The Internet belongs to everyone. Let’s keep it that way.

Protect Net Neutrality
Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

natuurcompensatie

No description
by

Daniela López-Murillo

on 24 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of natuurcompensatie

Aranka en Daniela Hoofdstuk 1 - Natuurcompensatie beschermingsbeleid en beleidsroutes Inleiding -voor iedereen is de natuur anders
-vroeger: natuur-->hulpbron bestaan mens
-natuurbescherming: belangrijk.
Maar er zijn veel ruimtelijke ontwikkelingen:
woonwijken
bedrijventerreinen
wegen

[bied weerstand aan het opofferen van natuurwaarden voor economische groei] De natuur is een wonder,
maar ook wel in gevaar.
De natuur is een wonder,
maar waar blijft het, waar.

De natuur valt in duigen,
door onze hebberij.
De natuur valt in stukken,
en dat maakt mij niet blij.

De natuur is een wonder
en dat wil ik behouden.
De natuur is,
om van te houden. De natuur Conclusie Over 3 tot 5 jaar 40 tot 50 jaar laagwater Westerschelde, Perkpolder Einde
Vind jij dat ook? Houden wij echt van de natuur zolang die zich maar houdt aan onze regels? - Hoe effectief is natuurcompensatie in Nederland en hoe kunnen we dit effectiever maken? Hoofdvraag:
-Wat is natuurcompensatie?
-Hoe verloopt natuurcompensatie in Nederland?
(Onder andere voorbeeld van natuurcompensatie in Nederland)
-Welke aanpassingen kunnen gedaan worden om de effectiviteit van natuurcompensatie te verhogen in Nederland?
-Komt de theorie van natuurcompensatie overeen met de praktijk?
(Aanpassingen in het beleid en aanpassingen aan de maatregelen). Deelonderwerpen Huidige situatie Compensatiebeginsel Uitgangspunt : voorkomen - minimaliseren - mitigeren - compenseren.

negatieve effecten Doel : groen, biodiversiteit en ecosysteem Belangrijke factoren : hoeveel natuur verloren gaat
functie en kwaliteit
soort natuur
onderlinge verbindingen
afstand
uiteindelijke datum
natuur duurzaam functioneert Vraag: Is de nieuwe natuur maakbaar en dus een haalbaar voorstel tot compensatie?
Want ---------> Hoofdstuk 2 – Het verloop van natuurcompensatie in Nederland

Stappen in de Compensatie procedure Verschillende soorten beschermde gebieden in Nederland : -EHS -natura 2000 gebieden - overige gebieden die vallen onder de Natuurbeschermingswet (Nb-wet). Egologische Hoofdstructuur =
een netwerk van grote en kleine natuurgebieden waarin de natuur voorrang heeft en wordt beschermd.

Voorkomen dat:
• Natuurgebieden  isoleren
• Dieren en planten uitsterven
• Natuurgebieden hun waarde verliezen Compensatiebeginsel van de EHS

Bestaat uit:
• Bestaande natuurgebieden, reservaten, natuurontwikkelingsgebieden
• Landbouwgebieden : mogelijkheden  agrarisch natuurbeheer
• Grote wateren

Herbegrenzen
Aanpassingen : Op 2 manieren

EHS-saldobenadering
-‘nee-regime’ niet doorlopen.
-Doel: EHS gebieden worden verbonden + EHS vergroten. Compensatiebeginsel van Nb-wet -Wet gewijzigd
• Natura 2000 gebieden (vogelrichtlijn en habitatrichtlijn)
• Beschermde natuurmonumenten
• Wetlands Boswet compensatie/ Flora en faunawet compensatie Boswet compensatie:
-beplantingen groter 10 are.
-rijbeplanting  meer dan 20 bomen.

Flora- en Faunawet compensatie: Hoofdstuk 3 – De theorie in vergelijking met de praktijk en de effectiviteit van natuurcompensatie De problemen rondom wet- regelgeving
van compensatie proces.

Problemen rondom de uitvoering van
het compensatieproces

Problemen rondom de organisatie van
het proces •Het compensatiebeginsel van de EHS
•Het compensatiebeginsel voor de gebieden die vallen onder de Nb-wet
•Het compensatiebeginstel voor de Boswet
•En indirect het compensatiebeginsel van de Ff-wet Problemen Oplossingen Dus Er moet nog veel veranderd worden om natuurcompensatie in Nederland effectiever te maken natuurbeschermingswet • Er moet één wet komen voor de beschermde natuurgebieden.
• Er moet een tijdig onderzoek worden uitgevoerd voor eventuele maatregelen die moeten worden genomen, dit kan vertragingen voorkomen.
• Het ontwikkelen van eenduidige methode waarmee de effecten op een ingreep bepaald kunnen worden. • Laten vallen van nabijheidsbeginsel
• Het instellen van een centraal natuur autoriteit.
• Het opzetten van een natuurgrondbank. Bij deze bank kun je alle beschikbare compensatielocaties vinden. • Vroegtijdig betrekken van het bestuurlijke proces.
• Betere communicatie tussen betrokken partijen om de rollen en verantwoordelijkheden te verduidelijken.
• Als er goede communicatie is en de kennis over de compensatie word gedeeld kan dit leiden tot meer afspraken tussen de betrokken leiders. Dit kan op den duur tot kostenverlaging leiden.
Full transcript