Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kultura grecka i jej dziedzictwo

No description
by

Oli Zia

on 7 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kultura grecka i jej dziedzictwo

Złoty wiek Aten
Filozofia
Nauka
Filozofia była jedną z najważniejszych osiagnięć starożytnych Greków, które odcisnęło piętno na całej cywilizacji europejskiej.
20:55
8 październik (czwartek), 2015
Kultura grecka i jej dziedzictwo
Literatura
W dzisiejszym reportażu zajmiemy się głównie kulturą grecka i jej dziedzictwem.
Rodzaje i gatunki literatury zostały wynalezione przez Greków i jak dobrze wiemy funkcjonują one do dnia dzisiejszego.
W jej rozwoju można wyróżnić 4 główne okesy: archaiczny, klasyczny (attycki), hellenistyczny (aleksandryjski) i rzymski.
www.kultura.w.historii.com
Grecja, dla większości z nas kojarzy się
z wakacjami, wypoczynkiem. Niektórzy wspomną czasami o zwiedzaniu.
I właśnie dziś się tym zajmiemy.
"Skąd się wzięła? Jak? Dlaczego? Kto to wymyślił? Co oznacza?" -takie pytania najczęściej nasuwają nam się kiedy myślimy o kulturze greckiej i o całym dziedzictwie Grecji.
Grecja uważana jest za spadkobierczynię straożytnej Grecji. Można powiedzieć, że jest ona kolebką cywilizacji zachodniej oraz miejscem narodzin, m.in. demokracji, filozofii, Igrzysk Olimpijskich, teatru, komedii, wielu twierdzeń naukowych, itd.
W samej Grecji znajduje się 17 Obiektów Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
Przejdźmy zatem do omówienia poszczególnych elementów tejże kultury.
Okres klasyczny w historii strarożytnej Grecji to przede wszystkim ważna epoka dla Aten. Oprócz zwycięstwa w wojnach perskich, czy utworzenia Związku Morskiego
w 478/477r. p.n.e., nastapił również rozkwit kultury- filozofii, literatury, historiografii, architektury oraz sztuki.
Za pierwszych filozofów uważa się jońskich filozofów przyrody. Ich przedstawicielem był
Tales z Miletu
, który uważany jest za ojca filozofii.
Tales dał podstawy geometrii wprowadzając szereg pojęć, które stosowane są do dnia dzisiejszego:

średnica to odcinek, który dzieli okrąg na połowy,
trójkąt równoramienny to taki, w którym dwa kąty przy podstawie są równe,
dwie linie przecinające się tworzą równe co do miary kąty przeciwległe,
kąt wpisany w półokrąg jest kątem prostym,
trójkąt jest określony, jeżeli dana jest jego podstawa i kąty przy podstawie,
twierdzenie Talesa, którego dowodu jednak nie znał.
Innym zaś filozofem był
Sokrates
, który twierdził, że istnieje bezwzględna prawda
i bezwzględne dobro. Za głoszenie wśród młodzieży treści, uznawanych za bezbożne został skazany na śmierć.

Pozostawił on po sobie wiele cytatów, które używane są do dzisiejszych czasów.
"Odzy­waj się tyl­ko wte­dy, gdy wiesz, o co chodzi."
"Znajdujesz to, czego szukasz, umyka ci to, co zaniedbujesz."
Uczniem Sokratesa był
Platon
. Założył on własna Akademię Platona. Oddzielił on pojęcie bytu od materii oraz stworzył pierwszy system dualistyczny.
" Wie­dza jest dru­gim słońcem dla ludzi. "
~Platon
Zaś uczniem oraz współpracownikiem Platona był
Arystoteles
.
Po śmierci swego nauczyciela, założył on własną szkołę "Liceum Arystotelesa".
Arystoteles jest uważany za twórcę logiki - nauk o zasadach wnioskowania.
Dokonał on podziału nauk na:
Teoretyczne
(metafizyka, fizyka i matematyka)
Praktyczne
(etyka, polityka)
Pojetyczne
(ich celem było formułowanie wiedzy, za pomocą której można wytwarzać przedmioty)
Nauka ma swój początek w filozofii, gdyż jej twórcami nie był nikt inny jak najsławniejsi filozofowie greccy. Do dnia dzisiejszego ludność całego świata wykorzystuje ich twierdzenia, prawa, odkrycia.

Jeśli chodzi o
historię
, to wykorzystuje ona typologie państwa opracowane przez Arystotelesa oraz teorie państwa Platona.

Zaś
medycyna
oparta jest na kodeksie etycznym opracowanym przez Hipokratesa.

Znów
matematyka
posiada wielu twórców. Pitagoras jest uważany za jednego z nich, stąd mamy twierdzenie Pitagorasa. Euklides jest twórcą podstaw geometrii, a algebrę opracował Diofanta. Archimedes również przyczynił się do powstania matematyki, obliczył on jako pierwszy wartość liczby "pi".

Geografii
dał początek Erastotenes.

