Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KTO RAZEM Z KRÓLEM RZĄDZIŁ PAŃSTWEM?

No description
by

Tadeusz Kondraciuk

on 5 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KTO RAZEM Z KRÓLEM RZĄDZIŁ PAŃSTWEM?

POCZĄTKI DEMOKRACJI SZLACHECKIEJ
1. Szlachta i jej przywileje
2. Senat i sejmiki
3. Sejm walny
4. Sukcesy demokracji
rycerstwo
szlachta
XIV-XV wiek
PRZEKSZTAŁCANIE
MAGNACI
SZLACHTA ŚREDNIA
SZLACHTA ZAGRODOWA
GOŁOTA
PRZYWILEJE
prawo nadane jednej grupie społecznej
SZLACHTA POSIADAŁA HERBY
karabela ( szabla)
kontusz
czapka
pas
PRZYWILEJE
1374-koszycki
1422-czerwiński
1423-warcki
1430-33- jedleńsko-krakowski
1454-cerekwicko-nieszawski
1496-piotrkowski
1505- Nihil novi
Czego dotyczyły te przywileje?
str.172-173
SENAT I SEJMIKI
Rada Królewska
SKŁADAJĄCA SIĘ Z NAJWAŻNIEJSZYCH URZĘDNIKÓW W PAŃSTWIE
UZYSKUJE DUŻY WPŁYW NA WŁADZĘ KRÓLEWSKĄ
PRZEKSZTAŁCA SIĘ W
SENAT
W XV wieku- organizowano zjazdy lokalne
zwane SEJMIKAMI
wybierano delegatów na spotkanie z królem zwanych

POSŁAMI
otrzymywali
instrukcje
SEJM WALNY (WIELKI)
wspólne zjazdy króla senatu i posłów
1493
pierwsze wspólne obrady wszystkich trzech stanów
senat
izba poselska
król
marszałek
razem zatwierdzane konstytucje sejmowe ( ustawy)
veto
prawo posłów do zerwania obrad sejmu
po raz pierwszy zastosowane w II połowie XVII w
sejm walny za czasów Zygmunta III Wazy
sejmik ziemski
majątek pozostający dożywotnio do dyspozycji króla to KRÓLEWSZCZYZNY
NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA DEMOKRACJI SZLACHECKIEJ
Ruch egzekucyjny-uchwalono szereg ustaw mających na celu odebranie nielegalnie przetrzymywanych
darowizn królewskich

największe nasilenie tego ruchu 1562-1565
stworzenie polskiego wojska zaciężnego (kwarcianego)
Od czego pochodzi jego nazwa?
str176
z inicjatywy Jana Olbrachta króla Polski
Skład Senatu -arcybiskupi,biskupi, wojewodowie, kasztelanowie,urzędnicy koronni i litewscy -po Unii Lubelskiej 140 senatorów
liczba około- 170
Uprawnienie Sejmu
-uchwalał ustawy zwane konstytucjami
-współdecydował o polityce zagranicznej państwa
-poczatkowo podejmował uchwały wiekszością głosów ,później jednomyślnie
-sejm zwoływano co dwa lata na sześć tygodni , a nazzwyczajnie na 2 tygodnie
marszałek wielki
koronny
1. Z jakiej grupy społecznej powstał szlachta..............
2. Najbogatsza część szlachty to...........................
3. Rada królewska przekształciła się w ...........................
Sejm Walny składał się z......................... , ........................ i...............................
5. Posłów wybierano na.......................... ..................................
6.Obradom sejmu przewodniczył.......................................
7. Sejm był zwoływany co ................... .................. .............
Przypomnienie z ostatniej lekcji
1Co to jest wolna elekcja?
2. Kiedy odbyła się pierwsza wolna elekcja?
3. Kto został pierwszym królem elekcyjnym?
4. Który dokument zapewniał nienaruszalnośc ustroju państwa , a który tolerancję:
artykuły henrykowskie
akt konfederacji warszawskiej
Full transcript