Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Маркетингийн иж бүрдэл

No description
by

huygaa huygaa

on 30 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Маркетингийн иж бүрдэл

Маркетингийн иж бүрдэл
Үнэ

ҮНЭ ( PRICE) Бүтээгдэхүүнийг худалдан авахад шаардагдах төлбөрийн хэмжээ,Бүтээгдэхүүнийг өмчлөх, хэрэглэх олж авахын тулд төлөгдөх мөнгөн дүн юм. Ашиг авчирдаг маркетингийн иж бүрдэл бусад иж бүрдлүүд зөвхөн зардлыг илэрхийлдэг. Хамгийн уян хатан нь бөгөөд бүтээгдэхүүний шинж чанарыг өөрчлөхөөс үнийг өөрчлөх нь илүү хялбар.

Тогтмол үнэ (хатуу тогтоох ) fixed pricing
Динамик үнэ- (уян хатан )(Dynamic pricing)


Үнэ тогтооход нөлөөлөх хүчин зүйлс
Дотоод хүчин зүйл
Гадаад хүчин зүйл

Дотоод хүчин зүйл
Байгууллагын зорилго зорилтууд
Энэ нь үнийн бодлогын үндэс суурийг бүрдүүлдэг тухайлбал зах зээлд оршин тогтнох, ашгаа нэмэгдүүлэх, зах зээлд эзлэх хувиа нэмэгдүүлэх, бүтээгдэхүүний үнэ чанарыг дээшлүүлэх зэрэг зорилго тавьж болох ба ямар зорилго

Гадаад хүчин зүйл
Зах зээлийн онцлог
Эрэлтийн шинж чанар
Өрсөлдөөн (өрсөлдөгчийн үйл ажиллагаа)
Макро орчны бусад хүчин зүйл(эдийн засаг, улс төр, эрх зүйн гэх мэт)

ҮНЭ ( PRICE)
Байгууллагын зорилго зорилтууд
Маркетингийн иж бүрдлийн стратеги, хоногшуулалт
Зардал
Байгууллагын зохион байгуулалт удирдлагын тогтолцоо

Үнийг зах зээлээр
4 зах зээлд хувааж авч үздэг
1.Цэвэр өрсөлдөөнт зах зээл Pure competition
2. Монополист өрсөлдөөнт зах зээл Monopolistic competition
3. Олигополист өрсөлдөөнт зах зээл Oligopolistic competition
4. Цэвэр монополь зах зээлPure monopoly

1. Цэвэр өрсөлдөөнт зах зээл Pure competition
Бие биенээсээ хамааралгүй, нэг нь нөгөөдөө үнэ нөлөөлдөггүй. Ихэнх түүхий эдийн (газрын тос, зэс, буудай, ноолуур) зах зээл цэвэр өрсөлдөөнт байдаг. Бүтээгдэхүүн нь ялгарах зүйлгүй учраас зар сурталчилгаа, борлуулалтын урамшуулал, зэрэг маркетингийн үйл ажиллагаа бага үүрэгтэй.

2. Монополист өрсөлдөөнт зах зээл monopolistic competition

Хэрэглэгчдээрээ арай бага, нийлүүлэгчид чанар, онцлог , шинж чанар, загвар дагалдах үйлчилгээ нь харилцан адилгүй бүтээгдэхүүнийг ялгаатай үнээр санал болгодог. Олигополист өрсөлдөөнт зах зээлтэй харьцуулахад тоо олон учир өрсөлдөгчийнхөө үнийн бодлогоо хараат байдал бага байна.

3. Олигополист өрсөлдөөнт зах зээл Oligopolistic competition
Цөөн тооны нийлүүлэгчидтэй. Нэг нэгнээсээ хараат байна. (үүрэн телефон, компьютер.....) зэрэг бүтээгдэхүүн байж болно. Зах зээлд нэвтэрч ороход хүндрэлтэй.

4. Цэвэр монополь зах зээлPure monopoly
Нэг нийлүүлэгчтэй . ( төрийн өмчийн, хувийн хэвшлийн байгууллага байж болно.) жишээ нь усан зам, төмөр зам, агаарын тээвэр, эрчим хүчний салбар, төрийн өмчийн монополь хэлбэрээр байдаг.