Grecy są również twórcami
astronomii
. Arystarch z Samos przedstawił teorię heliocentryczną, ale geocentryczną koncepcja Ptolemeusza przeważyła i choć była niewłaściwa to panowała aż do czasów Kopernika oraz Galileusza.
Arystoteles dokonał podziału litearatury na:
lirykę,
epikę,
dramat.
Do najwybitniejszych twórców literatury strarożytnej Grecji należą m.in.:
Ajschylos, Sofokles i Eurypides byli twórcami tragedii.


Sofokles
dokonał największych zmian w tragedii greckiej, m.in. wprowadził na scenę trzeciego aktora, wprowadził również dekoracje sceniczne oraz postacie kobiece, a także ograniczył rolę chóru.
Sofokles jest autorem najbardziej znanych nam tragedii, takich jak: "Król Edyp", "Antygona" i wiele innych.

Do twórców epiki należeli m.in Homer, Hezjod

Jak dobrze wiemy,
Homer
jest autorem "Iliady" oraz "Odysei". Znajomość jego poematów stała się podstawą wykształcenia w Grecji.

Jeśli chodzi o lirykę, to jej twórcami byli m.in.: Pindar i Alkajos.


Pindar
pisał pieśni ku czci bogów, zwycięzców olimpijskich. Jego dzieła były zamawiane również przez najwyższe władze oraz arystokratów.
Sofokles
Homer
Pindar
Sztuka
Okres starożytnej Grecji odcisnął ogromne piętno w historii całej sztuki. Bowiem do dziś są wykorzystywane niektóre elementy, które powstały w Grecji jeszcze przed naszą erą. Sztuka grecka była, i nadal jest, aspiracją dla artystów, architektów oraz zwykłych codziennych ludzi.

Rozwój sztuki greckiej trwał od XI w. do I w.p.n.e. W tym czasie można wyróżnić
3 okresy:
archaiczny
klasyczny
hellenistyczny

W skład sztuki wchodzi architektura, malarstwo oraz rzeźba. Każdy z tych
elementów pozostawił po sobie pewne cechy, które człowiek wykorzystuje
w dzisiejszym świecie.
Architektura
Strona domowa
Najważniejszymi budowalmi dla Greków były oczywiście świątynie. Były one rozległe i okazałe, jednak znajdujące się w nich celle (pomieszeczenia) były bardzo wąskie.

Budowle wykonywano z kamienia, a później również z marmuru, do łączenia nie używano zaprawy.
Światynie były budowane na planie prostokąta z niskim, dwuspadowym dachem.
Naookoło budowlę otaczał szereg kolumn.
Wyróżnia się trzy główne style, które różnią się od siebie m.in. ornamentyką, proporcjami kolumn i głowicami.
Wspaniałość greckiej architektury to jej genialne wyczucie proporcji, bez tak dobrze sprecyzowanych przyrządów jakie posiadamy teraz, oraz idealne wyostrzenie świadomości perspektywy.
Np. kolumny były pogrubiane w części środkowej, by obserwowane z dala nie sprawiały
wrażenia wklęsłych.
Dorycki porządek architektoniczny
kolumna wsparta bezpośrednio na stylobacie,
trzon zwężał się ku górze, a w połowie posiadał wybrzuszenie,
trzon pokryty równoległymi żłobkami,
głowica miała kształt poduszki, z kwadratową płytą w górnej części.
Joński porządek architektoniczny
lekkośći i smukłość proporcji,
duża liczba elementów zdobniczych,
kolumny z profilowaną bazą,
trzon często żłobkowany,
głowica ze ślimaczeniami.
Koryncki porządek architektoniczny
kolumny smuklejsze,
głowice składały się z trzonu kalatosu, okolonego rzędami liści akantu,
o górną część kalatosu opierały się 4 kolunty.
Malarstwo
W Grecji mamy doczynienia głównie z malarstwem wazowym, w mniejszym stopniu z malarstwem ściennym. Niestety zachowały się tylko nieliczne ślady istnienia malarstwa greckiego.
Wiemy, że malarze używali metody al fresco dla malowideł ściennych oraz techniki temperowej w malarstwie ikon.
Do malarzy greckich należeli m.in. Polignot i Mikon.

Jeśli chodzi o malowidła na wazach, to wiemy, że przedstawiały one sceny mitologiczne, ale również elementy z życia codziennego.
Wyróżnia się cztery style ceramiczne:
geometryczny,
orientalizujący,
czarnofigurowy,
czerwonofigurowy.
Rzeźba
Wraz z rozwojem achitektury, zaczęła się również rozwijać rzeźba w okresie klasycznym. Dzieła, które powstały osiągały doskonałość, pod względem piękna, lekkości i oczywiście proporcji.
Były wykonywane z marmuru oraz wapnia.


Do znanych i popularnych rzeźbiarzy zaliczany jest
Fidiasz
.
Rzeźbił on, za pomocą złota i kości słoniowej, posągi bogów
np. Zeusa z Olimpu.
Jego prace odznaczały się statycznością.

