Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

CMR Đường lối kc chống Mỹ cứu nước của Đảng đề ra là đúng đắn và phù hợp với thực tiễn

yahooo!!!
by

Vinh Lê Tuấn

on 21 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of CMR Đường lối kc chống Mỹ cứu nước của Đảng đề ra là đúng đắn và phù hợp với thực tiễn

Đề tài: Chứng minh rằng đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng đề ra là đúng đắn và phù hợp với thực tiễn.
Thực hiện: Nhóm 4 lớp K8D
Bối cảnh hình thành và nội dung đường lối giai đoạn 54 -64.
Bối cảnh hình thành và nội dung đường lối giai đoạn 65- 75.
- Tháng 9 /1954
- Hội nghị TW lần 7 (3/1955) và lần 8 (8/1955)
- Bối cảnh Việt Nam và thế giới giai đoạn 1954-1964.
- Tháng 12/ 1957 tại hội nghị TW lần thứ 13.
- Tháng 1/ 1959. Hội nghị TW lần thứ 15.
Bộ chính trị đã ra Nghị quyết về tình hình mới, nhiệm vụ mới, chính sách mới của đảng.
Đối với miền Bắc
Đối với miền Nam
Nhân dân miền Nam phải chuyển từ đấu tranh vũ trang sang đấu tranh chính trị sau hiệp định Gơnevơ
Hàn gắn vết thương chiến tranh
Phục hồi kinh tế quốc dân:

Phục hồi và phát triển sản xuất nông nghiệp, ổn định xã hội, ổn định đời sống nhân dân, tăng cường mở rộng quan hệ quốc tế
Các gia đình lo bán đồ đạc để chuẩn bị di cư vào Nam sau khi ký Hiệp định Geneva
Tại quảng trường trước Nhà hát Lớn Hà Nội, tháng 7-1954, nhiều người dân mít tinh phản đối việc chia cắt đấnước theo Hiệp định ký giữa Pháp và Việt Minh sau khi Hiệp định này được công bố
Nông dân được chia ruộng trong cải cách ruộng đất .
Ngày 19/9/1954, Bác Hồ nói chuyện với cán bộ Đại đoàn Quân Tiên phong
tại Đền Hùng, Phú Thọ trước khi về tiếp quản Thủ đô.

Bác dặn dò: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước,
bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước".
Ngày 1-1-1955, hàng chục vạn nhân dân thủ đô đã tổ chức mít tinh và tuần hành mừng đón Trung ương Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch trở về thủ đô sau gần 9 năm lên Việt Bắc lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến chống Pháp thắng lợi.
BCH TW Đảng nhận định:
- Muốn chống đế quốc Mỹ và tay sai.
- Củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất độc lập, dân chủ.
- Phải ra sức củng cố miền Bắc.
- Giữ vững đẩy mạnh cuộc đấu tranh nhân dân miền Nam
Hội nghị Trung ương lần thứ 13 đã xác định đường lối tiến hành đồng thời 2 chiến lược cách mạng:

- Củng cố miền Bắc, đưa miền Bắc tiến dần lên Chủ nghĩa Xã hội.
- Tiếp tục đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà, trên cơ sở độc lập dân chủ bằng phương pháp hòa bình.
Tổ 4 chân thành cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe !!!
Những thuận lợi và khó khăn.

