Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

De nieuwe beroepsprofielen V&VN 2020

No description
by

Nadine van Vuuren

on 28 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of De nieuwe beroepsprofielen V&VN 2020

De nieuwe beroepsprofielen V&VN 2020

Inleiding
Waarom deze presentatie?

Kerncompetentie 11 Beroepsbewustzijn & Deskundigheidsbevordering
Veranderingen in de zorg
Onduidelijkheid toekomstige beroepsprofielen/functies
Leerunit -> Nieuwe opleiding per 2016

Doel = Na afloop van de presentatie hebben de aanwezigen een duidelijker beeld van de beroepsinnovaties die per 2020 zullen worden ingevoerd middels de nieuwe beroepsprofielen van de V&VN.

Inhoudsopgave
Inleiding
Inhoudsopgave
1. Ontwikkeling nieuwe beroepsprofielen
2. Huidige situatie
3. Toekomstige situatie 2020
4. Veranderingen beroepsprofielen
5. Wat betekent dit voor jou als beroepsbeoefenaar?
6. Proeftuinen/pilots
7. Huidige stand van zaken t.a.v. de beroepsprofielen
8. Vragen en antwoorden
Conclusie
Literatuurlijst

Ontwikkeling nieuwe beroepsprofielen
Waarom nieuwe beroepsprofielen?
Onderscheiden mbo- en hbo-verpleegkundigen
Onduidelijkheid voor de patiënt
Veranderingen in de zorg
(Dubbele) Vergrijzing -> groeiende complexere zorgvraag
Maatschappelijke ontwikkelingen
Noodzaak actualisatie beroepsprofielen (1999)
Huidige situatie
Taken en verantwoordelijkheden verpleegkundige: mbo niveau 4/hbo niveau 5
Toekomstige situatie 2020
Zorgkundige Verpleegkundige Verpleegkundig specialist
Taken en verantwoordelijkheden verpleegkundig specialist:
Veranderingen beroepsprofielen
Wat betekent dit voor jou als beroepsbeoefenaar?
Proeftuinen/pilots


Huidige stand van zaken t.a.v. de beroepsprofielen
Conclusie
Casuïstiek afdeling N1:
Doelstelling V&VN:
Voordelen: Nadelen:
Wijzigingen/Actuele ontwikkelingen:
Ontwikkeling beroepsprofielen:

Literatuurlijst
Door de ontwikkeling van de nieuwe beroepsprofielen worden taken en verantwoordelijkheden van de hbo/mbo-verpleegkundige beter onderscheiden (noodzakelijk i.v.m. bovenstaande redenen)
Definitieve profielen voor zomer 2015 klaar
Naam zorgkundige wordt niet meer gehandhaafd -> mbo-verpleegkundige
Minister Schippers wil tuchtrecht voor mbo-verpleegkundigen terugdraaien
Voor zomer 2015 worden zelfstandige bevoegdheden hbo-v en de functionele bevoegdheden van de mbo-v vastgelegd in de wet.
Nieuw opleidingsprofiel in ontwikkeling -> 2016 start nieuw curriculum

Minder gespecialiseerde verpleegkundigen
Scholing/opleidingskosten
Vele mbo-verpleegkundigen vinden dat zij degraderen in hun vak (MBO-raad)
Optimaal gebruik van kennis en competenties
Duidelijkheid voor de patiënt
Meer hoger opgeleiden om aan stijgende complexiteit zorgvraag te voldoen
Nieuwe profielen sluiten aan op zorgvraag van de toekomst

