Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Social kompetens

Social kompetens
by

Anna Houmann

on 18 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Social kompetens

photo credit Nasa / Goddard Space Flight Center / Reto Stöckli
på en och en halv timme
Social kompetens
Varför social kompetens?
Du klarar dig väl bra själv ?
Att lita på varandra
Vår värld är byggd på förtroende
Vem tror du att du är?
Din egen självbild styr andras
En god relation
Vad det är och varför du vill ha det
Åsiktsaikido
Den ädla konsten att hålla med
Därför social kompetens
Det är roligare med andra
Ensamhet är dödligare än rökning
Samarbete sitter i vårt DNA
Känslosmitta andra
Hemligheten bakom social framgång
När du inte litar på dig själv
När andra inte litar på dig
Omtänksamhet skapar förtroende
Du får aldrig en andra chans
Det magiska första intrycket
Handvett
Grundregeln för relationsskapande
Relationer i praktiken
Matchning och spegling
Tolka inte för mycket
Hur du använder din röst
Tänk på energinivån
Relation per sms och mejl
Kontrollera relationen
En klassisk genväg till social kompetens
Låt den andra göra jobbet
Soical kompetens på massnivå
Påverka dig själv och världen
Glad i grupp
Andras beteende blir ditt
Att påverka nätverket
"Låt vem som än kommer i kontakt med mig,
vare sig de hör talas om mig eller ser mig
eller tänker på mig, uppleva att det gör
gott och känna glädje"
8% = 138 000 000
"Han trodde på mig när ingen annan gjorde det"
"Ditt sociala värde har ingenting
med dig personligen att göra!"
Göra Tänka Vara
"Ju renare och tydligare du kan få ditt budskap,
desto mer kommer andra att lyssna på dig"
"En relation som kännetecknas av ömsesidigt förtroende, samtycke, kreativitet, samarbetsvilja och öppenhet för varandras idéer."
"du anpassar dig efter hur den andra personen föredrar att kommunicera"
Avskärmande?

Avståndstagande?

Hyser tvivel?

Hur ser kroppen ut i övrigt? Är armarna spända eller
avslappnade? Hur ser personen ut i ansiktet? Har det varit en hetsig diskussion? Är det kallt i rummet?
Vid matchning rör du på motsvarande kroppsdel (h+v). Lämpligt att använda om du sitter eller står bredvid.

Vid spegling rör du den motsatta kroppsdelen (h+h).
Lämpligt att använda om du sitter eller står mitt emot.
"När du anpassar ditt beteende efter någon annans
sätt att vara måste du göra det diskret och gradvis. Kom ihåg att nyckelordet är att anpassa din kommunikation, att närma sig den andres beteenden. Aldrig att härmas."
Är det en mörk eller en ljus röst?
Är det en röst som använder många klanger eller är den tunn och luftig?
Är det en monoton röst som ligger på samma ton hela tiden? Eller är det en melodisk röst som spänner över många toner när personen talar?
Pratar personen fort eller långsamt?
Att anpassa sig efter någons volym och tempo är också en bra taktik
hej...kollar inför fredag...fortfarande aktuellt? Isa
Kolla om den andre följer med... leda och följa
Pupillstorlek
Ögonbrynen
15 minuters regeln
"Om jag vore du i den situationen skulle jag tycka, tänka, känna, bete mig likadant"
"Det här är FÖR JÄVLIGT!"
Så fort du börjar prata med någon måste du, snabbt du kan, försöka få dina ögon i samma höjd som den andras. Det gör att ni får samma psykologiska status. Sitter den andra så sätt dig du med. Speciellt om du är mycket längre. Är skillnaden för stor blir den av er som är högre upp för dominant fö att ni ska kunna få en bra relation.
När vi lyssnar på någon tittar vi på den som pratar 75 procent av tiden som de pratar.
Den som pratar söker bara ögonkontakt 37 procent av tiden.
Få den andre att börja prata om sig själv
Visa att du hör, förstår och bryr dig;
ge uttryck för samma känslor i ditt ansikte
nicka medan den andre pratar
le, rynka pannan, spärra upp ögonen, luta dig framåt, sätt dig på kanten av stolen...
Stanley Milgram:
Sex steg ifrån en zooföreståndare i Kina -
eller Barack Obama
15% större sannolikhet att du är glad om någon annan som du har en direkt koppling till också är det.
10 % är sannolikheten för att du är glad om någon som är två steg ifrån dig också är det.
6% är sannolikheten för att du är glad om någon som är tre steg ifrån dig också är det.
"Det är livsviktigt att kunna skapa goda relationer eftersom de ökar förståelse, empati och därmed det magiska förtroendet mellan dig och andra, vilket är nödvändigt inte bara för att du ska kunna göra ett bra jobb på din arbetsplats utan för att du ska ha en meningsfull tillvaro överlag."
Social kompetens är en praktisk färdighet. Med teori kommer du bara en viss bit på vägen. Sedan måste du börja göra!
Kunskap, handling och vilja!
Full transcript