Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Leidschendam-Voorburg workshop Agile werken

No description
by

Gidion Peters

on 29 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Leidschendam-Voorburg workshop Agile werken

Gidion Peters
29 november 2016
Leidschendam-Voorburg
Agile & Scrum
'Water Werkt!' @
Beek en Ubbergen
PROJECTMANAGEMENT IN FASEN:
WATERVAL
fysieke projecten: Maximabrug
communicatie: Pop-Up Ontmoetingsweek
PROGRAMMA
TRAINING & OPLEIDING
van olietankernaar catamaran
* benutten energie van omgeving
* doel bekend, snel bijsturen mogelijk
* fail fast, fail often
ACHTERGROND SCRUM
| Een framework voor het managen van complexe projecten;
| Voor het eerst beschreven in de Harvard Business Review (1986);
| Groot geworden in de softwareontwikkeling;
| Opmars in niet-IT gerelateerde projecten.
Het Scrumbord
bevat in ieder geval sprint backlog, DOD en TO DO/BUSY/DONE
hangt centraal in de scrum room
vormt de agenda voor elke standup
Gemeente Tilburg
Uitdaging:
Aantrekken van ondernemers en investeerders tijdens het aanbestedingsproces door middel van een on- en offline campagne
Organiseren van interactie tussen ontwikkelaars (gemeente, VolkerWessels) en nieuwe doelgroepen die passen in profiel Spoorzone
Start scrumproject op 13 maart; sluiting aanmeldingstermijn op 27 juni 2014


Organisatie
Directie communicatie als trekker, projectmanagementbureau als klant
Diverse interne en externe stakeholders
Leveranciers (mediaproducenten, juridisch specialisten)
Wild card: journalistiek
Hoe om te gaan met het projectmanagement-bureau als klant?
kant & klare opleveringen + feedback (moodboards, advertentieteksten etc.)
verantwoordlijkheid geven aan klant in scrumteam

Hoe om te gaan met leveranciers, stakeholders, buitenwereld?
afstemmen van (aanlever)termijnen van bijvoorbeeld vakbladen
ruimte benutten binnen aanbestedingsprocedure
luisteren naar buitenwereld via (social) mediakanalen, bij elke sprint kleinschalig onderzoek

Uitkomsten – campagne
Snelle ontwikkeling van een narratief
Bijsturing campagne op basis van kwantitatieve en kwalitatieve feedback
Pageviews en downloads boven verwachting
4 solide bids vanuit verschillende windstreken

Uitkomsten - proces
Intensieve samenwerking tussen trekker en klant
Benutten energie omgeving: betrokken burger in scrumteam
Kwaliteit van producten verbetert door scherpe gezamenlijke focus
Minder mailverkeer, snellere afstemming


Onderste laag
De onderste laag...
bevat ambities over de gehele doorlooptijd
mogen enigszins vaag zijn, want zijn bijstelbaar
Aan de slag...
zet een einddatum op de product backlog
bedenk met de groep wanneer jullie tevreden zijn
schrijf elke ambitie in trefwoorden op een post-it
hang deze in de bodem van de ijsberg
check op het geheel
Bovenste en middelste laag
De bovenste laag...
bevat werk dat binnen 1 of 2 sprints te realiseren is
de onderdelen leiden zoveel mogelijk tot testbare producten
Aan de slag...
begin met het bedenken van een heleboel mogelijke onderdelen voor de bovenste laag
plak die op
onderdelen die te groot zijn om te kunnen uitvoeren in 2 sprints hang je in de middelste laag
doe een check op de hele ijsberg: is er een goede verbinding tussen de onderste laag en de lagen daarboven?
De middelste laag...
bevat onderdelen die te groot zijn om binnen 2 sprints uit te voeren
deze onderdelen kunnen dus nog iets vager zijn en iets verder weg liggen in de tijd
Scrum Theorie
Individuele vragen?
De kern van scrum
onzekerheid omarmen
werken in korte cycli (sprints)
doen als de beste manier van denken
Product backlog: voorbeeld
-> brokken werk: concreet en dichtbij
-> brokken werk: vaag en ver weg
-> ambities: tot einddatum
overzicht van alle acties
vormt de agenda voor elke standup
Scrumbord: TO DO/BUSY/DONE
Sprint Backlog & Definition of Done
-> voor de komende sprint: hoe zien onze resultaten er precies uit?
Ontwikkelingen in het communicatievak
digitalisering
daling vertrouwen
organisatie > zender > boodschap > doelgroep
maatschappelijk
in organisaties
wetenschappelijk
einde control?
ontstaan nieuwe rollen
opkomst cyclische / arena modellen
PRODUCT BACKLOG

4 rollen
4 bijeenkomsten
4 lijstjes
PROJECTEN & PROGRAMMA'S
PROJECTEN
| Sterk samenhangende inhoud;
| Een hoofdproduct;
| Een team dat het meeste werk doet.