Innym, również znanym twórcą był
Myron
,
który w swoich pracach potrafił uchwycić
chwilowe napięcie mięśni, ruch ciała.
Do jego dzieł zaliczamy rzeźbę Dyskobolu.


Zaś
Poliklet
był rzeźbiarzem, który opracował
idealny model ciała ludzkiego.
Przedstawiał on ludzi takimi,
jakimi być powinni, a nie jakimi są.

Starożytnym Grekom zawdzięczamy powstanie teatru. Wywodzi się on z kultu obrzędów ku czci Dionizosa. Głównie wystawiane były tragedie i komedie.

Sztuki były wystawiane w amfiteatrach na zboczach gór, dzięki czemu akustyka była odpowiednia i nawet najdalej znajdujący się widzowie mogli usłyszeć szept aktorów.
Amfiteatr składał się z:
orchestry - na której znajdował się chór,
proskenion - miejsce dla aktorów,
skene - przebieralnia dla aktorów.


Aktorzy, którzy grali w sztuce musieli być płci męskiej.
Posiadali maski, które wyrażały emocje, nosili szaty
oraz buty na koturnach.
Teatr
Sport
Grecy mieli również wpływ na rozwój sportu. To oni właśnie wymyślili olimpiadę.
Termin "olimpiada" oznacza czas pomiędzy igrzyskami.
Igrzyska miały charakter sakralny i obejmowały zarówno zawody sportowe jak i artystyczne.

Największą sławę zdobyły igrzyska ku czci Zeusa w Olimpii, rozgrywane co 4 lata.
Grecy znali takie dyscypliny jak: skoki, zapasy, biegi, rzuty dyskiem i wiele innych.

To właśnie współczesne igrzyska mają swój początek w starożytnej Grecji. Tak jak wtedy, tak i dziś widownia cieszy się dużą popularnością. Zawodnicy kiedyś zjeżdżali się z całej Grecji, natomiast dziś, przyjeżdżają z całego świata.

I właśnie od tamtych czasów igrzyska są rozgrywane
co 4 lata i cieszą się coraz to większą popularnością,
a my cieszymy się, że możemy poprzez
naszych przedstawicieli, brać w nich udział.
Teatr ma również zastosowanie
w dzisiejszym świecie.
Ma on trochę zmienioną już formę,
ponieważ jak dobrze wiemy kobiety również mogą być aktorami,
nie nosi się już masek (w niektórych spektaklach dalej występują),
a całość mieści się w budynkach, specjalnie do tego przygotowanych, by akustyka była odpowiednia.
Są już jednak budowane teatry, w których używa się
nowoczesnego nagłośnienia.

Niektórzy twierdzą, że współczesne kina
wyparły już w większości stare teatralne przedstawienia.
Lecz są osoby, które lubią i będą lubiły chodzić do teatru,
dlatego pamiętajmy, że taki rodzaj kultury dalej istnieje
i pozwólmy mu się rozwijać.
Dziękuję za uwagę
Olivia Ziaja
kl. 3 LO
Źródła
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grecja
"Poznać przeszłość - Europa i świat" ~K. Kłodziński, T. Krzemiński
http://www.auro.org.pl/sztuka-starozytnej-grecji/
http://www.historiasztuki.com.pl/kodowane/005-00-02-HISTORIA-RZEZBY-GRE.php
http://eszkola.pl/jezyk-polski/budowa-teatru-greckiego-23.html
http://edu.oeiizk.waw.pl/~sp172b_14/tajemnice_sztuki/grecja.html#rzezba
http://edu.oeiizk.waw.pl/~sp172b_14/tajemnice_sztuki/grecja.html
http://eszkola.pl/jezyk-polski/inne-16.html
http://portalwiedzy.onet.pl/74625,,,,grecji_starozytnej_sztuka,haslo.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tales_z_Miletu
http://sciaga.pl/tekst/25377-26-dziedzictwo_starozytnej_grecji
http://www.bryk.pl/wypracowania/historia/staro%C5%BCytno%C5%9B%C4%87/24276-dziedzictwo_kultury_grecko_rzymskiej_w_kulturze_europejskiej.html
http://www.edulandia.pl/edukacja/1,124765,6499264,Wplyw_starozytnej_Grecji_na_kulture_europejska.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Kultura_Grecji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Arystoteles
http://sciaga.pl/tekst/11842-12-literatura_starozytnej_grecji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Literatura_starogrecka
http://www.bryk.pl/wypracowania/j%C4%99zyk_polski/antyk_i_biblia/22320-literatura_staro%C5%BCytnej_grecji_i_jej_tw%C3%B3rcy_ajschylos_eurypides_sofokles_homer_hezjod_pindar.html
http://sciaga.pl/tekst/17067-18-architektura_starozytnej_grecji
http://sciaga.pl/tekst/9991-10-greckie_malarstwo
http://sciaga.pl/tekst/30421-31-kultura_starozytnej_grecji
Październik 2015r.
Full transcript