Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BAKIM KAVRAMI

No description
by

AKSOY MERYEME

on 5 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BAKIM KAVRAMI

BAKIM KAVRAMI
Hazırlayan :Meyreme AKSOY
SUNUM İÇERİĞİ
1. Bakım Kavramının Analizi
2. Bakımın Tanımı
3. Bakımın Ahlaki Boyutu
4. Bakımın Özelikleri
5. Hemşirelik Bakımı
Bakım insanın varoluşunda itibaren ihtiyaç duyduğu varlğınının vazgeçilmez bir yapı taşıdır (Wal, 2005).
1. Bakım Kavramının Analizi
1.Bakım Kavramının Analizi
BAKMAK?
GÖRMEK?
BAKIM İŞİ= BAKMA +GÖRMEK
Bakım terimi günlük yaşantıda bir çok seyi anlamlandırmak yada niteleme amacıyla kullanılmaktadır(Dinç, 2010).
Hasta bakımı
Arabanın 10.000 km bakımı
Kişi
Nesne
1. Bakım Kavramının Analizi
Bakım terimi ‘bakma işi’ olarak ele alındığında herhangi bir nesne ya da olguyu yalnızca gözlerimizle bakmayız, onu yürek gözüyle de görür, ilgi duyarız
DUYGU ve DEĞERLERDEN YOKSUN
Heidegger her bireyin kendi bakımını üstlenmeye uyum gösteren bir varlık hissine sahip olduğunu belirtir. bakım sadece kendine yönelik aynı zamnada ihtiyaç duyan başkasına yönelikte bir eylemdir.
1. Bakım Kavramının Analizi
2. Bakımın Özelikleri
Roach bakımın farklı yönlerini ve kararteristik özeliklerini 5C maddesi altında toplamıştır(Baykara 2014).
C
ompassion
C
ompetence
C
onfidence
C
onscience
C
ommitment
2.Hemşirelik ve Bakım
BAKIM ANLAŞILMASI GEREKTİĞİ GİBİ ANLAŞILDIĞIDA MESLEĞİN
ÖZGÜRLÜK ANAHTARI
OLACAKTIR
Hemşireliğin varolmasının ve vazgeçilmez olmasının temel nedeni insanın varlığını sürdürmesi için bakıma gereksinim duymasıdır.hemşirelik varlık nedenine döndüğü sürece varlığını devam ettirebilirken varlığının özünden varlığı anlamsızlaşır ve yok olmaya mahkum olur. Öze dönmek ise özü bilmeyi va anlamayı gerektirir. Bu nedenle bakımın anlaşılması ve uygulanması hemşirelik mesleği acısından çok önemlidir.
5. Hemşirelik Bakımı
Hemşirelik bakımı bilimsel bir çerçevede nasıl verilebilir?
Hemşirelik Süreçi
5. Hemşirelik Bakımı
Bir hemşirenin iyi bir bakım verebilmesi için bazı erdemlere sahip olması gerekir bunlar;
Bilgi
cesaret
sabır,
inanç,
Dürüstlük,
umut
Alçakgönüllülük
Bakım kavramı, Türkçe sözlükte isim olarak; bakma işi, bir şeyin iyi durumda kalması için gösterilen özen, harcanan
EMEK
, birinin beslenme, giyim gibi gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi olarak belirtilmiştir. (TDK, 2015).
2. Bakım Kavramının Tanımlanması
Bakmak eylem olarak; bir şeyin gelişmesi ve iyi durumda kalması için
emek vermek,
besleyip büyütmek, geçimini sağlamak, uğraşmak, gözetmek, ilgilenmek, önem vermek ve aldırmak kavramları ile açıklanmıştır .
2. Bakım Kavramının Tanımlanması
CARE
NURSE
Yani bakım, gönülden, yüreğin derinliklerinden gelmeli ve içerisinde mutlaka sevgiyi barındırmalıdır(Kibay, Şener 2015)
sevgi
saygı
değer
empati
şefkat
Özgecilik
Duyarlılık
Bilginin zenginleştirdiği felsefenin derinleştirdiği ve sevginin kucakladığı bir yaklaşımla bakım, hasta bireyin ve ailesinin “ruhuna” dokunabilmektir.
“BAKIM HEMŞİRELİKTİR, HEMŞRELİK BAKIMDIR”
Leininger;
"HEMŞİRELİĞİN VARLIK NEDENİ
BAKIMDIR"
1. BAKIM KAVRAMININ TANIMI
Bakım insan itibarı,saygı ve acı çeken insan için gerçekten orda olmayı gerektirir