PROGRAMMA'S
LENGTE CEREMONIES
INTAKE (EENMALIG)
Doelstelling:

Scherp krijgen opdracht en randvoorwaarden.

Stappen:
| Aan tafel met (beoogd) product owner en eventueel teamleden;
| Check op randvoorwaarden;
| Scrumproces in steigers zetten.
Eénmalige ceremonie 2: Kickoff
Doelstelling: iedereen heeft basiskennis over scrum en product backlog staat klaar
Stappen:
product owner, teamleden en evt. stakeholders komen naar sessie (ong. 4 uur)
presentatie over scrum (indien kennis nog niet aanwezig)
inleiden opdracht, opstellen product backlog
TRAJECT & PORTFOLIO
ORGANISATIEONTWIKKELING
WIJ MAKEN ORGANISATIES
WENDBAAR
EN
FLEXIBEL
DE KERN VAN AGILE
| Flexibele strategie
| Korte cycli
| Multidisciplinair
| Visueel werken
AGILE MANIFEST
Mensen & Relaties Protocollen & Tools

Functionaliteit Documentatie

Samenwerking Onderaanneming

Inspelen op verandering Volgen van een plan

Uitvoering
Ontwerp
Definitie
Initiatief
Voorbereiding
| Verschillende inhoudelijke sporen;
| Meerdere (hoofd)producten;
| Gevarieerd gezelschap.

Scrumbaar?
CHECKLIST
Dank! Vragen?
@ScrumCo

LEERBEHOEFTE
SCRUMBOARD
Schrijf op vierkante post-its per post-it je leervragen op.
Wat is agile?
Agile spel
Agile
organisaties
Aan de slag
SCRUM PROCES
SPRINT BACKLOG | DEFINITION OF DONE

SCRUM BOARD

4 LIJSTJES
LUNCH
LEGO GAME
Opdracht
Als coöperatie YupStad willen we de basis voor onze nieuwe, duurzame en hippe stad hebben gebouwd, zodat de eerste bewoners de urban lifestyle van de 21 e eeuw kunnenbeleven en andere bewoners zullen aantrekken
REGELS
De trainer speelt de rol van de projectontwikkelaar
20 sub-opdrachten
In 2 teams werken aan de zelfde stad
Houd retrospectives leuk door variatie in tooling;
Schrijf leerpunten op en check die bij de volgende retrospective;
Zorg ervoor dat je verbeteringen realiseert.
RETROSPECTIVE
Smiley


Sailboat


Radar
TOOLS
Lever (fysiek) op;
Vier het resultaat;
Beoordeel de producten gezamenlijk, hele scrum team is aanwezig;
Betrek zo mogelijk stakeholders en klanten.
REVIEW
Staande vergadering;
Update met het hele team: 'hoe staan we ervoor'.
STAND UP
Wat gaan we deze sprint precies realiseren?
En wie doet wat?
SPRINTPLANNING
Checklist: hoe start ik met Scrum?
WAT DOET EEN SCRUM TEAM?
| Werkt
gefocust
in korte cycli die we
sprints
noemen;
| Is
zelf organiserend
en
gezamenlijk verantwoordelijk
voor het resultaat;
|
Stuurt
continue
bij
op resultaat en proces;
|
Viert
tussentijdse resultaten.

Aan de slag!
| Hulpmiddel voor programma's, afdelingen en directies;
| Hoofdlijnen in plaats van taakniveau;
| Biedt inzicht, verbinding en richting.

