Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Drugie Przejście Demograficzne

No description
by

Dawid Świątczak

on 19 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Drugie Przejście Demograficzne

Co to jest przejście demograficzne?
Przejście demograficzne to specyficzny, historyczny proces zmian reprodukcji ludności związany z modernizacją społeczeństw
Model Pierwszego
i Drugiego Przejścia Demograficznego
Teoria Drugiego Przejścia Demograficznego
Dirka J. van de Kaa i Rona Lesthaeghe
Drugie Przejście Demograficzne
Czyli czemu jest nas coraz mniej
Przyczyny SDT
Poprawa jakości życia
Rewolucja seksualna wraz z kwestionowaniem dotychczasowego porządku w sferze obyczajowości
Rozwój medycyny i dostępności oraz skuteczności środków antykoncepcyjnych
Rozwój systemów opieki społecznej
Zwiększenie się udziału kobiet w życiu społecznym
i ekonomicznym
Skupienie się na indywidualnych potrzebach
(model king-pair with child)
Zmiana modelu rodziny
"Podstawową ideą koncepcji Drugiego Przejścia Demograficznego jest fakt, iż uprzemysłowione kraje osiągnęły nowy stan rozwoju demograficznego. Stan ten charakteryzuje się pełną kontrolą płodności oraz brakiem motywacji par do posiadania więcej niż jednego lub dwójki dzieci przez co wskaźnik płodności w tych krajach spadł poniżej poziomu zastępowalności pokoleń. Chociaż jedną
z przyczyn takiego stanu może być odkładanie w czasie decyzji na posiadanie dziecka, to obserwowany bardzo niski poziom płodności wskazuje, iż w przyszłości trend ten będzie się utrzymywać co skutkować będzie nierównowagą w zastepowalności pokoleń. Ta wciąż rosnąca dysproporcja jest kompensowana dzięki trzeciemu czynnikowi
w tradycyjnym równaniu równowagi demograficznej, czyli migracją. Jeśli ktoś spytałby mnie jaka jest główna różnica pomiędzy pierwszym a drugim przejściem demograficznym, odpowiedziałbym, że po prostu pierwsze, tradycyjne, przejście demograficzne było konsekwencją spadku śmiertelności, a przyczyną Drugiego Przejścia jest spadek płodności poniżej akceptowalnego poziomu"

Zmiany zapoczątkowane w trakcie SDT
Mniejsza skłonność do zawierania związków małżeńskich
Opóźnianie momentu zawarcia związków małżeńskich
Większa liczba rozwodów, separacji, kohabitacji, związków Living-Apart-Together
Wzrost liczby małżeństw, które świadomie rezygnują
z posiadania dzieci
Zwiększona ilość narodzin pozamałżeńskich
Opóźnianie średniego wieku zachodzenia w ciążę
Wzrost przyzwolenia na dotychczas nieakceptowalne
formy związków, które nie są związkami małżeńskimi
(w tym również związków homoseksualnych)
Związki LAT
- para nie mieszka ze sobą choć są razem
Kohabitacja
- życie na "kocią łapę"
Skutki SDT
Spadek przyrostu naturalnego
Rosnąca rola migracji jako składowej dynamiki ludności
Spadek lub stabilizacja liczby ludności
Zmiany struktury wieku ludności - przyśpieszenie starzenia ludności, spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym
Średni wiek
kobiet ciężarnych
Liczba rozwodów
w roku 1980 i 1999
Udział procentowy narodzin dzieci imigrantów
Starzenie się społeczeństwa europejskiego
Dziękujemy za uwagę!
Dawid Świątczak
Ivan Sviatenko

Bibliografia
& Netografia

Teoria przejścia demograficznego, red. M. Okólski, Warszawa 1990
The Idea of a Second Demographic Transition in Industrialized Countries, Dirk Jan van de Kaa z seminariów w Tokio, 2002
http://www.mojasocjologia.pl/drugie-przejscie-demograficzne/
https://www.e-sgh.pl/


Full transcript