+ Hệ thống xã hội chủ nghĩa tiếp tục lớn mạnh cả về kinh tế, quân sự, khoa học - kỹ thuật, nhất là Liên Xô.
+ Phong trào giải phóng dân tộc tiếp tục phát triển ở Châu Á, Châu Phi và khu vực Mỹ Latinh.
+ Phong trào hòa bình, dân chủ lên cao ở các nước tư bản.
+ Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, làm căn cứ địa chung cho cả nước.
+ Thế và lực của cách mạng mạnh hơn sau 9 năm kháng chiến
+ Đế quốc Mỹ có tiềm lực kinh tế, quân sự hùng mạnh, âm mưu bá chủ thế giới với các chiến lược toàn cầu phản cách mạng.
+ Thế giới bước vào thời kỳ chiến tranh lạnh, chạy đua vũ trang giữa 2 phe xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa
+ Đất nước ta bị chia làm 2 miền: kinh tế miền Bắc nghèo nàn, lạc hậu. Miền Nam trở thành thuộc địa kiểu mới của Mỹ. Đế quốc Mỹ trở thành kẻ thù trực tiếp của nhân dân ta.
Một đảng lãnh đạo 2 cuộc cách mạng khác ở 2 miền đất nước có chế độ chính trị khác là đặc điểm lớn nhất của cách mạng Việt Nam lúc này.
Thế và lực CM đã lớn mạnh sau 9 năm trường kì k/c chống TD Pháp
Toàn thể dân tộc có ý thức độc lập và thống nhất tổ quốc.
Thuận lợi:
Khó khăn:
[Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có 5 lần xuất hiện trên trang bìa tạp chí Time]
Hội nghị lần thứ 15 có ý nghĩa lịch sử to lớn:
~ Một mặt đáp ứng đúng nhu cầu của lịch sử
~ Mở đg cho cm miền Nam tiến lên
~ Mặt khác thể hiện rõ bản lĩnh độc lập, tự chủ, sáng tạo của Đảng ta trong những năm tháng khó khăn của cm.
Quá trình đề ra và chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chủ trương nói trên chính là quá trình hình thành đg lối chiến lược chung cho CM cả nc, đc hoàn chỉnh tại Đại hội lần III của Đảng.
{
Nội dung của đường lối: được hoàn thiện tại ĐH 3 (5-10/9/1960) `
- Nhiệm vụ chung:
Tăng cg đoàn kết toàn dân, thực hiện thống nhất nước nhà, góp phần tăng cường phe XHCN, bảo vệ hòa bình ở ĐNA và TG.
- Nhiệm vụ chiế́n lược:
* Tiến hành cm XHCN ở miền Bắc
* Đưa miền Nam thoát khỏi ách thống trị của đế́ quốc Mỹ và bọn tay sai, thực hiện thố́ng nhất nc nhà, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nc.
- Mục tiêu chiến lc:
* Giải quyết mâu thuẫn chung của cả nc giữa nd ta vs đế quốc Mỹ và bọn tay sai
* Thực hiện mục tiêu trc’ mắt là hòa bình thống nhất Tổ quốc.
- Mối quan hệ của CM 2 miền: có mối quan hệ mật thiết, thúc đẩy lẫn nhau.
- Con đường thống nhất đất nước: trước tiên vẫn kiên trì theo con đường hòa bình.
Tuy nhiên phải đề cao cảnh giác nếu địch gây chiến tranh xâm lược MB.
- Triển vọng của CMVN: là cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ, khó khăn nhưng nhất
định thắng lợi
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng tại Thủ đô Hà Nội.
- Đường lối đó thể hiện tư tưởng chiến lược của đảng giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH nên đã tạo ra được sức mạnh tổng hợp.
- Thể hiện tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo của Đảng trong hoạch định đường lối
- Đường lối chung của cả nước và đường lối CM của mỗi miền là cơ sở của Đảng ta chỉ đạo quân và dân ta thực hiện tốt các nhiệm vụ CM.
Ý nghĩa của đường lối:
Những điểm thuận lợi và khó khăn

Thuận lợi:
Khó khăn:
Từ đầu năm 1965 : đế quốc Mỹ đã ồ ạt đưa quân Mỹ và quân chư hầu vào miền Nam, tiến hành cuộc chiến tranh cục bộ với quy mô lớn; đồng thời dùng không quân, hải quân tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc
-
-
-
-
+ Bất đồng giữa Liên xô và TQ ngày càng lớn, gây khó khăn cho CMVN
+ Mĩ ào ạt đưa quân vào MN và thực hiện “chiến tranh cục bộ”. Hạn chế về khu vực, quy mô, mục tiêu làm cho tương quan lực lượng bất lợi cho ta