Scrum
Vragen?
MANIFESTO OF ORGANIZATIONAL AGILITY
AAN DE SLAG - INTAKE
Maak duo's
Voor iederes project projectstory & bemensing

PROJECT STORY
|
Als
... (vertrekpunt)

|
Willen we
... (wat gaan we doen)

|
Zodat
... (wat willen we bereiken)

|
Met aandacht voor
... (typerend voor de aanpak)
DOORLOOPTIJD
WENDBARE STRATEGIE
Wat weet je van
Agile en Scrum
?
AGILE OP ALLE NIVEAUS
AGILE LEADERSHIP
Werk prioriteren
Doel en visie
helder hebben
Contact met
klanten en stakeholders

Team inspireren

HET BALLENSPEL
HET DOEL
Punten scoren: elke bal die in het mandje landt is 1 punt waard.

DE REGELS
Je vormt samen één team;
Elk teamlid moet de bal 1 keer aanraken;
De bal moet bij het doorgeven even in de lucht zijn geweest;
Je mag de bal niet doorgeven aan de persoon direct links of rechts naast je;
Een gevallen bal telt niet meer mee;
Elke bal moet eindigen bij de persoon waar die begonnen is.

VORM
2 minuten voorbereidingstijd
2 minuten speeltijd
1 minuut verbetertijd

#Scrum
projectaanpak om met een zelfsturend multidisciplinair team in korte cycli direct
waarde te creëren met feedback als brandstof

WAT DOET EEN SCRUM TEAM?
| Werkt
gefocust
in korte cycli die we
sprints
noemen;
| Is
zelf organiserend
en
gezamenlijk verantwoordelijk
voor het resultaat;
|
Stuurt
continue
bij
op resultaat en proces;
|
Viert
tussentijdse resultaten.

?
INTAKE KICK-OFF SPRINT
LUNCH
KICK-OFF (EENMALIG)
Doelstelling:

Iedereen heeft basiskennis over scrum en de product backlog staat klaar.

Stappen:
| Product owner, teamleden en eventueel stakeholders komen
naar sessie (ong. 4 uur);
| Presentatie over scrum (indien kennis nog niet aanwezig);
| Inleiden opdracht en opstellen product backlog.
?
"Scrum is easy to learn but hard to master."
Bron: big data rapport

Houd retrospectives leuk door variatie in tooling;
Schrijf leerpunten op en check die bij de volgende retrospective;
Zorg ervoor dat je verbeteringen realiseert.
RETROSPECTIVE
Smiley


Sailboat


Radar
TOOLS
PRODUCT OWNER
STRUCTUUR
| Procesinzicht
| Analyse (doorvragen)
| Timemanagement
AGILITY
| Flexibiliteit
| Agile coaching
VERBETERKRACHT
| Reflectie
| Oplossingsgericht
| Coaching team en individu
SCRUM MASTER
STAKEHOLDERS
Onderscheid in gebruikers en beslissers
Invloed tijdens de review (oplevering)
Contact tussendoor met de Product Owner
SCRUMPROCES
PRODUCT OWNER
TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN

Werk prioriteren
Doel en visie
helder hebben
Contact met
klanten en stakeholders

Team inspireren

VALKUILEN PRODUCT OWNER
Tijd vrijmaken
Keuzes maken en prioriteren
Stakeholders uitnodigen / betrekken
Contact met klanten
Kennis en visie over product
Loslaten en team vertrouwen
Traditioneel
opdrachtgevers

Product owner
elke stap willen volgen
en beslissen
Op afstand, alleen begin en einde
Team krijgt de ruimte voor hoe en wie
Helder eind- en tussenproducten
PRODUCT BACKLOG

SPRINT BACKLOG | DEFINITION OF DONE

SCRUM BOARD

4 LIJSTJES
Scrum
REGIONALE SAMENWERKING
Jeugd, WMO, Vangnet
Met behulp van Agile Portfolio Management
AGILE BUDGETTEREN
zero based, visueel, strategisch
je kunt overal beginnen met flexibel werken
hiërarchie van ambities in plaats van hiërarchie van mensen
teams werken in hetzelfde ritme
organisatie reorganiseert zichzelf permanent
SCALED NETWORK AGILE PORTFOLIO (SNAP)
AGILE PORTFOLIO MANAGEMENT
| Inzicht in doelen en werkzaamheden als (programma)team
| Verbinding tussen mensen en activiteiten
| Samen strategisch bijsturen
De wendbare mens: Learning Agility
Full transcript