Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Forskningshistorie 2. semester

No description
by

Maria Theill

on 8 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Forskningshistorie 2. semester

Etymologiske tolkninger
Naturmytologi
Max Müller 1823-1900
Folkemindevidenskab
Deutsche Mytologie
Sammenlignende sprogvidenskab
Jacob Grimm 1785-1863
Folk - sprog - historie - myte
Fühlen dich in alles hinein

Filolog
Indisk
Sproghistorisk

Johann Gottfried Herder 1744-1803
Skikke/ritualer kommer i centrum
Brud med naturmytologi
Vegetationsdæmon-frugtbarhed
Wilhelm Mannhardt 1831-1880
Auguste Comte 1798-1857
Positivisme
Menneskeåndens udvikling igennem 3 stadier
Kulten af fetich guder 1760
Charles de Brosses 1709-1777
Tyskland
Frankring
England
David Fr. Strauss 1808-1874
Evangelierne skal læses mytisk
Herbert Spencer 1820-1903
Altomfattende evolutionistisk system

David Hume 1711-1776
The natural history of religion 1757
Vil studere religion som menneskeværk
Frygt
Karl Marx 1818-1883
Religion er folkets opium
Religion er ideologi


Ludwig Feuerbach 1804-872
Teologi er antropologi
Materialistisk
Religionskritik
Historisk kritisk læsning
af de bibelske skrifter
Sigmund Freud
1856-1939
Reimarus
1694-1768
1
2
Evolutionisterne
Tal = kronologi
Edward B. Tylor 1823-1917
Animisme
Survival
W. Robertson Smith 1846-1960
Totemisme -->
Religion er et samfundsfænomen
Myter er sekundær i forhold til ritual
James George Frazer 1854-1941
Magi og religion og videnskab
R. Marett 1866-1943
Mana-tabu
Filologisk-historisk religionsvidenskab
Hermeneutisk
6
Rudolf Otto 1869-1937
Det numiøse
Erfaringsbaseret metode
Fænomenologi
Jung 1875-1961
Arketype
Mircea Eliade 1907-1986
Hierofani
Arketype
Axis Mundi
Religion Sui Generis
Bruce Lincoln
Social konstruktion
Diskurs
Kritik af Eliade
Peter Berger
Social konstruktivisme
Eksternalisering
Objektivering
Internalisering


5
Luckmann +
Max Weber 1863-1920
Tolkende forståelse af social handlen
og dermed forklaring
Charisma
Modvægt til Durkheim og ensidetheden
4
M. Foucault 1926-1984
Magt-viden
Videnskabskritik
Diskurs
Edward Said 1935-2003
Orientalisme debat
Videnskabskritik
Diskurs
Kritik af etymologisk tolkning
Positivistisk samfundsvidenskab
3
Émile Durkheim 1858-1917
Sociale forhold behandles som ting
Social solidaritet
Kollektive repræsentationer
Klassifikation
Kritik af
evolutionisterne

A. Van Gennep 1873-1957
Overgangsriter
Robert Hertz 1882-1915
Marcel Mauss 1872-1950
Klassifikation
Udveksling
Gaven
Claude Levi-Strauss 1908
Strukturel myteanalyse
Madkoder
Pierre Bourdieu 1930-2002
Struktur - habitus - praksis
Fra regelsæt til strategi
Lucien Levi-Bruhl 1857-1939
Prælogisk tankegang
Funktionalitesterne
Bronislaw Malenowski 1884-1942
Feltarbejde - Trobriand
Magi
A. Radcliffe-Brown 1881-1955
Struktur - funktion
E. E. Evans-Pritchard 1902
Funktion - betydning
Tvillinger som fugle = guddommelige
E. Leach 1910-1989
Strukturel ritualanalyse

Victor Turner 1920-1983
Symbolsk antropologi
Liminalitet
Mary Douglas 1921
Tabu

Kritik af Eliade
Full transcript