Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Prezentacja na lekcje WOS pt. (Łamanie Praw Człowieka) Adam Kierat

Łamanie praw człowieka
by

Adam Kierat

on 8 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Prezentacja na lekcje WOS pt. (Łamanie Praw Człowieka) Adam Kierat

Łamanie praw człowieka na świecie
Prawa człowieka
Współczesny system ochrony praw człowieka powstał z chwila powołania Organizacji Narodów Zjednoczonych (26 czerwca 1945) oraz przyjecia 10 grudnia 1948 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Zapewnia on prawa bez wzgledu na kolor skóry, narodowosc, płec, pochodzenie społeczne, majatek, lub jakiegokolwiek inny stan.

Łamanie praw
Niestety, nawet w XXI wieku prawa człowieka sa łamane. Dokonuję się tego zazwyczaj w państwach, które nie podpisywały żadnych dokumentów, ale i również w krajach członkowskich ONZ.
Przyczyny łamania praw podzielić można na:
polityczne
prawne
ekonomiczne
kulturowe
Art. 1.
„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.”
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
Łamanie praw dziecka
Art. 32.
„Państwa-Strony uznają prawo dziecka do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym, przed wykonywaniem pracy, która może być niebezpieczna lub też może kolidować z kształceniem dziecka, bądź może być szkodliwa dla zdrowia dziecka lub jego rozwoju fizycznego, umysłowego, duchowego, moralnego lub społecznego.”
Konwencja o Prawach Dziecka
Dzieci Żołnierze
W ponad 20 krajach na całym świecie około 300 000 tys. Dzieci jest wykorzystywanych jako żołnierze na wojnie.
Pozbawione dzieciństwa zmuszane są do walki przemocą i torturami.
Kraje: Uganda, Demokratyczna Republika Konga, Somalia, Kolumbia i wiele innych.
W Chińskiej konstytucji zawarte sa wprawdzie prawa do wolnośći słowa, równości mniejszości. Jednak żadne z nich nie jest tam przestrzegane. Chiny sa liderem pod względem liczby wykonywanych wyroków śmierci. w 2004 roku wykonały 90% procent egzekucji na świecie. Każdy sprzeciw przeciwko władzy jest brutalnie karany. Ludzie sa wysyłani do obozów pracy, więzień, gdzie sa torturowani (aby np. wyrzec się pogladów). Dodatkowo media sa kontrolowane przez rzad.
Art. 32.
„Nie wolno nikogo torturować ani karać lub traktować w sposób okrutny, nieludzki lub poniżający.”

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
Stosowanie tortur
Brak wolności
Kontrola mediów
Turcja
W ostatnim czasie w Turcji, będacej członkiem ONZ łamane były prawa człowieka podczas zamieszek. Władze kontrolowały media oraz blokowały strony internetowe. Dodatkowo policja nadużywała przemocy używajac na przykład gazu łzawiacego, były również ofiary śmiertelne
Podobna sytuacja jest w Korei Północnej, na Białorusi
Łamanie prawa wolności religijnej
Prawo to jest łamane w krajach gdzie jest islam, buddyzm oraz komunizm.
W zależności od kraju ludzie wyznajacy inna religię (zazwyczaj sa to chrześcijanie)
nie maja żadnych praw, albo mocno ograniczone. Najgorzej jest w Korei Północnej oraz w częsci krajów islamskich. chrześcijanie nie maja tam prawa do życia, sa zabijani. W innych krajach islamskich napadani sa przez bojówki, konfiskuje się ich majatki, zamykani sa w więzieniach.
W wielu miejscach zachęcaja do wypędzania chrześcijan muezini z wieź miejscowych meczetów. Prześladowani sa również w Indiach (nasilenie zależy od regionu).
Od czasu obalenia Mubaraka sytuacja pogorszyła się w Egipcie, nasiliły się ataki bojówek.
Art. 18.
„Każdy człowiek ma prawo wolności myśli, sumienia i wyznania: prawo to obejmuje swobodę zmiany wyznania lub wiary oraz swobodę głoszenia swego wyznania lub wiary bądź indywidualnie, bądź współ z innymi ludźmi, publicznie i prywatnie, poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów.”
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
międzynarodowa organizacja pozarządowa, zapobiegania naruszeniom praw człowieka poprzez wszelkie pokojowe akcje obywatelskie – od organizowania pisania listów do rządów krajów łamiących te prawa, poprzez publiczne rozgłaszanie informacji o takich naruszeniach, po realną pomoc finansową i prawną poszkodowanym osobom.
Prezentacja została wykonana na potrzeby lekcji WOS
Adam Kierat IB
Full transcript