Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Introduktion til projektledelse, diplom i ledelse, UCC

Introducerende oplæg som start på forløb om projektledelse under valgfag i diplom i ledelse på UCC.
by

Mia Fihl Jeppesen

on 27 August 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Introduktion til projektledelse, diplom i ledelse, UCC

Projektledelse

Projektformens udbredelse
Nyttige modeller:

- Projektparadokset
- Projekttrekanten


- en introduktion til projektledelse
Hvad er et projekt?


Engangprægede - aldrig eller sjældendt prøvet før
Adskiller sig fra tilbagevendende, veldefinerede opgaver
Har start og slut - og noget derimellem
Kræver ofte tværgående organisation
Kendetegn:
Unikt
Målrettet
Komplekst
Midlertidigt
En vis grad af usikkerhed
Kræver ofte tværgående ad hoc organisering
En arbejdsform,
der har vundet indpas
Mange projekter - allevegne!
- det private, det offentlige, civilsamfundet

Verden er kompleks med stor forandringshastighed
- kræver konstant tilpasning, omstilling, fleksibilitet

Øget behov for specialisering og tværfaglighed

'Den globale landsby'
- gensidige, uforudsigelige påvirkninger

1950'erne:
De første idéer og modeller - klassisk projektstyring - behov for at skelne ml. drift og udvikling

1960-70'erne:
Motivationsteori og gruppedynamik

1980'erne:
Service management, strategisk ledelse

1990'erne:
Projektledelse er andet og mere end planlægning og styring


Hvorfor projekter?
- Den klassiske projektledelsesforståelse om træfsikker bliver sat til diskussion

- Accept af usikkerheden og fokus på den kreative proces styrkes

- Projektlederens rolle: Bevægelser fra hierakisk ledelse til begyndende brug af coaching og facilitering

- Ideen om læring som en integreret del af projektarbejdet udbredes
Skabe den forandring, man ønsker for at optimere organisationen på den ene eller anden måde.
Strategisk
Projektledelse
Ressourcer

Leverancer
Tid
Projekttrekanten
Grundlæggende 4 faser:

Målsætning
Planlægning
Gennemførelse
Evaluering
Projekt:

En meget brugt betegnelse

- Tænk på det største...
...og det mindste...

At projektere er...
- at kaste ud i fremtiden
- fremsætte og planlægge
- overføre og forvandle
- omsætte idéer til virkelighed
Høj grad af struktur og standardisering
Klar definition af leverancer fra start
Ingen klar definition af leverancer fra start
Lav grad af struktur og standardisering
Stor usikkerhed
Lav usikkerhed
Bygge- og
leverance-
projekter
Produkt-
udvikling
It og
system-
udvikling
Forsknings-
og teknologi-
projekter
Politiske
udredninger
Organisatorisk
forandring
Projekttyper
Usikkerhed
Operationel usikkerhed
Svar:
minimere informationsbehov
/øge informationsmængden
Kontekstuel usikkerhed

Svar:
Løbende reducere den operationelle
usikkerhed

eller

Gøre sig åben for omgivelserne
omskiftelighed
Leverancer
Tid
Projekttrekanten
Ressourcer
Et projekt er defineret ved:
at være formålsbestemt til at løse en mere eller mindre klar opgave
at være tidsbegrænset
at løse en opgave, som er unik og enkeltstående

"Projektkompetence" af Anita Mac og Morten Ejlskov
ET PROJEKT
HÅNDTERER
UNDTAGELSEN
Projekter er ofte kendetegnet af:
Mange nye, ukendte parametre
Mulighed for konflikter og modstand mod forandring
Afhængighed af interne og eksterne ressourcer
Store krav til styring
Kræver mere ledelse
– da det ikke er rutine
USIKKERHED

ER ET
GRUNDVILKÅR
Projektdeltagerne:
Individualistiske holdspillere

"Hvad er sjove opgaver, der motiverer og udvikler mig? Jeg vil gerne have et ansvar og selv tilrettelægge arbejdet...."
Full transcript