Veranderingen beroepsprofielen

Vragen en antwoorden
Hoe doe je recht aan de huidige mbo-verpleegkundigen die met jarenlange ervaring qua complexiteit op hbo-niveau functioneren ?
Wat als een huidige mbo-verpleegkundige met ervaring de hbo-rol wil vervullen?
Wat als een huidige hbo-verpleegkundige liever de mbo-rol wil vervullen?
Gaat de hbo-verpleegkundige meer verdienen?
Waarom een beperking in tuchtrecht?
Er gaat veel veranderen maar er is nog veel onduidelijkheid
Denk vast na over hoe je jou rol wilt gaan invullen in de toekomst
Er moet nog veel gebeuren voor de nieuwe beroepsprofielen van start gaan:
Voor zomer 2015 beroepsprofielen wettelijk verankeren (definitief)
Wet BIG herzien en aangepast
Opleidingseisen en curricula
Overgangsregeling ontwikkelen
Gevolgen van de veranderingen goed in kaart brengen
Onderzoek doen naar het werken volgens de nieuwe beroepenstructuur in de praktijk (pilots).
Wet BIG
Coördinerende rol rondom totale zorg patiënt (regierol)
Complexe situaties (intergratie kennis en combineren richtlijnen en protocollen)
Klinisch redeneren (zorgvraag vaststellen, complexiteit inschatten)
Bevordering zelfmanagement
Inschakelen juiste disciplines
Stabiele redelijk voorspelbare situaties
Handelen volgens standaarden en protocollen
Plant en voert zorg zelfstandig uit (uitvoerende rol)
Bij onstabiele, acute en complexe situaties onder supervisie van verpleegkundige
Accent ligt op pers. verzorging, psychosociale zorg en uitvoeren van verpleegtechnische handelingen
Zorgcomplexiteit
Complexiteit van een patiënt hangt af van:
Meerdere problemen op meerdere gebieden: lichamelijk, psychisch, sociaal en functioneel.
Problemen die elkaar beïnvloeden
Onvoorspelbaar verloop
Tempo van verandering is hoog
Routines en richtlijnen/protocollen "passen" niet
Betrokkenheid vele disciplines
Mate van taalvaardigheid/geletterdheid van de patiënt
Verpleegkundige (HBO-V) Zorgkundige (MBO-V)
Art. 3. wet BIG = wettelijke BIG-registratie en titelbescherming
Wettelijk geregelde nieuwe opleidingseisen
In de wet omschreven deskundigheidsgebied: regierol in complexe situaties kenmerkend
Periodieke (her)registraite wet BIG
Wettelijk tuchtrecht is geldig
Automatische erkenning als verpleegkundige in EU
In aanmerking komen voor toekenning van zelfstandige bevoegdheid tot indiceren en verrichten bepaalde voorbehouden handelingen
Art. 34 beroep zonder Wet BIG registratie, wel titelbescherming
Wettelijk geregelde nieuwe opleidingseisen (3 jaar)
In de wet omschreven deskundigheidsgebied: niet-complexe situaties en handelen onder supervisie zijn kenmerkend
Geen periodieke (her)regsitratie in BIG-register.
Geen wettelijk tuchtrecht geldig
Geen erkenning als verpleegkundige in EU
In aanmerking komen voor toekenning van zelfstandige bevoegdheid tot uitvoeren van door andere beroepsbeoefenaren opgedragen voorbehouden handelingen.
Verpleegkundig specialist: Art. 14 wet BIG niet gewijzigd
Functie: Verzorgende IG (VIG) wordt ingetrokken

Proeftuinen/pilots -> onderzoek & ontwikkeling opleiding
Ziekenhuis de Gelderse Vallei (Ede)
Neurologie & Geriatrie

Functiemix: (per afdeling verschillend)
Complexiteit patiëntengroep -> aantal benodigde mbo/hbo-verpleegkundigen
Medewerkers (mbo/hbo) -> gesprek teamleider

Twee verpleegsystemen:
Patiëntentoewijzing op basis van complexiteit
Teamverpleging (regierol -> hbo-verpleegkundige)
Symposium VAR 20 januari 2015
Beroepsprofiel 1999:
Art. 3 Wet BIG (BIG-registratie + titelbescherming + tuchtrecht)
In praktijk geen onderscheid in complexiteit zorgvrager.
Functie en taken/verantwoordelijkheden mbo/hbo gelijk
Gelijke verpleegkundige bekwaamheden
Art. 14 Wet BIG (2009) verpleegkundig & medisch domein
Veel taken van de arts kunnen worden overgenomen (snellere, efficiëntere zorg)
Schakel tussen verpleegkundige en arts
CanMEDS = Canadian Medical Education Directions for Specialists
Opleiding: Competentiegebieden
Zelfstandige behandelrelatie met patiënt (diagnostiek, behandelplan, interventies etc.)
Zelfstandig indiceren en uitvoeren voorbehouden handelingen (2011) en opdracht geven
Medische en farmacologische kennis
Herschikking taken van arts naar vpk specialist
Zelfstandige Behandelcentra (ZBC), indiceren welke zorg naar 2e lijn
Reden verandering: mbo-v overvraagd? & hbo-v niet optimaal gebruik van kennis, competenties en capaciteiten


