Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Vörösmarty: Csongor és Tünde

No description
by

Hargitai Bea

on 10 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Vörösmarty: Csongor és Tünde

másik KERT
(Dél)
Mirígy szobája
Barlang, kút
Kietlen táj
(Éj birodalma)
Mirígy szobája
Mirígy udvara
Hajnal palotája
Hármas út
Hármas út
Kert
(Éjfél)
Tér-idő
Zárókép: a kietlen éjszaka sötétje és kilátástalansága
A föloldás csak érzelmi szinten sikerül
Nem logikus a boldog végkifejlet, hanem mesei fordulat
A halhatatlan Tünde Csongor szerelmére vágyik
föladja halhatatlanságát „rövid gyönyörnek kurta évei”-ért
Tünde problémája a halhatatlanság és időlegesség ellentéte
Balga és Ilma fiziológiai szinten, a mindennapokban találja meg a boldogságot
Ironikus: az ő „jóllakottság-boldogságuk” nem alacsonyabb rangú Csongor és Tünde keresésénél
a végeredmény ugyanaz (a boldogság)
A boldogság és kiteljesedés problémájával az összes szereplőnek szembe kell néznie:
Vörösmarty Mihály
Csongor és Tünde
1830

Műfaja:
DRÁMAI KÖLTEMÉNY
Filozófiai tartalmú drámai költemény, emberiségköltemény, mesedráma, romantikus világdráma
Egyedi, költői, öntörvényű mitológia
A Főhős céljai, sorsa (Faust, Csongor, Ádám) = az Ember céljai, sorsa
Az emberi lét alapvető kérdéseire keresi a választ
Típusa:
KÉTSZINTES DRÁMA
Világértelmezése egy e világi (földi) és
egy
transzcendens
(tapasztalaton túli)
világszintet tételez fel
A transzcendens szint két része:
felső világ (menny)<->alsó világ (pokol),
jó (tündér) <-> gonosz (boszorkány)

A transzcendens világszint a normaadó: törvényt, cselekvési mintát ad
Az e világi szint a normakövető,
esetleg a norma ellen lázadó
A mű zárlatában a két szint kiegyenlítődni
látszik
:
Tünde a földi boldogsággal a mulandóságot vállalja
Csongort a szerelem az égi szférához (földi üdv) közelíti
A mű rétegeinek megfelelően összetett:
Köznapi (a dialógusokban), természetesen mondható szöveg
Archaikus nyelvi réteg, pogánykori hagyományok:
Mirigy, ördögfiak
Filozofikus, emelkedett nyelvi réteg, nagymonológok, pl. Éj
Népies, nyers, ízes réteg (Balga, Ilma)
Irodalmi hagyomány:
Gergei (Gyergyai) Albert XVI. századi széphistóriája: História egy Árgirus nevű királyfiról és egy tündér szűzleányról (elrabolt szerelmes, próbák, hátráltatók)
Goethe: Faust (mi az élet értelme?)
Shakespeare: Szentivánéji álom (dramaturgia, motívumok)
Mozart: Varázsfuvola
Középkori moralitásdrámák (a jó és rossz harcában a tét maga az ember)
Népmesék


