Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

23-10-2013

No description
by

Jeroen Bierens

on 8 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 23-10-2013

Fasering

Verzorgingsplaats Kalix Berna
Optimale voorkeursvariant:


Fasering

Viaduct Hoevestaat en Hoogstaat
Optimale voorkeursvariant:


Kunstwerk Hoogstraat
Kunstwerk Hoevestraat
Fasering

Kunstwerken Vijf Eiken en Wilhelminakanaal
Optimale voorkeursvariant:


Kunstwerk Vijf Eiken
Kunstwerk Wilhelminakanaal
Fasering

Kunstwerk Bovensteweg
Optimale voorkeursvariant:


Optimale
voorkeursvariant:


Fasering

Kunstwerk De Donge
Fasering

Knooppunt Hooipolder
Breda

Optimale voorkeursvariant:


Waalwijk

Gorinchem

Zonzeel
1. LED Verlichting in plaats van traditionele verlichting
(Toepasbaar op het gehele wegtracé)

2. Warmtecollectoren in het asfalt
(Toepasbaar op het gehele wegtracé)

3. Zonnebomen

4. Wegdek dat elektriciteit opwekt
(Toepasbaar op het gehele wegtracé en Kalix Berna)

5. Greenway LE (Toepasbaar bij Kalix Berna)

6. Zeer stil asfalt (Toepasbaar bij Kalix Berna)

Duurzaamheid

LED-Verlichting bij onderdeel 1

Warmtecollector bij onderdeel 2

Zonneboom toevoegen bij onderdeel 3

Elektriciteit opwekking bij onderdeel 4

Kunstwerk knooppunt Hooipolder

Variant: Knooppunt in de vorm van klaverblad gelegen op
huidige locatie met fly-over bogen.

Variant: Knooppunt in vorm van een klaverblad op huidige
locatie met uitbreiding bestaande kunstwerk en
een tunnel voor de verbindingsboog van Waalwijk
naar Breda in vorm van windmolen blad waarbij
aansluiting 34 Raamsdonkveer vervalt en wordt
vervangen door afslag 33.

Variant: Knooppunt in vorm van geheel klaverblad waarbij
de huidige kruisingslocatie wordt verlegd om
ruimte te maken voor de verbindingsbogen en
aansluiting 34.

Variant: Knooppunt in vorm van een klaverblad op
huidige locatie met uitbreiding bestaande kunst-
werk en een tunnel voor de verbindingsboog van
Waalwijk naar Breda in vorm van windmolen blad.

Optimale voorkeursvariant
Variant kunstwerken
Knooppunt HooipolderVariant: Knooppunt in de vorm van klaverblad gelegen op
huidige locatie met fly-over bogen.

Variant: Knooppunt in vorm van een klaverblad op huidige
locatie met uitbreiding bestaande kunstwerk en
een tunnel voor de verbindingsboog van Waalwijk
naar Breda in vorm van windmolen blad waarbij
aansluiting 34 Raamsdonkveer vervalt en wordt
vervangen door afslag 33.

Variant: Knooppunt in vorm van geheel klaverblad waarbij
de huidige kruisingslocatie wordt verlegd om ruimte
te maken voor de verbindingsbogen en aansluiting 34.Variant: Knooppunt in vorm van een klaverblad op
huidige locatie met uitbreiding bestaande kunst-
werk en een tunnel voor de verbindingsboog van
Waalwijk naar Breda in vorm van windmolen blad.

Optimale voorkeursvariant
De Donge
Variant kunstwerken


Variant: Het realiseren van nieuw viaduct op de
juiste hoogte


Variant: Huidige viaduct opvijzelen op juiste hoogte


Variant: Viaduct verbreden om aansluiting
knooppunt Hooipolder mogelijk te maken,
daarnaast onderliggend wegennet de
Lange Broekstraat verdiepen op de juiste
doorrijhoogte te creëren.


Optimale voorkeursvariant

Viaduct De Donge


Variant: Het realiseren van nieuw viaduct
op de juiste hoogte

Variant: Huidige viaduct opvijzelen op juiste hoogte

Variant: Viaduct verbreden om aansluiting knooppunt
Hooipolder mogelijk te maken, daarnaast
onderliggend wegennet de Lange Broekstraat
verdiepen op de juiste doorrijhoogte te creëren.

Optimale voorkeursvariant
Variant kunstwerken


Variant: Vebreden A27 onder
bestaande kunstwerk


Optimale voorkeursvariant

Viaduct Bovenweg
Wilhelminakanaal

Variant: Wand-dak methode Europaweg –
afzinken tunnel Wilhelminakanaal

Europaweg
Variant: Nieuw te realiseren tunnel wand-dak methode onder het Vijf Eiken,
in combinatie met afzink tunnel bij het Willeminakanaal


Wilhelminakanaal
Variant: Tunnel afzinken in het Willeminakanaal met toeritten,
mogelijk in combinatie met verdiepte ligging aansluiting Vijf Eiken

Variant: Tunnel boring Europaweg – Wilhelminakanaal

Europaweg
Variant: Tunnel boren voor tracé A27, onder Europaweg
voor goede aansluiting de Vijf Eiken,
mogelijk in combinatie met het Willeminakanaal

Wilhelminakanaal
Variant: Tunnel boren onder het Willeminakanaal,
mogelijk in combinatie met boring onder de aansluiting vijf Eiken


Variant: Opvijzelen en verbreden Europaweg –
vernieuwen kunstwerk Wilhelminakanaal

Europaweg
Variant: Huidige viaduct Vijf Eiken over de Europaweg
opvijzelen en verbreden naar 2 x 3 rijstroken,
mogelijk gecombineerd met de aansluiting van de
rangeerbanen met het Willeminakanaal

