Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

VAKA SUNUMU

No description
by

busra aydogdu

on 29 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of VAKA SUNUMU

VAKA SUNUMU
SUNUM PLANI
Parkinson hastalığının tanımı
Epidemiyolojisi
Belirti ve bulgular
Tedavi ve rehabilitasyon
Vaka sunumu
İş uğraşı tedavisi
Kaynakça

Normal olarak insan beyninde belli bölgelerde 
dopamin
üreten beyin hücreleri (nöronlar) bulunur.
Bu hücreler beynin 
substansiya nigra
 adı verilen belli bir alanında yoğunlaşmış halde bulunurlar.
Dopamin substansiya nigra ile vücut hareketlerini kontrol eden diğer beyin bölgeleri arasında mesajlar ileten bir kimyasaldır.
 Dopamin insanların
akıcı ve koordine hareketler
yapmalarını sağlar.
Dopamin üreten hücrelerin %60 ila %80’i kayba uğradığında yeterli miktarda dopamine üretilemez ve Parkinson hastalığının motor belirtileri ortaya çıkar.

M.K
KAYNAKLAR
MUHAMMED ALİ
Parkinson hastalığı (PH) 1817 yılında James Parkinson tarafından “
An Essay of the Shaking Palsy”
orijinal adlı bir yazıda ilk kez
klinik olarak tanımlanmış(titremeli felç)
Parkinson hastalığı nörodejeneratif hastalıklar arasında Alzheimer hastalığından sonra en sık rastlanılan ikinci hastalıktır.PARKİNSON
KRONİK PROGRESİF
İNSİDANS
YAŞLA ARTAR.
TANI-ÖLÜM:15 YIL
%5<40 YAŞ
ALZHEİMERDAN SONRA 2. SIKLIKTA
NÖRODEJENERATİF HASTALIK
EPİDEMİYOLOJİ
Başlangıç yaşı her iki cinste
ortalama 55 yaş,
20-80 yaş
gibi geniş bir aralığı içerecek şekilde bir çan eğrisi çizmektedir
20 yaş öncesi
Juvenil Parkinsonizm
20-40 yaş aralığında başlangıç
genç başlangıç
30 yaş öncesi başlangıç nadir

PARKİNSON HASTALIĞI
Bazı kaynaklarda kadın ve erkek insidansı eşit olarak kaydedilse de,

erkeklerde kadınlara göre 3:2 oranında daha sık
görüldüğü bildirilmiştir.
Hastalığın prevalansı ve insidansı yaşa bağlı güçlü bir artış gösterir.
Özellikle 65 yaş üzeri kişilerde oldukça sık rastlanmaktadır
PARKİNSON HASTALIĞINDA
ANA BELİRTİ SÖZ KONUSUDUR.
TREMOR
BRADİKİNEZİ
RİJİDİTE
POSTÜRAL İNSTABİLİTE
PH’da klinik bulgular genellikle asimetriktir, hepsi birlikte bulunmayabilir.

Parkinsondaki en önemli belirtilerden birisi istirahat halinde görülen
tremor yani titremedir.
Parkinsonda diğer önemli bir belirti kas tonusunda artmadır.
(Rijidite).
Bu nedenle hastada bir katılaşma vardır.
Hastanın bükülmüş kolu dirsekten açılmaya çalışıldığı zaman karşılaşılan direnç nedeni ile hareket zorlaşır buna
dişli çark arazı
adı verilir.

Klasik “ hap yuvarlama” ve “para sayma” türündeki tremor baş parmak ve işaret parmağını etkilemektedir.
Genellikle tek taraflıdır.
Ayakta olduğu zaman pedal hareketi görünümündedir.

İSTİRAHAT TREMORU
Bradikinezi,Hipokinezi,Akinezi
Diğer önemli bir belirti hareketlerdeki genel yavaşlamadır.
(bradikinezi)
Hareketin küçülmesi
(hipokinezi)
Hareket kaybı
(akinezi)

Bunlar amaca yönelik hareketleri başlatma ve sağlayabilmede yetersizlik yaratan durumlardır.

Parkinson’lu hastalarda ;
baş öne eğik,
çene göğse doğru yaklaşmış,
toraks kifotik,
omuzlar protraksiyonda,
kollar internal rotasyonda,
eller önde, dirsekler,
dizler ve kalça fleksiyonda “fleksiyon postürü” görülmektedir
YÜRÜME
Yavaş, kısa adımlarla, ayakları sürüyerek ya da bazen düşmeyi önlemek üzere ileri doğru hızlanarak yürüme (festinasyon) eğilimi görülür.

Yürümeyi başlatmada, yürüme başladıktan sonra yön değiştirmede, eşyaların üzerinden adımlamada, etrafını dolaşmada veya durmada zorluk vardır, destek yüzeyi dardır.

Yürüme esnasında asosiye hareketlerin kaybı nedeniyle, kol salınımı, gövde rotasyonu ve pelvik hareket azalmıştır veya yoktur.