Gesprekken: stakeholders -> beroepsgroepen, brancheorganisaties, vakbonden, zorg- en onderwijsinstelingen en patiëntenorganisaties MBO-raad + HBO-raad
Wetenschappelijk onderzoek NIVEL
Projectteam (stuurgroep)
Dhr. V. (115) Terminaal hartfalen (hoogcomplexe situatie)
Zorgkundige:
Werkt onder supervisie van de verpleegkundige!
(zelfstandige bevoegdheden nog niet wettelijk vastgelegd)
Verpleegkundige:
Regie/Coördinatie van zorg, in complexe situatie heeft de verpleegkundige een signaleringsfunctie, selecteert interventies en voert deze uit (Zorgplan opstellen)
Multidisciplinaire samenwerking met team
Onderbouwen keuzes op basis van verpleegkundige theorieën en wetenschappelijke literatuur.
Klinische blik en evt. voorbehouden handelingen (medicatie voorschrijven, in wijk -> indiceren)
Verpleegkundig specialist
:
Overname taken van de arts, medische behandelrelatie, zelfstandig indiceren en uitvoeren voorbehouden handelingen (Behandelplan)

Taakverdeling in de praktijk nog nader te specificeren!!
Berends, N. (2012). MBO-verpleegkundige ongerust over de toekomst.
Nursing Tijdschrift voor verpleegkundigen & verzorgenden.
Beschikbare online publicatie. Geraadpleegd op 3 oktober 2014 via: http://www.nursing.nl/Verpleegkundigen/Nieuws/2012/3/Mbo-verpleegkundige-ongerust-over-de-toekomst-NURS007762W/

Berends, N. (2014). MBO-verpleegkundige wordt geen 'zorgkundige'.
Nursing Tijdschrift voor verpleegkundigen & verzorgenden.
Beschikbare online publicatie. Geraadpleegd op 3 oktober 2014 via: http://www.nursing.nl/Verpleegkundigen/Nieuws/2014/4/Mbo-verpleegkundige-wordt-geen-zorgkundige-1503728W/

Hamel, M. (2014). MBO- en HBO-profiel in Ziekenhuis Gelderse Vallei.
Nursing Tijdschrift voor verpleegkundigen & verzorgenden.
Beschikbare online publicatie. Geraadpleegd op 7 oktober 2014 via: http://www.nursing.nl/Verpleegkundigen/Nieuws/2014/9/Nieuw-mbo--en-hbo-profiel-in-Ziekenhuis-Gelderse-Vallei-1608016W/

Hamel, M. (2014) Werke je op HBO- of MBO-niveau, dat is de vraag.
Nursing Tijdschrift voor verpleegkundigen & verzorgenden.
Beschikbare online publicatie. Geraadpleegd op 7 oktober 2014 via: http://www.nursing.nl/Verpleegkundigen/Nieuws/2014/9/Werk-je-op-hbo--of-mbo-niveau-dat-is-de-vraag-1609846W/

Jansen, L. (2014). 'Beroepsprofielen voor zomer 2015 klaar'.
Nursing Tijdschrift voor verpleegkundigen & verzorgenden.
Beschikbare online publicatie. Geraadpleegd op 3 oktober 2014 via: http://www.nursing.nl/Verpleegkundigen/Achtergrond/2014/10/Beroepsprofielen-voor-zomer-2015-klaar-1613696W/?dossier=10265&widgetid=0

Jansen, L. (2014). V&VN in gesprek met Schippers over beroepsprofielen. N
ursing Tijdschrift voor verpleegkundigen & verzorgenden.
Beschikbare online publicatie. Geraadpleegd op 1 oktober 2014 via: http://www.nursing.nl/Verpleegkundigen/Nieuws/2014/10/VVN-in-gesprek-met-Schippers-over-beroepsprofielen-1611726W/

Lambregts, J. & Grotendorst, A. (2012). Leren van de toekomst Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020. Houten; Bohn Stafleu van Loghum

Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (2013). Opleidingsplan kwaliteitsimpuls. Geraadpleegd op 14 oktober 2014 via: https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/kwaliteitsimpuls/over-de-subsidieregeling/

Swinkels, T. (2013). De nieuwe beroepsprofielen V&VN in relatie tot het vervolgonderwijs. Geraadpleegd op 10 oktober 2014 via: https://www.radboudumc.nl/Onderwijs/Zorgacademie/Vervolgonderwijs/Documents/De_nieuwe_beroepsprofielen_VVN_versus_SV.pdf

Zitvast, H. (2014). Normenkader: HBO'er en MBO'er hebben elkaar nodig.
V&VN magazine
, 9, 22-23

Full transcript