Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Veiligheid hoorcollege 1

No description
by

Richard Kragten

on 20 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Veiligheid hoorcollege 1

Het herkennen en beheersen van risico’s
Veiligheid
in het laboratorium

waarom veiligheid in het laboratorium?
Er zijn allerlei risicofactoren...

Je gaat straks 50 jaar werken!

En je wilt dat wel veilig, gezond en prettig doen...
Geschiedenis van veiligheid
en gezondheid
Hippocrates schreef in de 4de eeuw voor Christus al over ziektes bij loodmijnwerkers
18de – 19de eeuw werden kwikverbindingen gebruikt voor het fabriceren van o.a. hoeden. De kwikdamp veroorzaakte een hersenbeschadiging bij de medewerkers

Mad as a Hatter
In de 20ste eeuw leden kolenmijnwerkers aan longaandoeningen

In 1930 werd aangetoond dat asbest ‘asbestose’ veroorzaakt, waardoor de longcapaciteit afneemt. Nu weten we dat asbest o.a. longkanker veroorzaakt
1984 giframp in Bhopal (India);
40 ton aan methylisocyanaat kwam vrij na een ongeluk met de opslagtanks:
2.000 personen direct overleden
600.000 ernstige gezondheidsproblemen
6.000 personen overleden later nog ten gevolg van de blootstelling
Thermische
gevaren
Fysische risicofactoren
Risico’s en gevaren in het laboratorium
Schimmels
Biologische risicofactoren
Ander dierlijk of menselijk materiaal
Chemische risicofactoren
Straling
Explosie
Mechanische gevaren
Elektrische
gevaren
Biologische agentia:
Bacteriën
Parasieten
Virussen
Toxische gevaren
Brand
Radiotoxisch
materiaal
Geluid
Reactief
Schadelijk
voor milieu
De volgende beelden zijn schokkend...
Een ongeval zit in een klein hoekje
Peter en Ilse hebben samen een experiment gedaan en ruimen het glaswerk op. Als Peter een bekerglas van de kookplaat pakt, blijkt het bekerglas nog gloeiend heet. Van schrik laat Peter het bekerglas vallen op de tafel. Het bekerglas breekt en er schiet rakelings een scherf langs het oog van Ilse. Ilse had op dat moment haar veiligheidsbril niet op.
Gelukkig liep het net goed af!

We spreken hier van een bijna-ongeval
Een bijna-ongeval is ongewilde
gebeurtenis met kans op schade of letsel
Een ongeval is een ongewilde
gebeurtenis met schade of letsel tot gevolg
Ongevallen ontstaan alleen als
er een risico op een ongeval aanwezig is
Risico’s schat je voortdurend in
Maarten werkt als laboratoriummedewerker in een ziekenhuis. Hij heeft net een aantal bloedmonsters opgeruimd en hij staat op het punt om naar huis te gaan. Zijn laboratoriumhandschoen heeft hij net uitgetrokken. Dan ziet hij dat hij nog een paar monsters is vergeten. Hij ruimt de monsters op, zonder opnieuw een handschoen aan te doen. Als hij maar voorzichtig is kan er niks gebeuren, denkt hij.
Netsnoer beschadigd? Och, ik pak het snoer toch niet vast op de beschadigde plaats
Wat is het verschil tussen gevaar en een risico?
Gevaar is de bron voor letsel of schade
aan de gezondheid (zoals de bloedmonsters)
Je gaat het geconcentreerd zoutzuur overschenken
en je draagt geen beschermende handschoenen
Risico groot
Risico klein
Je werkt in een zuurkast met zoutzuur met butylhandschoenen
Je gaat het geconcentreerd zoutzuur overschenken in een maatcilinder
Risicovolle situaties kunnen dus altijd ontstaan
6 hoofdfactoren kunnen bijdragen aan een ongeval:
1. Management: moet na gaan welke risico's er zijn en een plan maken hoe deze risico's aangepakt worden

2. Mens: gedrag, motivatie, routinehandelingen en opleiding van het personeel

3. Machines: moeten gekeurd zijn, regelmatig worden nagekeken

4. Methoden: er moeten veilige werkmethoden zijn die bijvoorbeeld aangeven welke handschoenen je moet dragen

5. Materiaal: veiligheidsinformatiebladen, zuurkasten, dragen van PBM's

6. Milieu: klimaat in het laboratorium, de temperatuur
Aerosolen
Strategie voor risicovolle situaties
Bestrijding aan de bron
Afscherming van de bron
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Bestrijding aan de bron
Zo min mogelijk of geen gevaarlijke stoffen gebruiken
Kijken of er vervangende stof bestaat met minder gevaarlijke eigenschappen
Afscherming van de bron
voorkomen van aerosolen
Ventilatie in het laboratorium
Afzuigkappen
Zuurkasten
Scheiden van mens en risicobron
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Wat moet je doen bij een ongeval of calamiteiten?
Voorzieningen
Branddeken
Nooddouche
Zand
Brandblussers
EHBO
Absorptiekorrels
Risico's zijn overal! Niet alleen in het lab
maar overal op de werkvloer...
Oogdouche
Een calamiteit is een ongeval op grotere schaal zoals: een explosie, brand of waterschade
Waarschuw de docent of de labbeheerder
Let op je eigen veiligheid
Waarschuw mensen in de buurt
There really are no accidents
Elke week studietaken maken met opdrachten
Tijdens de werkcolleges zullen we aanvullende opdrachten klassikaal maken
wordt afgesloten met een toets met 40 meerkeuzevragen
Werkcollege volgende week
Full transcript