BİRİSİ İÇİN ORDA OLMAK
Başka bir çalışmada Brilowski ve Wendler (2005), bakımın beş özelliği olduğunu belirtmişlerdir. Bunlar,
3. Bakımın Özelikleri
İLİŞKİ ,
DEĞİŞKENLİK,
KABUL,
TUTUM,
EYLEM.
5. HEMŞİRELİK VE BAKIM
Bakım yüksek oranda iletişime dayalıdır. Bakım, hemşirenin bir başkası için yaptığı basitçe herhangi bir görev olmaktan farklı olarak, hasta ile hemşirenin iletişime geçmesidir(Potter,Perry, 2005).
Hastayla kurulan ilişki ağrı tedavisinde
morfin
kullanılması kadar önemlidir veya aksine açık bir yaraya toz ve tuz serpmeye benzer biçimde kullanılabilir. “Hastayla etkileşime girmediğimiz sürece sahip olduğumuz tıbbi ve bilimsel bilginin bir değeri yoktur (Üstün, 2005)
3. Bakımın Ahlaki Boyutu
Hemşirelik uğraş alanı insan olan ve bakıma odaklı bir meslektir.
Bakım yalnızca hemşireliğe özgü değildir, ancak bakım hemşirelik için özgündür.


Bakım
veren
Bakım
alan
Asimetrik bir güç ilişkisi vardır
GÜVEN
Bazı Teorisyenlere Göre Bakım
Leininger göre bakım hemşireliğin özüdür ve herhangi bir toplumun kültürü ile yakından ilintili bir kavramdır.
Virginia Henderson hemşirelik tanımını yaparken hastanın güçsüz ve bağımlı konumunu ve hemşirenin yardım edici rolünü vurgular.
Logstrup, başka birinin hayatına yön verecek gücün hemşirede saklı olduğuna dikkat çekmiştir. Bakım uygulayan hemşire hastanın yaşamına dokunmaktadır. Bu yüzden bakım anı iyileşme imkanı tanıyan eşsiz bir andır( Baykara,2014).
Watson’a göre bakım “bedensel, ruhsal, sosyal ve kültürel yollarla iki bireyin karşılıklı etkileşimi ile bilimsel, etik, estetik, profesyonel olarak bireyselleştirilmiş kişilerarası bir süreçtir
Bakım verme hemşireliğin esasıdır ve hemşirelik uygulamasının merkezi ve birleştirici odağıdır.

BAKIM HEMŞİRELİĞİN; ÖZÜ, MİSYONU, HEDEFİ, EN TEMEL ERDEMİ VE MORAL DEĞERİ DİR.
Swanson’a (1991) göre bakım verme (caring), “sorumluluğu hissedilen kişinin beslenmesi, bakılması olarak” tanımlanmaktadır.
Benner ve Wrubel’e göre bakım, hasta ile hemşire arasında etkileşimli bir süreçtir. Bakım uygulamaları, hasta savunuculuğu ve bireyin büyüme ve gelişmesine yardımcı olacak gerekli koşulların sağlanması olarak belirtilmiştir(Berman et al. 2008).
Lydia E Hall Bakımı; Bireyin fiziksel bakımının yanısıra eğitim ve öğretim aktivitelerinin sağlanması şeklinde tanımlanmıştır( Baykara 2014)
Full transcript