Mindhárom műnem sajátosságai:
Epika - mese, mítosz
Dráma - párbeszéd, monológ; nincs narráció; megjeleníthető cselekvés
Líra - személyesség, érzelmek, bölcselet, verses forma, költői nyelv
A rétegek egymást tükrözik -> sokszínű egység a világban
- Balga a maga módján – örökké éhesen – éppúgy átéli a vágyak kielégítetlenségét, mint Csongor
- akkor ér oda gyalog, amikor Csongor a varázstárgyakkal
A nyelv eszköz: mágikus hatalmával el lehet jutni az élet rejtélyeinek megértéséhez
asszociatív, képteremtő nyelv
ellentétes minőségek, sokféleség -> nyugtalanság
Kiindulópont a kert, a virágzó fa
Végpont az elvadult kert
Önmagába visszatérő út
Az emberi boldogság és kiteljesedés nem a tér függvénye
A kert jelképesen: az ember természetes élettere Édenkert, ahonnan kiűzetünk, mert elvágyódunk a világba,
de ahova visszatérve már nem leljük föl igazi otthonunkat, a paradicsomi állapotokat
Hármas út:
A polgári világ háromféle kiteljesedési lehetőségét jelképezi
1. A Kalmár a polgári világ haszonelvűségét, a pénz mindenhatóságát jelképezi (ld. majd Az ember tragédiája/London)
2. A Fejedelem a Napóleon-kultusz jelképe, a világot leigázni tudó emberi erőé
3. A Tudós a felvilágosodás racionalizmusának jelképe, az ész mindenhatóságába vetett hit kifejezője
Tévútak: mindhárom allegorikus szereplő kisemmizve ér vissza
Kalmár: nyomor
Fejedelem: vereség
Tudós: megőrült
=> senki nem érhet célt
Csongor összegez:
„Elérhetetlen vágy az emberé. Elérhetetlen, tündér, csalfa cél.”
Az Éj monológja Vörösmarty mitikus metafizikájának összefoglalása,
hatalmas romantikus vízió a semmiből születő és a semmibe tartó világegyetemről,
amelyben percnyi közjáték csupán az ember élete, sőt az emberiség története is
Középpontjában a mulandóság áll: a világ a teremtés előtti sötétségből a pusztulás sötétségébe tart (=Éj)
Romantika kora: tragikus világszemlélet
– tragikus ellentét feszül az emberi lélek halhatatlanság utáni vágya és a test időlegessége között
– a világ időlegessége ironikus távlatba helyez mindenfajta kiteljesedést vagy harmóniát (hiszen az ember és alkotása is veszendő)
Filozófiai szinten

Csongor térben keresi a boldogságot, és közben eltelik egy "kozmikus nap"
A drámai cselekmény határhelyzetben, a két világszint határán játszódik
A két világszint találkozási pontja a kert, összekötője a fa (
archetípusok
)
Kút (felszín -vágyak, mélység -veszélyek)
A mű témája a boldogság keresése
Középpontjában Csongor út- és boldogságkeresése áll
Fő toposza a vándorlás/utazás
Valóságos/szimbolikus út
Mi adhat értelmet és vigaszt a mulandó ember életének?
Lehetünk-e boldogok?
Mit kell tennünk a boldogság elnyeréséért?
Képes-e a szerelem arra, hogy az ember általa felülemelkedjen a véges emberi lét tragikumán?
Alakjai, terei, cselekménye szimbolikusak:
Fa (három világot köt össze, az ember szellemi, lelki, fizikai síkját képviseli)
Hármas út (választási lehetőségek)
ÁLOM
Ledér
jóslat, csalás
kudarcok
Némaság
életlehetőségek
- Csongor térben és időben keresi a boldogságot:
- A történet éjféltől éjfélig, egy kozmikus napig tart
- Az önmagába visszatérés azt jelzi, hogy a boldogság nem a múló idő függvénye
- Tér-idő: Hajnal palotája, Éj országa
Labirintus
1. felv.
2.felv.
3.felv.
4.felv.
5.felv.
Ledér
Ördögfiak, varázseszközök
Nyelv, stílus
A Hármas út problematikája
Csongor: sokféle életlehetőséget lát, de egyik sem ad tökéletes kiteljesedést
Minden keresés körkörösségbe torkollik
A szerelem nem válasz a világra,
hanem menedék a világ elől, a világ elviselhetőségének lehetősége
A kertben ott maradt a gonosz, csak idő kérdése, hogy mikor oldozza el valaki újra
Vándorlás
Manók <-> szerelmi álmodozás
<-> komor bölcselkedés
Komikum (humor, irónia)
Mesei elem
MOTÍVUMOK:
KÁPRÁZAT
VARÁZSLAT
ÁLOM
CSALÁS
Full transcript