The Internet belongs to everyone. Let’s keep it that way.

Protect Net Neutrality
Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

CZAS WIELKI ZMIAN II

No description
by

Tadeusz Kondraciuk

on 30 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of CZAS WIELKI ZMIAN II

Powtarzamy wiadomości z historii:

1. Powstanie Stanów Zjednoczonych
2. Rewolucja francuska
3. Obrady Sejmu Wielkiego
4. Insurekcja kościuszkowska
POWSTANIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH
przyczyny:
-wtrącanie się Wielkiej Brytanii w wewnętrzne sprawy kolonii
(ustawa stemplowa)
- bostońskie picie herbaty
przebieg:
-utworzenie Kongresu Kontynentalnego
-utworzenie Armii Kontynentalnej
-ogłoszenie niepodległości kolonii (4.07.1776) Deklaracja niepodległości
-wojna z Wielką Brytanią bitwy pod Saratogą-1777 Yorktown-1781
1787- konstytucja Stanów Zjednoczonych -Jefferson, Franklin , Adams
pytania-
1. Kiedy ogłoszono Deklarację Niepodległości?
2. Kto stał na czele Armi Kontynentalnej ?
3. Wymień dwie bitwy ,które zadecydowały o zwycięstwie w wojnie ?
4. Kto był twórcą konstytucji Stanów Zjednoczonych?
5. Kto z Polaków uczestniczył w wojnie o wolność Stanów Zjednoczonych?
Pytania-
1. Kiedy obradował Sejm Wielki?
2. Jakie stronnictwa był w tym sejmie i jaki był ich program?
3 Kim był Jan Dekert i "czarna procesja"?
4. Kiedy uchwalono Konstytucje 3 maja i jakie były jej założenia?
5 Jakie bitwy stoczono w obronie konstytucji i jaki był ich skutek?
6. Kto stał na czele wojsk polskich w wojnie w obronie konstytucji?
7. Kto pełnił funkcję marszałków tego sejmu?
1. Kiedy wybuchła insurekcja kościuszkowska?
2. Kiedy była i jakie miała znaczenie insurekcja kościuszkowska?
3. Czego dotyczył i kiedy był wydany Uniwersał Połaniecki?
4 Jakie skutki dla Polski miała insurekcja kościuszkowska?
pytania i odpowiedzi:
1. Kiedy ogłoszono Deklarację Niepodległości?
odp: 04.07.1776 w Filadelfii
2. Kto stał na czele Armi Kontynentalnej ?
odp: Jerzy Waszyngkton
3. Wymień dwie bitwy ,które zadecydowały o zwycięstwie w wojnie ?
odp:Pod Saratogą 1777 ,pod Yorktaun 1781
4. Kto był twórcą konstytucji Stanów Zjednoczonych?
odp: Beniamin Franklin, Tomas Jefferson,
5. Kto z Polaków uczestniczył w wojnie o wolność Stanów Zjednoczonych?
odp: Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Puławski
1. Kiedy i gdzie wybuchła rewolucja francuska?
odp: 14 lipca 1789 w Paryżu
2. Jakie były przyczyny wybuchu rewolucji:
odp:-zła sytuacja gospodarcza
-wysokie podatki obciążające stan trzeci
-plotka o skierowaniu Dział Bastylii na Paryż
-nieudolna polityka króla
3. Co było przejawem wybuchu rewolucji?
odp: zburzenie Bastylii.
4. Co zakładał Deklaracja praw Człowieka i Obywatela?
odp: Zakładała m.in.: wolność słowa i wyznania, równość wobec prawa, suwerenność narodu francuskiego oraz nienaruszalność praw własności.
5. Wymień trzech ludzi związanych z rewolucją francuską:
odp: Danton,Marat, Robespierre
6. Jaki ustrój polityczny wprowadzała pierwsza konstytucja francuska?
odp: monarchię konstytucyjną
7 W którym roku zakończyła się rewolucja francuska?
odp: 1795 -rozpoczął rządy Dyrektoriat
1. Kiedy obradował Sejm Wielki?
odp 1788-1792
2. Jakie stronnictwa był w tym sejmie i jaki był ich program?
odp: hetmańskie- nie chciało żadnych reform
dworskie - wzmocnienie władzy królewskiej
patriotyczne- reform i wzmocnienia państwa
3 Kim był Jan Dekert i "czarna procesja"?
odp: Prezydent Warszawy. Przemarsz 300 mieszczan ubranych na czarni pod zamek królewski i wręczenie królowi memoriału ze swoimi rządaniami
5 Jakie bitwy stoczono w obronie konstytucji i jaki był ich skutek?
odp: bitwa pod Zieleńcami i bitwa pod Dubienką
obie bitwy zwycięskie, lecz w 1793 roku nastąpił drugi rozbiór Polski( Rosja i Prusy)
6. Kto stał na czele wojsk polskich w wojnie w obronie konstytucji?
odp: Józef Poniatowski
7. Kto pełnił funkcję marszałków tego sejmu?
odp: Stanisław Małachowski i Kazimierz Sapieha
1. Kiedy uchwalono Konstytucje 3 maja i jakie były jej założenia?
odp: 3 maja 1791 roku
założenia:
-zniesienie liberum veto i wolnej elekcji
-tron stawał się dziedziczny (dynastia saska)
-prawa tylko dla szlachty posiadającej majatek
-przedstawiciele miast w sejmie, sytuacja chłopów bez zmian

1 Kiedy i gdzie wybuchła rewolucja francuska?
2. Jakie były przyczyny wybuchu rewolucji?
3. Co było przejawem wybuchu rewolucji?
4. Co zakładał Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela?
5. Wymień trzech ludzi związanych z rewolucją francuską:
6. Jaki ustrój polityczny wprowadzała pierwsza konstytucja francuska?
7 W którym roku zakończyła się rewolucja francuska?
1. Kiedy wybuchła insurekcja kościuszkowska:
odp: 24 marca 1794 r.
2. Kto stał na jej czele:
odp Tadeusz Kościuszko
3. Gdzie i kiedy oraz jakie miała znaczenie pierwsza bitwa stoczona prze wojska Kościuszki:
odp: 4 kwietnia 1794 roku pod Racławicami- znaczenie moralne
4. Jakie jeszcze bitwy stoczył Kościuszko w czasie trwania powstania?
odp: pod Szczekocinami 06.06.1794 pod Maciejowicami 10 .10. 1794 roku
5.Jaki był skutek upadku powstania:
odp: Trzeci rozbiór Polski (1795 Rosja ,Prusy, Austria)
Kiedy wydano i co zakładał Uniwersał Połaniecki:
odp: 7 maja 1794 roku w obozie pod Połańcem
zakładał:
regulował sprawę chłopską w powstaniu
gwarantował wolność osobistą i obniżenie pańszczyzny tym którzy wezmą udział w powstaniu.
zlikwidował sądy właścicieli ziemskich.
nakazywał wolnym chłopom zapłatę wszelkich długów i wypełnianie dotychczasowych obowiązków.
1. Kiedy wybuchła insurekcja kościuszkowska:
2. Kto stał na czele tego powstania?
3. Gdzie i kiedy oraz jakie miała znaczenie pierwsza bitwa stoczona prze wojska Kościuszki?
4. Jakie jeszcze bitwy stoczył Kościuszko w czasie trwania powstania?
5Jaki był skutek upadku powstania?
6. Kiedy został wydany i co zakładał Uniwersał Połaniecki?

I drużyna-1,5,9,13,17
II drużyna-2,6,10,14,18
III drużyna- 3,7,11,15,,19
IV drużyna- 4,8,12,16,20
Full transcript