Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

försurning

No description
by

annsara roos

on 24 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of försurning

FÖRSURNING
- vad är det & vad beror det på?

design by Dóri Sirály for Prezi
försurning
Bakgrund:
Avgaser från bilar, lastbilar, industri och uppvärmning samlas i atmosfären.

Vattnets kretslopp:
Avgaser ger surt regn
Avgaserna reagerar lätt med vattenångan som naturligt finns i luften.

Svaveldioxid bildar svavelsyra.

Kväveoxider bildar salpetersyra.

Koldioxid bildar kolsyra.

Syrorna faller sedan ner med regnet (surt regn) och gör så att mark och sjöar blir försurade.

Avgaserna kan transporteras långa sträckor. Avgaser från Storbrittanien, Tyskland, Polen och Danmark faller ner som surt regn över Sverige.


vad är surt? - ur ett naturvetenskapligt perspektiv?
Lösningar (ämnen som är lösta med vatten) kan vara antigen:
Sura, neutrala eller basiska.

För att se om en vätska är sur
måste man mäta dess pH-värde.

Under 7 = sur
Om den är 7 = neutral
Över 7 = basisk

försurning = under pH 7

Hur påverkas naturen?
-
Växter
s gröna blad skadas (fotosyntesen fungerar ej)
- Växterna växer långsammare, sämre skördar och skogstillväxt.
- I en försurad barrskog är barren gula och faller av. Detta medför att de är starkt känsliga för insekts- och svampangrepp.

-
Djurlivet
påverkas ex:
-kräftor har svårt att bygga nya skal (under pH 6)
-mörten (fisk) har svårt att föröka sig (under pH 5)

-
Marken
blir urlakad
När surt regn når marken, kommer det ner till parktiklarna i jorden. Runt partiklarna finns det vanligtvis gott om näringsämnen. Surt regn tar bort näringsämnena. Detta leder till växtbrist hos växter.Sverige är känsligt för försurning

Sverige drabbas hårt av försurning p g a att berggrunden som består av granit och gnejs
- kan ej neutralisera surt regn.

Kalkrik berggrund kan neturalisera surt regn,
finns på Öland, Gotland och delar av Östergötland.

Barrskog och skogsavverkning kan
bidra till ökad försurning
Vad består avgaser av?


Vid
förbränning
(i motorer, industrier etc,) av kol eller olja, sönderdelas stora molekyler till mindre molekyler och bildar gaser.

Kol och olja består mycket av kol, men också av svavel

Kol bildar gasen
koldioxid


Svavel bildar gasen
svaveldioxid
.

Men det kan också bildas
kväveoxider
då luft (som består mycket av kväve) reagerar vid förbränningen av fossila bränslen.

(Förutom gaser bildas också små
sotpartiklar
som lätt sprids med luften)

Vad är försurning?

Vad beror det på?

Vad har du för förslag för att vi ska minska försurningen?
- Försurning av
Haven:
- Marina djur och växter som använder kalk till sin uppbyggnad får svårt att överleva. Detta kan medföra ekologiska konsekvenser.
Ex
korallrev försvinner - tursimnäring, skydd mot vågor och revir för marina djur försvinner.
Ex
. Larvstadier av ormstjärna försvinner, som är viktigt föda för rödspättan.
Full transcript