- Bối cảnh lịch sử đầu những năm 1965 đến năm 1976.
***Bộ Chính trị chủ trương
- Hội nghị TW Đảng lần thứ 9 (11/1963)- lần thứ 11 (3/1965)- lần thứ 12 (12/1965)
1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm đường lối giai đoạn 1954 -1975.
Nguyên nhân thắng lợi.
Kết quả dành được.
Ý nghĩa lịch sử.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
Thắng lợi của kháng chiến chống Mỹ có ý nghĩa dân tộc, ý nghĩa thời đại to lớn.
Một dân tộc đất không rộng, người không đông, nếu không có sự lãnh đạo đúng đắn của một Đảng, có thể đánh bại những tên đế quốc đầu sỏ nhất.
Có giá trị lịch sử và thực tiễn sâu sắc.
Bài học kinh nghiệm.
Có sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng cộng sản Việt Nam.
Sự tham gia chiến đấu đầy khó khăn gian khổ và sự hy sinh của toàn thể nhân dân và quân đội cả nước.
Công cuộc xây dựng và bảo vệ hậu phương miền Bắc vững chắc của đồng bào và các chiến sĩ miền Bắc.
Tình đoàn kết nhân dân Quốc tế
Đặc biệt là tình đoàn kết của ba nước Việt Nam Lào Campuchia với nhau.
Sự ủng hộ và giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, các Chính phủ và nhân dân tiến bộ trên thế giới.
Ở miền Bắc: đạt được nhiều thành tựu to lớn
Ở miền Nam: Đập tan chính quyền địch, buộc địch phải đầu hàng vô điều kiện, giải phóng hoàn toàn miền Nam
Với dân tộc ta:
Thắng lợi 1975 đem lại
- độc lập thống nhất, trọn vẹn sau hơn 100 năm chống đế quốc xâm lược nước ta, nhân dân ta đã quét sạch bọn đế quốc xâm lược, chấm dứt ách thống trị tàn bạo hơn một thế kỉ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta.
- Thắng lợi này đánh dấu hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ trong cả nước VN, đưa cả nước quá độ lên CNXH.
- Thắng lợi này mở ra kỉ nguyên mới cho dân tộc VN: kỉ nguyên cả nước hòa bình, độc lập, thống nhất và đi lên CNXH.-
Với thế giới:
- Đảo lộn chiến lược bá chủ toàn cầu của đế quốc Mỹ, tên đế quốc đầu sỏ, hùng mạnh nhất thời đại.
- Làm suy yếu trận địa của chủ nghĩa đế quốc, phá vỡ một phòng tuyến quan trọng của chúng ở khu vực Đông Nam Á, mở đầu sự sụp đổ không thể tránh khỏi của CNTD mới, góp phần tăng cường lực lượng của các nước XHCN.
- Cổ vũ phong trào độc lập dân chủ trên và hòa bình thế giới. Tiến công vào chủ nghĩa thực dân của đế quốc Mỹ.
Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội nhằm huy động sức mạnh toàn dân đánh Mỹ, cả nước đánh Mỹ.
Tin tưởng vào sức mạnh dân tộc, kiên định tư tưởng chiến lược tiến công, quyết đánh và quyết thắng đế quốc Mỹ
Đảng đã tìm ra được phương pháp đấu tranh cách mạng đúng đắn, sáng tạo.
sự chỉ đạo chiến lược đúng đắn của Trung ương Đảng và công tác tổ chức chiến đấu tài giỏi của Đảng qua các cấp bộ Đảng và các cấp chỉ huy quân đội.
Đảng ta hết sức coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng cách mạng ở miền Nam và tổ chức xây dựng lực lượng chiến đấu trong cả nước.
- Xác định đúng đắn quan điểm quốc tế, hướng hoạt động đối ngoại vào việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để đánh và thắng Mỹ.
- Khẳng định đấu tranh chính trị đi đôi với đấu tranh vũ trang. Cả hai đều có quyết định cơ bản, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu mới của đấu tranh vũ trang.
- Xác định miền Bắc là căn cứ địa, hậu phương đối với cách mạng miền Nam nâng cao cảnh giác, triển khai mọi mặt, sẵn sang đối phó âm mưu của địch.
- Tập trung đánh giá tình hình và đề ra đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
-*** Chủ trương chiến lược :
phát động cuộc kháng chiến chống Mỹ trên phạm vi toàn quốc.
- Nêu cao khẩu hiệu “ Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược ” bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, hoành thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước. Miền Bắc – Hậu phương lớn

*** Phương châm chủ đạo chiến lược
. Thực hiện chiến tranh nhân dân để chống chiến tranh cục bộ của Mỹ tại miền Nam và bảo vệ miền Bắc.
. Thực hiện kháng chiến lâu dài dựa vào sức mạnh là chính mình , càng đánh càng mạnh, tranh thủ thời cơ để giành thắng lợi quyết định trên chiến trường miền Nam

*** Tư tưởng chỉ đạo và phương châm đấu tranh ở miền Nam
. Liên tiếp tấn công, kiên quyết tấn công, chủ động đi tìm địch
. Kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang
Miền Nam – tiền tuyến lớn

-*** Tư tưởng chỉ đạo ở miền Bắc
. Đảm bảo tiếp tục xây dựng MB vững mạnh về kinh tế và quốc phòng
. Tiến hành chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại của Mỹ để bảo vệ vững chắc miền Bắc.
. Động viên sức người, sức của chi viện cho chiến tranh miền Nam.

- *** Nhiệm vụ và mối quan hệ giữa hai cuộc chiến đấu ở hai miền
. Miền Bắc là hậu phương lớn, miền Nam là tiền tuyến lớn.
. Bảo vệ miền Bắc là nhiệm vụ của cả nước. Và đánh bại chiến tranh phá hoại miền Bắc của Mỹ để đảm bảo chi viện cho miền Nam.
. “ Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”
- Thể hiện ý chí quyết tâm đánh thắng Mỹ, tinh thần độc lập tự chủ, kiên trì mục tiêu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Phản ánh đúng đắn ý chí, nguyện vọng chung của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.
- Nắm vững, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH.
- Là đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, lâu dài dựa vào sức mình là chính.
Hiệp định Giơnevơ được ký kết, CM Việt Nam có nhiều thuận lợi mới và
phải đối mặt với nhiều thách thức phức tạp hơn

Hiệp định Giơnevơ được ký kết
Hội nghị Trung ương lần thứ 15 nhận định 2 nhiệm vụ chiến lược là:
+ Cách mạng xã hội chủnghĩa ở miền Bắc.
+ Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam.


Hai nhiệm vụ chiến lược đó tuy có tính chất khác nhau, nhưng quan hệ hữu cơ với nhau…
Lê Tuấn Vinh
Cao Thị Hà Trang
Vũ Thị Ngọc Trâm
- Cách mạng thế giới đang ở thế tấn công
- Miền Bắc thực hiện xong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965)
- Cuối 1965, chiến lược “chiến tranh đặc biệt” với công thức :
- Quân đội VNCH + cố vấn Mỹ + vũ khí Mỹ + Viện trợ kinh tế Mỹ nhằm tăng cường sức mạnh cho quân đội VNCH thất bại.

Ý NGHĨA ĐƯỜNG LỐI
Full transcript