Эрэлтийн шинж чанар
Эрэлтийн төлөв үнэ бүрдэлтэнд нөлөө үзүүлдэг хэвийн нөхцөлд үнийн өсөлт эрэлтийг бууруулдаг.
Зарим тансаг хэрэглээний бүтээгдэхүүний хувьд тодорхой түвшнийг хүртэлх үнийн өсөлтийг дагаад эрэлт өсдөг байна.

Эрэлтийн үнийн мэдрэмж
Тухайн бүтээгдэхүүн ий үнийн өөрчлөлт эрэлтийн хэмжээнд хэрхэн нөлөөлж байгааг илэрхийлнэ.
Эрэлтийн үнийн мэдрэмж = Эрэлтийн өөрчлөлтийн (%) / үнийн өөрчлөлтийн (%)

Үнэ
Микро эдийн засаг
Макро эдийн засаг

Микро түвшинд дараах 3 үүрэгтэй.
1. Борлуулалтыг идэвхижүүлэх үүрэгтэй (үнийн хямдрал)
2. Бүтээгдэхүүнийг чанарыг илтгэнэ.
3. Өрсөлдөөний арга хэрэгсэл болно.

Макро түвшинд 3 үүрэг гүйцэтгэнэ.
1. Зах зээлийн харилцаанд оролцогчдыг идэвхжүүлэх үүрэгтэй.
2. Нөөцийг хуваарилах үүрэгтэй.
3. Эрэлт нийлүүлэлтийг уялдуулах

Үнэ тогтоох хандлага
Зардал баримжаат

Хэрэглэгч баримжаат

Өрсөлдөөн баримжаат

Томьёо нь
TC=FC+VC
Total cost= Fixed cost + Variable cost
P=C/1-r
P : бүтээгдэхүүний үнэ ( price)
r : борлуулалтын ашиг ( return on sales)

Зардалд үндэслэн үнэ тогтооход хугарлын цэгийн шинжилгээ (break-even analysis) өргөн хэрэглэгддэг. Энэ нь компаний орлого зардалтайгаа тэнцэж, алдагдал ч үгүй ашиг ч үгүй байх борлуулалтын хэмжээ эсвэл орлогыг илэрхийлнэ.
TR=TC
𝑄_𝐵𝐸∗ P = FC+𝑄_𝐵𝐸∗VC 𝑄_(𝐵𝐸 : ) хугарлын цэг дэх борлуулалтын хэмжээ
𝑄_(𝐵𝐸=) 𝐹𝐶/(𝑃−𝑉𝐶) TC=TR=P∗ 𝑄_𝐸

Үнийн стратеги
Шинэ бүтээгдэхүүний үнийн стратеги
Бүтээгдэхүүний багцад баримтлах үнийн стратеги
Үнийн хямдрал

Шинэ бүтээгдэхүүний үнийн стратеги
Зах зээлийн “өрмийг хамах” үнийн стратеги
Зах зээлд гүн нэвтрэх үнийн стратеги

Бүтээгдэхүүний багцад баримтлах үнийн стратеги
Төрөлжсөн бүтээгдэхүүний үнийн стратеги (product line pricing)
Нэмэлт бүтээгдэхүүнийг үнэлэх стратеги (optional- product pricing)
Хамт хэрэглэгдэх бүтээгдэхүүнийг үнэлэх стратеги (captive- product pricing)
Хаягдлыг үнэлэх стратеги (by- product pricing )
Үнийн хямдрал (discount, allowance)
Бэлнээр хийх худалдан авалтын хямдрал (cash discount)
Худалдан авалтын хэмжээнд хийх үнийн хямдрал (quantity discount)
Улирлын хямдрал (seasonal discount)
Хуучин бүтээгдэхүүнийг шинээр солиход үзүүлэх хямдрал (trade-in allowance)
Иж бүрдлийн үнийн хямдрал (bundle discount)
Full transcript