TEDAVİ
MEDİKAL TEDAVİ
CERRAHİ TEDAVİ
REHABİLİTASYON
Levadopa ve KOMT inhibitörleri
MAO-B inhibitörleri
Dopamin reseptör agonistleri
Antikolinerjik ilaçlar


1.Ablasyon(yakma) ameliyatları
2.Stimülasyon(pil) ameliyatları
3.Hücre nakli(transplantasyon) ameliyatları

SONRAKİ SLAYTLARDA DETAYLI OLARAK ANLATILACAKTIR:)
PARKİNSON
REHABİLİTASYON
PH
REHABİLİTASYONU
Tens,alçak frekanslı akımlarla
ağrı kontrolü sağlanabilir
İnfraruj ve diğer yüzeyel ısı ajanları
sayesinde ağrı ve kas tonusunun azaltılması mümkün olur.
Kısa dalga diatermi,ultrason
ile derin dokuların yumuşatılması ve EHA hazırlık yapılması söz konusudur.
Masaj
ile kandolaşımı ve kas tonusunun düzenlenmesi sağlanır.

FTR AJANLARI
REHABİLİTASYONDA TEMEL ESASLAR
-
Rijidite
 için oturma pozisyonu tercih edilerek distalden proksimale ilerleyen yavaş ritmik hareketlerle
gevşemenin
öğretilmesi;

Kontraktürler
 için
eklem hareket açıklığını koruma egzersizleri ve germe egzersizlerinin
verilmesi; 

Postürü düzeltmek
için
pelvik tilt egzersizleri
,
fleksiyon postüründen kaçınma
,
fleksör kaslara germe, ekstansör kasları kuvvetlendirme, denge ve ağırlık aktarma egzersizlerinin
verilmesi;

-Yatak içi hareketlilik, desteksiz oturma dengesinin gelişimi, transferler üzerinde çalışılması;
-Yürümede
yön değiştirme
,
kol salınımları, adım uzunlukları, topuk vuruşu
üzerinde durularak çalışılması;
-Zemin üzerine şeritler konularak harekete başlama ile ilgili problemleri azaltılması ve metronom veya tempo tutarak işitsel uyaranlar ile adım uzunluklarının eşitlenmesi şeklinde özetlenebilir.   

AYRICA...
Fleksiyon postürü nedeniyle pulmoner kapasitenin azalacağı düşünülerek
solunum egzersizlerine
de önem verilmektedir.  

Hastaların ve ailelerinin bu konularda bilgilendirilmeleri ve ev programları ile tedavinin desteklenmesi rehabilitasyonun başarısını arttırıcı etki yapmaktadır
PARKİNSON VE İŞ UĞRAŞI
YATAĞA YATMA
YATAKTAN KALKMA...
PARKİNSONDA KULLANILABİLECEK GÜNLÜK YAŞAMA YARDIMCI CİHAZLAR
-Mümkünse kapı eşiklerinin kaldırılması
-Kaygan döşemeden kaçınılması
-Banyo ve tuvalette tutunabilmek için özel kollar yapılması
-Lavaboda önüne sandalye konularak oturur şekilde
el yüz yıkanması

ÇEVRE DÜZENLEME ÖNERİLERİ...
-Kuşkusuz doğru konuşmak için solunum hızı ve derinliğinin de düzgün olması gerekir.
-Bu vakalarda kontrollü ses çıkarma ve konuşma hızının kontrolünün yapılması gerekir.
-Başarının bıkmadan yapılacak tekrarlamalardan geçtiği unutulmamalıdır!

KONUŞMA REHABİLİTASYONU
72 YAŞINDA
ERKEK HASTA

YAKINMA

SOL KOL VE BACAKTA GÜÇSÜZLÜK ŞİKAYETİYLE FTR POLİKLİNİĞİNE BAŞVURUYOR.
-10.03.2004 tarihinde tıkayıcı SVH sonrası sol Hp geçirmiş.
-Sol kol ve bacakta güçsüzlüğü var.
-4 kez FTR almış
-Yutma zorluğu var (katı gıdalara karşı)
-Diyetlerine ek olarak mama alıyor.
-16 Mart 2006 da By-pass geçirmiş.
-Öncesinde 2 kez MI
-2009 da sol gözünden opere edilmiş.

ÖYKÜ
-Tıkayıcı SVH
-MI
-Epilepsi
-By-pass
-DM
-HT
-Pulmoner arteryel hipertansiyon
-Dolaşım bozukluğu
-Göz cerrahisi
-Kalp yetmezliği
-Kronik böbrek yetmezliği
-Parkinson
-Hipotiroidi

ÖZGEÇMİŞ
FİZİK MUAYENE
GENEL DURUM:
AÇIK
ORYANTE
KOOPERE
DERİ MUAYENESİ:
HER İKİ ALT EXTREMİTEDE DERMATİT MEVCUT.
BAŞ VE BOYUN MUAYENESİ
DOĞAL
SOLUNUM DEĞERLENDİRMESİ:
ÖKSÜRÜK VE BALGAM MEVCUT
ÜRİNER SİSTEM MUAYENESİ:
İNKONTİNANS YOK
DİĞER SİSTEMLER:
WALKERLA MOBİLİZE OLUYOR.

