz?
 Gün boyu o meslek üyesi olmak nasıl bir duyguydu?
 Mesleği seçmenizde etkili olan faktörler nelerdir?
 Meslek üyesinin yaptıklarından farklı olarak neleri yapmak istediniz ve yaptınız?
 Büyüdüğünüzde aynı mesleği yapmayı ister misiniz?

Etkinlikler:
Öğrenciler, okul dışındaki zamanlarını nasıl geçirdiklerini bir hafta boyunca kaydetmeleri için bilgilendirilir. Kendi günlüklerine yazdıkları etkinlikleri 1 ("nefret ettim"), 5 ("sevdim") şeklinde derecelemeleri istenir. Öğrencilerin hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları etkinlikleri daha iyi anlamak için zaman süresi uzatılabilir.

Tartışma:
Öğrenciler, hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları etkinlikleri tartışabilirler. Ayrıca öğrenciler bu etkinliklere yönelik tepkilerinin nedenlerini belirleyebilirler.
Etkinlikler:
Her bir öğrenciden bir kağıdın üzerine bir daire çizmeleri istenir. Öğrenciler, bu daireyi bir 'yaşam pastası" olarak düşünmeleri için cesaretlendirilir. Öğrenciler sıradan bir haftada (1 gün 24 saat ve 1 hafta 7 gün) nasıl zaman geçirdiklerini düşünmeleri için cesaretlendirilir. Öğrencilere, bir hafta boyunca yaptıkları her bir etkinliğe ne kadar zaman ayırdıklarını dikkate alarak postayı dilimlere bölmeleri söylenir.

Öğrenciler pastayı dilimlere ayırdıktan sonra öğrencilerden şu sorunun yanıtını yazmaları istenir: "Senin yaşam postana bakan birisi senin nelerden hoşlandığını ve senin için nelerin değerli olduğu hakkında ne gibi sonuçlar çıkarabilir?'

Tartışma: Öğrencileri küçük gruplara bölün. Onları "yaşam pastalarını" birbirleriyle paylaşmaları için cesaretlendirin. Daha sonra pastalarını paylaştıkları arkadaşlarından kendi yaşam pastaları hakkında neler duydukları ve nasıl bir tepki aldıklarını tüm sınıfla paylaşmaları için cesaretlendirin.
Giriş:
Öğrencilerden diğer katılımcılara göstermek için evden bir nesne getirmeleri istenir. Öğrenciler bu nesnenin ne olduğu ve neden kendileri için önemli olduğunu açıklamak için hazırlanmış olmaları gerekir.

Etkinlikler:
Her bir öğrenci getirdikleri nesneyi tanımlar, neden kendiler için önemli olduğunu, kendisini nasıl yansıttığını ve bu nesneyi hayali bir zaman kapsülü içerisine yerleştirerek gelecekteki ortaokul öğrencileriyle nasıl bir iletişim kurmak istediğini açıklar.

Tartışma:
Öğrenciler bu nesneler hakkında, gelecek kuşaklar için ortak kaygıları/mesajları olup olmadığı, diğerlerinin kendileri hakkında ne bilmelerini istedikleri, kendileri için neyin değerli olduğu ve neden değerli olduğu vb. konularda tartışabilirler. Öğrenciler ayrıca değerli olarak seçtikleri nesnelerdeki benzerlikleri ve farklıkları konuşabilirler. Öğrenciler eğer başka bir ülkede yaşasaydı bu nedenlerin nasıl farklı olabileceğini konuşabilirler.
Etkinlikler:
Her öğrenciye 4x6 ebadında bir kart verin ve aşağıdaki yönergeyi yüksek sesle okuyun:

A. Kartın ortasına adınızı diğer herkesin rahatlıkla okuyabileceği kadar büyük yazın.

B. Kartın sol üst köşesine, aşağıdakiler için bir sembol çizin veya koyun:
1. Nerede doğdunuz?
2. Bir tatilde gitmek isteyeceğiniz favori yeriniz.

C. Kartın sağ üst köşesine, sizin yapmayı eğlenceli bulduğunuz bir etkinliği tasvir eden bir sembol çizin veya bir sözcük yazın.

D. Kartın sol alt köşesine en iyi arkadaşınızın, siz orada olmadığınızda sizi tanımlamak için kullanacağı üç sözcüğü yazın.

E. Kartın sağ alt köşesine sizinde bir parçası olduğunuz kültürle (ör. İngiliz, Afrika kökenli Amerikalı vb.) ilgili değer verdiğiniz ve beğendiniz bir özelliği tanımlayın.

F. Son olarak kartta herhangi bir yere gelecekte gerçekte yapmak istediğiniz bir etkinliği anlatan bir sembol koyun.
Giriş:
Bazı öğrencileri sırtlarına etiketler yapıştırın. Odadaki insanlar bu bireylere sırtlarında yazan etiketlerine göre davranacaklar. Sırtında etiket olan bireyler ne olduklarını bilmiyor ve odadaki diğer bireylerin kendilerine nasıl davrandıklarını çak dikkat etmek gerekir. Bu etkinlik yapılırken toplumun insanlara yapıştırdığı diğer etiketler hakkında düşünün. Örneğin, akran grubunuzun okuldaki bireylere verdiği etiketler gibi.

Etkinlikler:
Aşağıdaki etiketleri ayrı ayrı kağıtlara yazın ve birkaç öğrencinin sırtına yapıştırın. Etiketleri olmayan öğrenciler sınıfta dolaşarak bu öğrencilere gerçekte etiketlenmiş gibi tepkide bulunurlar.

 Ünlü bir film yıldızı
 HIV'li bir birey
 Akıl hastası
 Sağır bir birey
 Suçlu
 Madde bağımlısı
 Ünlü bir sporcu
Süreç:
1. Birey etkinliği kendisine uygulayacaksa senaryoyu okur ve B şıkkındaki açıklamalara göre formu doldurur, yazdıklarını değerlendirerek etkinliği tamamlar.
2. Birey(ler) ekteki senaryoyu okur. Senaryo okunduktan sonra birey(ler)e düşünmesi ve not alması için yeterli zaman tanındıktan sonra aşağıdaki sorular ışığında birey(ler) ile konuşulur.
Süreçte sorulabilecek sorular:
1. Hangi işi seçersiniz?
2. Karar verirken ne gibi zorluklar yaşarsınız?
3. Seçtiğiniz işi hangi özelliklerinden dolayı seçersiniz?
4. Kendi kendinize bir iş teklifi yapacak olsanız bu işin özellikleri neler olurdu?
5. Çalışma yaşamı için sizce en önemli olan değerler nelerdir?

Kapanış:
İş seçmemizde değerlerimizin önemi yeniden vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.
Full transcript