Wilhelminakanaal
Variant: Realiseren nieuw kunstwerk over het
Willeminakanaal met ruimte voor aansluitingen Vijf EikenVariant: Vernieuwen kunstwerk Europaweg – opvijzelen en
verbreden kunstwerk Wilhelminakanaal

Europaweg
Variant: Nieuw viaduct Vijf Eiken ter vervanging van het ouden,
gecombineerd met de aansluiting van rangeerbanen op
het kunstwerk Willeminakanaal


Wilhelminakanaal
Variant: Huidige kunstwerk opvijzelen en verbreden naar 2 x 3 rijstroken,
daarnaast nieuwe kunstwerk aanleggen met rangeerbanen met
vluchtstrook aangesloten op aansluiting Vijf Eiken


Optimale voorkeursvariant
Kunstwerken Vijf Eiken - Wilhelminakanaal

Variant: Wand-dak methode Europaweg –
afzinken tunnel Wilhelminakanaal


Variant: Tunnel boring Europaweg – Wilhelminakanaal


Variant: Opvijzelen en verbreden Europaweg –
vernieuwen kunstwerk Wilhelminakanaal


Variant: Vernieuwen kunstwerk Europaweg –
opvijzelen en verbreden kunstwerk
Wilhelminakanaal

Optimale voorkeursvariant
Variant kunstwerken

Vijf Eiken

Variant: Nieuw te realiseren
viaduct op de juiste hoogte


Variant: Huidig viaduct opvijzelen op juiste
hoogte met toepassing van
plakbarriers aan de kolommen

Optimale voorkeursvariant

Variant: Huidige viaduct handhaven
met versmalde rijstroken en A27
verdiepen voor juiste doorrijhoogte


Kunstwerk Hoevestraat en Hoogstraat
Varianten kunstwerken

Hoogstraat
Hoevestraat
Kalix Berna
Variant verzorgingsplaats


Variant: Verzorgingsplaats
met zoveel mogelijk groen behoud

Optimale voorkeursvariant

Variant: Verzorgingsplaats
met optimaal situatie benutten


Variant: Verzorgingsplaats met extra grond
benutten t.b.v. uitbreiding


Verzorgingsplaats Kalix Berna
Variant: Verzorgingsplaats
met zoveel mogelijk groen behoud
Optimale voorkeursvariant

Variant: Verzorgingsplaats
met optimaal situatie benutten

Variant: Verzorgingsplaats met extra grond
benutten t.b.v. uitbreiding


Vraag/antwoord ronde


Afsluiting

Inleiding
Varianten
Fasering
Duurzaamheid
Vraag/antwoord ronde
Afsluiting

Inhoud

23-10-2013

Variant Tracé A27Variant: Tracé A27 met vluchthavens

Optimale voorkeursvariant

Variant: Tracé A27 met vluchtstroken

Vluchtvoorzieningen
Variant Tracé A27

Wegverbreding

Variant: Tracé A27 wegverbreding met
EPS blokke
Combinatie variant


Variant: Tracé A27 wegverbreding met
natuurlijk talud

Combinatie variant


23-10-2013

HCRS Infra

S. Bierens Projectleider/ontwerper
R. van der Voort Duurzaamheidsmanager
C. Jalimsing Ontwerper/constructeur
H. Timmer Kwaliteitsmanager
E. Geerts Uitvoeringsmanager


Individuele inlichtingen
Verbreding A27 Oosterhout


Variant: Nieuw te realiseren viaduct op de juiste hoogteVariant: Huidige viaduct handhaven Variant: Huidig viaduct opvijzelen op juiste
met versmalde rijstroken en A27 hoogte met toepassing van
verdiepen voor juiste doorrijhoogte plakbarriers aan de kolommen

Optimale voorkeursvariant

Risico`s
Bereikbaarheid hulpdiensten
Afsluiten rechter rijstrook

Kansen
Ruimte besparing
Groenbehoud


Risico`s
Benodigde ruimte
Groenbehoud

Kansen
Uitwijkmogelijkheid weggebruiker
Bereikbaarheid hulpdiensten


Risico`s
Benodigde ruimte
kabels en leidingen

Kansen
De waterhuishouding
Groenbehoud


Risico`s
Hoogteverschil
Draagkracht grond

Kansen
Ruimte besparing
Korte bouwtijd


Risico`s Kansen
Bereikbaarheid De ruimte
Ongeval Groenbehoud


Risico
Vijzelen

Kans
Plak barriers


Risico
Zichtlijnen

Kans
Doorrijhoogte


Risico
De omgeving

Kans
Wegverbreding


Risico
Verzakkingen

Kans
Doorstroming


Risico
Breedte brugdek

Kans
Locatie kunstwerk

Risico
De omgeving

Kans
De wegverbreding

Risico
Verzakkingen

Kans
De omgeving

Risico
Diepte tunnel

Kans
De omgeving

Risico
Vijzelen

Kans
Viaduct
verbreding


Risico
Werken op
hoogte
 
Kans
Nieuwe situatie


Risico Kans
Levensduur kunstwerk De ruimte

Risico
De doorstroming

Kans
Nieuwe situatie.


Risico
Breedte brugdek

kans
Doorrijhoogte


Risico
Kabels en leidingen

Kans
Doorstroming A27


Risico
Werken op hoogte

Kans
Snelheidsverschillen

Risico
Grondwaterstand

Kans
Aansluiting Raamsdonkveer

Risico
Weefvakken

Kans
Ruimte verbindingsbogen


Risico
De omgeving

Kans
Locatie knooppunt


Fasering Tracé A27Tijdelijke rijloper indeling gedurende groot deel van de werkzaamheden op het tracéRijloper indeling werkzaamheden
Full transcript