TRİPODU TOLERE EDEMİYOR.
KLİNİK SİSTEM MUAYENESİ
-Oturma dengesi mevcut
-Sol ÜE Brunstorm 5.EVRE
-Sol El Brunstorm 4.EVRE
-Sol AE Brunstorm 6.EVRE
-Spastisite yok
-Dizlerde krepitasyon var
-Isı artışı ve şişlik gözlenmemiş

PARKİNSON MUAYENESİ
-Sağda minimal spastisite mevcut
-Rijidite solda 1+ sağda 1+
-İstirahat tremoru mevcut
-Diskinezi yok
-Dişli çark bulgusu yok


YÜRÜME MUAYENESİ
Kondüsyon bozuk
Parezi nedeniyle tam değerlendirememekle beraber
dönüşü 7-8 adımda tamamlıyor

FTR...
ELEKTROTERAPİ
Sol deltoid,el bileği ekstansörleri,tibialis anterior,quadriceps kaslarına
elektrik stimülasyonu
uygulanmış
Dizlere
TENS
Torakal bölgeye
TENS+IR
uygulaması yapılmış

EGZERSİZ
-Ayakta durma çalışmaları
-DBK
-Yük aktarımı
-Denge –koordinasyon çalışması
-Propriosepsiyon eğitimi
-Pelvik tilt egzersizleri
-Mini squat
-Yürüme egzersizleri
-AE ve ÜE aktif EHA egzersizleri
-Ayak bileği pompalama egzersizi
-Diz izometrik egzersiz
-Gluteal izometrik ve izotonik

-Kuadriceps güçlendirme
-Codman egzersizleri
-Wand egzersizleri
-MED egzersizleri
-Germe egzersizleri
-Gevşeme egzersizleri
-Solunum ve yutma egzersizleri


FTR
İŞ UĞRAŞI TEDAVİSİ
-İnce motor becerileri
-Parmak ekstansiyonu
-Omuz fleksiyonu
-Parmak oppozisyonları
-İki elin birlikte çalışması
-Kavrama aktiviteleri
-Günlük yaşam aktiviteleri çalışılır.

İŞ UĞRAŞI
-Wand egzersizi uygulanır.
-5 tekrar ile
-Hareketi tamamlayamadığı yerde yardım edilir. (aktif assistif)

OMUZ FLEKSİYONU
DİRSEK FLEKSİYONU-EKSTANSIYONU
RENKLİ MATERYALLERİ DİZME-YERLEŞTİRME
-KABA KAVRAMA
-KOORDİNELİ HAREKET
-FARKLI KAVRAMA ÇEŞİTLERİ
Hastayı yormamalı ve belli aralıklarla dinlendirmeyi unutmamalıyız.

3 PARMAKLA VİDA AÇIP-KAPAMA
BÜTÜN PARMAKLARI AÇARAK KAVRAMA-BIRAKMA
GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ
TÜM KOL KASLARI İÇİN PEDAL ÇEVİRME
PARMAK MERDİVENİ
EL İÇİN YATAY
OMUZ İÇİN DİKEY
BONCUK DİZME
İNCE MOTOR BECERİ
UZANMA AKTİVİTESİ
İKİ PARMAK KAVRAMA,İNCE MOTOR,KOORDİNASYON
PARMAK EKSTANSİYONU İÇİN CIRT CIRT ÇALIŞMASI
İKİ PARMAK KAVRAMA,KOORDİNASYON
-Ahmet ÇAKAR –Parkinson hastalığı ve rehabilitasyonu https://prezi.com/vgbwnxxbh5yh/parkinson-hastaligi-ve-rehabilitasyonu/(Pamukkale üniversitesi araş.görevlisi)
-http://tr.wikipedia.org/wiki/Parkinson_hastal%C4%B1%C4%9F%C4%B1
-Parkinson derneği
http://www.parkinsondernegi.com/c/parkinson-hastaligi-nedir
-Ayşe YALIMAN ,Ekin İlke ŞEN İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı PARKİNSON Hastalığı ve Rehabilitasyonu http://www.ftrdergisi.com/sayilar/210/buyuk/38-441.pdf
-Nörolojik rehabilitasyon-Prof.dr.Turgut Göksoy
-Berna Kuzuoğlu Tuncer Hocamızın tedavi hareketleri ders notlarından faydalandık.
-http://www.itfnoroloji.org/rehab/rehab.htm


DANISMANLARIMIZ
Yard.Doç.Dr. Filiz TUNA
Tuba UMUÇ
Katkılarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz…

Fulya GÜRCAN
Ceyda DURĞUN
Betül BACAK
Kübra KURT
Büşra AYDOĞDU

HP HASTALARDA BU HAREKET İMPİNGEMENT SENDROMU OLMAMASI İÇİN EL BİLEĞİ SUPİNASYONA ALINARAK ÇALIŞTIRILMALIDIR.
Teşekkürler...
Full transcript