Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bazat e kontabilitetit

No description
by

Vlora Berisha

on 19 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bazat e kontabilitetit

Bazat e kontabilitetit
Msc. Vlora Berisha

Njohuri për kontabilitetin si teori dhe praktimi i tij
Kontabilitet
Njesia ekonomike eshte?
format e njesive ekonomike
Përdoruesit e informacionit kontabël
jane?
Si realizohet në praktikë informimi kontabël?
sistemet e kontabilitetit?
Llojet e kontabilitetit?

Kontabiliteti dhe rëndesia e informacionit kontabël ?
Ekzistojnë dy tipe të njësive ekonomike:


Cili eshte dallimi ne mes mbajtjes me dor te te dhenave kontabel dhe me kompjuter?

Fundi i pjeses se pare
Njohuri për kontabilitetin si teori dhe praktimi i tij
Në fillim regjistrohem të dhënat e dokumenteve justifikuese ( të veprimeve të përditëshme që kryen njësia) në librat kontabël. Nga librat kontabël mund të jepen informata të përditëshme për drejtuesit, në përputhje me kërkesat e tyre për informacion. Periodikisht (çdo muaj, 3/muaj) përmbledhen të dhënat nga librat kontabël dhe u raportohen drejtuesve në përputhje me nevojat e tyre. Në fund të çdo vitit, përgatiten pasqyrat financiare vjetore për përdoruesit e brendshem e te jashtëm. Pasqyrat financiare vjetore kontrollohen ( auditohen) për t’u siguruar se informacioni i paraqitur në to është i saktë dhe real. Shifrat që rezultojnë pas këtij procesi janë përfundimatre.
Full transcript